(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2012

Události spojené s Jubilejním rokem

 

Vážený pane inženýře,

zas a znovu, jako téměř každodenně se připojuji na stránky Svatého Hostýna, abych si buď ze záznamu, nebo přímo poslechla mši svatou nebo svatý růženec.
Chci ze srdce poděkovat za práci celého týmu na této možnosti zprostředkovat mši svatou a vůbec dění na Svatém Hostýně a tím i spojení k Panně Marii Svatohostýnské, ke které se mnozí z nás Moravanů a snad i Slezanů obracíme a čerpáme povzbuzení pro náš život i práci.
Jsem také ráda, že tímto prostřednictvím se vlastně můžeme setkávat s promluvami našeho moravského metropolity arcibiskupa olomouckého, o to víc, že vlastního biskupa téměř neslyšíme.
Ještě jednou děkuji a vyprošuji Vám v roce 2013 vše dobré, pevné zdraví a především Boží požehnání.
PhDr. Jiřina Štouračová
Moravsko - slezská křesťanská akademie

 

Koledy na závěr Jubilejního roku 2012 zazpívá sbor z Ludslavic pod vedením p. Veroniky Cholastové. Bude to při mši sv. v 11:00, poslední den roku 2012 a tuto mši sv. celebroje P. Rudolf Chmelař.

 

Vánoční pohoda v bazilice i před bazilikou, páničkové uvnitř, miláčci čekají venku

Vánoční a novoroční přání ze Svatého Hostýna

 

Provozně-praktické informace k období od 24. prosince 2012 do 1. ledna 2013

Ve dnech 23.12.- 25.12. 2012 se v poutních domech neubytovává. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 24.- 25.12. 2012 v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Informace o bohoslužbách a počasí hledejte na www.hostyn.cz

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně:

Restaurace s obsluhou v Poutním domě č.2
24.12. 08:00 – 15:00
25.12. až 30.12. 08:00 – 16:00
31.12. 08:00 – 24:00
1.1.2013 08:00 – 16:00
Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3
24.12. zavřeno
25.12. až 30.12. 07:00 – 16:00
31.12. 07:00 – 16:00, dle návštěvníků i déle
1.1.2013 07:00 – 16:00
Restaurace s obsluhou na Ovčárně
24.12. 08:00 – 14:00
25.12. až 30.12. 08:00 – 18:00, dle návštěvníků i déle
31.12. 08:00 – do 1.1.2013  02:00
1.1.2013 08:00 – 18:00

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku:
Na odpolední mši sv. na Štědrý den (15:30) se dostanete pravidelnými spoji z Bystřice p. Host. Odvoz poutníků do Bystřice bezprostředně po ukončení mše sv. bude zajištěn.
O spojích o dalších vánočních svátcích se informujte na internetu.
Poslední den v roce (sv. Silvestra) pojedou spoje podle jízdního řádu a navíc budou přidány zvláštní posilové spoje.
Dle sdělení autodopravce zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31.12. 2012 v 19:30 v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici p. Host.
Rovněž po půlnoční mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD.

 

Jurkovičova křížová cesta na Svatém Hostýně

1. zastavení – Pilátův soud

Čtěte, co je napsáno mezinárodním a nadčasovým písmem tvarů a barev pro všechny, kteří „mají oči k vidění“. Prožívejte s mistrem Jano Koehlerem jeho zážitky v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety. Budete mít i své vlastní, ke kterým vám pomůže příroda, architektura a strhující výrazná malba glazurami. My máme dokonce větší šanci porozumět té barevné zkratce než naši dědové. Jsme už přístupnější různým znakům a symbolům – jsme již více vychováni pohledem současného umění. Naopak víme, že skutečně působivé dílo musí dát divákovi prostor, aby si něco dotvářel sám a zapojil také svoji fantazii.

Před sto lety se spojili dva vynikající umělci, aby za podpory znalců moderního umění i široké veřejnosti vytvořili monumentální dílo, které by oslavilo nejdůležitější událost v dějinách lidstva, a to navíc způsobem důstojným a nadčasovým.
Jejich ambice byla úctyhodná. Na vrcholu slavného kopce v duchu moderní, ale přitom i tradiční architektury vybudovat největší chrám světa. Dokázali to – po obvodu kopce je věnec velkých kaplí vystavěných podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Roli katedrálních oken v nich převzaly keramické obrazy Jano Koehlera, které jsou vlastně variacemi na skleněné vitráže. Samo nebe tento obří chrám přírody zastřešuje.
Bez nadšené spolupráce specialistů RAKO by tento projekt také nebyl realizovatelný. Emil Sommerschuh vypracovával techniku keramické řezané mozaiky už před započetím této realizace.
Tyto tři muže spojila úcta k řemeslu. Chtěli a dokázali být nejlepší, ale hlavně je spojila víra ve vznešenou ideu LÁSKY, které byli ochotni obětovat vše.
Bylo dobře, že první zastavení realizovali po 20 letech práce vlastně jako poslední. Vyzkoušeli všechny možnosti keramiky a zvolili jen nejpůsobivější a zcela nadčasovou formu, kde nejen dnes, ale i za dalších 100 či 200 let budou naši potomci uchváceni a vtaženi do děje této největší keramické Bible.
Jak poznáváme sebe v Pilátovi, když si nad bídou světa myjeme ruce. Jak křičíme s farizeji – jen ne žádnou změnu, které bychom měli obětovat něco z našeho pohodlí. A Ježíš? Ten není ustrašený, ale je smutný z nás, že jsme nepřijali jeho Nový zákon Lásky, který nám přinesl a s láskou dával jako největší bohatství.
Kompozice scény je procítěná. Levá polovina jsou žalobci – jsou ve stínu. Přivádějí Ježíše Krista „na místo dlážděné“. Pilát je v hloubce jeviště, na soklu svého paláce. Annáš, první ze žalobců, vyhrožuje právě jemu, že o něm napíšou do Říma, že není přítel císařův, když mu nevadí král. „Nemáme krále, jen císaře“, říkají.
Stůjte před obrazem klidně beze slov. Nechte ho na sebe působit. Doma si porovnejte, jak tuto chvíli zaznamenali různí evangelisté. Pak přijďte znovu na Hostýn, znovu se jen dívejte a stanete se přímými účastníky Golgoty – 2000 let vlastně neexistuje. Soud se odehrává teď mezi námi.
Jen vrcholné umění a vrcholná idea mají tuto moc nás pozvednout z bídy lidské malosti. Otevřme Písmo a nalézejme srozumitelnou cestu – jen je třeba se nechat oslovit a prožívat.

S úctou a obdivem restaurátor, akademický sochař Vojtěch Pařík, po třech letech studia díla, které přesahuje hranice časové i národní.

V Praze dne 7. prosince 2012

Obnova Köhlerovy keramické mozaiky - žádost o sponzoring

 

 

O jezuitech s novým představeným
Kněžské svěcení nově jmenovaného provinciála jezuitů se konalo 6. dubna 2002 na Svatém Hostýně
Nový provinciál jezuitů

 

 

Pracovní setkání s o. arcibiskupem Janem

Tradiční setkání se členy výboru Matice svatohostýnské se uskutečnilo ve čtvrtek 1. listopadu 2012 odpoledne v přijímacím sále v Arcibiskupském paláci v Olomouci. I když venku bylo nevlídno a překvapilo nás rozkopané okolí paláce, tak společné jednání se odvíjelo v pohodě a ku prospěchu obou stran. Zhodnotili jsme společně Jubilejní rok 2012, který se chýlí ke svému závěru a všechny plánované akce na oslavu 100 let od korunovace už proběhly. Informovali jsme o záměru vydat o Jubileu publikaci, doplněnou filmy a reportážními zkratkami na DVD. Tuto publikaci vydá TV Noe. O. arcibiskup se pochvalně zmínil i o podmínkách, které jsou na Svatém Hostýně pro pořádání děkanátních poutí za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Tyto poutě se v letošním roce konaly o sobotách k večeru a vystřídaly se na nich všechny děkanáty arcidiecéze. Informovali jsme i o připravovaných záměrech na další kulturně-náboženské akce, které připravíme v příštím roce s využitím zkušeností z oslavy Jubilea. V rámci diskuze jsme si připomněli i některé humorné okamžiky, které vyplynuly z vypjaté atmosféry, kterou jsme zažívali jako pořadatelé v týdnu, kdy vrcholily oslavy.
O. arcibiskup se nechal informovat o připravovaných záměrech výboru na zvelebování vrcholu Svatého Hostýna a s našimi návrhy jak do budoucna řešit jeho dopravní dostupnost a to nejenom motorovými dopravními prostředky. Probírali jsme i problematiku spojenou s využíváním poutních domů na Svatém Hostýně různými skupinami občanů a o. arcibiskup nám navrhnul možnosti, odkud čerpat náměty pro výstavy v našem muzeu.
V závěru schůzky jsme probírali i současnou situaci ve společnosti před přímými presidentskými volbami a na úplný závěr nám a našim rodinám o. arcibiskup požehnal.
I.B.

 

 

Energetická společnost E.ON nám oznámila,

že v úterý 30. října 2012 bude přerušena dodávka elektiny pro Svatý Hostýn v době od 7:00 do 13:45. Oznamujeme tuto skutečnost i veřejnosti s ohledem na to, že v tuto dobu mohou být omezeny poskytované služby a provoz některých technických zařízení (osvětlení v budovách, restaurační provoz, výpadek provozu počítačů, internetových kamer, telefonování na pevné linky a pod.).

 

Myslivecká pouť 2012 na Svatém Hostýně

Údolí pod Hostýnskými vrchy byla zalita hustou mlhou, ale na vrcholu Svatého Hostýna svítilo podzimní slunce a vítalo návštěvníky Čtrnácté svatohubertské pouti.
Jako každoročně na schodech před bazilikou slavnost zahájili trubači OMSu Přerov skladbami Petra Vacka, Brixiho a Josefa Selementa. Letos si pozvali jako hosty ,,Zátržáky,, osm trubačů ze tří sdružení, Zářičí, Troubek a Žálkovic. Ti společně s přerováky zahráli Konopické halali od Dyka a Mariánskou fanfáru. Tato nová skladba měla premiéru na této pouti. Rok 2012 je rokem jubilejním, slaví se 100 let od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně.
V procesí za neseným obětním jelenem se vydali myslivci, lesníci, církevní hodnostáři a přátelé přírody, aby vzdali hold a poděkování u obrázku patrona myslivců svatému Hubertovi.
Troubenou mši svatou v 10:15 ve zcela zaplněné bazilice celebroval opět, zakladatel této poutě Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Z chóru mši sv. doprovázeli přerovští trubači spolu se zpěvem komorního smíšeného sboru Collegium Vocale.
Po skončené mši sv. se návštěvníci mohli seznámit s výcvikem dravců, který předvedla skupina Vancoš z Ostravy. Šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina představil členy klubu autorů při ČMMJ a jejich poslední práce. Příznivci myslivosti a přírody se tak mohli seznámit se spisovatelkou Jitkou Vaňkovou – Přibylovou a její první knížkou ,,Když myslivcem je žena,,, kterou ilustrovala Hanka Křenková. Knížka měla úspěch i v Německu a chystá se její překlad. Taky se můžeme těšit na její další chystanou knihu, kde mají být i recepty na speciality se zvěřiny. Spisovatel Vladislav Krop se pochválil již devátou knihou ,, Černí myslivci v Zadních horách,,.
Řezbářské práce vystavoval Ondřej Trlifaj v Jurkovičově domě, tam jsme mohli shlédnout i obrazy Karla Bubílka nebo si zakoupit něco z mysliveckých předmětů a pomůcek, mysliveckou literaturu nebo si pochutnat na mysliveckých specialitách v místních restauracích.
Po požehnání ještě zazněl v bazilice komorní koncert duchovní hudby v podání Collegium Vocale. Pro mnohé návštěvníky této myslivecké pouti to byl vrcholný zážitek tohoto dne.
Za tuto nevšední pouť patří poděkování všem organizátorům i všem návštěvníkům, poutníkům i myslivcům a příští rok nahledanou opět na Svatém Hostýně.
František Gajovský

Fotogalérie p. Gajovského
Další fotogalérie,   Mariánská fanfára a troubené halali s lidovým popěvkem
Kroměřížský deník: Na tradiční pouti na Hostýně se sešli nejen myslivci
Reportážní zkratka z myslivecké pouti konané dne 20. října 2012 (Noeviny 23.10.)
Desetiminutový film TV Noe - Svatohubertská pouť 2012

Pozvánka - Čtrnáctá svatohubertská pouť bude v sobotu 20. října

Babí léto ve druhé třetině října 2012

 

Dušičková pouť na Hostýně má zvláštní kouzlo

Otázka, kam vyrazíme o víkendu, má jasnou odpověď: na Dušičkovou pouť na Svatý Hostýn. Naposledy jsem ji zažila před mnoha lety a od té doby si slibuji opakování.
Hlavně pro tu svíčkami a lucernami osvětlenou pouť od baziliky k lesnímu hřbitovu. I když je to cesta poměrně krátká, má kouzlo, které nikde jinde nezažijete. Dušičková pouť se koná v sobotu 13. října. V 17 hodin začíná mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a po ní se zástup lidí se světýlky vydá ke hřbitovu.
Kdo zapomene svíčku nebo sirky, nemusí truchlit. Obojí se dá na kopci snadno pořídit.
Pokud ale chcete Hostýn vidět i za denního světla, můžete. Pouť pokračuje v neděli. Mše je naplánovaná na 10.15 hodin a svaté požehnání u památníku obětí 1. světové války ve 13 hodin.
A mezitím bude tradiční pouť se stánky, dobrotami a hračkami. Jen kolotoče budete na Hostýně hledat zbytečně.
MF DNES, Petra Procházková

Z dušičkové pouti 2012

 

Dušičkové poutě

Oslava korunovace sochy Panny Marie není jediným stoletým jubileem Svatého Hostýna. Na letošní rok připadají našemu poutnímu místu ještě další stoletá výročí. V srpnu 1912 bylo schváleno zřízení Svatohostýnského hřbitova a pak je to Dušičková pouť, jejíž vznik se datuje rovněž do roku 1912.
Tehdy z řad katolického spolku Omladina vyšel podnět uspořádat na Svatém Hostýně pouť s názvem „Vzpomínka na členy a členky sdružení Omladiny, kteří se s námi rozloučili“. Byla to vzpomínková pouť nejen za zemřelé členy, ale i za vojíny aktivní i záložní, kteří nastoupili vojenskou službu, protože už tehdy se nad Evropou stahovala mračna válečného konfliktu.
Tato první pouť se konala zásluhou Omladiny z Bystřicka v neděli 27.října 1912 a bylo při ní rozhodnuto o jejím každoročním konání. Po vyhlášení války Srbsku v červenci roku 1914 se seznamy zemřelých členů Omladiny hrozivě rozrůstaly o jména padlých na frontě. Tehdy vojíni, kteří své druhy v boji přežili, začali posílat domů peněžité dary s přáním, aby byl na Svatém Hostýně vystavěn pomník, u něhož by bylo na padlé kamarády pamatováno modlitbou. Na návrh tehdejšího Svatohostýnského superiora P. A. Ostrčilíka bylo památce padlých věnováno 2. zastavení právě budované nové křížové cesty s Köhlerovou mozaikou „Pán Ježíš bere kříž na svá ramena“. Architekt Dušan Jurkovič doplnil už hotový návrh o kamenný oltář pod střechou kapličky, aby mše sv. mohly být slouženy přímo zde. Na zadní stěně pomníku měla být umístěna deska se jmény padlých. Základní kámen tohoto památníku byl posvěcen 15. srpna 1915. Časem se ukázalo, že počet padlých překračuje možnost vypsat jejich jména na mramorovou desku. Bylo proto zadáno u sochaře Vincence Vosmíka zhotovení pamětního bronzového reliéfu, který by byl umístěn na zadní straně 2. zastavení křížové cesty a jména padlých, zapsaná na pergamenu, měla být uložena do kamene oltáře. Posvěcení dokončeného pomníku vykonal 14. září 1919 za široké účasti věřících slavně arcibiskup A.C.Stojan. Velký bronzový reliéf znázorňuje oplakávání padlých vojínů moravskou Omladinou. Nápis na desce zní: Bratřím vojínům - Omladina 1919 - vítězná ochrano Moravy - oroduj za ně.
Při Dušičkové pouti roku 1921 se mezi Omladinou začala rodit myšlenka, že hroby drahých, rozseté po bojištích vzdálených zemí by bylo možno pozůstalým přiblížit jediným symbolickým hrobem „Neznámého vojína“. Tato myšlenka zaznamenala velký ohlas, proto v březnu na valné hromadě Omladiny na Velehradě byl arcibiskup Stojan požádán o souhlas a podporu. Po schválení bylo zveřejněno provolání, žádající pozůstalé o zasílání památek na jejich blízké i o finanční podporu na uskutečnění tohoto záměru. Připojeny byly rovněž tiskopisy k sepsání jmen všech padlých. Této akce se ujal P. Dr. Klement Žůrek a na faře v Žeranovicích, kde působil, byly shromažďovány dopisy z války, fotografie padlých spolu s ústřižky šatů, nebo pramínky vlasů. Bronzová rakev s těmito památkami na šest tisíc padlých byla uložena až do připravovaného pohřbu „Neznámého vojína“ v tamním kostele.
Z hrobů v cizině byly vyzdviženy ostatky čtyř vojínů a převezeny rovněž do Žeranovic. Po slavných obřadech byly vypraveny na Svatý Hostýn a u pomníku Omladiny znovu pochovány. Tito vojíni v hrobu za 2. zastavením Jurkovičovy křížové cesty nejsou „neznámými vojíny.“ Pohřbení je zapsáno v Svatohostýnské matrice a jejich jména k nám zaznívají z dálky počátku minulého století:
Jan Novák * 14.5.1892 v Rozseči u Dačic, zemřel ve vojenské nemocnici v Innsbrucku 2.8.1915. Znovu zde pochován 6.10.1922 P.Františkem Bařinou, opatem Augustiniánů ve Starém Brně.
Josef Freiberger * 4.12.1884 v Želči, okr. Vyškov, zemřel 29.6.1916 v Podhajsách. Znovu zde pochován 7.10.1922 P. Petrem Hlobilem, opatem Benediktinů v Rajhradě.
Antonín Zavadil *15.1.1891 ve Vitonicích, padl 5.7.1915 v Kamience Strmilowé. Znovu zde pochován 8.10.1922 Dr. A.C.Stojanem, arcibiskupem olomouckým.
Jan Doležel *10.12.1881 v Osíčku, vojín na ruské frontě, padl 9.5.1915 v Polsku. Znovu zde pochován 5.11.1922 P. Josefem Stryhalem S.J., superiorem svatohostýnským.
Všechny bohoslužby, související s pohřbením vojínů a uložením bronzové schrány do oltáře památníku byly konány velmi okázale za přítomnosti vysokých církevních hodnostářů, zástupců veřejného života a mnoha tisíc věřících. Listy „Naše Omladina“ i „Našinec“ píší o těchto obřadech podrobně a emotivně, proto „Hlasy Svatohostýnské“ se omezily na odkaz popisu slavností v těchto tiskovinách. Celé líčení pietních obřadů prolíná myšlenka: položili jste život za vlast, nikdy na vás nezapomeneme! Nedlužíme čtyřem vojínům, očekávajícím vzkříšení v hrobě u památníku Omladiny malou kamennou destičku s připomínkou jejich jmen?
Miroslava Štěrbová

 

První setkání vdov - 4. října 2012

Z duchovního hlediska utrpení přispívá ke spáse bratří a sester. Je nenahraditelným prostředníkem a pramenem dobra. Církev se na trpící dívá jako na nositele nadpřirozené síly.“ I tato slova bl. papeže Jana Pavla II. zazněla 4. října 2012 na Svatém Hostýně na prvním setkání vdov s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.
Vdovství je především stav, uznávaný státem i církví. Je to doba náročná a těžká. Bůh dal ženě partnera, aby jí byl oporou a toho jí, mnohdy bez slůvka rozloučení, vzal. Už v knize Genesis čteme, a apoštol Pavel připomíná v listě Efezanům, že sňatkem se z muže a ženy stává jedno tělo. Smrtí partnera je toto tělo, lidský život, rozdělen v půli. Nastává přetěžké období, plné vnitřních i vnějších bojů, které žena neumí řešit. Citové strádání, touha po doteku, sociální, mnohdy i právnické problémy, výchova dětí, chod domácnosti a jiné starosti vedou často i k onemocnění. Ve statistice zátěže na organismus je právě ztráta partnera na prvním místě. I když je každá žena jedinečnou lidskou bytostí, společnou otázkou dlouho zůstává – jak žít dál bez toho, který stál po jejím boku 10, 20, 40 i více let.
V prvotní církvi měly vdovy výsostné a výsadní postavení. Už ve Starém zákoně čteme opakovaně výzvu k lidem “Zastaň se sirotků a vdov!“ Mezi první věrohodné svědky novozákonní doby určitě patří Hippolyt Římský (asi 170 – 235), který je považován za autora historicky cenné apoštolské tradice, v níž je právě zmínka o postavení vdov té doby. O pár století později, z tzv. patristické doby, se dochovaly překrásné spisky např. sv. Jana Zlatoústého, sv. Augustina, sv. Ambrože, sv. Jeronýma aj. Např. v dopise Mladé vdově sv. Jan doslova píše: “Slovo vdova není titul neštěstí, ale cti, ano největší cti a důstojnosti.“ I apoštol Pavel I. list Timotejovi začíná slovy: “Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.“
Je pravdou, že v té době bylo postavení žen úplně jiné. Nepracovaly a byly odkázány na milost příbuzných a druhých lidí. Dnes ženám stát přispívá na životní náklady, ale to není to nejpodstatnější pro ženu vdovu, s čím se potýká, co jí bytostně schází. Církev nabízí nedocenitelný dar svátostí, osobních pohovorů, mnohdy i drobné pomoci. A chce nabídnout i více. A právě toto bylo motivací pro Alenu Panákovou, iniciátorku a hlavní organizátorku celého setkání, aby pozvala vdovy, zatím ponejvíce z vizovického děkanátu, na Svatý Hostýn.
Téměř 80 žen se po společné mši svaté v bazilice sešlo v poutním domě č. 3., aby společně naslouchaly slovům arcibiskupa Jana Graubnera. Otec arcibiskup hovořil jako osoba, která ví, s čím vším se musí ženy potýkat, a naznačil, jak by mohly naopak ony pomoci církvi. Nechyběla ani zástupkyně Centra pro rodinu z Olomouce Marcela Řezníčková, která také přispěla k vytvoření přátelské a otevřené atmosféry. Vzájemná osobní blízkost a sdílení pokračovalo i při společném obědě a dalším společném sezení.
Další setkání s arcibiskupem Janem je domluveno na 11. dubna 2013. Místo a způsob přihlášení bude zavčas sděleno kněžím farností i v křesťanském tisku.
Oldin, Pavel Skála

 

Slovo k volbám

Drazí bratři a sestry,
za pár dní budou volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Někteří se ptáte, zda vůbec jít k volbám, či koho vlastně volit? Ujišťujeme vás, že důležitý je každý hlas. Nejít k volbám znamená vzdát se své spoluodpovědnosti, ale znamená to taky být zodpovědný za všechny chyby, které udělají druzí. Volit jděte!
Svou zodpovědnost však žijte nejen při volbách. Sledujte předvolební sliby a programy zvolených zástupců, kontrolujte je a vyžadujte plnní jejich slibů. Nedejte na prázdná slova!
Zvolte takové zástupce, za kterými je vidět kus poctivé práce. Dejte hlas těm, kteří dodržují své slovo a nevymění důvěru občanů za výhody kompromisů, stranických dohod a svého obohacení. Nevěřte těm, kteří nabízejí snadná řešení, která často ani nehodlají plnit. Máte možnost pomocí preferenčních hlasů, kroužkováním, zvolit lidi důvěryhodné a čestné. Využijte toho!
V nadcházejících volbách nebudeme rozhodovat o složení Parlamentu a o státní politice, ale o tom, jak budou příští zastupitelé řešit problémy v našem regionu. Dejme hlas takovým politikům, abychom jim nebyli nuceni připomínat jejich sliby a programy pomocí demonstrací, jako v závěru loňského roku, kdy se pracovníci a klienti Charit jednoho z krajů České republiky museli domáhat spravedlivého financování sociálních služeb tímto krajním způsobem.
Žijeme v době, která mnoha lidem zhoršuje ekonomickou a sociální situaci. Mnoho lidí ztratilo práci. To jsou vážné věci, kterými je třeba se zabývat a které je třeba neodkladně řešit. I církev se snaží nabízet ohroženým lidem pomocnou ruku prostřednictvím svých sociálních a charitativních aktivit. Zlepšení si ale všichni musíme zasloužit. Neseme důsledky špatné politiky minulých vlád, které nás naučily žít na dluh. Snadná řešení neexistují, ale závisí i na vašich rozhodnutích. Poraďte se mezi sebou a s Boží pomocí rozhodujte dobře.
K tomu vám žehnají vaši biskupové

 

Salesiánská Staříčkova pěší pouť z Fryštáku na Svatý Hostýn a zpět - pátek 28. září 2012

 

Přes dvacet poutníků šlo pěšky z Velehradu na Svatý Hostýn

Svatováclavská pěší pouť na Svatý Hostýn

Ve dnech 27. - 29. září 2012 organizuje Matice velehradská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn, který slaví stoleté jubileum korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem.
Z Velehradu vycházíme ve čtvrtek v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice. První nocleh (spacák, karimatka) je zajištěn v Napajedlích, druhý den nocujeme ve Štípě. Zde také zajišťujeme poutníkům teplou večeři a ráno také snídani.
Dále zajišťujeme přepravu těžších zavazadel na místa noclehu. Tomu odpovídá účastnický poplatek 150 Kč, který bude vybírán od účastníků při startu. Každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Putování bude každý den zakončeno mší svatou. S poutníky putuje kněz.
Na pouť je možné se přihlásit telefonicky, písemně nebo zasláním zprávy elektronickou poštou. Nabízíme možnost noclehu na Velehradě z 26. na 27. září.
Matice velehradská, Stojanovo nádvoří 206, Velehrad 68706, info@maticevelehradska.cz, 604 745 958

 

Říjnová kající pouť na Svatý Antonínek

Sekulární františkánský řád ve spolupráci s bratry františkány v Uherském Hradišti, Maticí velehradskou a Maticí svatoantonínskou Vás zvou na Kajícnou pouť Velehrad - Antonínek v sobotu 6. října 2012 zakončenou v 18:00 mší svatou v kapli sv. Antonína na Antonínku.
Trasa poutě a časový harmonogram:
Velehrad - bazilika (odchod od kříže) 10:00
Uherské Hradiště - františkánský kostel Zvěstování P. Marie (odchod) 12:10
Ostrožská Nová Ves - (odchod od kostela) 15:15
Ostrožská Lhota - kostel sv. Jakuba (odchod) 16:20
Příchod z kteréhokoli místa, nebo přijet přímo na kopec na mši svatou.

Antonínek – kaple sv. Antonína: Modlitba růžence 17:30, mše svatá 18:00, adorace před Nejsvětější svátostí 19:00, (bude probíhat pravidelně každou první sobotu v měsíci, s možností Svátosti smíření), agapé 20:00.
Těšíme se na společně strávený čas s Pánem

 

Zveme rodiny s dětmi na Svatý Hostýn

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi se bude konat o víkendu 5. až 7. října v poutních domech na Svatém Hostýně.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. Adam Rucki), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Přihlášku naleznete na internetových stránkách. Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Františkánská pouť bude ve dnech 14. - 15. září

 

Pouť matice a setkání s důvěrníky

Muklovská pouť na Svatý Hostýn, sobota 1. září, letos už podvacáté, události v regionu na ČT

 

Pouť rodin a učitelů se konala v sobotu 25. srpna 2012

Tradiční pouť dětí a rodin se tentokrát konala společně i s pedagogy, abychom poděkovali Matce Boží za její ochranu v době prázdnin a dovolených a prosili za pomoc pro děti a jejich učitele v novém školním roce.
Poutní mši sv. sloužil P. Michal Altrichter SJ. Svojí promluvou na základě evangelia o dvanáctiletém Ježíši v chrámě se dotknul jak rodičů tak učitelů svým zamyšlením nad uměním "jak kárat s láskou..."
Po mši sv. si pedagogové mohli ještě vyslechnout přednášku P. Altrichtra a po obědě si společně projít "Cestu světla". Od 13:00 pak v prostoru před novým pódiem čekalo na děti a jejich rodiče 21 stanovišť s různými disciplínami, které si připravili všechna děkanátní centra pro rodinu naší arcidiecéze. Za to jim patří velký dík .
Rodiny tak měly hodně "práce", aby stihly vůbec všechny obejít. Děti si mohly kreslit, vyrábět andělíčky, zkoušet svůj postřeh a hbitost, cvičit smysly a celou další řadu dovedností.
Po absolvování na ně už na pódiu čekal pestrý výběr odměn. Nechyběly sladkosti z Matice svatohostýnské, zmrzlina od Duchovní správy na Svatém Hostýně a drobné dárky od Centra pro rodinný život.
Věřím, že se za rok zase s rodinami u Panny Marie Svatohostýnské rádi setkáme.
Za Centrum pro rodinný život, Josef Záboj

 

Pouť pedagogů na Svatém Hostýně ještě jinak

V sobotu 25. srpna se sešli učitelé na Svatém Hostýně a zahájili svou přípravu na nový školní rok společnou poutí s rodinami. Část z nich vložila své prosby do pěšího putování z Bystřice pod Hostýnem.
Při mši svaté P. Michal Altrichter, SJ, promluvil k oběma skupinám jako k vychovatelům, ať už v pozici rodiče či učitele, a zdůraznil tři důležité aspekty výchovy: vlídné napomínání, zbožné návyky – rituály a zahleděnost na Boží tvář. Vycházel při tom z úryvku evangelia o nalezení Ježíše v chrámě.
Učitelé se po mši svaté sešli v Jurkovičově sále, který se proměnil na meditativní galerii (výstava obrazů Zdeňka Hajného), která vytvořila pěknou atmosféru k promýšlení osobní zkušenosti s vírou jako základní dispozici pedagoga. Jako východisko použil P. Michal Altrichter dokument Svatého otce Benedikta XVI. Porta fidei. Propojil tak Rok víry s nadcházejícím cyrilometodějským jubileem. Tato témata povzbudila učitele k diskuzi o osobním svědectví víry ve škole.
Učitelé svoji pouť na Svatý Hostýn zakončili modlitbou Cesty světla, na které se podíleli všichni přítomní. Závěrečné požehnání jim udělil delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze P. Petr Bulvas.

Pozvánka na pouť

 

XX. muklovská pouť Svatý Hostýn 2012

Konfederace politických vězňů ČR a pobočka Bystřice p. Host. pořádají v sobotu 1. září 2012  XX. muklovskou pouť.
Ponifikální mši sv.v 10:00 v bazilice Panny Marie Nanebevzaté celebrují Michael Josef Pojezdný OPraem, opat strahovský a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ.
Po ukončení mše slavnostní setkání u památníku KPV ČR, následuje beseda pro pozvané v Jurkovičově sále.
Prosíme hosty o potvrzení účasti do 24.srpna na tel. 224230608, 724117881 nebo e-mail: ustredi@kpv-cr.cz.

 

Na Svatý Hostýn letos běžel i kněz

Devátý ročník Běhu na Svatý Hostýn se uskutečnil 25. srpna 2012 a byl jiný než ročníky předešlé. Letos závod odstartoval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Pořadatelé běhu totiž podpořili oslavy 100 let od korunovace Panny Marie Svatotohostýnské vytvořením speciální závodnické kategorie pro kněží. „Nejde o žádnou recesi. Kněží nejsou jen reprezentanty církevní instituce, ale mnozí z nich jsou i dobří sportovci,“ zdůraznil pořadatel Karel Novák z bystřického Orla.
Běhu se nakonec v kněžské kategorii zúčastnil pouze jediný borec – P. Marek Výleta, který působí zejména v bílavské farnosti.
V závodě, jehož výsledky se započítávají do Českého poháru v běhu do vrchu, dosud platil traťový rekord Tomáše Blahy, který v roce 2008 zdolal 5 km dlouhou trať s převýšením 422 metrů za výborných 21minut 33 sekund, letos však byl tento rekord překonán. Martin Kučera z VSK UNI Brno zdolal kopec v čase 21:19. Tomáš Blaha z AK Asics Kroměříž byl letos v absolutním pořadí druhý, na třetím místě se umístil Ondřej Horák. V devátém ročníku běhu do vrchu na Svatý Hostýn změřilo síly 152 startujících.
Zpravodaj města Bystřice p. Host.

 

Letošní pouť orelské rodiny na Svatý Hostýn se koná ve dnech 25. a 26. srpna

Běh na Svatý Hostýn

V sobotu 25. srpna 2012 se uskuteční tradiční Běh na Svatý Hostýn. Ve 12:00 proběhne registrace závodníků ve Společenském domě Sušil, ve 14:00 start závodníků z Masarykova náměstí v Bystřice pod Hostýnem. Délka závodu je 5.000m, převýšení 422 m. Více informací na www.behnasvatyhostyn.cz

 

 

Křížová cesta farníků ze Všechovic v neděli 19. srpna 2012

 

Sodankyla - Finsko, asi 250km nad polárním kruhem.

Chvála Kristu. Dnes jsem byl díky internetu opět na mši svaté na Svatém Hostýně. Jan Kundera. 5. srpna 2012
Rostislav Spáčil - jste moc a moc šikovní Pán Bůh zaplať.

 

Knihy Olgy Kozlové získaly významné ocenění

Za publikace Obrazy z dějin Hostýna (vydalo město Bystřice pod Hostýnem v roce 2011 v Edici Zpravodaje) a Svatý Hostýn (vydala Matice svatohostýnská v roce 2007) nominoval Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostynem v rámci svých aktivit regionální autorku Olgu Kozlovou do celostátní soutěže Má vlast v srdci Evropy.
Vyhodnocení již 5. ročníku soutěže se konalo v Arcibiskubském paláci v Praze ve čtvrtek 21. června 2012. Soutěž Má vlast v srdci Evropy pořádá Památková komora pod patronátem Národního památkového ústavu a je vyhlašována v osmi tématických kategoriích od mapování památek přes propagaci až po jejich záchranu. Záštitu nad slavnostním setkáním převzal kardinál Dominik Duka, který také pronesl úvodní slovo a ujal se předávání cen. Součástí slavnostního setkání byla prezentace oceněných projektů.
Olga Kozlová získala za obě knihy skvělé třetí místo v kategorii Zpracování vlastivědné studie. Druhou oceněnou v této kategorii byla práce Radka Neužila, kronikáře obce Silůvky, „Sokol Silůvky 1910–2010“ a vítězem kategorie se stal P. Miloš Szabo, pražský farář, s několikadílnou publikací Olšanské hřbitovy vydanou nakladatelstvím Libri.
Zpravodaj města Bystřice p. Host.

 

Večer se swingovou kapelou a dobrým jídlem byl na Ovčárně

 

Chodník kolem Jurkovičovy křížové cesty byl renovován

Svažitý terén po kterém chodí poutníci, kteří se rozhodli absolvovat pobožnost křížové cesty ať už ve skupině nebo i samostatně, vyžadoval úpravu. Byly odstraněny zbytky předchozího chodníku, kořeny, vyčnívající kameny a nerovnosti, terén byl plošně srovnán. Nové stupně byly čelně a některé i bočně zapaženy fošinkami zapřenými ocelovými trubkami. Do takto vytvořených polí bylo nasypáno kamenivo se vsypem kamenného prachu a vše bylo zahutněno. Součástí renovace bylo také odvodnění od dešťových srážek a osazení nového zábradlí z modřínových profilů.
Výsledkem renovace je zlepšení vzhledu křížové cesta a jejího nejbližšího okolí, zlepšená prostupnost i pro hůře chodící poutníky, zmenšila se možnost úrazu. Použité materiály a technologie zapadají do okolní krajiny a terénu. Náklady na rekonstrukci budou z větší části uhrazeny z Programu rozvoje venkova.

 

Letošní pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu na Svatý Hostýn

Už potřetí šťastně doputovali pěšky z Velehradu na Svatý Hostýn tatínci a děti. Letos vyrazila po mši sv. ze Stojanova na Velehradě v pátek ráno 22. června 2012 dvacetičtyřčlenná skupina tatínků a dětí. První den doputovali kolem Baťova kanálu do Napajadel, kde se přespalo v býv. klášterní tělocvičně nad kostelem. Po cestě ještě využili pohostinnosti huštěnovické farnosti, kde pro účastníky připravili občerstvení v podobě výborné polévky a buchet.
Druhý den čekala poutníky cesta do Štípy přes Oldřichovice (tam jsme navštívili neplánovaně otevřený nový kostelík sv. Zdislavy - patronky rodin) a náročný přechod Zlína. Ve štípském poutním kostele jsme slavili večerní mši sv. a zakončili posezením u ohně se špekáčky.
Ranní vstávaní ve Štípě už poznamenala únava, ale krásné nedělní ráno, nám to vynahradilo. Putovalo se dál přes Fryšták a Rusavu, kde jsme mohli doplnit ubývající síly obědem, které opět připravily obětavé farnice otce Marka Výlety. Velice osvěžujícím zastavením bylo krátké koupání v čisté vodě rekonstruované požární nádrže v Lukovečku.
Na Svatém Hostýně už nás netrpělivě vyhlíželi manželky a maminky dětí a otec Petr Bulvas, který nás celou poutí provázel, posiloval svým duchovním slovem a sloužil pro nás mše svaté - tu poslední v 16:30 v poutní bazilice P. Marie. I přes puchýře na nohou se těšíme za rok zase na shledanou na Svatém Hostýně.
Josef Záboj

 

Rekonstrukce počítačové sítě v areálu Svatého Hostýna byla ukončena

Spočívala zejména v propojení všech budov (baziliky, duchovní správy a jednotlivých poutních domů) optickým kabelem, výměně aktivních prvků za řešení postavené na switchích HP ProCurve s doživotní zárukou a routerech značky MikroTik. Všechny datové rozvaděče jsou nyní zálohovány proti výpadku elektrického proudu pomocí zdrojů nepřerušitelného napájení od firmy APC. Zároveň došlo k oddělení sítí pomocí VLAN - pro potřeby duchovní správy a matice, pro hosty (hotspot), a veřejnou síť.
Dodavatel díla, firma NWT a.s. v rámci rekonstrukce na své náklady vybudovala v poutních domech síť bezdrátových přístupových bodů (tzv. Hot-spot), nabízejících bezplatné připojení k internetu návštěvníkům Svatého Hostýna. Bezplatná WiFi síť pokrývá vstupní prostor s recepcí a přilehlou společenskou místností v Poutním domě č.3, malou a velkou zasedačku v Poutním domě č.3, zasedací místnost v Poutním domě č.1 a restauraci v poutním domě č.2. Název bezdrátové sítě je "Free-WiFi-Matice svatohostynska". V areálu poutních domů již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojíte se zdarma. Stejně je tomu i na Ovčárně, kde je ve funkci WiFi T-mobile.
Na síť se lze připojit bez nutnosti autentizace. Přenosová rychlost je nastavena na 512/128 kB. Protokol ftp a stahování velkých souborů není povoleno.
Rekonstrukce počítačové sítě prospěla i vzhledu samotného poutního místa, kdy zmizely nevzhledné kabelové převěsy a veškeré propoje mezi budovami jsou nyní umístěny pod zemí.

 

Pátá pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad po poutní cestě začne v pondělí 2. července

 

Na pouti za vlastní posvěcení se sešlo na Svatém Hostýně v úterý 12. června 170 kněží

Po půlhodinové adoraci následovala mše sv., jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Nejvýznamnějším koncelebrantem byl apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza, arcibiskup.
V následující přednášce Mons. Leanza zdůraznil, že dnešní lidé potřebují umožnit setkání s Kristem a krásou víry v něho.
Citoval Benedikta XVI., že je potřebný návrat osoby Ježíše Krista do středu osoby člověka. Máme v něm poznat v něm svého současníka. To platí pro všechny, kdo víru upřímně hledají, i pro každého křesťana. Kněží mají dávat lidem poznat, jak současný a blízký je Kristus.
V nastávajícím roku víry je důležité osvojovat si dokumenty II. vatikánského koncilu, o kterých se hodně mluví, ale které jsou málo známé. Pro život z víry je důležitý její obsah – komu a čemu věříme. Najdeme jej v Katechismu katolické církve.
Po obědě se někteří kněží sešli k pobožnosti Křížové cesty, jiní se vydali na Cestu světla. Společné setkání s Kristem pod záštitou Panny Marie bylo dovršeno zpívanými nešporami v bazilice.
Počasí bylo sice proměnlivé, ale světlo Kristovo v duši zase silněji zazářilo.
P. Bohumír Vitásek
Snímky z pouti

 

Na Zlínsku v létě otevřeli vybrané kostely

Jelikož přibývá příznivců církevní turistiky, zpřístupnil Zlínský kraj ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím, farnostmi a radnicemi jednotlivých měst a obcí před čtyřmi lety v letní turistické sezóně vybrané kostely v pravidelném režimu. Letos se tak již počtvrté můžete vypravit na prohlídku kostelů ve vyhrazené otevírací době a v doprovodu školeného průvodce. Za prohlídky se nevybírá vstupné, jsou zdarma.
Zatímco poprvé, v roce 2009, se veřejnosti otevřelo devět kostelů, letos jsou jich dvě desítky. Provoz si koordinují jednotlivé farnosti – někde jsou prohlídky možné denně, jinde o víkendech, na některých místech je doplní i doprovodné programy.
Turistům je k dispozici 145 vyškolených průvodců. Zlínský kraj k projektu vydal propagační materiály v češtině a cizích jazycích.
Mezi zpřístupněnými kostely nechybí ty nejznámější, například bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje ve Velehradě, která je označovaná za klenot moravského baroka. Letos je však přístupná v omezeném režimu kvůli rekonstrukci. Prohlédnout si můžete také baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně na Kroměřížsku, která je nejnavštěvovanějším poutním místem v zemi, nebo kostel a barokní hřbitov ve Střílkách, jenž je národní kulturní památkou. Při návštěvě Zlína a Kroměříže můžete navštívit dokonce hned tři kostely.
V rámci akce Otevřené brány zavítáte i do menších a málo známých kostelíků, které však mají také svou historickou hodnotu. Patří k nim například románský kostel v Tečovicích se vzácnými nástěnnými freskami ze 14. století nebo kostel v Provodově, k němuž se váže legenda o prameni zázračné vody.
Přehled památek - Otevřené brány:
Svatý Hostýn – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie * Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba – kostel Narození Panny Marie (Štípa) – Evangelický kostel * Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího * Provodov – kostel Panny Marie Sněžné * Luhačovice – kostel Sv. Rodiny * Kroměříž – kostel sv. Jana Křtitele – kostel sv. Mořice – kostel Nanebevzetí Panny Marie * Holešov – kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel sv. Anny * Chropyně – kostel sv. Jiljí * Střílky – kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní hřbitov (národní kulturní památka) * Rajnochovice – kostel Narození Panny Marie a svaté Anny * Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského * Uherský Brod – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie * Vsetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie * Rožnov pod Radhoštěm – kostel Všech svatých * Zašová – kostel Navštívení Panny Marie
Právo, Martina Žáčková

 

Křeslo pro papeže Benedikta XVI. v Bystřici pod Hostýnem

Návštěvníkům výstavy italského nábytku Židle/Sedia 2012 v Bystřickém zámku se do 3.června nabízí jedinečná příležitost prohlédnout si repliku křesla pro papeže Benedikta XVI., které vyrobili členové nábytkářského sdružení ASDI ze San Giovanni al Natisone, partnerského města Bystřice pod Hostýnem.
Křeslo bylo vyrobeno v roce 2010 a bylo Svatému otci předáno při oslavách vystavení Turínského plátna. V čalounění opěradla je moderní metodou vytvořen reliéf Kristovy tváře.
Výrobu papežského křesla přibližuje návštěvníkům výstavy videozáznam a informační materiály v českém jazyce.
Zájemce o výstavu provedou pracovnice Informačního centra denně kromě pondělí
od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Vladislava Bělíková

 

Pouť Radia Proglas a TV Noe na Svatý Hostýn 2012 viděna fotoaparátem Proglasu

Koncert chrámové hudby, který se konal v bazilice před včelařskou poutí

Na Svatém Hostýně se sešli lékaři a zdravotníci

Snímky z Valné hromady matice, která se konala v neděli 6. května

1. máj a Pouť rodin ze Vsetínska

Pozvánka na Sedmnáctou pouť Radia Proglas a TV Noe

Pozvánka na Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Kristus Oráč, pásmo připravila Miroslava Štěrbová

Křížová cesta našeho života

V sobotu ráno 24. března dorazilo 250 železných poutníků ze Svatého Kopečka (mše sv. na závěr)

Neobyčejná oddílová výprava skautů ze Zlína zakončená na rozhledně

Zavítali jsme do Bystřice pod Hostýnem, na klasickou oddílovou výpravu. Nebyla tak obyčejná protože poblíž vybuchla jaderná elektrárna a na nás byla povinnost zajistit důkazy o této nehodě.
Díky rozhledně na Svatém Hostýně se tato zpráva dostala do světa a tak přispěla na záchraně mnoha lidských životů.
Sešli jsme se v pátek 23. března a šli jsme na vlak abychom si společně prožili skvělou výpravu v Bystřici pod Hostýnem. Ubytovali jsme se a připravili jsme se na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín, která nás čekala následující den. Pokojně jsme usnuli. Ráno nás probudila siréna a my zjistili, že vybuchl 4. reaktor při testu v Temelíně.
Museli jsme se ukrýt v krytu pod domem aneb chata “U Dudrů“, který se nám stal vězením. Spojili jsme se se záchraným týmem, který nám radil jak si obstarat kyslík, jídlo a tekutiny a vůbec jak přežít v krytu. Když nebezpečí pominulo, vydali jsme se hledat další skupinu, která se také ukrývala v nějakém protiatomovém krytu. Společně jsme posnídali a velitel zásahu nás požádal o pomoc. Jednalo se o výměnu falešných vzorků H2O za pravé, které měli vědci vyšetřující výbuch jaderné elektrárny přinést k rozboru. Úkol jsme zdárně splnili a doma nás čekala polední svačinka aneb oběd. Po krátkém odpočinku po obědě se znovu ozval velitel zásahu a nám bylo jasné, že ještě není konec všech záchranných akcí. Tentokrát šlo o záchranu dokumentů k identifikaci pachatele výbuchu. Cestu nám zkřížili vědci, kteří chtěli dokumenty získat a zničit. Podařilo se nám dokumenty dostat do vysílání Televizních novin, svět se tak dozvěděl o této katastrofě a evakuovala se ohrožená oblast. Nadšeni jsme se vydali na cestu zpátky.
Anička Domanská - Anďa, Jakub Krampla - Tarzan

   

 

Milé sdělení od našeho krajana v USA

(Vlajka Alabamy)Zdravím Svatý Hostýn ze Saralandu v Alabamě, USA.
Přesto, že žiji 38 roků v Litoměřicích, mám kořeny na holešovsku a na naši svatou horu se pravidelně vracím. Nuže k věci. Jsem tady na montáži už od ledna. Je zde mnoho kostelů různých církví pro bílé i černé. Zatím jsem nenatrefil na katolický kostel, nejsem zase tak zdatný v angličtině a mám rád kázání.
Stručně, bez návštěvy kostela a mše pro mě není neděle dokonalá. Teď se to změnilo. Pořídil jsem si tady notebook, je to 2 týdny a učím se. Je mi 59 roků a díky Hostýnu a vám mohu být na mši svaté živě. Zaplať vám za to Pán, sláva jemu. Tak ahoj v neděli na mši.
Jan Kundera

 

Poslední rozloučení se zemřelým papežským prelátem Mons. Jaroslavem Němcem

se uskutečnilo v pátek 23. března odpoledne na Svatém Hostýně
Mše svatá
Snímky z posledního rozloučení
Oznámení na webu ČBK

 

logoExercicie pro křesťanskou mládež se konaly ve dnech 8. až. 13. ledna

v rámci Studijně-formačního kurzu a byly organizovány Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských sdružení mládeže. Hlavním exercitátorem byl Miroslav kardinál Vlk a exrcicií se zúčastnilo 62 osob.

     

 

Na Svátek Zjevení Páně 6. ledna 2012

prošli Tři králové odpoledne všemi bohoslužebnými prostory, klášterem a poutními domy na Svatém Hostýně a posvěcenou křídou označili horní části hlavních dveří symboly +K+M+B+2012+ a provoněli chodby kadidlem. Nebylo to tak veliké jako např. v Olomouci, naši Tři králové nebyli tak královsky oděni, ale jejich cesta bude určitě pro objekty na Svatém Hostýně a pro poutníky, kteří jich užívají, k užitku.

       

 

Na sklonku zimy proběhne na Svatém Hostýně rekonstrukce počítačové sítě

podle projektu zpracovaného na základě objednávky Matice svatohostýnské. Na financování se podílí i Duchovní správa na Svatém Hostýně.
Zhotovitelem je NWT a.s. se sídlem v Hulíně. Rekonstrukce zahrnuje obnovu aktívních prvků sítě a záměnu kabelů páteřní sítě za kabely na bázi optického vlákna.
Dojde tak ke zvýšení propustnosti sítě a její spolehlivosti a odolnosti proti atmosférickému přepětí, kdy zejména v letním období je vrchol Hostýna ohrožen bouřkovou činností. Hlavním efektem bude taky zkvalitnění internetových služeb poskytovaných z tohoto mariánského poutního místa do celého světa a možnost nasazení dalších moderních informačních technologií a dalšího programového vybavení pro zajištění jeho provozu.
Součástí rekonstrukce bude taky pokrytí dalších prostor WiFi signálem, který poskytneme ubytovaným ve všech poutních domech. Pro potřebu přímých televizních přenosů budeme mít k dispozici 5 Mbitový kanál.
Pro naše současné tři kamery předpokládáme nasazení kamer s vyšším rozlišením a zkvalitněním poskytovaného zvuku. Pro akce, které jsou mimo zobrazení současných kamer budeme mít k dispozici mobilní internetovou kameru se zvukem. V rámci této rekonstrukce hodláme taky zlepšit audio-video projekci v Jurkovičově sále.

 

Silvestrovská půlnoc v krátké reportáži ČT (od 2 min.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší události