(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2013

 

Silvestrovský výšlap s portáši na Klapinov

Za mírně nejistého počasí se sešla skupina asi 50 turistů a jejich dětí, kteří se rozhodli před koncem roku ještě trochu rozhýbat.
Po desáté hodině vystřelili přítomní portáši ze svých historických zbraní a výšlap byl zahájen. Šli jsme zpočátku po nové asfaltce směrem na Grapy a kolem Bukoviny (zde jsme byli varování, že nemáme jít směrem na Hostýn, že tam je spousta pokušení, hospod a stánků, což by nemuselo dobře skončit) jsme zamířili na Skalný. Zde portáši opět nabíjeli své staré zbraně stříleli i na počest a pro radost mnoha turistů, kteří nás míjeli. Byla všeobecně dobrá nálada a pohoda přesto, že chvílemi poletoval sníh tak neobvyklý v letošním roce. Bylo i vidět, že se turisté dobře vybavili na cestu, aby netrpěli chladem. Cestou bylo mnoho situačního humoru a bavil nás hlavně přítomný velitel rusavského desátnictva, který nás taky seznamoval s historií portášů a s jejich dnešním působením ve valašských horách.
Pro většinu účastníků výšlapu byl konec na louce Klapinov, kde portášský předvoj připravil oheň na opékačku. Byl už pěkně založený a tak si ti, kteří byli připraveni a měli buřty a špekáčky je mohli poslední den v roce vlastoručně opéct. Portáši dali vyzkoušet zbraně i střelbychtivým ženám.
Účastníci se pak po skupinkách pomalu rozcházeli s přáním všeho nejlepšího do nastávajícího roku 2014.
(ibn)
Ilustrační fotografie

 

Jak by se dal charakterizovat předposlední den 2013 na Svatém Hostýně

Množství poutníků i turistů jak v bazilice, kolem ní, ve stravovacích zařízeních a kolem stánků. Jednalo se zejména o mladé lidi i když se mezi nimi občas našel i nějaký stařík či stařenka. Počasí připomínalo pozdní jaro svou azurovou oblohou a bezvětřím, krtci ryli jako o závod, sedmikrásky kvetly a po sněhu ani památka.
Fotodokumentace

 

Poslední neděle v roce 2013 byla ve znamení vánočních koncertů v bazilice

 

Na svatého Štěpána 2013

bylo i na Svatém Hostýně neobvyklé teplo a tak se odpoledne pod Vodní kapli sešli turisté u tradičního svařáčku a opékaní buřtů. Byli zde i hudebníci s kytarami a zazněly i nostalgické trampské písně.

   
 

 

Požehnané, pokud možno klidné svátky vánoční i do nového roku 2014,

přeje stálá divačka a posluchačka z Pardubic.
Zvláštní poděkování a obrovský dík kněžím, všem, co se podílejí na správném chodu mší svatých a členům živého růžence - jste mým stálým i když virtuálním společenstvím.
Již jsem vám jednou psala, že jsem obyčejná matka v domácnosti ,pečující o postiženou dceru, takže jsem skutečně Bohu vděčná, že vyslyšel moje volání býti častěji na mších. Díky vaší kameře se to povedlo..
Bůh vám všem žehnej a Panna Maria atˇ vás chrání, jako před léty před nájezdy cizáků.
Jana Janíková

 

S portáši na silvestrovský výšlap

Poslední neděle před koncem roku 2013 (29. 12.) bude v bazilice ve znamení koncertů. Po mši sv. v 11:00 provedou Děcka ze Skoronic vánoční pásmo a při mši sv. ve 14:15 to bude vánoční koncert. Po jeho skončení pojede autobus do Bystřice p. H. (asi v 16 hod.)

Na Svatém Kopečku, na Svatém Hostýně, tři koncerty v období Vánoc

Na Štěpána není pána - pochůzka s portáši v hostýnských horách

V Držkové bude na Boží hod vánoční tradiční Živý betlém

Myslivecké Vánoce v Loukově na Boží hod vánoční

Ve Chvalčově v sobotu 21. prosince pro děti i dospělé

Vánoční koncert v neděli 15. prosince odpoledne v Bystřici p. Host.

 

Slovenské Rádio Lumen odvysílalo v neděli 8. prosince v 15:30 pořad o Svatém Hostýně

Pořad je k dispozici k opakovanému poslechu nebo ke stažení v archivu Rádia Lumen na http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=22.

Tento pořad jako součást cyklu "Svetlo nádeje" byl natočen na Miniveletrhu poutních míst Via Cassoviensis, který se konal 22. října 2013 v Košicích.

 

 

V neděli 8. prosince uplynulo 18 let od chvíle, kdy začalo Radio Proglas poprvé vysílat a to z vysílače na Svatém Hostýně

 

Mikulášské hrátky v Bystřici pod Hostýnem

 

Na recepci Poutního domu č.3 je Kniha přání a připomínek

Zde můžete napsat i své zkušenosti s provozem restauračních zařízení na Svatém Hostýně. Nezapomeňte uvést jméno a svou adresu (e-mail) nebo telefon, chcete-li být zpětně informováni o tom co a jak.

 

Duchovní slovo - radostné očekávání

Milí mariánští ctitelé a čtenáři Listů svatohostýnských!
Vstoupili jsme do doby adventní, do doby tichého, ale radostného očekávání, do doby duchovní přípravy na příchod našeho Spasitele. Děti se těší na vánoční stromeček a dárky od “Ježíška“, my dospělí bychom se měli snažit připravit svá srdce na přijetí Ježíše do našeho života.
Adventní doba nám připomíná dlouhou dobu čekání lidstva na Spasitele, slíbeného Bohem po pádu v ráji. Bůh ale nenechával lidstvo v jeho duchovní bídě zbytečně. Bylo třeba lidstvo připravit, aby zneužitím své svobody nezničilo i tuto druhou šanci.
Hříchem Adama a Evy bylo celé lidstvo uvrženo do duchovní bídy. Svým hříchem se zřekli přátelství s Bohem, ztratili tak účast na Božím životě a co sami neměli, nemohli předat svým dětem. Vtáhli tak do celých dějin utrpení a smrt. Jejich rozum se oslabil a vůle se naklonila ke zlému. Většina lidí se vzdálila Bohu a náhradu za ztracené štěstí hledala v upnutí svého života k nějaké modle (majetek, sláva rozkoše…). Většina lidí tak směřovala k věčnému zavržení. Je bolestné, že se toto nepochopení Boží lásky nese dějinami až do dnešní doby.
Bůh, který je láska, ale nechce nechat lidstvo v jeho bídě a připravuje jeho záchranu. Oslovuje Abraháma, který žije v pohanském prostředí, a činí z něho praotce víry a otce izraelského národa. V tomto národě si Bůh vyvolil prostou a chudou dívku Marii, uchránil ji od dědičného hříchu, a připravil si ji tak k nesmírně vznešenému poslání. Má být matkou Mesiáše, který ale nebude jen moudrým a zbožným králem, ale bude Božím Synem, bude Bohočlověkem, a proto také bude centrálním prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Na úžasné Boží vyvolení Maria odpovídá svým poslušným: “Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)
Po návštěvě u Alžběty a dalších zkouškách, kterými si museli projít Panna Maria a sv. Josef, jdou tito manželé z rozkazu císaře do Betléma, kde zakusí nepřijetí a musí se uchýlit do malé a studené stáje, kde se v tichu noci narodil náš Spasitel. Jásá nebe a také jistě sv. Josef a Panna Maria, ale také ti, kdo uvěřili Božím znamením – chudí pastýři a nakonec mudrci z východu.
Najděme si v adventu a o Vánocích čas, abychom rozjímali o těchto událostech, abychom zahlédli Boží lásku, která hledá a chce obohatit každého člověka, chce obohatit mne a dát mému životu smysl a hodnotu věčnou.
Vyprošuji vám i vašim rodinám pravou adventní a vánoční radost.
Dovoluji si vás takto pozdravit místo P. Jana Chromečka, SJ, který na prosbu řeholních sester a se souhlasem otce provinciála odešel sloužit do charitního domu v Žernůvce, kde bude vypomáhat do konce března příštího roku. Děkujeme mu za mnohaletou službu Duchovního slova a doufáme, že se jí po návratu opět ujme.
AVE MARIA !
P. Jiří Šolc, SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

 

Zhodnocení poutní sezony 2013

Jako každý rok probíhaly jednotlivé poutě, z nichž nejznámější a nejnavštěvovanější byly opět poutě hasičů, včelařů, orlů nebo myslivců. V letošním roce byla organizována nová pouť, a to pouť muzikantů, při které se sešlo nebývalé množství dechových kapel ze širokého okolí. Podle sdělení hlavního organizátora muselo být dokonce několik kapel odřeknuto s tím, že “se na ně dostane“ v příštím roce. Závěrečné vystoupení všech zúčastněných muzikantů na venkovním podiu bylo strhující podívanou pro přítomné poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna.
Ještě bych se chtěla zmínit o velmi krásné a hodnotné výstavě ze sbírek hasičských předmětů (od roku 1951 až do současnosti), která probíhala v den hasičské pouti v muzeu. Výstavu navštívili téměř všichni přítomní hasiči a poutníci.
Před zahájením každé poutní sezony je nutná dokonalá příprava. Od každoročního jarního úklidu, na který bylo v letošním roce vlivem nepříznivých klimatických podmínek velmi málo času, až po přípravu vstupenek na rozhlednu, do svatohostýnského muzea nebo lístků na parkování a proškolení odpovědných pracovníků. Dále se zajišťuje proškolení průvodců pro projekt “Otevřené brány“, což je průvodcovská služba na Svatém Hostýně pro ty návštěvníky, kteří se zajímají o historii našeho poutního místa.
S udržováním areálu Svatého Hostýna nám každým rokem pomáhá Valašská nadace a některé farnosti, zejména farníci z Francovy Lhoty, Brumova-Bylnice, Nedašova a SOU Valašské Klobouky. V dubnu nám pomáhali s úklidem polámaných a pokácených stromů po jarní vichřici. Začátkem listopadu proběhla velká brigáda, která nám pomohla se zpracováním dřeva a hrabáním velkého množství listí v areálu Svatého Hostýna. Žáci SOU v oboru zedník a zednické práce pracovali na ošetření kamenného zdiva a schodů, na kterých nalezli vyrytý letopočet 1910. Všem zúčastněným za to patří poděkování.
V průběhu prázdnin proběhla jako každým rokem letní škola barokní hudby, která vyvrcholila závěrečným koncertem v předvečer hlavní poutě v bazilice 17. srpna. Uskutečnil se již druhý ročník “společného malování” a malířský kurz tzv. “Školy vidění” pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin, který byl zakončen vernisáží obrazů na salaši v Držkové.
Jak je již na Svatém Hostýně zvykem, v průběhu roku probíhaly stavební práce na zvelebení jednotlivých objektů. Průběžně probíhá příprava na dokončení rekonstrukce třetího podlaží poutního domu č. 3, kde je před dokončením stavební řízení. Práce by měly být zahájeny počátkem roku 2014. Dále je před dokončením stavební řízení na opravu kamenné zídky a zpevněné plochy kolem rozhledny, kde je v současné době havarijní stav opěrné zídky ze severozápadní strany rozhledny. Investiční prostředky ve výši 3,3 mil. Kč si vyžádá oprava krovu na poutním domě č. 1. Střecha na tomto poutním domě byla poslední, která nebyla doposud opravena. Práce probíhaly od poloviny srpna a byly dokončeny 15. listopadu. Nová střecha by měla sloužit minimálně stejnou dobu jako střecha původní. Ve stejném období proběhla také rekonstrukce kuchyně v objektu restaurace Ovčárna, kde byly provedeny stavební úpravy dle požadavků zástupců hygienické stanice. V průběhu měsíce září došlo k havárii v objektu vodojemu “Leopoldovy studny“, kde došlo k zaplavení čerpací stanice z důvodu zborcení odtokového potrubí. Byla provedena výstavba nového potrubí přes stávající lesní komunikaci. Zároveň byla dokončena oprava hráze rybníku u Ovčárny. Mimo tyto práce se prováděla běžná údržba jednotlivých objektů, a to zejména vnitřní malby, opravy zařizovacích předmětů, elektroinstalace nebo ústředního topení. Po skončení poutní sezony probíhají v říjnu a listopadu exerciční cvičení a duchovní setkání společenství věřících .
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

 

Co nás čeká v roce 2014

Výbor Matice svatohostýnské si na svém posledním zasedání v měsíci listopadu stanovil priority budování na Svatém Hostýně v následujícím roce. I když se může na první pohled zdát, že ani není pomalu co vylepšovat, při detailnějším pohledu si musíme přiznat, že zdaleka nemáme ještě všechno hotové.
Na příští rok jsme tedy stanovili tyto tři priority. V prvé řadě musíme dokončit úpravu rozhledny. Zvláště nutná je oprava kamenné zídky kolem celé rozhledny a zároveň vybudování ochranného oplocení. I přístupový chodník k rozhledně je třeba zrekonstruovat. Na to budeme potřebovat částku asi jeden milion korun.
Před zahájením poutní sezony dokončíme rekonstrukci pokojů ve druhém poschodí poutního domu číslo 3. Moderní pokoje se sociálním zázemím jsou dnes při ubytování opravdu velmi žádány mnoha poutníky. Původně jsme předpokládali, že využijeme na tuto opravu dotaci, která by měla ze dvou třetin hradit přestavbu pokojů. Prvním kolem výběrového řízení na získání prostředků z Evropské unie jsme prošli, ale v dalším schvalování jsme byli z dalšího řízení vyřazeni. Nejsme totiž vlastníky nemovitosti, a to nám zabraňuje přijetí dotace. Projekt za tři miliony budeme tedy realizovat z vlastních zdrojů s pravděpodobnou podporou Arcibiskupství olomouckého ve formě půjčky.
Letitým problémem na Svatém Hostýně je dopravní obslužnost. Ve spolupráci s firmou Obceservis připravujeme postupný plán, který povede ke zlepšení dostupnosti našeho poutního místa, hlavně pro motorizovaného poutníka. V prvé řadě rozšíříme parkoviště pro osobní vozy pod točnou. Podle projektové dokumentace, kterou před dvěma lety připravila firma Rapos, chceme vybudovat příjezdovou cestu z točny autobusů k poutnímu domu číslo 3. Aby doprava dobře fungovala, musíme vypracovat podrobný provozní řád, kterým se bude činnost na Svatém Hostýně řídit. Rozpočet na tento rozsáhlý projekt zatím zpracován nemáme. Akce to bude jistě finančně velmi náročná. Budeme rádi, když alespoň část tohoto třetího úkolu zvládneme během příštího roku.
Věřím, že s pomocí Boží všechny plány zvládneme a Svatý Hostýn zase o trochu zvelebíme.
Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

Plány duchovní správy na rok 2014

Po loňském roce plném hektických příprav na 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské byl letošní rok co se týká stavebních aktivit podstatně klidnější. Probíhá dlouhodobá obnova Köhlerovy mozaiky na 1. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, která bude dokončena až v roce 2015. Díky Bohu, je již zvládnutá technologie obnovy, která byla asi nejnáročnější na celém díle, a práce zdárně pokračují. Je to nesmírně náročná, takřka hodinářská práce, při které musí restaurátor, pan Pařík se svojí manželkou, s velikou trpělivostí a precizností nanášet glazury na vypálený keramický střep a pak ještě čekat, aby se povedl následný výpal glazur a třeba několikadenní práce nebyla zmařena. Na tu akci máme zažádáno o dotaci na Ministerstvu kultury ČR. Jestli uspějeme, se dozvíme až v dubnu 2014.
Dále bude pokračovat restaurování soklu baziliky, který započal letos a v příštím roce by měl být dokončen. Letos jsme chtěli dokončit terénní úpravy před venkovním podiem, včetně přístupového chodníku a vysazení stromků. Nepodařilo se však ještě vyřídit stavební povolení, takže musíme tuto akci realizovat až v příštím roce. Tyto práce bychom chtěli spojit s terénní úpravou nad prodejními stánky, kde se projevila půdní eroze.
Také jsme na podzim začali s opravou spárování kamenů Jurkovičovy křížové cesty tak, aby spárami nemohla zatékat voda a devastovat další mozaikové obrazy. Stihli jsme udělat tři zastavení a na dalších budeme pokračovat v příštím roce, kdy by také mělo být dokončeno restaurování nedávno objevených fresek v rotundě 14. zastavení křížové cesty.
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

 

Jubilejní svatohostýnské růžence 2012 v dalekém Hondurasu

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Srdečne zdravím z ďalekého Hondurasu! Keď pred niekoľkými rokmi som prišiel do Holešova ako ľudový misionár konať dielo ľudových misií na pozvanie pána dekana Františka Cincialy, ešte som netušil, že raz sa tam vrátim ako misionár pôsobiaci teraz na zámorských misiách v Strednej Amerike na Hondurase. Boh má svoje plány a my sme povolaní ich objaviť.
Pani Marie Loučková, ktorá je okrem iného členkou Matice svatohostýnske, a s ktorou som sa spoznal pri mojej prvej návšteve farnosti Holešov, nám ochotne podarovala, pri mojej poslednej návšteve Holešova, svaté ružence z Jubilejného roku svatohostýnskeho.
Touto cestou chcem osobne jej ale taktiež celému spoločenstvu poďakovať nielen za štedrosť ale hlavne za spoluevanjelizáciu, ktorá je tak veľmi potrebná. Modlitba je pilierom osobného života, ale taktiež pilierom ohlasovania radostnej zvesti. A skrze Máriu chceme privádzať ľudí k Bohu.
Naši veriaci veľmi radi nosia na krku ruženec či škapuliar alebo nejaký krížik. Stále keď prichádzajú prosiť tak mi povedia: "otče, chcem aby ma Pán Boh ochraňoval". A ja na to je to veľmi dobré ale nestačí nostiť ruženec, musíš sa vedieť aj modliť a potom snažiť sa žiť tak, ako kresťania.
Je pekné vidieť radosť na tvari tých ľudí ale ešte krajšie je vedieť, že v nich samých upevňujeme nádej a dvôveru voči Bohu.
S prianím Božieho požehnania
P. Stanislav Bindas, CM - misionár

 

Provozně-praktické informace k období od 23. prosince 2013 do 2. ledna 2014

Ve dnech 23.12.- 25.12. 2013 se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 23.- 25.12. 2013 v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně:

Restaurace s obsluhou v Poutním domě č.2
23.12. pondělí 09:00 – 16:00
24.12. úterý Štědrý den 08:00 – 15:00
25.12. až 30.12. čt - po 08:00 – 17:00
31.12. úterý Silvestr 08:00 – 24:00
1.1.2014 středa Nový rok 08:00 – 16:00
2.1. čtvrtek 08:00 – 15:00
Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3
23.12. pondělí zavřeno
24.12. úterý Štědrý den zavřeno
25.12. až 30.12. čt - po 07:00 – 16:00
31.12. úterý Silvestr 07:00 – 16:00, dle návštěvníků i déle
1.1.2014 středa Nový rok 07:00 – 16:00
2.1. čtvrtek zavřeno
Restaurace s obsluhou na Ovčárně
23.12. pondělí 10:00 – 14:00
24.12. úterý Štědrý den 08:00 – 14:00
25.12. až 30.12. čt - po 08:00 – 18:00, dle návštěvníků i déle
31.12. úterý Silvestr 08:00 – do 1.1.2014  02:00
1.1.2014 středa Nový rok 08:00 – 18:00
2.1. čtvrtek 10:00 – 16:00

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku:
Na odpolední mši sv. na Štědrý den (15:30) se dostanete pravidelnými spoji z Bystřice p. Host.
O spojích o dalších vánočních svátcích se informujte na internetu.
Poslední den v roce (sv. Silvestra) pojedou spoje podle jízdního řádu a navíc budou přidány zvláštní posilové spoje.
Dle sdělení autodopravce zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31.12. 2013 v 19:30 v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici p. Host.
Rovněž po půlnoční mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD.

 

Doprava do Ski areálu Rusava zdarma

Provozovatel Ski areálu nabízí dopravu ze Svatého Hostýna ke Ski areálu Rusava a zpět
ve dnech 27. prosince 2013 – 1. ledna 2014 zdarma a to v případě příznivých sněhových podmínek.
Odjezd ze Svatého Hostýna (autobusová zastávka) vždy v 9:00,
odjezd zpět ze Ski areálu Rusava vždy ve 12:30.
V případě zájmu větší skupiny bude možno čas návratu upravit.

 

Národní divadlo v Praze je nejvýznamnějším divadlem v ČR. Jeden ze základních kamenů je z Hostýna

NDJde o novorenesanční budovu od architekta Josefa Zítka. Práce na staveništi začaly v roce 1867. Do konce roku 1868 byly postaveny základy a roku 1877 byla dodělána střecha. Na výzdobě divadla co se týče výtvarné stránky se podíleli Bohuslav Schnirch, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Václav Brožík a Julius Mařák. Dveře národního divadla se poprvé otevřely 11. června 1881.Premiérou byla Smetanova Libuše. Libuše byla komponována na počátku 70. let právě k této příležitosti. Při dokončovacích pracích došlo 12. srpna 1881 k požáru.
Během požáru byla zničena měděná kupole, hlediště i opona od Františka Ženíška. Požár byl národní katastrofou.
Po požáru vzniklo obrovské odhodlání na obnovu národního divadla. Následovala obrovská sbírka, kdy se za necelé dva měsíce vybralo milion zlatých. Do sbírky přispělo 45 procent obyvatel tehdejší Prahy. Divadlo se podařilo znovu obnovit a bylo znovu otevřeno 18.listopadu 1883. Symbolicky se opět hrála Libuše. První základní kámen byl přivezen z Řípu. Byly však dopraveny i kameny z jiných významných míst. Z Blaníku, Vyšehradu, Radhoště , Hostýna a dalších významných míst. Položení základních kamenů přihlíželo podle historických análů až 150 tisíc lidí.
Divadlo bylo následně rekonstruováno v 70. letech 20. století. Dnes jsou v divadle tři opony, z nichž jedna je železná pro případ požáru. Prostřední opona je vymalována od Josefa Hynaise a oslavuje obětavost českého národa. Třetí opona Národního divadla je červená a dodnes se roztahuje ručně. Nad oponami je hrdý nápis „Národ sobě“. Po celém divadle jsou bysty významných osobností, které se zasloužili o vznik divadla. Na stropě jsou tři malby, které zobrazují zlatý věk, období úpadku a znovuvzkříšení.
A v čem je náš problém. Na rozdíl od ostatních míst, odkud byl vytěžen a dovezen na stavbu ND základní kámen, tak Svatý Hostýn je záhadou. Znalec místních poměrů uvádí, že z vyprávění slyšel, že základní kámen z Hostýna byl vylomen v blízkosti vodní kaple a byla tam prý kdysi deska s označením místa. Bylo to ale ještě před budováním schodů, což se stalo později po roce 1910.
Kámen prý byl vylamován v místech Svaté vody a měla být s ním vezena i tato voda. Okolí dnešní basiliky bylo tehdy ještě v neutěšeném stavu.
Možná, že mezi našimi příznivci je někdo, že toto svědectví může potvrdit nebo vyvrátit. Chceme zjistit jak to vlastně se základním kamenem z Hostýna pro ND bylo. Popsat, vyfotografovat a zaměřit toto místo.
Díky, ozvěte se na kontaktu matice nebo správce stránek

 

V úterý 12. listopadu 2013 zasedal rozšířený výbor Matice svatohostýnské

aby společně s o. arcibiskupem Janem upřesnil zadání studie dopravní dostupnosti Svatého Hostýna a vydávání povolenek k vjezdu. Byli přítomni i zástupci firmy, která bude studii zpracovávat. Ještě do konce roku dojde k projednání úvodních změn na zastupitelstvu obce Chvalčov, aby některé změny (zejména v povolování vjezdu poutních autobusů) vstoupily v platnost od začátku roku 2014. V průběhu dalšího jednání se hovořilo o možnostech obnovení světelného kříže, kde se čeká na základní architektonické posouzení a na příslib financování. Další část byla věnována připravovaným velkým opravám a možnostem jejich financování.

 

Nastává doba, kdy se začnou instalovat betlémy

Bude to taky na Svatém Hostýně, kde v bazilice (na levé straně v uzavřeném bočním vchodu) a nověji i pod oltářem sv. Josefa se vždy na Štědrý den rozzáří betlém. Ve výboru matice jsme se ale zamýšleli i nad tím, že by se dala využít malá "umělá jeskyň" pod 11. zastavením Jurkovičovy křížové cesty. Je to polootevřený venkovní prostor o půdorysném rozměru 3 x 3 metry a o výšce cca 3,5 m (viz foto). Do tohoto prostoru by se určitě vešla Svatá Rodina s jesličkami a Ježíškem, nějaká ovečka a taky oslík s volkem. Další řešení by mohlo být, že figurky by nebyly v životní velikosti, ale byly by menší. Pak by jich tam mohlo být i více. Prostor by se musel zabezpečit proti vandalismu a taky osvětlit.
A dotaz na závěr, dokáže nějaký betlemář poradit jak na to anebo dokonce někde existuje vhodný betlém, který by se uplatnil na Svatém Hostýně v popsaném prostředí. Určitě se to nepodaří letos, ale může to být námět třeba na příští rok.
Ivo Buráň

 

Podzimní nostalgie s mlhou v okolí baziliky 22.listopadu 2013

 

Tip na pěkný dárek a to nejen k Vánocům - kniha o Jubilejním roce 2012

Vraťme se do Jubilejního roku 2012, kdy se na Svatém Hostýně slavilo výročí 100. let od korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem - symbolu tohoto poutního místa.
Publikace obsahuje tři DVD, které nás svým zpracováním profesionály televize Noe vtáhnou nejen do přípravy a průběhu oslav Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně, ale taky i do atmosféry roku 1912, atmosféry korunovace ještě v době mocnářství. Taky nás seznámí s kořeny úcty k Panně Marii a s tím, jak korunovace soch a obrazů započaly a pak probíhaly ve světě, v Evropě a v zemích Koruny české. Jedná se o celkem 230 min filmů a videoklipů ve formátech HDV a Full HD.
Tato ojedinělá výpravná publikace čtvercového formátu o 74 stranách, jejíž historická část je v secesním stylu, obsahuje taky celostránkové fotografie z Jubilea a reprodukce propagačních plakátů. Je stále ještě k dispozici k osobnímu odběru na Svatém Hostýně na recepci Poutního domu č.3. Cena celého kompletu (kniha a tři DVD) byla s ohledem na jeho náročnost stanovena na 250Kč. Samostatná DVD nejsou k dispozici. Publikaci je taky možno objednat k dodání poštou na kontaktu Matice svatohostýnské.
Upoutávka na knihu Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně s vloženými filmy - obálka, tiráž, úvod, obsah, náhled na stránky
K poctě Panny Marie Svatohostýnské - p. Irena Kopecká
Ivo Buráň

 

Nebývale pěkný a teplý den

těsně před svatým Martinem, který je charakteristický i tím, že přijíždí na bílém koni. V pátek 8. listopadu se odpolední teplota se pohybovala okolo 140C, při téměř bezmračné azurově modré obloze.

 

Připravujeme nové číslo Listů svatohostýnských

Předpokládáme, že č.4/2013 bude k dispozici na Svatém Hostýně v pátek 6. prosince 2013.
Z jeho obsahu:
Vánoční přání o.arcibiskupa, duchovní slovo, poděkování o. Chomečkovi, který dočasně působí na poutním místě Žernůvka u Tišnova, z historie Svaté Hostýna přesně před 100 léty podle Hlasů svatohostýnských, bude zhodnocena poutní sezóny 2013, co chystáme na Svatém Hostýně v r. 2014 z pohledu MSH a duchovní správy, zmínka o našich internetových stránkách, jak proběhla Svatohubertská pouť, současný stav opravy 1. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, rozsah prací při opravě střechy na Poutním domě č.1, možnosti spolupráce se sdružením Feman / Slovensko-Európska kultúrna spoločnosť, příští valná hromada MSH bude volební – výzva k doplnění členů výboru, putování za totality na silvestrovskou půlnoční mši sv., pořad vánočních a novoročních bohoslužeb a zajištění dopravy, z dopisů čtenářů, nový jízdní řád autobusů na Svatý Hostýn, z jednání výboru MSH, poutní kronika, zemřelí členové MSH.

 

Matice svatohostýnská na východním Slovensku

Na pozvání Centrály cestovního ruchu Východní Morava jsme se zúčastnili Miniveletrhu poutních míst Via Cassoviensis, který se konal poprvé a to v úterý 22. října 2013 v Košicích.
Centrála patří v ČR k průkopníkům propojování poutních cest v ČR, které se postupně úspěšně realizuje na Moravě. Podařilo se jí najít evropské peníze na tuto činnost a propagaci. Některé pojmy ale užívají jinak než jsme si zvykli my, kteří se náboženských a to zejména pěších poutí alespoň občas účastníme. Používají termín poutní turistika, ve které převažuje komerce a hodně tam chybí duchovní dimenze. Jejich snahu je třeba ale ocenit za to, jak pronikají do Evropy a navazují kontakty a jsou prvními členy Evropského sdružení poutních stezek ze zemí bývalého východního evropského bloku.
V předvečer veletrhu jsme jednali společně ve Spišské kapitule, kde jsme byli pozvaní ředitelem Sdružení Feman (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť), který je rovněž zástupcem informačního centra Európský dóm Spišská kapitula. Účastníky jednání byli zástupci CCR Východní Morava, Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž (pořadatelé obdobného veletrhu v Kroměříži konaného každoročně na jaře), obce Horní Lideč kde je vybudován 1. mechanický česko-slovenský betlém a Matice svatohostýnské.
Na tomto jednání jsme si nastavili mantinely, kde by se mohla v příštích létech ubírat naše případná další spolupráce a propagace jednak poutnictví a jednak i jednotlivých lokalit jako nábožensky i turisticky významných míst za účelem zvýšení jejich návštěvnosti.
Ráno jsme se přesunuli do Košic do prostor kláštera sv. Karola Boromejského, kde se sešlo přes dvacet vystavovatelů ze Slovenska, ČR, Maďarska a Ukrajiny a prezentovalo tam své objekty (v našem případě poutní místo Svatý Hostýn) jednak na stáncích s propagačními materiály a jednak přednáškami pro odbornou i laickou veřejnost. Překvapil nás velký zájem veřejnosti, duchovních, novinářů a taky televizních štábů o tento veletrh.
Počátkem listopadu obdržel předseda MSH dopis ředitele sdružení Feman, který jsme projednali ve výboru MSH s první konkrétní nabídkou spolupráce - propojení včelařských poutí ve Spišské kapitule na východním Slovensku a květnové pouti včelařů na Svatém Hostýně.
Ivo Buráň

Několik snímků z akce
Katolický týdenník ve svém č.47/2013 píše o tomto setkání

 

19. října byla svatohubertská pouť za krásného počasí a tisíců poutníků

 

Co víte o Hostýnu?

Památnou horu Moravanů Svatý Hostýn přiblíží v přednášce doplněné projekcí fotografií ve čtvrtek 31. října od 16:30 hodin v sále frýdeckého Zeleného domu (Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek) Jaromír Polášek.
Bude hovořit o osídlování Hostýna, o chrámu Nanebevzetí Panny Marie, ale také o Bystřici pod Hostýnem, zřícenině Šaumburk, Šachově synagoze v Holešově i o zaniklých klausech v Podhradní Lhotě.
Naše Frýdecko-místecko

 

Matice svatohostýnská podpoří volby do poslanecké sněmovny

V Poutním domě č. 3 bude v pátek 25. října 2013 v 19 hod k dispozici přenosná volební urna a mohou zde odvolit i voliči s volebními průkazy.

 

Poutníci šlapali tři dny na Svatý Hostýn

Devětapadesátikilometrovou trasu, lemující pětadvacet dřevěných přístřešků s turistickými, poutnickými a náboženskými informacemi, urazilo od čtvrtečního poledne do sobotní čtrnácté hodiny odpolední šestadvacet věřících poutníků z Velehradu na Svatý Hostýn.
Než čtyřiadvacet turistů vyšlo na čtvrtou Svatováclavskou pouť, pomodlili se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě motlitbu Anděl Páně. Poté se poklonili kardinálu Tomáši Špidlíkovi, který je uložen v sarkofágu za hlavním oltářem baziliky, zastavili se v kapli, kde odpočívá tělo arcibiskupa Cyrila Stojana a připomenuli si devadesáté výročí od jeho úmrtí.
A pak už se vydali se svými osobními prosbami a úmysly krok za krokem ke Svatému Hostýnu. "Poutník je totiž víc než chodec, protože se nespokojí jen s pohybem na zdravém vzduchu. On chce dosáhnout cíle a tím je dnes pro každého z nás bazilika na Hostýně," uvedl krátce po startu Svatováclavské pouti předseda Matice velehradské P. Jan Peňáz. Poutníka však podle něj vedou na cestě ještě vnitřní důvody, které vnímá jen on sám, případně jeho blízcí. "Pěší pouť byla rozdělena do tří etap. První noc jsme strávili v Napajedlech, druhou pak ve Štípě. Každodenní putování bylo zakončeno bohoslužbou, kterou jsem stejně jako v předešlých ročnících celebroval," informoval kněz Jan Peňáz.
"Z každé ze čtyř poutí, které jsme absolvovali s páterem Peňázem jsme si domů odnášeli hezké zážitk, stejně jako z té právě skončené," prozradili manželé Jaroslava a Alois Tutkovi ze Skalice.
Slovácké noviny

 

Na muklovské pouti zase za rok. Budeme-li ještě naživu

Na Svatém Hostýně se jako každý rok setkali političtí vězni z celého Česka i ze Slovenska. Všechno to začalo v roce 1960, kdy se tři vězni domluvili, že se tu po propuštění sejdou na pouti SVATÝ HOSTÝN Marii Šeligovou sem dovezl syn s manželkou. Sama už by se nahoru k poutnímu kostelu nedostala, je jí dvaadevadesát. "Ta cesta sem, to je naše poděkování za to, že jsme přežili," říká syn.
Manžel Marie Šeligové skončil v padesátých letech ve vězení a krátce po propuštění na svobodu zemřel. "Proč musel zemřít ve čtyřiačtyřiceti?" ptá se paní Šeligová.
Na pouť jezdí pravidelně. Stejně jako stovky dalších bývalých politických vězňů z celé země.
Bývalí odpůrci komunistického režimu se přidali k tradiční pouti, které se říká "muklovská". Mukl, tak se za komunistů říkalo politickým vězňům - je to zkratka spojení "muž určený k likvidaci".

Tři kamarádi

Příběhy stovek politických vězňů, kteří se setkávají na Hostýně, jsou si v mnohém podobné.
Tři z nich však přece jen trochu vyčnívají. Jsou to příběhy tří kamarádů, díky kterým to všechno vzniklo. Ve vězení se totiž domluvili, že když je pustí na svobodu, sejdou se všichni tři na pouti na Svatém Hostýně.
"Bylo to v lágru Bytíz na Příbramsku. Čekala se amnestie a my jsme se domluvili, že se sejdeme tady," popisuje jeden z nich, Leo Žídek. V roce 1960 se tady sešli poprvé, pak se přidávali další. Postupně jich byly desítky. Bylo to něco jako povinnost. "Já jsem od toho roku 1960 vynechal jen dvakrát," říká Leo Žídek.

Už jsem měl být mrtvý

Další z kamarádů, kteří byli na začátku tradice muklovských poutí, letos nepřijel. Musel do nemocnice. "Málem jsem nepřežil. Vlastně jsem měl být už mrtvý," říká později Stanislav Gajdošík ve svém zlínském bytě.
Pouť vynechal za svého života třikrát. Je mu 86 let. Všechny absence měl kvůli zdravotním potížím, které způsobilo desetileté věznění a otročina v uranových dolech. Poslední z trojice kamarádů, Ota Syka, již zemřel před lety.

Tisíce a tisíce

Když se tři bývalí muklové v roce 1960 sešli na Hostýně, aby se pomodlili a poděkovali Bohu za propuštění z lágru, netušili samozřejmě, jakou lavinu tím za třicet let spustí.
Po pádu komunistického režimu se totiž muklovské poutě staly téměř povinnou záležitostí pro politické vězně z celé země.
V devadesátých letech se jich sjížděly tisíce a tisíce. Autobusy mířily na Hostýn ze všech krajů.
Jenže dnes už jich jsou jen stovky. Staří lidé posedávají na lavičkách v okolí poutního kostela a mnohdy je vidět, že jim už nezbývá mnoho sil.
"Jestliže chcete tradici Hostýna zachovat, je potřeba jedno: přiveďte své děti, vnuky a pravnuky," vyzval kardinál Dominik Duka, který sloužil pro politické vězně mši. Ostatně sám je jedním z nich, za komunistické éry skončil za řádovou činnost také za mřížemi, byť to už bylo v "měkčích" 80. letech. "Pravda Ježíše Krista, našeho spolumukla, zvítězí," řekl Duka.
Stanislav Gajdošík navzdory své nemoci plánuje přijet příští rok i s manželkou. "Pokud budeme žít, přijedeme," říká pevně.

Mladá fronta Dnes, Luděk Navara

 

Jano Köhler – zápisky z bystřické výstavy

 

On line kamera v nočních hodinách

Dobrý den, jsem moc rád, že on line kamera je v provozu i v noci. Každý den, než jdu spát (chodím hodně pozdě) a ráno, když vstanu, tak si otevřu stránky Svatého Hostýna na internetu, kliknu na kameru v bazilice a pomodlím se. Cítím se skoro, jako bych byl přímo v kostele. Potom si kliknu na  venkovní kameru.
Rozhodl jsem se, že na účet Svatého Hostýna pošlu peněžní dar, abych aspoň částečně vyjádřil dík za to, že je tato kamera v provozu neustále a částečně přispěl na její provoz.
M. Pražák

 

Jak viděl návštěvu prezidenta na Svatém Hostýně Kroměřížský deník

Na Hostýně ho nadchla kupole baziliky

Nejnavštěvovanější poutní místo ve Zlínském kraji, bazilika na Svatém Hostýně na Kroměřížsku, byl cílem prezidenta Miloše Zemana včera navečer. Hlavu státu tam přivítali olomoucký arcibiskup Jan Graubner a rektor baziliky Jiří Šolc.
Ten prezidenta osobně provedl bazilikou, olomoucký arcibiskup pak během krátké úvodní řeči představil historii známého poutního místa. Olomoucký arcibiskup prezidenta Miloše Zemana prý přijel jen pozdravit a žádné speciální překvapeni pro něj připravené neměl. "Ani já sám nemám překvapení rád," vysvětlil Jan Graubner s úsměvem. Samotný Miloš Zeman neopomněl pochválit členy Matice Svatohostýnské za to, jak se o tamní chrám starají. Jan Graubner mu několik členů tohoto sdružení před vstupem do baziliky osobně představila prezident vyjádřil překvapení nad tím, že má matice na sedm tisíc členů.
"Znám občanská sdružení, která mají pouze tři členy, ale přesto pilně staví transparenty kolem dálnic a dělají spoustu další neužitečné práce," poznamenal. Uchvácen byl také z kupole hostýnské baziliky. "Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vatikánu," nechal se slyšet. Hlavu státu překvapilo, že je Hostýn nejnavštěvovanějším poutním místem v našem kraji: měl totiž za to, že navštěvovanější je Velehrad. Kromě oficiálních hostů čekaly na Hostýně také hloučky dalších lidí, kromě jiných třeba starosta nedalekých Rajnochovic Antonín Uhřík, který se prý nejvíce těšil na setkání s první dámou: byl tedy maličko zklamaný, že nakonec nedorazila.
Zajímavé setkání se ale odehrálo při odchodu hlavy státu z hostýnské baziliky. K prezidentovi totiž přistoupila žena, která se představila jako dávná kamarádka jeho manželky – a Miloš Zeman skutečně reagoval velmi vstřícně a potvrdil, že se z dřívějška opravdu znají.
Naopak hned při vstupu prezidenta do hostýnské baziliky zahrál na varhany regionální hudebník Jan Kotas. Jak přiznal Deníku, ještě chvíli před příjezdem prezidenta Miloše Zemana nebyl úplně rozhodnutý, jakou skladbu zvolí.
"Nakonec jsem vybral Marche Solenelle od Felixe Mendelssona," usmál se varhaník po skončení prezidentova programu na Svatém Hostýně. Samotný Miloš Zeman už tou dobou mířil na večerní setkání s občany Kroměříže na tamním Velkém náměstí.
Kroměřížský deník, 6.9.2013, pku, lpa

Prezident republiky navštívil naší baziliku 5. září, čtěte mezi 19:05 a 18:06 hodinou (nejlépe pozpátku)

 

Rozhovor s Dagmar Fojtů o vítězné veřejné sbírce soutěže Máme vybráno

 

Svatý Hostýn zaplnily tisíce poutníků na orelské pouti

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi se bude konat o víkendu 4.-6. října 2013
Muklovská pouť bude v sobotu 7. září
Arcidiecézní pouť rodin a dětí bude na závěr prázdnin

 

Hlavní pouti a slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se letos opět zúčastnily tisíce poutníků

 

V letošním roce byla organizována nová pouť, a to pouť muzikantů,

při které se sešlo nebývalé množství dechových kapel ze širokého okolí. Podle sdělení hlavního organizátora muselo být dokonce několik kapel odřeknuto s tím, že “se na ně dostane“ v příštím roce. Závěrečné vystoupení všech zúčastněných muzikantů na venkovním podiu bylo strhující podívanou pro přítomné poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna.
Fotografie z 1. pouti valašských dechových kapel konané v neděli 11. srpna 2013

 

Fotografie z Malování v Hostýnských vrších, které bylo zahájeno na Hostýnku a ukončeno na salaši v Držkové (od 5. do 10. srpna),  další fotografie

Malování v Hostýnských vrších 2013

Doris WindlinOd pondělí 5. srpna začne na Svatém Hostýně "Malování v Hostýnských vrších 2013". Jedná se již o třetí ročník malířského kurzu, který pořádá občanské sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko. Letošními spoluorganizátory jsou Matice svatohostýnská a Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách.
Šestidenní akce se uskuteční pod záštitou J.E. Andrea Regliho, velvyslance Švýcarské konfederace a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
S ohledem na velký zájem (více jak dvacet účastníků) již není užší zapojení do kurzu pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin možné. Nadále však jsou vítáni všichni umělci, kteří by chtěli malovat společně s námi takříkajíc na "vlastní pěst".
V sobotu 10. srpna od 18 hodiny proběhne na salaši v Držkové www.salasnictvi.cz, závěrečná vernisáž vytvořených obrazů za doprovodu valašské muziky Ogaři z Rusavy a dalších členů valašských souborů. Po následném zapálení vatry bude večer pokračovat do pozdních hodin neformálním programem (zpěv, muzika případně tanec) s možností opékání a dalšího příhodného občerstvení z vlastních zásob.
Zájemcům o ukázku přípravy pravého švýcarského sýra doporučujeme přijet na salaš v Držkové www.salasnictvi.cz již na 15 hodinu. Praktickou ukázku výroby doprovodí Švýcarka Doris Windlin rovněž vysvětlujícím komentářem. Více na www.atelier-doris.cz/akce-syr.php
Fotografie, články a další informace z minulých ročníků malířského kurzu naleznete na http://zaholesovsko.wordpress.com/category/malovani/
Mgr. Zdeněk Krajcar
o.s. Za zdravé a krásné Holešovsko, předseda
774 068 138

 

Koncert letní školy barokní hudby

Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci s Letní školou barokní hudby a Duchovní správou na Svatém Hostýně srdečně zvou na koncert, který se uskuteční v sobotu 17. srpna 2013 v 19 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Účinkují lektoři a posluchači Letní školy barokní hudby a vítězové interpretačních soutěží. Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketportal.
Oficiální leták

 

Bystřice ukazuje ke 140. výročí dílo autora mozaiky na Jurkovičově křížové cestě

V zámku v Bystřici pod Hostýnem je nově k vidění dílo moravského malíře a autora mozaiky na hostýnské Jurkovičově křížové cestě Jano Köhlera. Městské muzeum výstavu pořádá ke 140. výročí malířova narození. Jde o první Köhlerovu výstavu po 40 letech a zatím největší u nás.
Ve výstavních prostorách zámku je více než stovka obrazů, grafik a návrhů na keramickou mozaiku zmíněné Jurkovičovy křížové cesty i poštovních známek, ale také keramika vytvořená pro olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana a knižní tvorba. Kromě obrazů vytvořených pro církevní účely jsou vystavovány také portréty rodiny a přátel, ex libris, studie i akty. "Vrcholem expozice jsou dvě dosud nevystavovaná díla – velkorozměrové plátno Žehnání polím a skleněná vitráž Madona s dítětem. Ze známých Köhlerových prací je k vidění i proslulá litografie Cyril a Metoděj," uvedla vedoucí muzea Eva Nedělníková.
Podle vedoucího kulturního odboru bystřické radnice Pavla Malénka je právě Köhlerův obraz na plakátech k letošnímu výročí 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. "Originál máme na výstavě ve verzi, kdy nápis Toto jsou otcové naši jevazbuce. Kreslil to v době, kdy byla velmi silná myšlenka všeslovanské vzájemnosti," řekl Malének. Köhler byl podle něj představitelem 'moravské secese'. Ačkoli je znám především výzdobou sakrálních staveb, jeho dílo je mnohem širší. Je autorem výzdoby i desítek civilních staveb,ale například také návrhů hraček a zdobení jídelních souprav.
Köhler (1873 až 1941) má za svou čtyřicetiletou výtvarnou kariéru na kontě kolem 2500 prací nejrůznějšího druhu. Tvořil na mnoha místech Moravy. Výstava jeho prací zapůjčených ze sbírek rodiny ve městě potrvá do 1. září. Otevřena je denně mimo pondělí.
Leták k vytištění
Kroměřížský deník

Jano Köhler – zápisky z bystřické výstavy

 

Nová publikace o Hostýně aneb Nadšení nestačí

 

První společná pouť vdov a vdovců z olomoucké arcidiecéze

se koná na Svatém Hostýně v sobotu 5. října 2013.

Program :
10.15 hod. – mše svatá v bazilice, hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, generální vikář
11.15 – přestávka na oběd (každý samostatně)
13.00 – svědectví vdov (v bazilice)
13.30 – společná křížová cesta:
            první skupina v bazilice s diaprojekcí
            druhá skupina venkovní zastavení (pro zdatnější)
14.30 – adorace a svátostné požehnání (v bazilice)
Doporučujeme opět společný autobus z děkanátů, nutné vyřídit povolení pro vjezd na Obecním úřadě Chvalčov, e-mail: obec@obec-chvalcov.cz, tel.: 573 379 770, informace o pouti na tel. 604 252 629 nebo e-mail: apanakova@volny.cz
Alenka Panáková

 

Vážení, ke sklonku života jsem konečně spatřil Svatý Hostýn

Myslím, že všichni věřící by měli navštívit toto poutní místo. Chrám za soumraku působí sugestivně a neodolal jsem, abych neposlal pár těchto záběrů. Omlouvám se, že jsem Vás oslovil, neboť vím jaké máte finanční starosti obzvláště když vidím jak rozsáhlá je rekonstrukce areálu ve Velehradě a to vše v jedné arcidiecézi.
Na rozdíl od Hostýna mi připadá, že Velehrad postrádá vůkolní přírodu a lidské rozměry přítulného poutního místa. Nikdy na Svatý Hostýn nezapomenu, dá li Bůh zdraví, ještě bych rád jej navštívil.
S pozdravem Jirka Dolinek. Chvála Ježíši.

 

Vážený pane učiteli, pane předsedo,

konečně jsem se dostal po skoro 2 měsících ke slíbeným fotkám a tak Vám je na památku posílám. Děkujeme za krásné vyprávění. Moc jsem si tohoto vysílání vážil, neboť to bylo poprvé, co byl přímý přenos ČT ze Svatého Hostýna, místu mému srdci a celé naší rodině tak milému! (rodiče tu měli např. všechny 3 svatby- normální, zlatou i diamantovou). Otec je dávným členem Matice svatohostýnské.
Právě proto mi dovolte vyslovit obdiv, co vše se za léta tam nahoře udělalo- od zateplení podlah, nádherné ubytování, přes možnost být internetem stále při tom, poslouchat zvuky, obraz baziliky..., až po současný krásný venkovní areál.
Jen si dovolím jednu malou poznámku a námět na zlepšení, který je vlastně zadarmo, ale určitě mnoha lidem zpříjemní plánování dne při pobytu či výstupu na svatou horu a je ostatně zvykem na každém i malém venkovském kostele. Už jsem o tom loni mluvil s o. Chromečkem, ale můj názor asi bral jako nevýznamný.
Jde mi o vývěsní tabuli týdenního pořadu bohoslužeb vně chrámu, neboť to je přece to zásadní, proč sem lidé směřují. Pokud už je totiž zavřen vchod (i boční), Vy už se nedovíte kdy je příští den mše svatá. Dokonce i recepce poutního domu 3, kde jste třeba ubytován, funguje jen odpoledne a večer už nemáte šanci toto zjistit. Na nástěnkách je spousta informací, včetně odjezdů busů a vlaků, ale mše tu chybí, alespoň loni tedy ještě chyběly. Moc se přimlouvám, aby kněz, který vyvěšuje týdenní rozpis mší, tento měl vždy vytisknutý 3x a obměňoval nejen nástěnku uvnitř, ale i venkovní a recepční. Paušální nápisy o pořadu po celý rok někde na trvalé tabuli nejsou úplně aktuální a mohou se právě lišit od skutečností a tím někomu znemožníte zúčastnit se toho, proč sem vlastně jel (když už má třeba další denní plán pevně daný a nemůže čekat na další mši sv.).
Přeji Vám mnoho šťastných poutníků na Svatou horu hostýnskou!
Váš Vilém Urbánek, Brno

 

Orelská pouť 2013 se koná v sobotu a v neděli 24. a 25. srpna

Program:
Sobota
18:00 mše sv. v bazilice
19:30 běh k Božímu hrobu (běžecká soutěž určená pro všechny věkové kategorie)
20:30 světelná křížová cesta
21:30 požehnání v bazilice
21:50 zpívání na schodech
Neděle
  9:30 řazení orelských praporů do slavnostního průvodu
10:00 pontifikální mše sv. s Dominikem kardinálem Dukou
11:15 orelské shromáždění
13:30 orelská křížová cesta
Formulář k ubytování během této pouti najdete na www.orel.cz
Leták k vytištění

 

Pouť pedagogů a pracovníků ve školství

Centrum pro školybude v sobotu 24. srpna 2013. Poutní mši sv. v 10:00 celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Program:
  8:15 - pěší pouť, odchod z autobusové zastávky v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova)
10:00 - mše sv.
11:15 - přednáška Mons. Jana Graubnera Církevní škola, škola víry
13:30 - Cesta světla, závěrečné požehnání

Přijďte, abychom mohli společně poděkovat Matce Boží Panně Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit potřebné milosti pro nadcházející školní rok.

 

Projekt Otevřené brány

Otevřené brány vznikly jako projekt v roce 2009 a je přirozené, že Zlínský kraj se do něho od počátku zapojil.
Právě na jeho území je totiž značná koncentrace sakrálních památek. V letošním roce se do projektu v kraji zapojilo dvacet kostelů, šestnáct obcí i měst a Matice svatohostýnská.
Nově se přidal i dřevěný toleranční kostel ve Velké Lhotě, v němž proběhla první mše už v roce 1783. Jako kazatel tu řadu let působil Jan Karafiát, autor dětmi milovaných Broučků.
Kostely a sakrální památky si můžete prohlédnout buď v doprovodu vyškolených průvodců, nebo s pomocí letáků se základními informacemi. Vydány budou i dvě výpravné barevné brožury dokumentující všech dvacet památek zařazených do projektu. Patří sem i významná poutní místa Svatý Hostýn, Provodov či Štípa, dále kostel sv. Anny v Rajchonovicích přezdívaný valašská katedrála, tři barokní kostely v Kroměříži a další.
Projekt Otevřené brány trvá vždy od května do září a i letos se koná za podpory Arcibiskupství olomouckého.
Právo

 

František Sušil: teolog a pověstný sběratel lidových písní

Narodil se 14. června roku 1804 v Novém Rusínově a historie na něj vzpomíná jako na teologa a kněze, překladatele a obrozence, ale především jednoho z nejslavnějších sběratelů lidových písní vůbec. Vydal sbírku neuvěřitelných 2 400 lidových písní nazvanou Moravské písně s nápěvy do textů vřazenými.
František Sušil absolvoval gymnázium v Kroměříži a od roku 1821 studoval filozofický ústav v Brně, kde se "zamiloval" do studia klasických i moderních jazyků a literatury. Lidové písně začal sbírat už při studiích. Pátral a sbíral při tom na Moravě, ale také Těšínsku a na Opavsku. Vybíral si místa, kde čeština neustoupila polštině. Zpočátku k práci využíval venkovské učitele, ale po špatných zkušenostech vzal věc do svých rukou. Asistenty využíval už pouze k tomu, aby sezvali lidové zpěváky ze svého okolí na faru, do hospody či jiné místo, kde je poslouchal a po jednom či dvou předvedeních byl schopen zapsat melodii a text. Moravské národní písně vyšly poprvé v menší sbírce roku 1835, velké vydání pak přišlo na řadu o mnoho let později, a to roku 1860.
Roku 1827 byl vysvěcen na kněze a působil jako kaplan v Olbramovicích. Roku 1837 se stal profesorem Nového zákona na Teologickém ústavu v Brně. Významný byl poté i rok 1863, kdy obdržel vyznamenání ruským řádem svaté Anny. O dva roky později dostal čestný doktorát Vídeňské univerzity. Ve sbírkách jeho následovníků a jiných autorů se již nalézá minimum písní, které už František Sušil sám nezaznamenal a stal se doslova legendou tohoto oboru. Zemřel 31. května roku 1868 v Bystřici pod Hostýnem
Opavský a Hlučínský deník

 

Malování na Svatém Hostýně

Pokud budete putovat mezi pondělkem 5. až pátkem 9. srpna 2013 na Svatý Hostýn, tak tam patrně potkáte malující malíře, podobně jako během loňských prázdnin. Společné malování i malířský kurz tvz. Školy vidění pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin pořádá občanské sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou a s Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách v Držkové.
Na salaši nedaleko nad touto obcí pak v sobotu 10. srpna od 18 hodiny proběhne neformální vernisáž obrazů, které vzniknou na Svatém Hostýně. Před vernisáží (od 15 hodiny) proběhne ukázka přípravy pravého švýcarského sýra a oficiální program ukončí vatra ve 20 hodin. Hudební doprovod zajistí valašská muzika Ogaři z Rusavy.
K základnímu východisku malířské Školy vidění patří přesvědčení, že malování by mělo být pro člověka tak samozřejmé, jako je dnes již naprosto běžné to, že všichni umíme psát (vždy tomu tak nebylo). Malování se tak může zúčastnit každý, kdo má zájem, bez ohledu na věk, vzdělání, profesi či „nadání“. Zájemci o účast se dozví další informace na internetových stránkách www.zaholesovsko.wordpress.com nebo na emailové adrese zaholesovsko@centrum.cz.
Zdeněk Krajcar

Malování 2013  Malování 2012

 

Ohlédnutí se za poutí lékařů a zdravotníků

Svatý Hostýn přivítá účastníky poutě lékařů a zdravotníků

Lékařům, zdravotním sestrám a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale také všem lidem dobré vůle je určena pouť, která se v sobotu 22. června 2013 uskuteční na Svatém Hostýně. Mši svaté od 10:15 bude předsedat litoměřický biskup Jan Baxant, předseda Rady pro zdravotnictví České biskupské konference.
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se na Svatém Hostýně koná již třetím rokem. Program letos nabídne již zmíněnou bohoslužbu a po ní pak setkání s biskupem Baxantem a P. Václavem Tomiczkem, který je členem výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů. V plánu je také společná modlitba Cesty světla.
Pozvánka na pouť

 

Celonárodní pouti na Hostýně se zúčastnily tisíce včelařů

 

Pouť elektronických křesťanských médií se konala v sobotu 11. května 2013

Televize Noe si připomněla v pátek 10. května 2013 výročí 7.let od zahájení vysílání. Slavilo se den nato na Svatém Hostýně. Dopoledne v bazilice mší svatou spolu s Radiem Proglas (jedním z devíti koncelebrantů byl i ředitel slovenského Rádia Lumen P. Juraj Spuchľák), odpoledne v Jurkovičově sále komponovaným programem Děkujeme vám a to s posluchači a příznivci televize Noe. Dopolední mše sv. a odpolední program byl v přímém přenosu na televizi Noe.
Sobota 11. května byla dnem před 7. nedělí velikonoční, Světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky. Pouť křesťanských médií doprovázelo nepříznivé počasí, silný déšť a vítr po celý den. Projevilo se to i na menší účasti poutníků na této pouti. Neuskutečnil se ani plánovaný pěší výstup na Svatý Hostýn. Mše svatá, kterou celebroval Miloslav kardinál Vlk, byla v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Při této mši svaté a taky ve všech svých dalších vystoupeních v rámci pouti akcentoval pan kardinál nutnost stálé komunikace jak mezi lidmi, tak i zejména osobní komunikaci s Bohem. Vyslovil i několikrát poděkování za to, jak nové křesťanské sdělovací prostředky působí na občany v naší společnosti. Poděkoval taky televizi Noe za 7. let vysílání. O hudební doprovod mše svaté se postarala Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. Na závěr mše sv. dostali její účastníci pamětní poutnický lístek.
Před Sarkandrovou kapli na Svatém Hostýně měli své stánky Radio Proglas, televize Noe, internetový portál Signály a Katolický týdeník. Po obědě byl v bazilice koncert scholy, která doprovázela mši sv. Následovala pobožnost Cesty světla, jejíž zakončení se na jejím počátku ztrácelo v mlze a dešti. Ale mnoho statečných poutníků jí prošlo.
Ve slavnostním odpoledni komponovaném jako poděkování divákům televize Noe se představili vedoucí některých programů, které se pravidelně objevují ve vysílání. Byla rovněž představena kniha Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně, která byla vydána společně Maticí svatohostýnskou a televizí Noe. Tato výpravná kniha čtvercového formátu obsahuje 3ks DVD dokumentující události roku 2012 na Svatém Hostýně (pět filmů a videoklipů). Hudební složku slavnostního odpoledne pak s pásmem filmové hudby v netradičním provedení na violoncella zajistila čtveřice mladých umělců Prague cello quartet. Na závěr bylo podáno občerstvení s možností diskutovat s přítomnými pracovníky televize Noe.

Fotografie z pouti Radia Proglas a TV Noe, další fotografie

Filmová reportáž z pouti Radia Proglas a TV Noe

 

Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice svatohostýnské, při níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské. Po ukončení valné hromady byla poutníkům představena premiéra nového filmu o přípravě a průběhu Jubilejního roku 2012.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Nový Svatohostýnský kalendář 2014 je jakýmsi ohlédnutím za Jubilejním rokem 2012. Duchovní myšlenky na každý týden připravil dlouholetý svatohostýnský duchovní správce P. Jan Chromeček.
Matice svatohostýnská má v současné době 7058 členů; v loňském roce se do ní přihlásilo 257 nových členů, zatímco 243 členů zemřelo.
Oldin, Josef Pala

Snímky z Valné hromady Matice svatohostýnské

 

Šestá bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn

Na Cestě světlaJak se stalo tradicí, konala se na počátku května, na první neděli mariánského měsíce, pouť bohoslovců olomouckého kněžského semináře. Letos vyrazili bohoslovci na Svatý Hostýn již pošesté, tentokrát dvěma různými cestami.
Celkem třináct bohoslovců napříč ročníky – nadšení začátečníci i ostřílení poutníci z let předchozích – vyrazilo již v sobotu po obědě. Rozhodli se totiž absolvovat pouť pěšky – od olomouckého semináře až k hostýnské bazilice, tedy urazit téměř padesátikilometrovou trať.
Počasí nám přálo a cesta rychle ubíhala. S několika občerstvovacími a modlitebními zastávkami jsme po necelých deseti hodinách stáli před kostelem v Bystřici pod Hostýnem; to už nás čekalo jen finále – čtyřsetmetrové hostýnské převýšení. Ale i to jsme překonali a kolem půlnoci jsme se sešli v cíli pouti.
Zbytek bohoslovců s představenými dorazil na Hostýn v neděli ráno. Autobusem přijeli do Bystřice pod Hostýnem, odtud již pokračovali pěšky. Sešli jsme se všichni nedaleko známé Vodní kaple, kde začíná nová Cesta světla. Společně jsme tedy prošli jejími čtrnácti zastaveními, vedoucí od prázdného hrobu až po Večeřadlo v den Letnic; u každého z nich jsme se zastavili v rozjímání.
Vrcholem pouti byla mše svatá, kterou jsme oslavili v poutní bazilice. Sloužil ji P. Antonín Štefek, rektor semináře, spolu s ostatními představenými, homilii pronesl P. Michal Pořízek, spirituál. Prosili jsme především za povolání – za utvrzení vlastního a za růst nových. Po mši jsme se sešli u rezidence otců jezuitů, abychom popřáli jednomu z jejích obyvatel. P. Karel Říha, SJ, totiž slavil už devadesáté narozeniny.
Vypořádali jsme se s dobrým obědem a nastoupili jsme všichni do autobusu – někteří nahoře na Hostýně, někteří pod ním; zpáteční cesta je totiž vedla kolem mariánského obrazu, který jsme loni na svazích Hostýna požehnali. Autobus nás pak odvezl do Štípy u Zlína. Na tomto mariánském poutním místě jsme pouť završili krátkou májovou pobožností a adorací, pozdravil nás zde a s historií kostela seznámil místní farář P. František Sedláček, bývalý vicerektor semináře. A po této příjemné zastávce jsme se vlahým podvečerem do olomouckého semináře vrátili. Bohu díky!
Oldin, Zdeněk Drštka

 

Zahájili jsme obnovu aleje z Rusavy na Hostýn

Každý ze svatohostýnských poutníků, který ve směru od Velehradu překoná namáhavý hřeben z Lukovečka do Rusavy, dobře ví, že po odpočinku u Hurbanovy studánky ho čeká ještě namáhavější výstup po asfaltce vzhůru na Grapy. Zvláště v parném létě, kdy od jihu pálí na hlavu a do zad nelítostné slunce, blahořečí znavený poutník každému stromu, v jehož stínu by na chvíli pookřál. Leč vzrostlé vegetace je na těchto stepních úbočích poskrovnu.
I za tímto účelem a také jako projev dobré péče o podhostýnskou krajinu byla v roce 2008 s pomocí dotace realizována výsadba stromové aleje na cestě z Rusavy na Grapy. Ti, kdo po ní šli na podzim minulého roku, zůstali jistě ve smutném úžasu: Dobrá třetina mladých stromků je po čtyřech letech poničena, některé uschly, některé kmeny byly přeříznuty rukou vandalů, a některé ze stromů zmizely úplně. Přestože udržitelnost v rámci dotace byla pouze 3 roky, nemůžeme se s tímto stavem spokojit. Vynaložené dotační prostředky by tak vlastně přišly vniveč, tak jako se to děje u mnoha jiných „projektů s podporou evropských fondů“, které se v konečném důsledku podobají Potěmkinovým vesnicím.
Tato věc však má smysl: Vysazené stromy měly tvořit alej, která by poutníkům zpříjemňovala cestu na posvátné místo. Je třeba ji vlastními silami obnovit. Proto výbor MSH vyzval na jaře všechny ochotné dobrovolníky, aby pomohli s novou výsadbou stromů podél této cesty a nahradili tak stromy zničené. Jarní měsíce jsou vhodnou dobou pro nápravu škod učiněných i na přírodě, která Svatý Hostýn obklopuje.
Brigáda na obnově aleje začala v sobotu 11. května. V ten den pršelo, vanul studený vítr a hostýnskou horu halily mraky. Přesto se k organizátorovi brigády, členu výboru MSH Petru Cekotovi přpojili dva ochotní dobrovolníci. Na naší výzvu zareagoval obětavý člen Matice Radhošťské Ladislav Kohout, který přijel až z Rožnova pod Radhoštěm. Druhým byl obětavý „muž bez domova“ Petr Šulc. Navzdory větru a dešti, rozmoklému terénu i elektrickým ohradníkům jsme zasadili desítku nových stromů do této aleje, s vírou, že přijde někdy doba, kdy poutník znavený vzpomene ve stínu těchto lip či jiných druhů dřevin a připojí krátkou modlitbu za ty, jejichž ruce kdysi tyto stromy zasadily, jejichž jména byla dávno zapomenuta a jejichž duše již přebývají na věčnosti. Možná i kříž nebo svatý obrázek budou jednou zdobit mohutné kmeny těchto stromů, možná i ptactvo v jejich korunách vzdá chválu Nebeskému Otci při pohledu do malebného údolí řeky Rusavy.
Zbývá ještě obnova aleje v dolní části stezky, i v té budeme pokračovat, snad za příznivějšího počasí. Avšak víme, že „kdo sejí v slzách, žnouti budou s jásotem“, a že co v bolestech se rodí, dobré ovoce přináší.
Děkujeme rovněž Petru Jankovi a Miloši Minaříkovi za pomoc při dopravě materiálu a nářadí a při zajištění sazenic. Děkujeme ostatním členům a rodinným příslušníkům, že na nás mysleli v modlitbách. A děkujeme naší Nebeské Matce, že nás, tři poutníky Hostýnské, spojila v tomto díle pevným přátelským poutem.
Petr Cekota

     

 

Pouť křesťanských médií na Svatý Hostýn v sobotu 11. května 2013

Srdečně vás zveme na pouť televize Noe a Radia Proglas. Pouť bude zároveň příležitostí k poděkování a oslavě sedmi let vysílání televize Noe.
10:15 mše svatá, celebruje Miloslav kardinál Vlk, přímý přenos z baziliky do Radia Proglas a TV Noe, zpěvem mši doprovodí Schola brněnské mládeže.
13:30 koncert Scholy brněnské mládeže v bazilice na venkovním pódiu, v souběhu program pro děti.
15:00 modlitba Cesty světla na obvodovém valu kolem vrcholu Hostýna.
16:00 slavnostní večer k 7. výročí zahájení vysílání televize Noe, přímý přenos komponovaného pořadu z Jurkovičova sálu na Svatém Hostýně za doprovodu Prague Cello Quartet, moderuje Stanislava Vidumská. Prezentace nových filmů a publikace Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně.
17:30 pozvánka k pohoštění.

Pouť křesťanských médií na Svatý Hostýn bude v sobotu 11. května

 

Prosíme dobrovolníky,

kteří by nám pomohli s výsadbou nových stromů v aleji z Rusavy na Svatý Hostýn (do kopce na Grapy), aby přišli v sobotu 11. května v 10 hodin k poutnímu domu č. 3. Budeme obnovovat alej a vysazovat nové stromy, které byly poničeny. Přijďte za každého počasí, nářadí a oběd zajištěn.

 

 

Hanácké zlato pro Svatý Hostýn
   

 

Duchovní obnova pro hasiče s o. arcibiskupem Janem Graubnerem

(Sv. Florián)Matice svatohostýnská nabízí dvoudenní duchovní obnovu na Svatém Hostýně od pátečního večera 6. prosince do nedělního poledne 8. prosince 2013.
Při této duchovní obnově se budete moci s olomouckým arcibiskupem hlouběji zamýšlet nad vírou a vztahem k Bohu. Přihlášky a bližší informace můžete získat osobně na recepci poutního domu č.3, písemně na adrese Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č.115, 76861 Bystřice p. Host., telefonicky na 573381693 nebo e-mailem na matice@hostyn.cz.

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi

Bude se konat o víkendu od 7. do 9. června v poutních domech na Svatém Hostýně.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli.
Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. František Petrík), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Bližší informace a přihlášku naleznete na: www.rodinnyzivot.cz, během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Víkend pro seniory se koná od 17. do 19. května na Svatém Hostýně.
Součástí jsou přednášky zaměřené na “radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.
Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

 

19 mužů z Brumova, Bylnice a Svatého Štěpána udělalo kus práce při likvidaci stromů

 

Ten maličký hasič

Dobrý den, každé ráno po probuzení a večer, než jdu spát si otevřu Vaše stránky, potom záběr z kamery z baziliky a pomodlím se. Dnes večer, vlastně už v noci, když jsem otevřel stránky Svatého Hostýna, se mně velmi zalíbila fotka toho maličkého hasiče a mám hned úsměv na tváři, ačkoliv jsem už jediný bdící v naší domácnosti. Moc Vám za ni děkuji a věřím, že přinese úsměv na mnoho tváří. :-).
Váš věřící

Z hasičského průvodu na Svatém Hostýně se k nebi tyčilo celkem sto sedm praporů

Další snímky z hasičské pouti 2013

 

Zima se nemůže rozloučit ani na Svatém Hostýně 

 

Internet je bohulibé dílo (2x pochvala z jediného dne 3. dubna 2013)

Chvála Kristu a Panně Marii
Upřímné Pán Bůh zaplať otci Chromečkovi za dnešní mši svatou a za všechny mše svaté, které můžeme prostřednictvím Internetu sledovat každý den. Velikou radost jsem pocítila při jeho úvodních slovech homilie, že v kostele jsou pouze dva lidé, ale homilii nezkrátí, protože se mše účastní také lidé u internetu. Opravdu nám každodenní přenos mší svatých přináší veliké požehnání. Slyšet denně Boží slovo a homilii, i naučit se duchovní sv. přijímání Těla Kristova,no to jsme si ani v nejlepším snu nedovedli představit, když jsme se učili i v našem věku používat internet.
Snažíme se alespoň naplňovat poslední slova mše svaté - Jděte ve jménu Páně - a o této možnosti říkáme všem známým i neznámým, všem kteří mají internet, aby i oni mohli alespoň takto žít z víry když se do kostela denně nedostanou. Vždyť si mohou pustit i záznam, no je to Bohulibé dílo.
Modlíme se i za Vás a prosíme o Boží požehnání, zdraví a radost ze Vzkříšeného Ježíše
Jan a Růžena Krajčovi, Uherský Brod

Chvála Kristu
Právě jsem si poslechla ze záznamu dnešní dopolední mši sv. od vás z Hostýna. Děkuji otci, který ji sloužil, bylo vidět že pro nepřízeň počasí byly přítomny jen dvě osoby, ale otec řekl, že nebude krátit kázání (krásné, povzbuzující), protože někdo si mši. sv. poslechne na internetu.
Já se hlásím, jsem jedna z těch osob, i když mám možnost téměř denně být na mši sv. u nás v kostele, dost často poslouchám mši sv. i od vás z Hostýna.
Děkuji za tuto službu i nám vzdáleným věřícím, ať Vám dá Bůh hojnost svých milostí.
Dobiášová Hana, Mikulov

 

Valná hromada Matice svatohostýnské

V neděli 5. května 2013 se bude konat v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně Valná hromada Matice svatohostýnské. Prezence bude probíhat od 7:00.
Pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena od 9:15 a jednání začne po ukončení bohoslužby.

 

 

Moravské pašije, jak je teátr Víti Marčíka předvedl v bazilice v sobotu 16. března, videozáznam a fotografie

Týdenní exercicie pro představené ženských řádů a řeholi byly zakončeny pontifikální mši sv. v sobotu 9.3.

 

Tradiční noční pěší postní pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn

Pozvánka na pouť, délka 50km, putovalo se v noci z 15. na 16. března 2013

Z komentářů k pouti zveřejněných na http://www.farnostlouka.cz/

Komentář ze dne: 22.03.2010 11:41:55
Autor: neregistrovaný - Alex (alex.torok@seznam.cz)
Titulek: Železný poutník
Zcela náhodou jsem se dověděl o nočním přechodu spojující 2 významná poutní místa Moravy - Svatý Kopeček a Svatý Hostýn a byl jsme mile překvapen. Mše sv. na začátku v pátek večer na Svatém Kopečku v 18 hodin a na závěr po 7. hodině v sobotu ráno na Svatém Hostýně. Překvapením byl velký počet poutníků, kolem 200, z nichž min. 100 jich došlo až k samému cíli na Svatém Hostýně.
Chodil jsem často dálkové pochody (i padesátky) a tak vím, jak je to fyzicky náročné a všichni poutníci to brali jako radostnou opět pro Našeho Pána, který pro naši spásu podstoupil krvavou pouť na Golgotu. Výborná organizace pochodu pod vedením otce Mariána, který odsloužil obě mše a celou dobu organizačně zajišťoval pouť včetně pomoci těm slabším.
Dodatečně Ti otče Mariáne přeji vše nejlepší k civilnímu svátku a hodně Božích milostí při podobných akcích. Velké Pán Bůh zaplať patří i faráři z Prosenic a farníkům obce, kteří se o poutníky pěkně postarali kolem 1. hodiny v noci zajistili občerstvení, když jsme byli zhruba v půlce trasy.

Komentář ze dne: 24.03.2011 09:08:57
Autor: neregistrovaný - LJS (@)
Titulek: Re: pouť 2011
Děkuji za odpověď. Ano, to je pravda, pro ty rychlejší by byla tma překážkou (třebaže my půjdeme ten úsek určitě už za světla) a hlavně - v lese by nás nemusel najít sběrný vůz!
Lesní cestu si projdeme 1. 7.
Zdraví LJS

Komentář ze dne: 25.03.2012 14:56:22
Autor: neregistrovaný - Petr Foltýn (petrjan.foltyn@centrum.cz)
Titulek: srdečné díky
Srdečně děkuji otci Marianovi za obětavé a poutavé vedení (a zřízení) skvělé postní, mariánské pouti z baziliky minor na Svatém Kopečku na nejnavštěvovanější poutní místo Moravy ve stoletém jubilejním roce "korunovace sochy Panny Marie". Děkuji za jeho hluboká a poutavá slova povzbuzení na životní pouti ke společnému cíli, náruče Kristovy za všechnu jeho obětavou práci. Loni jsem se účastnil poprvé a budu rád když i příští rok (to budu slavit 70) budu mít dost sil krásnou pouť absolvovat.
S úctou Petr Foltýn

Komentář ze dne: 26.03.2010 19:07:08
Autor: neregistrovaný - lupo (reznik@atlas.cz)
Titulek: železný poutník
Prosím poutníky,kteří se letos této pouti účastnili,aby psali své dojmy.Dlouho jsem přemýšlel o tom zda vyrazit,nakonec jsem nešel.

Tak to bylo před rokem - v sobotu ráno 24. března 2012 dorazilo 250 železných poutníků ze Svatého Kopečka

 

Svatý Hostýn budou razit na medailích

Bazilika na poutním místě Svatém Hostýně se stala předlohou pro nové pamětní medaile ze zlata a stříbra. Ty podle námětu výtvarníka Zbyňka Fojtů razí v omezeném počtu Pražská mincovna. Lícní stranu medaile zdobí soška Madony s Ježíškem, která se v bazilice nachází a od jejíž korunovace loni uplynulo sto let.
"Na medaili je vymodelována socha Panny Marie stojící na srpku s Ježíškem v levé ruce. Ten podle svatohostýnské tradice metá blesky. Kolem Panny Marie a Ježíška je svatozář vyjadřující světlo," popisuje novinku autor návrhu Zbyněk Fojtů.
Zdůraznil, že socha i svatozář jsou vymodelovány podle originální předlohy, aby nedošlo k záměně s jinou sochou světice. "Barokní poutní chrám na reversu je zobrazen z místa, kde vyniká nejenom typické průčelí s diagonálně natočenými věžemi, ale je také zachycena centrální část chrámu i s kupolí. Pohled je z výrazného podhledu, aby ještě více vynikly typické plastické barokní římsy a také aby bylo zdůrazněno dynamické baroko," přiblížil i druhou stranu medaile výtvarník.
Medailon ve zlatém provedení má hmotnost 15,56 gramu a je vyroben z ryzího kovu. Stříbrná varianta váží 31,1 gramu, což odpovídá jedné trojské unci.
"Také v tomto případě se jedná o čistý kov, všechny medaile jsou navíc na hraně opatřeny unikátním pořadovým číslem," poznamenal mistr Pražské mincovny Ondřej Koňařík.
Jana Rohanová

 

Jarní prázdniny na Svatém Hostýně

Ti kteří rádi luští si mohou i u nás zakoupit Šalamounky, křesťanský křížovkářský magazín č.5/2012

 

Matice svatohostýnská se zúčastnila veletrhu Regiontour

Zástupci výboru MSH se ve dnech 17.- 20. ledna zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013. Byla to nová a potřebná zkušenost jak více informovat o naší činnosti a možnost obrátit pozornost domácí i zahraniční veřejnosti k našemu poutnímu místu.
Stánek MSH byl součástí výstavní plochy Východní Morava, jejíž rozmanitou prezentaci připravila Centrála cestovního ruchu VM a Zlínský kraj. Proto na slavnostním zahájení ve čtvrtek 17. ledna nechyběla ani krajská reprezentace a mnoho významných hostů. Náš stánek, u něhož se během výstavních dnů vystřídali Ivo Buráň a Petr Cekota, nabídl informační materiály, letáky, publikace i upomínkové předměty z Hostýna, o které byl velký zájem, a to zvláště mezi sběrateli a starší generací návštěvníků. Našimi výstavními sousedy pak byla Matice Velehradská a občanské sdružení starající se o obnovu barokního hřbitova ve Střílkách. Jen o kousek dál nabízely své produkty zámecké vinné sklepy z Kroměříže, což bylo dalším magnetem pro veletržní publikum. Během času jsme mezi sebou jako vystavovatelé navázali dobré pracovní vztahy a vytvořili dělnou atmosféru.
Čtvrteční odpoledne pak patřilo semináři o církevní turistice, jehož se jako hosté zúčastnili rovněž arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka a pravoslavný vladyka Kryštof.
V sérii příspěvků zazněla řada podnětů, které mohou i Matici svatohostýnskou pomoci vybudovat novou strategii v poutní turistice a cestovním incomingu. Jakým směrem by se měl ubírat destinační management v církevní turistice? Jakou cílovou skupinu návštěvníků chceme jako správci sakrálních památek a poutních domů oslovit? Na jedné straně to jsou to zahraniční turisté hledající „střední a vyšší standard služeb“, na straně druhé naši poutníci z nižších sociálních tříd (senioři, rodiny s dětmi), kteří spíše než atraktivní zážitky hledají duchovní posilu. Oběma skupinám musíme něco nabídnout, aby měly důvod se na Svatý Hostýn vracet.
Hovořilo se dále o projektu evropských poutních stezek, z nichž nás nejvíce zajímá evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Ta se připravuje už tři roky a v roce 2015 by měla být certifikovaná. Nedozvěděli jsme se však nic příliš konkrétního. Naopak jasné cíle a etapy má naše známá stezka spojující Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonín. Ta by měla dále pokračovat i na sousední Slovensko, do Šaštína.
Čtyři dny veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti uběhly jako voda, a my se těšíme, že naše účast přinese v budoucnu plody v zájmu nových návštěvníků o poutní místo Svatý Hostýn. Na novou poutní sezónu se musíme připravit nejen materiálně a prakticky, ale zvláště novým uvědomováním si našeho skutečného poslání přivádět poutníky skrze krásu poutních míst k víře, lásce a naději.
Petr Cekota

 

ČT z Regionturu v Brně - Po stopách Cyrila a Metoděje

 

Církev jako cestovka: "Máme tradici 1 040 let"

Veletrh cestovního ruchu v Brně byl zahájen, důraz je kladen na "církevní turistiku" v podání Události ČT

Ani moře, ani hory, ale kostely a kláštery. Církevní turistika je jedním z lákadel letošního veletrhu cestovního ruchu v Brně. V ateistickém Česku možná pro někoho překvapení.
"Cílem není jen návštěva poutí, ale i prostorů, které považujeme za místa setkávání pro všechny. Tedy nejen za svůj majetek," řekl kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, který přijel 17. ledna 2013 do Brna diskutovat na konferenci právě o církevní turistice.
Také navštívil stánek pražského arcibiskupství. To láká zájemce například za pomoci letáku: "Jsme tu pro vás již 1 040 let!" No, řekněte, která jiná cestovka může nabídnout takovou tradici?

Na církevní turistiku vsadili především na východě Moravy. A výsledkem jsou příjemně překvapeni. Zlínský kraj vloni zaznamenal největší nárůst turistů v zemi.
"Registrujeme velký zájem od turistů z Ruska a Itálie. Ti církevní památky milují," říká Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu východní Moravy.
Sto tisíc turistů ročně
Kraj láká návštěvníky například na stezky spojující hlavní poutní místa jako Velehrad a Hostýn nebo na projekt Otevřené brány, který nabízí návštěvy vybraných kostelů s místními průvodci. Návštěvnost? Blíží se stovce tisíc turistů za rok.
A letošní rok může být pro východní Moravu ještě zajímavější. Očekává se velký zájem poutníků, kteří si přijedou připomenout výročí 1 150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Mladá fronta Dnes, Luděk Navara

Matice svatohostýnská bude mít svůj stánek

na veletrhu Regiontour 2013 Brno v rámci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (pavilon P), vedle Arcibiskupství pražského snad úplně nezanikneme

 

Postní rekolekce pro katechety a animátory s biskupem Pavlem Posádem

Zahájení přípravy snoubenců na manželství bude na Svatém Hostýně o víkendu 18.-20. ledna

 

 

 

 

 

Starší události