(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutě na Moravě 2015

 

Poutnice ze Svatého Kopečka absolvovala celou pěší jubilejní moravskou Compostelu ve dnech 30. června až 5. července 2015 a něco o tom napsala

Jako zajímavost uvádím (jako pamětnice), že tato pouť se konala:
30 let od památné pouti na Velehradě v roce 1985
25 let od 1. návštěvy Svatého Otce
20 let od 2. návštěvy Svatého Otce
5. ročník moravské Compostely

To vše mě dokázalo moc hezky naladit, zvláště když se po zdravotní stránce dobře cítím a těšila jsem se i na spoustu známých tváří. Těch bylo vskutku hodně a nové se přidávaly nejen z celé republiky ale i ze Slovenska.
Po dostatečné informaci v naší farnosti i v okolních jsem byla zvědava, kolik nás bude. Tradiční skalní poutníci nezklamali, ať to byli jednotlivci nebo manželé. Počasí bylo zvlášť vybrané, ale nás poutníky nepřekvapí déšť ani vedro. A ve skupině se vše za pomoci Boží vše snáší lépe. Duchovní doprovod, Mons. Jan Peňáz, je zárukou úspěchu, protože obětavějšího kněze, poutníka jsem dosud nepoznala. Jistě, spolupráce všech matic je velmi účelná, ale pastýř má přece největší starost a zodpovědnost.
Opravdu vyslovuji dodatečně Pán Bůh zaplať!

Na Svatém Kopečku se na zahájení poutě 30. června ráno zaregistrovalo 40 účastníků všech věkových kategorií od 10 do 76 let. Známou cestou s polední přestávkou v Tršicích a po dokončení nejdelšího úseku v Pavlovicích u Přerova, jsme všichni měli dobrý pocit bez problémů prožitého prvního dne. Ovšem zdolání Svatého Hostýna druhý den vyžadovalo hodně sil v tom vedru, zvláště v posledním úseku z Loukova. Odměnou byl nocleh v poutních domech. Kdo chtěl, mohl mít i komfortní ubytování.
Třetí den ráno se tady připojila početná skupina poutníků, kteří chodí jen úsek Svatý Hostýn - Velehrad. To už nás bylo 140 účastníků, pěkné! Cesta přes Rusavu směr Zlín je moc a moc kouzelná, ta se mi nejvíc líbí. Možná nejsem sama.
Pan farář ve Štípě je také stále na svém místě a rád nás i přes místní velkou poutí 6.7. rád přivítal. Ve Zlíně jsem byla nadšena službami komfortní orlovny, nedávno vybudované ke spokojenosti milých cvičitelek i spokojených uživatelů. Je zajímavé, jak to někde může fungovat!
Pak už trasa pokračovala čtvrtým dnem zase za slunného počasí směr Napajedla, kde máme po léta vynikající zázemí. To nelze nepochválit! Sehraný tým vedený p. farářem zvládl vše na výbornou. Jak večeře, tak bezva snídaně ve farní zahradě za ranního zpěvu ptáčků.
Pátý den jsme pokračovali cestou podél Baťova kanálu, kde nám u vody vyhládlo. Jednalo se o poslední den poutě, blížili jsme se k cíli naší cesty, bylo nám veselo. Uvítali jsme polední přestávku v Jalubí s občerstvením a tekutinami od Katolického týdeníku, což nás moc dobře povzbudilo.
Pak už tu bylo několik málo kilometrů před Velehradem, kdy jsme byli přivítání místním panem starostou tradičním způsobem a pak jsme se spojili se známými poutníky z Matice svatoantonínské. Opravdu velice milé setkání známých i nových tváří už v dohledu velehradské baziliky.
Po pomodlení Cesty růžence jsme měli cílovou mši sv. v 16:00 a pak hurá na ubytování, osprchování a večer krásný zážitek na Koncertu lidí dobré vůle. Ten je vždy dobře připraven, pan Jiří Pavlica s Hradišťanem nesmí nikdy chybět. Následovala ještě procházka nočním Velehradem se spoustou pouťových atrakcí, které se stále zdokonalují i pokud se týká výše vstupného. Pak hurá na kutě, poslední společná noc, výměna adres a ráno po účasti na slavné mši každý svou cestou k domovu! Nádhera!

Závěrem chci poděkovat všem příznivcům, kteří nás cestou opatrovali a vyprovázeli ať to bylo kdekoliv. Především vzpomínám na báječný Lukoveček, Ondřejovice i Napajedla.
Na Národní pouti byly také dva nedostatky. Měla být zahrána státní hymna a pan prezident se mohl místo koupání v rybníce na Vysočině alespoň na pouhé 2 hodiny účastnit poutě. To by bylo hezké vlastenectví, které mizí!
Tak nevím,co si čtenáři budou myslet, ale stejně to bylo s každodenním požehnáním od Nejvyššího moc a moc krásné. Něco z atmosféry pouti je patrné z následujících fotografických i filmových odkazů
Poutnice a farnice Františka Prášilová ze Svatého Kopečka

 

 

Filmový sestřih 5. moravské Compostely - závěrečné tři dny z Hostýnka do Zlína, Napajedel a na Velehrad

Další fotografie z 5. moravské Compostely

Velká pěší pouť na Velehrad pokračuje (Studio 6 na ČT) a Události v regionech (od 9:20 minuty)

Pátá moravská Compostela pokračuje ze Svatého Hostýna na Velehrad

Filmový sestřih 5. moravské Compostely - první dva dny mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem

Ze Svatého Kopečku vyšlo 45 poutníků na Velehrad, pod duchovním vedením Mons. Jana Peňáze

Termín velké pěší poutě je tady - Pátá moravská Compostela

Stránky pořadatelské Matice

 

6. pouť otců a dětí byla na konci června

 

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Podrobný popis poutní cesty ze Svatého Hostýna na Velehrad v obou směrech

 

 

 

 

Pokračování - rok 2014