(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Kalendář poutí a dalších akcí k oslavě Jubilejního roku 2012 (druhé pololetí)

30.6.-1.7. So
Ne
Přehlídka farních schol. Hudební skupiny mládeže z českých a moravských farností se setkají a vystoupí na Svatém Hostýně na venkovním podiu
     
Červenec    
2.-4.7. Po

St
Pátá cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad po vytýčené trase poutní cesty
7.7. So Podvečerní  pouť děkanátu Valašské Meziříčí za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
14.7. So Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
14.7. So Podvečerní pouť děkanátu Veselí nad Moravou za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
15.7. Ne Den Panny Marie Svatohostýnské, v bazilice je obětována mše sv. na Její počest
21.7. So V 17:00 bude v bazilice koncert Hradišťanu pod vedením primáše Jiřího Pavlicy
    Do konce měsíce budou ukončeny opravy staré křížové cesty a bude obnoven chodník před Jurkovičovou křížovou cestou
    Do konce měsíce bude renovována socha Svaté Anny před kaplí sv. Sarkandera
     
Srpen    
1.8. St Zahájení výstavy v Jurkovičově sále: Dušan Jurkovič, Architekt a jeho dům, připraveno ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně
4.8. So Vernisáž výstavy na zámku v Bystřici p.Host. v 16:00, korunovační upomínkové předměty, svaté obrázky a další předměty lidové zbožnosti zobrazující Pannu Marii Svatohostýnskou
    V první třetině srpna budou hotovy všechny montážní práce spojené s instalací nových zvonů ve věžích baziliky tak, aby se mohly rozeznít
11.-19.8. So

Ne
Hlavní týden korunovačních oslav kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie
11.8. So V bazilice bude Večerní koncert absolventů na závěr Letní školy barokní hudby
15.8. St Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, pontifikální mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef
17.-21.8.

Út
Druhá moravská Compostela - pěší pouť z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček po vytýčených trasách poutních cest
18.8. So Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských biskupů, koncelebrovanou mši sv. v 10:15 doprovodí pětisetčlenný sbor složený ze schol a hudebníků moravských farností
18.8. So Odpolední koncert Dechového orchestru Haná na venkovním podiu od 13:30 do 15:00
19.8. Ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje o. biskup Josef
19.8. Ne Vystoupení Teátru Víti Marčíka v Jurkovičově sále ve 14:00
19.8. Ne Večerní koncert Václava Hudečka za doprovodu Janáčkova komorního orchestru Ostrava, zahájení v 18:30
25.8. So Pouť rodin a pedagogů, hlavní mši sv. v 10:15 celebruje P. Michael Altrichter SJ
26.8. Ne Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři, hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký
     
Září    
1.9. So Dvacátá pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00, celebruje Michal Josef Pojezdný Opraem, opat strahovský
1.9. So Podvečerní pouť děkanátů Konice a Svitavy za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
8.9. So Podvečerní pouť děkanátu Vsetín za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
9.9. Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:00
14.-15.9.
So
Národní pouť Sekulárního františkánského řádu, zahájení večerní mši sv. v Pá a ukončení v So mší sv. v 10:15
15.9. So Den Panny Marie Svatohostýnské, v bazilice je obětována mše sv. na Její počest
15.9. So Podvečerní pouť děkanátu Zlín za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
22.9. So Podvečerní pouť děkanátu Holešov za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
29.9. So Podvečerní pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
     
Říjen    
6.10. So Podvečerní pouť děkanátu Kroměříž za obnovu rodin, za kněžská a řeholní povolání
7.10. Ne Růžencová pouť
13.10. So První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv.v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově
14.10. Ne Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války
15.10. Po Den Panny Marie Svatohostýnské, v bazilice je obětována mše sv. na Její počest
20.10. So Čtrnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10:15
     
Listopad    
15.11. Čt Den Panny Marie Svatohostýnské, v bazilice je obětována mše sv. na Její počest
     
Prosinec    
15.12. So Den Panny Marie Svatohostýnské, v bazilice je obětována mše sv. na Její počest
24.12. Po Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není
31.12. Po Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.

 

Kalendář poutí a dalších akcí k oslavě Jubilea ve 2. pololetí 2012, jak byl vytištěn jako leták koncem května