(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2014

 

Provozně-praktické informace k období od 23. prosince 2014 do 4. ledna 2015

Ve dnech 23.12.- 25.12. 2014 se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 23.- 25.12. 2014 v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz.

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně

Restaurace s obsluhou v Poutním domě č.2
23.12. úterý  09:00 – 15.00
24.12. středa Štědrý den  08:00 – 14,00
25.12. až 30.12. čt – út.  08:00 – 17:00
31.12. středa Silvestr  08:00 – 24:00
1.1.2015 čtvrtek Nový rok  08:00 – 16:00
2.1. pátek  08:00 – 15:00 dle návštěvníků
3.1 sobota  08:00 – 16:00
4.1. neděle  08:00 – 16:00

Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3
23.12. úterý  07:00 – 15:00
24.12. středa Štědrý den  zavřeno
25.12. až 30.12. čt – út.  07:00 – 15:00
31.12. středa Silvestr  07:00 – 16:00, dle návštěvníků
1.1.2015 čtvrtek Nový rok  07:00 – 15:00
2.1. pátek  07:00 – 15:00
3.1. sobota  07:00 – 16:00
4.1. neděle  07:00 – 16:00

Restaurace s obsluhou na Ovčárně
23.12. úterý  10:00 – 14:00
24.12. středa Štědrý den  08:00 – 14:00
25.12. až 30.12. čt – út.  08:00 – 18:00, dle návštěvníků
31.12. středa Silvestr  08:00 – 24.00
1.1.2015 čtvrtek Nový rok  08:00 – 17:00 dle návštěvníků
2.1. pátek  10:00 – 16:00
3.1. sobota  10:00 – 16:00
4.1. neděle  10:00 – 16:00

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku

Na odpolední mši sv. na Štědrý den (15:30) se dostanete pravidelnými spoji z Bystřice p. Host. Zpět po mši svaté autobus nejede. O spojích o dalších vánočních svátcích se informujte na internetu.

Poslední den v roce (sv. Silvestra) pojedou spoje podle jízdního řádu a navíc budou přidány zvláštní posilové spoje.Dle sdělení autodopravce zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31.12. 2014 v 19:30 v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici p. Host.
Rovněž po půlnoční mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD.

 

 

Vzpomínky na P. Jana Chromečka SJ

Záznam celé mše svaté pořízený internetovou kamerou v bazilice - 1.díl, 2.díl a 3.díl

Z pokladů duše - Kéž se všichni sejdeme v Hostýně nebeském

Vzpomínka na P. Jana Chromečka SJ, který působil na Svatém Hostýně

Filmový sestřih z pohřbu P. Jana Chromečka SJ pořídil Rostislav Králík

12. prosince jsme doprovodili k dočasnému odpočinku P. Jana Chromečka SJ (foto z pohřbu)

Rozhovor s P. Chromečkem u příležitosti jeho sedmdesátin (v roce 2002)

Chvála Kristu a Panně Marii!
Srdečně zdravím na Svatý Hostýn v tak bolestné chvíli. Píši Vám pár zamyšlení, které mě napadly v souvislosti se smrtí P. Jana Chromečka SJ. Velmi mě zasáhla zpráva o odchodu P. Jana Chromečka. Pán si k sobě povolal kněze, který celým svým životem sloužil Bohu. Odešel člověk, který mi byl velmi blízký.
Když jsem se dozvěděl, že otec Jan už není mezi námi, zamýšlel jsem se nad jeho životem. Pro některé lidi se otec Jan mohl na první pohled zdát poněkud přísný. Ale kdo jej poznal blíže, tak ví, že to byl člověk, který měl pro všechny otevřené své srdce i svou náruč.
Měl moc rád děti. Pokaždé když nějaké uviděl, honem utíkal pro pár svatých obrázků, které jim pak předal spolu s křížkem na čelo. Už jako malý jsem s rodinou několikrát do roka jezdil na pouť na Svatý Hostýn. Rád jsem ministroval na mších svatých. A měl jsem velkou radost, když sloužil P. Chromeček. Ještě před začátkem mše sv. mi řekl větu, kterou od něj slyšelo mnoho ministrantů: "Pěkně sepni ruce, pěkně na srdíčko, aby měl z tebe Pán Bůh radost, ne pod pupkem, jak staří chlapi v hospodě, ale pěkně na srdíčko."
Mši sv. sloužil vždycky plně soustředěný a se vší důstojností. Měl ve velké úctě Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Také rád kázal o Panně Marii Fatimské a zjeveních, která se udála malým pasáčkům ve Fatimě.
Ve velké úctě měl především Eucharistii. Učil lidi, aby se jí klaněli a často zpíval chvalozpěv Te Deum-Bože chválíme Tebe. Někdy jej zpíval tak mockrát, že dostal přezdívku "Te Deum."
Stále se modlil. Jeho život byla jedna veliká modlitba. Jeho kázání byla často dlouhá, ale nikdy nebyla nudná, vždy své posluchače něčím zaujal. Ať už nějakou vlastní zkušeností, či příkladem, nebo zajímavým přirovnáním.
Když jsem dospíval a stále rostl, tak mi často s úsměvem říkal: "Ty už jsi dost veliký, jsi větší, než já, ty už nemůžeš růst." Měl obrovský smysl pro humor a na tvářích poutníků dokázal vždy vykouzlit úsměv.
Je toho hodně, co otec Chromeček udělal dobrého. Předal mi mnoho cenných rad a zkušeností ze svého dlouhého a plodného kněžského života. Dodnes si živě pamatuji na mé poslední setkání s ním, které se uskutečnilo 27. srpna 2014 na Svatém Hostýně. Jeho osobnost by se dala charakterizovat několika slovy: Láska, úsměv, horlivost, výmluvnost, pokora,...
Takto si otce Jana budu pamatovat já. Jako milého, usměvavého a radostného kněze. Navždy zůstane v mém srdci. Ať mu Pán odplatí vše dobré, co udělal a odpustí mu všechny jeho hříchy.
Otče Jene, děkuji za vše! Byl jste jednička!!!
Toto zamyšlení bych chtěl zakončit modlitbou zasvěcení, kterou zmiňoval P. Jan Chromeček na konci promluv a při sv. požehnání: "Vše pro Tebe, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie."
Budu na P. Jana Chromečka pamatovat i nadále ve svých modlitbách.
Díky, Bože za jeho život.
S úctou D.K.

Za P. Janem Chromečkem
Když koncem loňského roku zemřel v kroměřížské nemocnici P. Jan Chromeček, odešel v jeho osobě vzdělaný kněz, dlouholetý představený hostýnské jezuitské komunity a rektor tamější baziliky. Bylo mu 82 let.
Narodil se 27. července 1932. Po gymnaziálních studiích v roce 1949 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Po zrušení řeholních řádů byl internován v Bohosudově a noviciát ukončil tajně v Brně. P. Chromeček si musel najít uplatnění v občanském životě. Do roku 1959 pracoval jako konstruktér, ale v tomto roce byl zatčen a uvězněn. Po propuštění na amnestii v roce 1960 však mohl pracovat jako dělník ve stavebnictví. Současně však studoval filosofii a teologii a v roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. Po návratu z třísemestrálního studia na innsbrucké univerzitě byl ustanoven do duchovní správy v brněnské diecézi.
Po roce 1989 byl jedním z prvních jezuitů, kteří přišli na Sv. Hostýn obnovit činnost řádu a řádnou duchovní správu. V roce 1991 odešel na čtyři roky do Olomouce, kde v blízkém okolí působil jako správce různých farností. V roce 1995 byl jmenován představeným svatohostýnských jezuitů a rektorem zdejší baziliky. Během svého pobytu na Sv. Hostýně zastával celou řadu funkcí v duchovní správě a v Matici svatohostýnské. P. Jan Chromeček zemřel 4. prosince 2014, 12. prosince byl pohřben na lesním hřbitově.
P. Jan Chromeček byl často vnímán jako přísný, rigorózní kněz nemající pochopení pro lidi a jejich všední život. Nutno ale podotknout, že tak, jak byl přísný k jiným, byl přísný i k sobě. My, kteří jsme měli možnost poznat jej blíže a vůči kterým byl ještě striktnější a náročnější, musíme konstatovat, že to byl také nesmírně vzdělaný a skromný člověk. Často uplatňoval svůj smysl pro humor a uměl jej obrátit i proti sobě. Uměl být velkorysý a šlechetný. Za jeho působení se podařilo na Sv. Hostýně mnohé opravit a mnohé vybudovat. Jeho jméno bude v historii Sv. Hostýna trvale zapsáno a pamatováno.
PaM

 

Výstavy betlémů

Navštivte výstavu betlémů ve Frýdku-Místku (zde jen dva dny, viz přiložená pozvánka) a taky Betlém v Horní Lidči, který je zde celoročně.

Betlémy

 

Jak v Horní Lidči postavili betlém a TV Noe byla u toho:- díl 1 a díl 2

 

Čtvrtým ročníkem festivalu duchovní hudby,

nad nímž opět převzal záštitu František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko­opavský, ožila v pátek a v sobotu 21. - 22. listopadu bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Pozvání pořadatelů, velehradského Stojanova gymnázia, přijaly tři pěvecké sbory z církevních gymnázií v České republice a dva církevní gymnaziální ansámbly ze Slovenska a Maďarska.
Celý festival provázela vedle velmi kvalitních výkonů jednotlivých sborů také příjemná atmosféra, o kterou se zasloužili zvláště pořadatelé. Těm poslední přípravy na něj značně zkomplikovala středeční anonymní zpráva, že v budově Stojanova gymnázia se nachází bomba. Vzdělávací ústav museli jeho studenti neprodleně opustit. V pátek v dopoledních hodinách se ale potvrdilo, že nebezpečí výbuchu bomby nehrozí. "Zhluboka jsme si oddechli. Vždyť odpoledne se k nám měly začít sjíždět na festival pěvecké sbory z církevních škol. Žáci, účinkující v našem pěveckém sboru, se už v pátek odpoledne mohli sejít v jedné z učeben gymnázia," informoval zástupce ředitele Stojanova gymnázia a dirigent tamního pěveckého ansámblu Filip Macek.
Hlavnímu festivalovému programu předcházela v pátek večer ve velehradské bazilice slavnostní bohoslužba. Celebroval ji kaplan Stojanova gymnázia P. Radim Kuchař. Ten v promluvě ke 280 účastníkům, kteří se v průběhu mše střídali ve zpěvu duchovních písní před hlavním oltářem baziliky i po jeho stranách, konstatoval, že chrám výrazně omládl.
Zatímco hlavní program předcházejících tří ročníků festivalu se konal v historickém Slovanském sále gymnázia, tóny toho letošního zněly v bazilice. V ní se kromě sboru ze Stojanova gymnázia představil pěvecký sbor Ave z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, Školský spevácký zbor Piarissimo z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Trenčín, pěvecký ansámbl Squadra risonante z biskupského gymnázia v Hradci Králové a Magis choire z maďarského Miskolce.
Setkání pěveckých sborů vyvrcholilo v neděli kolem poledne zpěvem při slavnosti Ježíše Krista Krále na Svatém Hostýně, a to za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.
"Na festivalu duchovní hudby byl náš sbor loni poprvé a hned po jeho skončení jsme dostali pozvání na letošní ročník. Při něm se sbor představil nejen s nováčky, ale i s absolventy gymnázia, kteří jsou mu stále věrní," prozradil Martin Holúbek, dirigent sboru z piaristického gymnázia v Trenčíně.
Slovácké noviny, Z. Skalička

 

Kulturní akce na Podhostýnsku v době Vánoc
 
   

 

Informační světelný panel

Je zabudován v jednom okně v pravém ambitu vedle baziliky (naproti bočnímu vchodu). Jeho rozměr je 60 x 90 cm a poskytuje návštěvníkům Svatého Hostýna informace, které jsou obvykle k dispozici ve vitrínkách před katolickými kostely. Zapíná se každý den v 6:00 a vypne se ve 21:00.
V tuto dobu se na něm přibližně v 15 vteřinových intervalach zobrazují informace poskytované Duchovní správou a Maticí svatohostýnskou a kontakty. Duchovní správa informuje aktuálně o církevním roce, o bohoslužbách, o bazilice a jak se tam chovat a kdy je možná její prohlídka. Je zde kalendář poutí a duchovních cvičení, životopis světce pro dnešní den atd. Matice svatohostýnská informuje o odjezdech autobusů, jaké jsou možnosti stravování a ubytování, jaké jsou na vrcholu Hostýna památky, kde se co nachází. Vlastní meteostanice zobrazuje stávající počasí a jeho předpověď. Tento výčet není uzavřený, postupně budeme zveřejňovat další informace i podle požadavků návštěvníků.
Vedle panelu jsou zabudována tři tlačítka, kterými je možno jednak urychlit přechod na další stránku (stránky) nebo pozastavit prohlížení panelu na nezbytně nutnou dobu pro pozorné pročtení a taky přepnout mezi informacemi Duchovní správy a Matice.

 

Tip1 na vánoční dárek, tip2 na dárek a to nejen k Vánocům

Hudební festival v podání studentů gymnázií bude na Slavnost Krista Krále, další akce bude v BpH

Dušičkový pochod napoleonských vojsk - sobota 25. října

 

Podzimní pouť vzdala hold myslivosti

Myslivci, lesáci, lovci, nimrodi, psovodi si dali sraz na Svatém Hostýně, aby uctili svého patrona, svatého Huberta.
Trubači u baziliky zahájili slavnost loveckými fanfárami. V čele průvodu kráčeli příslušníci Řádu sv. Huberta v nepřehlédnutelných uniformách. Hubertův symbol hlavu jelena pak slavnostně položili k obrázku světce. „Aby se upevňovala svornost a profesní hrdost jak vůči myslivosti, tak vůči práci v lese,“ zaznělo v kázání.
Slunečná sobota lákala k vycházce nejen kamizolky zelené. Padajícím listím brouzdaly stovky návštěvníků, pozornost poutala psí plemena, převážně lovecká.
Podzimní pouti vévodila symbióza zvířat a lidí, jakou převedl třeba hospodář, který se na Hostýně zjevil s koňským spřežením, smečkou ohařů a ochočeným dravým ptákem. Potěšení z jízdy na bryčce, pochování pernatých dravců či lukostřelba zpestřila duchovní zážitek hlavně dětem.
Eva Mikešková, text a fotografie

 

Zveme návštěvníky Svatého Hostýna na pět druhů kafe a horkou čokoládu za zaváděcí lidovou cenu na recepci v Poutním domě č.3

Den Charity v Bystřici pod Hostýnem

 

Mons. Jan Peňáz děkuje všem členům Matice svatohostýnské

Mons. Peňáz20. září 2014 odjíždím ze Svatého Hostýna po svém prvním delším pobytu a musím obdivovat a gratulovat jak je vše krásné - opravené, upravené, popsané a přívětivé.
Vpravdě posvátné.
Bohu díky, Panně Marii díky a vám všem též.
Mons. Jan Peňáz

 

 

Františkánská národní pouť na Svatý Hostýn 12.- 13. září 2014

 

V neděli 7. září poděkování v Bystřici p.H. za úrodu a po obědě farní odpoledne

 

Arcidiecézní pouť rodin, dětská pouť na konci prázdnin a současně taky šestá pouť pedagogů

Nebývale velký počet věřících se v sobotu 30. srpna 2014 zúčastnil poutě, která kromě bohoslužby nabídla pěší putování, přednášky, zábavný program pro děti i koncert. Tato pouť se počtem svých účastníků zařadila mezi největší poutě na Svatém Hostýně v tomto roce.
Celodenní program začal brzy ráno, kdy se zejména učitelé vydali na pěší pouť z Bystřice pod Hostýnem. Na vrcholu Svatého Hostýna se k nim přidali i další poutníci. V 10:15 začala mše sv., kterou na venkovním pódiu celebroval o. arcibiskup Jan a spolu s ním dalších 30 kněží. Celý prostor mezi venkovním oltářem a bazilikou byl zaplněn stovkami rodin s malými i většími dětmi. O. Jan přítomným připomenul, že ve stejné době se další tisíce lidí scházejí ve Žďáru nad Sázavou k Národní pouti rodin a obě setkání jsou vyvrcholením probíhajícího Roku rodiny.
Po bohoslužbě, kterou svým zpěvem doprovodila skupina Paprsky, si poutníci mohli vybrat z široké programové nabídky. Rodičům byla určena přednáška Františky Böhmové o vděčnosti, pro děti zase děkanátní rodinná centra připravila množství her a soutěží, ale také skákací hrad či cukrovou vatu. Zároveň bylo možné zhlédnout loutkové představení v podání divadla Dana Taraby.
Pedagogům byla po mši sv. nabídnuta účast na přednášce arcibiskupa Graubnera. Protože v nadcházejícím školním roce bude hlavní duchovní událostí eucharistický kongres, přednáška o. arcibiskupa se zaměřila na eucharistii v životě učitele. O působení eucharistie ve svém osobním i profesním životě pak pedagogové mohli rozjímat při modlitbě Cesty světla.
Následovalo svátostné požehnání v bazilice. Poutníci během něj mohli vhazovat lístky se svými prosbami a úmysly, ale třeba jen s iniciálami a datem svatby, do džbánu před oltářem a prosit tak Boha o požehnání.
Na závěr celodenního programu se uskutečnil koncert Paprsků.
Setkání, jehož smyslem je poděkovat za ochranu v době prázdnin a vyprosit milosti pro začínající školní rok, má na Svatém Hostýně dlouholetou tradici. O poslední prázdninové sobotě ho zde společně pořádají arcidiecézní centra pro rodinný život a pro školy, Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská.
Snímky z Arcidiecézní pouti rodin a učitelů

Tak prožili tuto pouť poutníci bruntálského děkanátu

Poslední víkend v srpnu jsme se vydali na pouť k Matce Boží Panně Marii na Svatý Hostýn, za krásného počasí, z farnosti Bruntál a okolí, a to ze Starého Města u Bruntálu, Valšova, Jelení. Na cestě se k nám přidali poutníci z farnosti Roudno, Dvorce, Moravský Beroun a Horní Loděnice.
Vytvořili jsme společenství bratří a sester z různých míst našeho bruntálského děkanátu v počtu 48 poutníků. Cestu na Svatý Hostýn jsme zahájili společným přivítáním každého, modlitbou, písněmi. Účastníci byli seznámeni s programem poutě. Také byli požádáni o zapojení do duchovního programu venkovní mše v Rajnochovicích na středisku mladých v olomouckém arcibiskupství. Duchovní program v autobuse pokračoval modlitbou růžence propojenou písněmi. Modlitba směřovala za naše farníky a ty, kteří nás předešli do věčného spánku, dále za učitele, vychovatele a ty, jež se věnují dětem a mládeži. Program na poutním místě jsme zahájili osobním přístupem bratří a sester. Kdo chtěl, mohl přistoupit ke svaté zpovědi v bazilice, prohlídce poutního místa, k osobní modlitbě a ztišení.
Úderem desáté hodiny jsme se zúčastnili mše svaté ve venkovním prostoru, která byla sloužena za rodiny, manžele a pedagogické pracovníky s hudební skupinou. Sám arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner celebroval mši a jemu aktivně pomáhali při službě oltáře naši ministranti farnosti Bruntál Libor Maják, Jeník Dulovec, Stanislav Novotný. Homilie při mši svaté byla zaměřena na rodiny, jejich význam a ochranu, na výchovu dětí.
Tím jsme se také v modlitbě spojili s účastníky celostátního setkání křesťanských rodin ve Žďáru nad Sázavou. Po skončení mše svaté jsme pokračovali v programu křížovou cestou, která byla věnována výchově dětí. Také jsme zapálili svíce a modlili se nad hrobem arcibiskupa Vaňáka. Tím skončila první část duchovního programu.
Po obědě jsme se rozdělili do tří skupin. Jedni se zúčastnili v bazilice svátostného požehnání, druzí přednášky v poutním domě, která byla věnována rodině a již vedl arcibiskup. Třetí skupina se věnovala prohlídce poutního místa, osobnímu ztišení a modlitbě. V půl třetí odpoledne nastalo rozloučení se s poutním místem na Svatém Hostýně modlitbou a písní.
Cesta pokračovala do Rajnochovic malebným údolím Hostýnských vrchů na Středisko mládeže Arcibiskupství olomouckého, kde jsme byli přivítáni mladými křesťany z různých míst této arcidiecéze. S úsměvem nás vítala týmová sestra Lenka Novotná s bratrem Petrem, kteří nás provedli a seznámili s historií krásného barokního chrámu, který je zasvěcen Panně Marii Pomocné a svaté Anně.
Mnohým poutníkům byly zodpovězeny dotazy ohledně chrámu, ale také Střediska mládeže. Prohlídku jsme ukončili v kapli Střediska modlitbou a fotografováním. Pak jsme poseděli u kávy s písněmi k harmonice. Na závěr přišel otec Jiří, který má na starosti celé centrum mládeže. Všechny pozdravil, zodpověděl dotazy a doplnil historii vzniku Střediska. Pak došlo k loučení, kdy otec Jiří požehnal našim rodinám a farnostem. V autobuse pokračovala volná zábava doprovázena hudbou a zpěvem. Na závěr poutě jsme se rozloučili s jednotlivými poutníky modlitbou a poděkováním za společné putování a hlavně vytvoření atmosféry pokoje a lásky. Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do duchovního programu během poutě.
Účastníci akce se všichni shodli, že se pouť opravdu povedla.
Bruntálský a Krnovský deník, 9.10.2014, Danuše Vanotová

 

Několik kratochvílí na Podhostýnsku na přelomu srpna a září 2014

 

Hypšmanův model Pražského hradu

Pražský hrad Pražský hrad

je vystaven v muzeu na Svatém Hostýně v Jurkovičově sále je od od 17. srpna do 30. září 2014.
Otevírací doba v muzeu v září je:
v úterý až pátek od 9:00 - 15:00,
v sobotu a v neděli od 9:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00 hod.

 

Muklovská pouť na Svatém Hostýně

Konfederace politických vězňů ČR a její pobočka v Bystřici pod Hostýnem

pořádají v sobotu 6. září 2014

XXII. muklovskou pouť na Svatém Hostýně.

Pontifikální mši sv. v 10:00 v bazilice celebrují:
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Michael Josef Pojezdný OPraem, opat strahovský
P. Jiří Šolc SJ, rektor baziliky
Po ukončení mše sv. bude slavnostní setkání u památníku KPV ČR
a následuje beseda pro pozvané v Jurkovičově sále.
Hosté nechť potvrdí účast do 28. srpna 2014 na tel. 224230608, 724117881, e-mail: ustredi@kpv-cr.cz

 

Videoklip TV Noe zve na poutě v září na Svatém Hostýně

 

Pěší pouť z Vizovic na Svatý Hostýn u příležitosti Orelské pouti 2014

“Ten, kdo vykročí, není ještě poutník. Poutník v sobě nese kus turisty, tuláka, sportovce, přírodovědce, ochranáře, milovníka památek i krajiny, ale neztrácí ze zřetele cíl. K čemu je cesta, která nevede ke chrámu?” Dočteme se v Magně chartě poutníka sestavené z myšlenek poutníka Mons. Jana Peňáze a jeho souputníků (viz http://www.maticevelehradska.cz/
dokument/Magna-charta-poutnika-211).
Cíl našeho putování, na které jsme se vydali v sobotu 23. srpna 2014, byl jasně dán – Svatý Hostýn. Vždy víkend po hlavní pouti se zde koná tradiční orelská pouť a od obnovení činnosti naší orelské jednoty ve Vizovicích se na ni vydáváme i my – vizovičtí Orli. Byly roky, kdy nás putovalo pěšky 15, někdy by se mohli poutníci spočítat na prstech jedné ruky, jindy jsme museli pěší pouť zrušit a jet autem.
“A jak to bude letos? Vydá se na Hostýn nějaká mládež?” zaznělo na schůzi rady naší jednoty. “My už mládež sice nejsme, ale rádi bychom na Hostýnek šli, třeba se někdo přidá,” zněla naše odpověď.
Okolo půl osmé ráno, poté, co jsme naložili kočárek a zavazadla s věcmi na přespání bratru Václavu Lednickému do auta, stojíme u kříže nad Vizovicemi a odevzdáváme Pánu úmysl naší pouti. Obětujeme ji za naši orelskou rodinu a za rodiny všech zúčastněných. Zároveň se svěřujeme pod ochranu naší Nebeské mamince, ke které putujeme, a v počtu čtyři dospělí a dvě malé děti vyrážíme. Před sebou máme 26 km k cíli a celý den na to, abychom to zvládli. Vždyť i pro nás platí, že “pro poutníka je pouť příležitostí zpomalit tak, aby byl jeho čas měřen krokem a modlitbou“. V našem případě je také měřen potřebami našich dětí, které neseme na zádech.
Cesta nám zatím pěkně ubíhá, počasí přeje, společně vzpomínáme na putování v předchozích letech a modlíme se růženec. Jsme rádi, že se k nám v půli cesty přidává bratr se svým synem.
“Kdo se vydá na pouť, vydává se tím zároveň ze svých jistot do určité nezajištěnosti. Zažívá, jak jeden druhému pomáhá, jak jsou všichni na sobě v tom dobrém slova smyslu závislí. Proto také platí, že pouť je od srdce k srdci.” Jak kilometry přibývají, i my začínáme více vnímat, že krosničky na zádech těžknou, terén je místy náročný či děti potřebují “změnu“. Jsme rádi za vystřídání v nesení, povzbudivé slovo, podržení, rozptýlení dětí.
Konečně stoupáme po hostýnských schodech. V srdci nám zní píseň “Budiž věčně velebena“, děkujeme Panně Marii, za to že jsme zvládli doputovat až sem pod její plášť. Po společném fotografování se připojujeme k slavení mše svaté, která už probíhá v bazilice. Znovu předkládáme Pánu své úmysly, děkujeme za manželství, jehož výročí zde na orelské pouti vždy slavíme, za naše děti, rodinu a přátele a prosíme o požehnání pro všechny blízké i celou naši orelskou jednotu.
Za okny poutního domu už je tma, děti spokojeně oddychují v posteli. Teprve teď se spustil déšť. Děkujeme i za příhodné počasí během naší cesty. I když byla naše pouť v určitých ohledech náročná, nelitujeme vynaložené námahy a věříme, že přinese své plody.
Rodina Doležalova
S
nímky z prvního dne pouti, video z druhého dne a reportážní zkratka TV Noe (od 3 min)

 

Snímky ilustrující dění kolem opravy naší větrné elektrárny,

snad se už i roztočí a opět začne vyrábět ekologickou elektrickou energii.

 

Program závěrečného koncertu Letní školy barokní hudby - sobota 16. srpna v 19:00

H. I. F. Biber:
Serenada pro smyčce, basso continuo a ponocného (Nachtwachter)

Jan-Dismas Zelenka:
Te Deum D Dur (ZWV 146, 1731) pro dva sbory, sóla a orchestr
1. Te Deum laudamus (Choir)
2. Tu rex gloriae (Soprano I and II)
3. Tu ad liberandum (Alto)
4. Tu ad dexteram Dei sedes (Tenor and Bass)
5. Judex crederis (Choir)
6. Aeterna fac (Choir)
7. Intonatio : Salvum fac
8. Et rege eos (Choir)
9. Per singulos dies (Soprano I, II and Alto)
10. In te, Domine (Choir)

Ukázky z díla

Pozvánka na koncert

Snímky z koncertu

 

Švýcarka si oblíbila Česko, na Hostýně učí malovat

Pochází ze Švýcarska, doma se ale prý cítí v České republice. Lektorka malování Doris Windlinová si zamilovala i Svatý Hostýn, na poutním místě vede tento týden Školu vidění pro dvacítku amatérských umělců.
"Na kurzu jsou lidé, kteří mají nějaké zkušenosti, ale jsou tady i děti a úplní začátečníci," přiblížila Windlinová. "A mě baví sledovat, jak se vyvíjejí."
Jiří Kotek z Karlových Varů dorazil na Hostýn už podruhé. A nejen kvůli malování. Uprostřed Hostýnských vrchů si užívá klid. "Skvělá relaxace. Je tady báječná atmosféra. Nemám mobilní signál, takže nic nezvoní, nepřipojujeme se k internetu," pochvaluje si Kotek absenci technických vymožeností. "Je to skvělé odstřižení od běžného světa."
Na začátku týdne rozložil stojan s plátnem, štětci a barvami do stínu pod strom nedaleko jednoho ze zastavení křížové cesty, jen pár desítek metrů od baziliky Nanebevzetí Panny Marie. "Stejně jako loni maluji baziliku. Ale chtěl bych k ní prolnout taky křížovou cestu a zdůraznit, že kostel se nachází na kopci," vypráví Kotek. "Prolínám hodně věcí a je to těžké. Takže tu budu sedět do té doby, dokud s tím něco neudělám." Čas má ale jenom dodneška, kdy kurz končí. V sobotu pak může ukázat obraz na společné vernisáží na salaši v Držkové od 18 hodin. Součástí výstavy bude vedle ukázky přípravy valašského sýra také vystoupení portášů a zapálení vatry za průběžného doprovodu muziky Hudecká partyja.
"Na to, jak se dělá valašský sýr, se vyloženě těším," vyznala se Windlinová, která si sama dříve ve Švýcarsku přes léto přivydělávala na salaši. "Na kurzu jsou zkušení lidé, ale i děti. Baví mě sledovat, jak se vyvíjejí." Doris Windlinová lektorka malování.
Mladá fronta Dnes, 8. 8. 2014, (roh)

Malování v Hostýnských vrších od 3. do 9. srpna

 

Program duchovního cvičení s P. Jiřím Pleskačem

„Ježíš lékař duše i těla“

Od neděle do pátku 2. - 7. listopadu 2014

Neděle:
18:00 Večeře
19:00 Zahájení duchovního cvičení

Pondělí – čtvrtek:
07:00 Snídaně
08:00 - 09:00 Přednáška
09:00 - 09:30 Přestávka
09:30 - 10:30 Přednáška
11:00 Mše Svatá
12:00 Oběd
14:00 - 15:00 Přednáška
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:30 Přednáška
17:30 Večeře
18:30 - 19:30 Adorace
20:00 Zpovídání
Pátek:
07:00 Snídaně
08:00 - 09:00 Přednáška
09:00 - 09:30 Přestávka
09:30 - 10:30 Přednáška
11:00 Mše Svatá
12:00 Oběd

Témata přednášek:

Pondělí - Svátost smíření 4
Úterý - Vnitřní uzdravení 4
Středa - Vnitřní uzdravení 4
Čtvrtek – Duch svatý – pramen života
Pátek – Ve škole Ducha svatého

 

Putovanie za Pannou Máriou, leto na Hostýnku

Tohto roku sme sa stali starými rodičmi našej piatej vnučky. Na jej krstiny sme cestovali do Čiech, kde sme potom strávili zopár týždňov. Bolo to blízko Příbrami a tak sme tam jeden deň šli poďakovať za našich päť vnučiek, ale tiež aj prosiť Matičku Svätohorskú o zdravie, ktoré nám veľmi chýba. Bol to krásny deň. Veľmi nás prekvapil, ale aj oslovil obrad poklony milostnej soške Panny Márie Svätohorskej, ktorá bola sňatá z oltára a vystavená na trôniku až na dotyk k osobnej poklone. Prežili sme hlboký zážitok, ktorý sa dotkol nášho srdca.
Cez prázdniny sme sa rozhodli stráviť zopár dní na našom milom a obľúbenom Svätom Hostýne, kde sme prežili už viackrát krásne chvíle. Keďže mali deti v škôlke prázdniny, vzali sme so sebou aj naše dve päťročné vnučky. Hoci sú na omši vzorné, páčilo sa im listovať v kancionáli a aj keď ešte nevedia čítať, vyhľadali nám aspoň čísla piesní, ktoré sa spievali, aby skutočne „k nebesům píseň zaletěla i dnes“. Veľkým zážitkom pre nich bolo po každej omši ísť za oltár a zblízka si pozrieť Pannu Máriu s Ježiškom. Zaujal ich aj výjav o víťazstve nad Tatármi, ktorý poznali z nášho rozprávania. Páčili sa im blesky, ktoré zapálili tatársky tábor a všimli si aj jeleňa ukrytého v lesnom poraste.
V jeden krásny slnečný deň sme sa vybrali pozrieť si Jurkovičovú krížovou cestu a tiež priblížiť deťom príbeh nášho vykúpenia. Prechádzali sme si jednotlivé zastavenia a prekladali ich detskými hrami, ktoré zvládal s nimi aj dedo. Pri každom zastavení som im ja, ako babička, vykladala detskou formou, čo znázorňuje. Deti zaujímalo všetko - okrem hlavného príbehu chceli napr. vedieť, či ten chlapček, čo sa díva na Pána Ježiša ho mal rád a prečo mu nepomohol, alebo prečo ten vojak bol iba v krátkej sukni. Z úprimných srdiečok ľutovali a prežívali Ježiškovo utrpenie. Zbierali lúčne kvietky a kládli ich pri každom zastavení s láskou Pánu Ježišovi k nohám. Posedeli sme na lavičke a kochali sa krásnymi výhľadmi na sv. Hostýn. Pozorovali sme život drobného hmyzu aj lietajúcich motýlikov, ktoré pre nás stvoril Boh. Potom sme si dali dobrú kávičku a deti donekonečna prezerali stánky, hlavne to, čo ponúkali. Dostali nejakú drobnosť, ale aj trvácnejšiu spomienku – ruženčeky v malej knižočke s obrázkom Panny Márie svätohostýnskej, ktoré si s veľkým očakávaním dali v bazilike pri sv. omši posvätiť. Večer som im vysvetľovala, ako sa ruženec modlí. Im sa to zdalo asi veľmi zdĺhavé, preto si vymysleli svoj detský spôsob – na každom zrniečku povedali svoju prosbu alebo poďakovanie - napr. ďakujeme, že dnes fúkal vietor a točili sa furkadlá (veterníčky) pri stánkoch.
Mali sme tam výborné ubytovanie, výborné jedlo za prijateľné ceny a kostol vzdialený iba pár metrov od ubytovania. Nevieme o inom mieste, kde je to tiež takto.
Ja som milovala chvíle, keď sa kostol vyprázdnil a popoludní boli otvorené hlavné dvere, cez ktoré zalialo baziliku slnko svojím jasom. Sedávala som v úplnej tichosti za oltárom a hľadievala do krásnej a milej tváre našej Matičky. Bol to rozhovor duše s Pannou Máriou a jej Synom. Sú to pre mňa nezabudnuteľné chvíle. Deti milovali hry vonku na rôznych lúčkach a lúkach, ktorým dali aj svoje mená. Za Jurkovičovou sálou sme sedávali po obede alebo večeri a tá dostala názov „Malá lúčka“. Lúčka pri ohnisku bola „Stredná lúčka“ a lúka v sedle medzi oboma hostýnskymi vrcholmi bola „Veľká lúka na Hostýnku“. Páčilo sa tam nám starým a aj našim vnučkám. My sme si odniesli odtiaľ pokoj duše aj tela, no a našim vnučkám sa najviac páčili stánky, kde sme nakúpili deťom spomienky pre rodičov a súrodencov.
Po návrate domov sme chceli splniť ešte jeden sľub, ktorý som dala Panne Márii ešte pred ťažkou operáciou a to, že navštívime pútnické miesto v Maďarsku, na ktoré mám spomienku ešte z detstva a z rozprávania mojich starých rodičov. Je to Máriapócs v severovýchodnom Maďarsku, blízko mesta Nyíregyháza, kde je gréckokatolícka bazilika s milostivým obrazom slziacej Bohorodičky. Bolo to pre mňa dojímavé, pretože bolo tam všetko tak, ako som si to z rozprávania pamätala. Pod obrazom bola umiestnená šatka, do ktorej slzy z obrazu utierali. Aj tam sme ďakovali aj prosili nebeskú Matku o pomoc a uzdravenie.
Cestou domov sme si vlastne uvedomili, že to bolo tohto roku už tretie mariánske pútnické miesto, ktoré sme navštívili s poďakovaním za naše deti a vnučky a s vyprosovaním pokoja, lásky a zdravia.
Ku koncu prázdnin naša najmenšia vnučka už trošku povyrástla a tak prišla dcéra s rodinou k nám do Košíc. V našom meste máme tiež Kalváriu, kde chodievame aj do kostola. V nedeľu po sv. omši prechádzali rodičia s deťmi jednotlivé zastavenia na Kalvárii a tatínek vysvetľoval dcérke, že to je tu postavené na pamiatku umučenia a ukrižovania Pána Ježiša, ale že sa to nestalo tu v Košiciach, na tomto kopci, ale niekde úplne inde. A naša vnučka radostne zvolala: „ Tatínku, já vím, kde to bylo. Bylo to na svatém Hostýnku!!!“
Takže platí staré osvedčené porekadlo: Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť!
A tak nakoniec bol svätý Hostýn povýšený na dejisko našej spásy.
Bolo to krásne leto. Putovanie za Pannou Máriou ostane dlho v našich srdciach aj spomienkach.
Anna B., Košice

 

 

Potomek rodu Laudonů: Jako šlechtic si nepřipadám, dnes už je jiná doba

ErbDva zdvořilí a elegantní pánové si zaujatě prohlížejí předměty výstavy na bystřickém zámku. "Co je to za fotku? Tohle je nové? Na tuhle ženu si nevzpomínám, kdo je to?" ptají se Ernst Gideon Loudon a jeho bratranec Maximilian. Nejvíc je zaujalo, že se našel portrét jednoho z jejich předků, který považovali za ztracený.
Při rozhovoru mluvili anglicky a německy, Ernst Gideon uměl i pár obratů v češtině – sestavil asi dvě věty a popis svého předka, slavného generála Laudona. "Ten má bílá čepice," smál se.

- Co pro vás bystřický zámek znamená?
Ernst Gideon: Pro mého otce, mého dědečka, jeho otce a dále do historie znamenal opravdu hodně. Vždyť byl jejich domovem. Pro nás mladší je možná důležitější hřbitov, který je z velké části zasvěcený naší rodině a tvoří tak živoucí vzpomínku na náš rod. Zámek samotný je pro mě symbolem dobrých vztahů mezi městem a naší rodinou. Samozřejmě je to také místo plné vzpomínek a příběhů, které každý rok navštěvujeme. Důležitá je také církev, protože naše rodina již od nepaměti ctí místní Pannu Marii Hostýnskou, která je zobrazovaná na rodinných památnících či pozvánkách. Ačkoli žijeme v Rakousku, tradici stále uchováváme.

Historický obrázek zámku- Co říkáte na současný stav zámku? Měnil byste něco?
Jsem spokojen. Zámek je v dobrém stavu i na dobrém místě. Je nejen součástí města, ale i centrem, kam se místní lidé přichází ženit, chodí sem na koncerty nebo na výstavy. Myslím, že je to takhle perfektní.

- Váš předek, generál Gideon Laudon, je v tuzemsku poměrně známou a zajímavou postavou historie, je to stejné i v Rakousku?
V České republice, hlavně na Moravě, je známý, protože tady byl velmi úspěšný. My ho nijak zvláštně nevnímáme, je to prostě jeden z našich předků.

- Vy sami se cítíte jako šlechtici?
Ernst: (směje se) Ne, normálně pracujeme. Já v bance a Max zase v oblasti umění. Maximilian: Ano, specializuji se převážně na období gotiky a renesance. Ernst: Mám svou práci rád, protože jsme v kontaktu i s ostatními zeměmi střední Evropy. Co se týče "šlechtictví", je to něco nám známého, co značí naši historii i jakýsi závazek. Ale teď žijeme v jiné době. Vědomí o původu naší rodiny je sice součástí naší osobnosti, ale zároveň i minulostí, do které už prostě nepatříme.

- Zajímáte se o současné dění v Česku?
Ano, dost. Od doby, co se tahle země po převratu otevřela, je velmi úspěšná a hodná respektu. Navrátila se k tradici průmyslu, pečlivé práce a úspěchu. Lidem, kteří tady žijí, to tak nepřipadá, ale já ten pokrok vidím. V rámci své práce mohu srovnávat stav ekonomiky vaší země se Slovenskem, Maďarskem a dalšími sousedními zeměmi. Opravdu můžete být na ten posun a současnou úroveň vaší země pyšní.

Mladá fronta Dnes, 21.7., Monika Rozsypalová

 

Vzpomínka na napoleonskou dobu v sobotu 26. července 2014

 

Program závěrečného koncertu Letní školy barokní hudby - sobota 16. srpna v 19:00

H. I. F. Biber:
Serenada pro smyčce, basso continuo a ponocného (Nachtwachter)

Jan-Dismas Zelenka:
Te Deum D Dur (ZWV 146, 1731) pro dva sbory, sóla a orchestr
1. Te Deum laudamus (Choir)
2. Tu rex gloriae (Soprano I and II)
3. Tu ad liberandum (Alto)
4. Tu ad dexteram Dei sedes (Tenor and Bass)
5. Judex crederis (Choir)
6. Aeterna fac (Choir)
7. Intonatio : Salvum fac
8. Et rege eos (Choir)
9. Per singulos dies (Soprano I, II and Alto)
10. In te, Domine (Choir)

Ukázky z díla

Pozvánka na koncert

 

Videoklip TV Noe zve na srpnové poutě na Svatém Hostýně

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory - 26.-28. září 2014 na Svatém Hostýně

Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

Víkendová duchovní obnova pro rodiny s dětmi - 3.-5. října 2014 na Svatém Hostýně

Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Začíná se v pátek večeří v 18:00 a končí v neděli obědem kolem poledne.
Bližší informace a přihlášku naleznete během srpna na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Portáši nás zvou na slavnostní odhalení sochy Portáša na Rusavě Klapinově dne 19. července 2014

 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Chvalčově byla spojena s žehnáním zvonu Stanislav pro místní kapli

 

Návštěva bohoslovců ze Zambie, kteří předvedli na dětské pouti, že mají rytmus v krvi

Krásné a sluníčkem prosvícené sobotní ráno 28. června nás přivítalo do dalšího dne a posilněni snídaní s překvapením (na každého totiž čekalo pod hrníčkem malé čokoládové zvířátko od sestřiček) jsme vyjeli z Prahy směrem na Svatý Hostýn, kde jsme se na mši svaté od 10:15 připojili k poutníkům v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Otec Jiří Šolc přivítal na začátku u vchodu do baziliky starostku a zástupce obce Janovice spolu s dalšími poutníky a účastníky poutě rodin, dětí a mládeže. Bohoslužbu střídavě doprovázela Dechová hudba Moravská veselka a Scola cantorum ze Zambie, což byla skutečně zajímavá kombinace. Zambijští studenti dostali na konci mše svaté od poutníků růžence, které si hned pověsili na krk. Se členy dechovky se bohoslovci potkali ještě na schodech před bazilikou, vzájemně se pozdravili a všem ostatním poutníkům při dechovce Afričané po zambijsku zatancovali. Místní duchovní správce P. Jiří Šolc se o nás opravdu dobře postaral, dal nám najíst, provedl nás po obou věžích a ukázal všechny zvony. Vzhledem k tomu, že v zambijských kostelech bychom zvony jen těžko našli (tam se většinou používá starý disk od auta, do kterého se bouchá tyčí či traverzou), byl to pro návštěvu unikátní zážitek.
Fotografie 2-13 byly pořízeny na Svatém Hostýně
Video: Návštěva ze Zambie 2014
Převzato ze stránek www.missio.cz - úvodní informace
Další fotografie

 

Výstava o šlechtickém rodu Laudonů bude od 19. července 2014
Farmářský a řemeslný jarmark v Bystřici p. Host. v sobotu 12. července

 

Pěší pouť tatínků s dětmi ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn

Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout otcům a jejich ratolestem další termín: 26.-28. září 2014 a také jinou trasu. Odcházeli bychom ze Svatého Kopečku u Olomouce v pátek večer 26.9. a doputovali bychom neděli odpoledne 28.9. na Svatý Hostýn. Opět by s námi šel kněz, P.Ambrož (premonstrát ze Svatého Kopečku) a k dispozici bychom měli doprovodné vozidlo. Přihlašovat se budete moci už během července na www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace: Peter Markovič, tel: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz

 

Výstava Duchovní rozměr české grafiky na zámku v Bystřici p.H.
Aktuální expozice na zámku v Bystřici pod Hostýnem
Na zámku v Bystřici p. H. je cyklopůjčovna
Chrámový koncert v Bystřici p. H. - pátek 20. června 2014

 

Historická vozidla na poutním místě - sobota 14. června 2014

Majitelé a fanoušci historických vozidel podnikli historicky první pouť na Svatý Hostýn. Na jednom z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě se sjelo asi osm desítek automobilů a motocyklů. Majitelé vystavili své vozy přímo na parkovišti a louce vedle baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Několik jich přijelo v dobových kostýmech či v původních kožených oblecích.
Mladá fronta Dnes
Fotografie z pouti majitelů a fandů historických vozidel

 

Oprava rozhledny

Koncem roku 2012 došlo k uvolnění části opěrné kamenné zdi kolem ochozu rozhledny. Vzhledem k tomu, že jsou tato místa hojně navštěvována a hrozilo nebezpečí úrazů, vedení Matice svatohostýnské přistoupilo k okamžitému řešení této problematiky. Během prvního čtvrtletí roku 2013 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a následně vyřízeno stavební povolení. Po provedeném výběrovém řízení byly práce zahájeny letos v dubnu. Původní, více než sto let stará kamenná opěrná zeď byla rozebrána až na úroveň okolního terénu a byly provedeny nové základy a vyzděna nová opěrná zeď. Vzhledem k tomu, že nová zeď je širší, bylo nutné původní kameny doplnit novými. Prostor mezi novou opěrnou zdí a základy rozhledny byl dosypán, zhutněn, zaizolován a odvodněn přes nové kamenné chrliče v opěrné zdi. Nad izolaci byl prostor doplněn štěrkovým ložem, do kterého byla osazena nová dlažba ze žulových kostek. Do opěrné zdi bylo osazeno nové zábradlí z pozinkovaných ocelových profilů a prostor kolem rozhledny byl dosypán drceným kamenivem a upraven zeminou. Práce byly ukončeny letos v červnu a ve stejném měsíci byla stavba zkolaudována. Celkové náklady činily částku 860 000 Kč.
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH
Pod bazilikou jsou nové schody, oprava opěrné zdi a plochy kolem rozhledny vč. oplocení

 

Dny otevřených dveří v bystřickém TONu

 

V Poutním domě č.3 mají všechny pokoje vlastní příslušenství

Od 10. února 2014 do 9. května proběhla rekonstrukce poloviny 3. poschodí v PD č.3, která ještě nebyla zrekonstruována. Byly upraveny dispozice pokojů včetně vestavby nového sociálního zařízení. Vzniklo celkem 7 dvojlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový, dále kuchyňka, prostory pro čisté a špinavé prádlo, prádelna a sušárna. Rozpočet na tuto rekonstrukci činil částku 2,9 mil. korun a byl dodržen. Práce navazovaly na rekonstrukci první poloviny patra, která proběhla na počátku roku 2012 a byla provedena za přibližně stejnou cenu. Od 10. května se zde již ubytovává. Na tomto patře jsou nyní hlavně dvoulůžkové pokoje, kterých byl v poutním areálu nedostatek.
Na tomto poschodí je kaple, ve které se mohou sloužit bohoslužby. Proto je zde nutno dodržovat klid.
Celková ubytovací kapacita PD č.3 je 82 lůžek ve třech patrech. Všechny pokoje mají příslušenství (koupelna s umývadlem, sprchovacím koutem a WC). Pokoje jsou vybaveny jednoduchým nábytkem. Společenské místnosti a prostor recepce jsou pokryty signálem WiFi. Ve třetím patře je na všech pokojích zásuvka pro kabelové připojení k internetu.
Celý objekt je bezbariérový a přístup do všech tří pater možný i výtahem, který je v samostatné věži za poutním domem. Vedle věže jsou dva vchody do objektu pro ubytované. Na všech patrech jsou kuchyňky (kuch. kout), kde si ubytovaní mohou ohřát nebo připravit jednoduché jídlo.

Stavba Interiér pokoje Kuchyňka

 

Pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnictví

Fotografie z této pouti

Pozvánka
V sobotu 14. 6. 2014 se uskuteční již IV. pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnictví.
Poutní mše sv. bude slavena v 10:15, hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Po bohoslužbě bude následovat pobožnost Cesty světla s P. Bohumírem Vitáskem.
V Jurkovičově sále bude ke zhlédnutí výstava „Být nablízku“, věnovaná službě nemocničních kaplanů. Výstava bude nainstalována 9. června a bude ke shlédnutí do 30. června 2014.

 

Prvorepublikové písničky v podání Komorního hudebního divadla Brno - 22. června
Pěší pouť tatínků s dětmi z Velehradu na Svatý Hostýn ve dnech 20.- 22. června 2014
Folklórni kosení lúky se uskuteční na salaši v Držkové dne 14. června 2014 od 4:30 ráno
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi bude 13.-15.června 2014
Od 10. do 30. června je možné shlédnout výstavu „Být nablízku“ věnovanou službě nemocničních kaplanů
Bystřické zámecké slavnosti budou ve dnech 8.- 29. června
Videoupoutávky na hlavní červnové poutě (určeno pro vysílání TV Noe)
Pozvánka na pouť Radia Proglas a TV Noe v sobotu 31. května 2014
Termíny akcí pořádaných o.s. Solisko a Salašnickou expozicí v roce 2014

 

Z pouti křesťanských médií (ze stránek On-line knihkupectví Paulínky)

Fotografie z pouti Proglasu a TV Noe v sobotu 31. května, tato pouť na stránkách Radia Proglas

Snímky ze včelařské pouti v neděli 25. května

Mše svatá na Svatém Hostýně v rámci pouti farnosti Ostrava Pustkovec byla ve čtvrtek 8. května

 

Matice svatohostýnská s novým vedením

Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 4. května v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH), která byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 228 členů. Do výboru MSH kandidovalo 12 členů, z toho čtyři byli noví. V tajné volbě se volilo 10 členů výboru, olomoucký arcibiskup, který je protektorem Matice svatohostýnské, jmenoval jako svého zástupce jedenáctým členem výboru MSH P. Jana Chromečka. Kontrolní komise Matice svatohostýnské byla zvolena aklamací, protože se do voleb přihlásili jako kandidáti jen její stávající členové, a ti potvrdili do funkce předsedy kontrolní komise Ing. Jindřicha Pokorného z Brna.
Na ustavující schůzi výboru byli ve svých funkcích potvrzeni dosavadní předseda Mgr. Lubomír Vývoda (1959), ředitel Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně, místopředseda Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova a zapisovatel Ing. Václav Lednický (1943) z Vizovic.
Již pošesté od roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvaadvacet vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn.
Jednání valné hromady pozdravili také zástupci Matice svatokopecké, Matice velehradské a poprvé také zástupci Matice radhošťské.
Závěrečná slova poděkování otce arcibiskupa patřila všem členům Matice svatohostýnské za jejich pomoc, ať už finanční, materiální nebo duchovní. Použil slova papeže Františka, který hovořil o Panně Marii Spěchající (spěchající k Alžbětě, aby jí pomáhala). „I my máme spěchat – po vzoru Panny Marie – tam, kde je nás potřeba. Mariánští ctitelé mají spěchat tam, kde lidé potřebují dnes vidět a zakoušet Boží přítomnost,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Na stránkách nového Svatohostýnského kalendáře 2015 jsou zachyceny repliky starých svatých obrázků našeho poutního místa, z nichž nejstarší je datován rokem 1850 až po ten nejnovější z roku 1956. Obrázky zapůjčilo Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem.
Josef Pala

Filmová reportáž z Valné hromady Matice svatohostýnské
Fotografie z průběhu valné hromady

Nový výbor Matice svatohostýnské
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov – místopředseda
P. Jan Chromeček, SJ (1932), Svatý Hostýn
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. (1963), Mysločovice
Petr Janek (1962), Bystřice pod Hostýnem
PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
Ing. Václav Lednický (1943), Vizovice – zapisovatel
Mgr. Marie Loučková (1935), Holešov
Ing. Josef Matela (1946), Brusné
Josef Psík (1946), Kojetín
Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – předseda

Nová kontrolní komise Matice svatohostýnské
Marie Kopecká (1946), Tučín
Veronika Krajčová (1982), Březnice
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno, předseda
Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Jarmila Andrýsková, Opatovice
Jaroslav Batěk, Tečovice
Marie Baťková, Tečovice
Ing. Marie Bendová, Císařov
Ing. Ivo Buráň, Ostrava–Poruba
Zdeňka Dočkalová, Majetín
Mgr. Aleš Dufek, Zlín
Ing. Josef Fiala, Olomouc
Alois Holub, Kelč
Anna Klašková, Šlapanice
Marta Kleiblová, Leština
Marie Konečná, Poteč
Hedvika Kusáková, Ostrožská Nová Ves
Ludmila Mahdalová, Nivnice
Marie Matlochová, Vlkoš u Přerova
Antonín Mužný, Bystřice pod Hostýnem
Bohumila Pitnerová, Říkovice
Antonie Ševčíková, Cetechovice
Pavel Trávník, Kyjov
Ludmila Vaculíková, Hradčany u Přerova
Vladimír Zajíček, Studénka
Marta Zbořilová, Doloplazy

Opis protokolu o průběhu voleb do výboru MSH a kontrolní komise MSH na období 2014 - 2017

Dne 4. května 2014 se konala volební Valná hromada Matice svatohostýnské.
Volební komise byla zvolena ve složení:
Ing. Stanislav Hanulík, Kocián Václav, Palouchová Věra, Pavelec Josef, Sláma Vlastimil, Stejskalová Hana a Trhlíková Ludmila.

Počet voličů dle prezenčních listin   228
Počet odevzdaných obálek             222
Počet neplatných obálek                    8
Počet platných obálek                    214

Výbor MSH tvoří zvolení č. 1 až 10 (pořadí podle počtu získaných hlasů) a o. arcibiskup Jan jako protektor MSH jmenoval za jako svého zástupce do výboru o. Jana Chromečka SJ:
1.Loučková Marie Mgr.                  199
2.Vývoda Lubomír Mgr.                 198 předseda výboru MSH
3.Buráň Ivo Ing.                            193
4.Dostál Josef Ing.                       186 místopředseda výboru MSH
5.Jančíkova Zdeňka PaedDr.         185
6.Juráň Josef PhDr.                      183
7.Lednický Václav Ing.                  176 zapisovatel výboru MSH
8.Janek Petr                                171
9.Matela Josef Ing.                       158
10.Psík Josef                               150
11.Domanský Zbyněk Ing.             149
12.Vaculčík Lubomír                     118
Na ustavující schůzi výboru byli ve svých funkích potvrzeni stávající předseda, místopředseda a zapisovatel.

Kontrolní komise MSH
byla zvolena aklamací, protože se do voleb přihlásili jen její stávající členové a ti potvrdili do funkce předsedy kontrolní komise Ing. Jindřicha Pokorného. Dalšími členy jsou Marie Kopecká, Veronika Krajčová, Ing. Anna Martinů a Ing. Josef Žurek.

 

Sedmá pouť bohoslovců za nová duchovní povolání se uskutečnila v neděli 4. května 2014

Část bohoslovců se z Arcibiskupského kněžského semináře se vydala na Svatý Hostýn pěšky. Vycházeli už v sobotu ráno a před půlnocí téhož dne dorazili na místo, kde přespali v poutním domě.
Ostatní se vydali v neděli ráno autobusem do Bystřice pod Hostýnem a odtud vyrazili k bazilice pěšky. Cestou se společně pomodlili růženec.
Na místě byla společná modlitba Cesty světla a mše sv., kterou celebroval v 10:15 rektor semináře R. D. Antonín Štefek. Homilii měl spirituál R. D. Jan Szkandera.
V poledne byl společný oběd a následovala cesta pěšky zpět do Bystřice pod Hostýnem s krátkou zastávkou u sochy Panny Marie Svatohostýnské, kterou nechal Kněžský seminář umístit při poutní cestě.

 

Sedmá pouť bohoslovců za povolání

bude v neděli 4. května 2014. Mši sv. v 10:15 bude celebrovat P. Antonín Štefek.

Cesta světla  

 

Madona Hostýnská, připravila Miroslava Štěrbová k Máji - měsíci Panny Marie

 

Názor na to, jak dál na Svatém Hostýně

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl Listy svatohostýnské (březen 2014), kde mě zaujal rozhovor s PhDr. Josefem Juráněm o budování na Hostýně. Jistě není možné vyhnout se pokroku, život běží dál a je jiný než před sto lety a chce to hodně citu a pokory dobře opečovávat celý Hostýn, aby sloužil jako poutní místo a lidi se tam cítili dobře.
Je to jen můj osobní názor, ale zdá se mi, že těch staveb je tam už nějak moc. Poutní domy tvoří už celou ulici, o žaludek poutníků je také dobře postaráno, autem se dá vyjet až k basilice a ta větrná elektrárna tam prostě vůbec nepasuje.
Zvažujte proto prosím pečlivě další zvelebování tohoto poutního místa, které mám tak rád. Myslím, že další restaurace s výhledem, další parkoviště nebo dokonce pojízdné schody jsou už jaksi navíc. Méně je někdy více.
Děkuji.
Libor Kališ, Slušovice

 

Otevřené brány 2014 v bazilice na Svatém Hostýně a v poutním kostele v Rajnochovicích

 

Dvacátá první hasičská pouť

Ani nepříznivé počasí, déšť, mlha a poryvy větru nemohly odradit tisíce lidí od účasti na tradiční hasičské pouti v sobotu 26. dubna na Svatý Hostýn. Po roce se zde setkali hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska, Polska a Německa.
Po nástupu se za doprovodu dechovky přesunul průvod hasičů s více jak stovkou nádherných historických praporů před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Tam účastníky poutě přivítal o. arcibiskup a přítomné oslovil i starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. Poté byla zahájena mše svatá, kterou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner. V průběhu mše byly žehnány i nové hasičské prapory i další hasičské symboly.
Hasičské noviny č.9/2014

Fotografie z pouti

 

Toulavá kamera ČT - Křížová cesta na Svatém Hostýně

Svatý Hostýn je známým poutním místem s dlouhou zajímavou historií. Na jeho vrcholu jsou hned dvě křížové cesty. My se zaměříme na tu, na jejímž vzniku se podílel významný architekt slovenského původu Dušan Jurkovič.
Na samém počátku byla na Svatém Hostýně vybudovaná křížová cesta, jejíž pojetí se ale nesetkalo s pochopením. A tak byl přizván věhlasný básník dřeva, aby navrhl cestu novou. Jeho plány byly velkolepé, zahrnovaly i přestavbu baziliky na vrchu, ale válka dopřála realizaci jen křížové cestě.
Prozradíme vám, jak ji Jurkovič navrhnul. Ke spolupráci přizval i moravského malíře Jožu Úprku, jehož obrazy měly zdobit jednotlivá zastavení.
Jak to všechno dopadlo a co mohou návštěvníci legendárního vrchu obdivovat dnes, to společně zjistíme.
Video z archivu ČT

 

Pozvánka na volební Valnou hromadu Matice svatohostýnské, mši sv. v 9:00 celebruje o. arcibiskup Jan

V květnu vyjde nový svatohostýnský kalendář

 

Pozvánka na 9. prvomájovou pouť rodin vsetínského děkanátu

Uskuteční se ve čtvrtek 1. května 2014.
Vyjdeme pěšky ráno ve 3:30 od kostela ve Vsetíně s děkanem P. Františkem Králem.
V 9:15 budeme u Vodní kaple na Svatém Hostýně zdobit májky (pentle sebou).
V 9:30 začne májová pobožnost s promluvou P. Jiřího Šolce SJ.
Následuje průvod k bazilice a v 10:15 bude mše sv. za rodiny, kterou bude celebrovat P. Ivan Fišar s kněžími děkanátu Vsetín.
Hudební doprovod - schola z Nového Hrozenkova.
Po přestávce na oběd začne ve 13:00 odpolední program v Poutním domě č.3 - Poselství sv. Josefa dnešním rodinám a program pro děti.
Na závěr Cesta světla a požehnání.
Další informace na stredisko.catarina@seznam.czwww.cprs.cz  nebo tel. 731023637.

 

Pozvánka na 21. mezinárodní hasičskou pouť v sobotu 26. dubna

 

Vítání ptačího zpěvu - 5. a 10. května v Záhlinicích a ve Chvalčově

 

Bílá sobota a Slavnost vzkříšení na Svatém Hostýně

 

Velikonoce lidem pomohou očistit jejich srdce od zloby

O. ŠolcNa Zelený čtvrtek si věřící připomenou poslední večeři Páně. Co mohou lidem přinést Velikonoce i to, proč jsou mnohem populárnější Vánoce, přibližuje rektor baziliky Nanebevzetí Panny Marie Jiří Šolc.
Před Velikonocemi, stejně jako Vánocemi, mají kněží nejvíc práce. Zeleným čtvrtkem začne takzvané svaté třídení, které zahrnuje mši na Zelený čtvrtek, obřady na Velký pátek a Bílou sobotu, kdy se po západu slunce slaví velikonoční vigilie. Vrcholem je nedělní Boží hod velikonoční.
A k tomu všemu ještě kněží musí odbavit fronty věřících stojících před zpovědnicemi. "Je to náročné, ale pro kněze je to radost, že je ještě tolik lidí, kteří si chtějí srovnat život podle Božích přikázání a zvláště podle přikázání lásky," říká jezuita Jiří Šolc, rektor baziliky Nanebevzetí Panny Marie, který na Svatém Hostýně působí osm a půl roku.

Jak se na Velikonoce připravujete?
Na Velikonoce se máme připravovat dobou 40denního postu od Popeleční středy. Nejde jen o dietu, ale především o to, abychom kázní správně nasměrovali svůj život, abychom rostli do pravdivosti života ve všech vztazích - ve vztahu k Bohu, k bližním i k sobě. Na Zelený čtvrtek, si připomínáme nejen poslední večeři Páně, ale také ustanovení Nejsvětější svátosti oltářní a ustanovení svátosti kněžství. V církvi je tradice, že se na Zelený čtvrtek dopoledne kněží setkávají se svým biskupem na společné mši v katedrále, kde se žehnají posvátné oleje a kněží tam obnovují své kněžské závazky. V naší arcidiecézi se takto setkáváme v katedrále svatého Václava. Jsem teď trochu nemocen, beru antibiotika, ale věřím, že budu v pořádku a budu se moci tohoto setkání zúčastnit.

Zelený čtvrtek na Svatém HostýněNejste z toho rozmrzelý, že už tak máte hodně práce a ještě musíte do Olomouce?
Ne, to vůbec. Těším se, že se setkám s ostatními, že si připomenu své vlastní svěcení a poděkuji Pánu Bohu za všechny milosti mého kněžského života. Je to pro mě povzbuzení pro duchovní život i pro mou práci. Je to něco, jako když si manželé připomínají výročí svatby. Také nejsou naštvaní, že by si mohli jít po své práci, ale jsou rádi, že si tu chvíli společně připomenou.

Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky. Nemrzí vás, že veřejnost je tak nevnímá a že je Vánoce co do oblíbenosti předčí?
To je těžké... Vánoce, to je taková idylka, dárky, stromeček, prostě pohoda. Lidé se přijdou do kostela podívat na výzdobu, na jesličky, vyprávějí dětem o Ježíškovi. Ale mnozí si už neuvědomí, že Vánoce jsou důležité proto, že jsou narozením Vykupitele. Stejně tak s Velikonocemi - lidé vidí vajíčka, zajíčky, vědí, že v kostele jsou obřady a mše, ale to je všechno. Velikonoce nejsou tak líbivé jako Vánoce, protože nás zvou k rozhodnutí, ke změně života, protože nás zvou k následování Ježíše. To je ale velmi náročný obrat od sobectví k nezištné a sloužící lásce, obrat od lži k pravdě. Je to náročné rozhodnutí, ale jiná cesta ke štěstí a vnitřnímu pokoji nevede. Často se mluví o atmosféře půlnoční vánoční mše, ale i liturgie Bílé soboty má svou působivost a je hezká.

Velký pátek na Svatém HostýněCo mohou Velikonoce nabídnout nevěřícím?
Mohou se snažit Velikonoce prožívat alespoň trochu duchovně. Očistit své srdce od zloby a nenávisti tím, že odpustí, omluví se, zvláště v rodině. Mohou se pokusit vidět na bližních to dobré, a to v nich i v sobě posilovat. Snad skrze tuto dobrou vůli, skrze toto směřování k pravdě a lásce časem dojdou i k plnému prožití daru Velikonoc. Velikonoce totiž řeší daleko podstatnější skutečnost. Nabízí možnost obnovit přátelství s Bohem, které jsme pokazili hříchem, a tím i uzdravení všech dalších vztahů.

Vánoční půlnoční mše často přitáhne i nevěřící. Je to tak i s vigilií na Bílou sobotu?
To jich přijde daleko méně. Vánoční příběh o narození děťátka si všichni rádi poslechnou, ale o utrpení na kříži se nikomu poslouchat nechce a v tu úžasnou skutečnost přemožení smrti Ježíšovým zmrtvýchvstáním mnozí nevěří. Často se mluví o atmosféře půlnoční vánoční mše, ale i liturgie Bílé soboty má svou působivost a je hezká. Zvláště bohoslužba světla na začátku, ale také bohoslužba slova, která ukazuje ve zkratce dějiny spásy, a křestní bohoslužba (pokud se křtí dospělí) mohou otevřeného posluchače oslovit. Vánoce slaví radost z Kristova narození, Velikonoce slaví radost z Ježíšova zmrtvýchvstání, a tím i radost z vítězství člověka nad hříchem a smrtí. Velikonoce nejsou jen o utrpení, ale o otevření nové cesty k plnosti života ve spojení s Ježíšem.

Jenže lidem nejsou tak srozumitelné jako Vánoce.
To je pravda. Sám si také nejsem jistý, že kdyby nevěřící přišli na Bílou sobotu slavit zmrtvýchvstání Krista, jestli by při té liturgii pochopili, o co jde. Velikonoce jsou hodně o vnitřní proměně, do které se mnohým nechce. Často se setkávám s tím, že lidé řeknou, že na to nyní nemají čas, že do kostela budou chodit až budou v důchodu. Snažím se jim pomoci, aby Velikonoce prožívali co nejlépe již nyní, ale musí chtít sami. Bůh pracuje jen s dobrovolníky, nikoho k ničemu nenutí.

Bílá sobota na Svatém HostýněProč se Velikonoce tak hodně mísí s pohanskými zvyky?
Po zimě měli lidé potřebu oslavovat návrat slunce a světla. Jenže teprve křesťanství dalo tomuto přirozenému symbolu hlubší smysl. Kristus je světlo světa, které má prozařovat celou lidskou skutečnost.

Proč na Zelený čtvrtek "odlétají zvony do Říma"?
Nezvoní se, protože si připomínáme utrpení Krista v Getsemanské zahradě a celé křížové cesty. Takže už od čtvrteční mše, poté, co zazní Gloria, zvony utichnou. Ticho je i na Velký pátek, kdy Kristus zemřel, i na Bílou sobotu, abychom si uvědomili celé to tajemství Kristovy smrti a času, kdy odpočíval v hrobě. Zvony se rozezní až při velikonoční vigilii na Bílou sobotu, a tam, kde tuto vigilii neslaví, až v neděli na Boží hod, aby oznámily Kristovo vzkříšení. Ale proč zrovna do Říma? To je asi spíš nějaké lidové úsloví.

Symboly VelikonocDodržujete velikonoční lidové zvyky? Pletete tatar nebo chodíte na pomlázku?
Když jsem byl ve farnosti, chodíval jsem. Ale tady ne. Máme jednu mši za druhou, do toho zpovědi, vlastně ani nemám čas uplést tatar. To přenechávám mladším.

Mladá fronta DNES, Martina Malá

 

 

Kristus Oráč, pásmo připravila Miroslava Štěrbová

 

Výbor Matice svatohostýnské jednal v pátek 11. dubna 2014 v Horní Lidči,

kde jsme byli pozváni starostou obce panem Josefem Tkadlecem. Bylo to poslední jednání před volbami nového výboru, které se budou konat na Svatém Hostýně na Valné hromadě Matice svatohostýnské v neděli 4. května 2014.
Do centra obce v blízkosti moderního kostela sv. Václava (filiální kostel farnosti Lidečko) jsme přijeli v předstihu a tak jsme se všichni společně mohli zúčastnit podvečerní mše sv., kterou jsme vlastně zahájili náš program v obci. Vedle kostela je nová budova pastoračního centra a její součástí v prvém patře je expozice mechanického česko-slovenského betléma, která je celoročně v provozu.
Po úvodním přivítání panem starostou, který se nám po celý večer věnoval, jsme samozřejmě využili příležitosti si tento betlémařský skvost prohlédnout. V úvodu prohlídky jsme shlédli komponovaný program, ke kterému podstatným dílem přispělo studio Telepace a TV Noe. Následoval výklad hlavního autora projektu a prohlídka vyřezávaného betléma včetně jeho mechanismů a koleček "uvnitř a vzadu".
Expozice má v centru Svatou Rodinu s Ježíškem a okolní krajina je, na rozdíl od té skutečně betlémské, vytvořena kapličkami, kostelíky a kostely, hrady a zámky a dalšími významnými objekty půvabné okolní krajiny počínaje jižní Moravou a konče příhraniční oblasti Slovenska. Na levé straně tohoto modelu krajiny poznáme i tu naši svatohostýnskou s bazilikou nahoře a s vodní kaplí dole.
Po tomto úvodu následovalo obvyklé jednání výboru matice, zaměřené tentokrát hlavně na přípravu Valné hromady. Kontrolovalo se taky jak jsou realizovány dříve uložené úkoly.
Velký dík patří panu starostovi a taky samosprávě obce, za zajištění a poskytnutí příjemného prostředí pro jednání našeho výboru. Došlo i na výměnu zkušeností jak do budoucna realizovat a řešit i finančně náročné projekty. Prohlídku zdejšího betléma budeme určitě doporučovat všem našim známým i s tím, že je vhodné využít jeho celoroční provoz a spíše ji absolvovat v mimovánočním čase.
Ivo Buráň

Fotografie z Horní Lidče

 

Masopustní karneval nejen v Riu, v Benátkách, ale taky ve Chvalčově

Rekonstrukce horního patra Poutního domu č.3 zahájena 10. února a jde do finále

Pozvánka na Poutní dny v Kroměříži ve dnech 11.- 12. dubna 2014

Zdobení kraslic bude v Bystřici p. Host. v pátek 11. dubna

Benefiční koncert v Bystřici p. Host. - ve čtvrtek 10. dubna

Vynášení Mařeny v Držkové - v neděli 6. dubna

V neděli 30. března Žehnání varhan v Bílavsku

 

Rádi bychom získali Průvodni listinu,

která byla součástí medaile zobrazené pod tímto textem. Ozvěte se na kontaktu Matice svatohostýnské máte-li identickou medaili ze žlutého kovu zhotovenou před mnoha léty.

Plaketa Plaketa

 

Vítání jara zorganizované Hotelem Rusava na Pardusu bylo v sobotu 22. března 2014

 

Přicházím s velkým poděkováním za tak úžasnou věc,

kdy můžeme pomoci vnitřních kamer sledovat všechny bohoslužby konané v bazilice a to i časech, které nám více vyhovují a můžeme se plně soustředit. Je také moc dobré, že se můžeme modlit a prosit o přímluvu před milostným obrazem Panny Marie Svatohostýnské praktický po celý den.
Tuto možnost jsem využívala dříve hlavně o nedělích jsem byla účastná svátostného požehnání. O to si ji vážim mnohem více kdy jsem po úrazu a nemohu chodit do kostela. Jsem si vědomá toho, že je to náročnější pro kněze, kdy jsou stále před očima kamer a ušima mikrofonů a tyto bohoslužby je možné kdykoli pustit ze záznamů.
Vyslovuji vám tímto velké Pán Bůh zaplať a přeji všem, kteří se na duchovním životě na Svatém Hostýně podílejí hodně darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie.
Vděčná Marie Vaňousová, V. Talicha 1868 Frýdek-Místek

 

V neděli 23. března Otevírání studánek ve Chvalčově

Farní duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství v sobotu 22. 3. v kostele sv. Jiljí v Bystřici p. Host.

Společenský ples v pátek 28. února - ZŠ T.G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem

 

Chvála Pánu Bohu a Panně Marii

Teď před malou chvíli jsem se spolu s vámi pomodlila svatý růženec i litanii. Díky za tu možnost být ve společné modlitbě na mnou milovaném Svatém Hostýně. Velkou radost mě udělala i modlitba růžence ve slovenštině. Moje maminka pocházela z východního Slovenska a tak ráda slyším modlitby v téhle řeči. Byl to hezký večer. Díky,
poutnice Anna, Kyjovsko

 

Setkání zaměřené na život ve farním společenství pořádá hnutí Fokoláre ve dnech 14.-16. února

 

Zasedala redakční rada Listů svatohostýnských

Ve středu 5. února 2014 zasedala redakční rada a připravila obsah jarního čísla Listů svatohostýnských.
Titulní fotografie by měla ilustrovat Rok rodiny, další text nás seznámí se současnou sestavou duchovní správy. Obvyklá historická rubrika se zaměří na rok 1914 podle Hlasů svatohostýnských.
Dále budeme seznámeni s výsledky hospodaření za rok 2013, popřejeme dvěma jubilantům, budeme pozváni na volební Valnou hromadu MSH, počteme si v dopisech zaslaných Matici, vzpomeneme zemřelou členku Jubilejního výboru 2012, seznámíme se s poděkováním apoštolské nunciatury, s výsledky jednání výboru Matice, uvidíme výtah z kroniky do které se zapisují poutníci na Svatém Hostýně, dozvíme se něco o propagaci Matice za Velikou louží, bude představen aktuální program exercicií a budeme seznámeni s plány spolupráce s dalšími maticemi na Moravě.
Kalendář na rok 2015 bude sestaven s využitím historických obrázků P.M. Svatohostýnské.

 

V sobotu a neděli 15. a 16. února bude na Ovčárně zabíjačka a košt slivovice, večer hudba

 

Milí otcové, připravujeme VII. národní setkání Modliteb otců v ČR

Uskuteční se 7. – 9. března 2014 na Svatém Hostýně v Poutním domě č.3.
Pojďme se společně modlit a děkovat do hor do místa promodleného tisíci poutníky. Jistě máme každý za co. Pokud chcete prožít víkend ve společenství chlapů – otců, vzájemně se povzbudit, podělit se o radosti i strasti otcovství a prožít společné chvíle s Pánem přijeďte - přijďte. Účast přislíbili i katoličtí kněží.
Cena bude asi 1000 Kč. Kdyby byla cena pro někoho z Vás důvodem pro to, že nemůžete přijet, ozvěte se a zkusíme to nějak vyřešit.
Prosíme pošlete vyplněnou přihlášku co nejdříve, nejpozději do 2.3. 2014.
Zároveň prosíme o modlitbu a podněty k programu setkání.
Předběžný program:
pátek (7. 3.) – mše sv. 18:00; seznámení účastníků, slovo na úvod
sobota – svědectví, skupinky, společné Modlitby otců, slovo kněze, křížová cesta v přírodě, mše sv., adorace…
neděle – mše sv., slovo kněze, zhodnocení…, oběd a rozeslání
Rádi bychom se ve skupinkách a svědectvích zaměřili na naši vytrvalost ve víře.
S přáním všeho dobra, Honza Brázdil a Mirek Liška
Modlitby otců

 

Farní plesy budou v Bystřici pod Hostýnem a v Hlinsku pod Hostýnem v sobotu 8. února

 

Britský deník The Guardian láká turisty do Beskyd a na Svatý Hostýn

Britský deník The Guardian uveřejnil ve svých tipech na cestování, kterými láká turisty do různých lokalit světa, také Moravskoslezské Beskydy, které navíc dostaly největší prostor ze všech nabízených tipů. Článek doslova vyzývá čtenáře, aby na Pustevnách prožili svou vlastní pohádku.
Britský The Guardian oceňuje na Beskydech především nádhernou přírodu s čistým ovzduším a malebný ráz horských vesnic. Zmiňuje se o Pustevnách jako resortu pro nejlepší sjezdové lyžování v oblasti, které navíc nabízí pohádkovou atmosféru útulen Libušín a Maměnka. Pro běžecké lyžování doporučuje okruhy v přírodním parku Hostýn (v sousedním Zlínském kraji) se známou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a běžecké trasy přímo v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, které všechny milovníky bílé stopy provedou nejkrásnějšími scenériemi v regionu.
Redaktoři britského listu však nezapomínají ani na návštěvu hory Radhošť se sochou pohanského boha Radegasta. Ubytování potom doporučují v Art & Design Miura Hotelu v Čeladné s unikátní spa, kde oceníte hydromasážní bazén s výhledem na okolní hory.
www.parlamentnilisty.cz

 

Matice svatohostýnská na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014 v Brně

Logo BVVOd čtvrtku 16. do neděle 19. ledna proběhl v Brně na výstavišti v pavilonu "P" již 24. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour.
Podobně jako v loňském roce jsme byli součástí expozice CCR Východní Morava a to společně s poutním místem Velehrad, barokním hřbitovem ve Střílkách a betlémem v obci Horní Lideč. Hodně z loňska platí i pro naší letošní účast i když žádné z hlavních témat nebylo letos zaměřeno na tzv. církevní turistiku.
Veletrh zahájil předseda vlády v demisi Jiří Rusnok, primátor města Brna Roman Onderka, ředitel Czech Tourismu Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj František Lukl a kardinál Dominik Duka.
Na veletrhu byly organizace působící v cestovním ruchu rozděleny převážně podle jednotlivých krajů. Své zastoupení zde mělo také několik zahraničních firem, např. Lázeňství nebo vinařství v Maďarku, cestovní kanceláře v Chorvatsku či Slovensku. Lákavá byla přehlídka vín či krajových specialit a regionálních potravin. Uskutečnil se zde také celorepublikové finále soutěže mladých talentů Gastro Junior. Velký prostor byl vyhrazen i jarmarku tradičních lidových řemesel.
V pavilonu "F" probíhal souběžně veletrh Go zaměřený na výjezdovou turistiku.
Veletrh byl překypoval různými atrakcemi, koncertními vystoupeními, byl přehlídkou novinek propagačních materiálů i informačních technologií - virtuálních prohlídek, mobilních aplikací atd. Dalo se okusit krajových specialit jak už ve formě jídla nebo i nápojů.
Čtvrtek byl určen k jednání zástupců státních i privátních organizací, další dny pak pro širokou veřejnost. Veletrhy cestovního ruchu navštěvuje množství turistů, kteří si zde chodí pro tištěné materiály a inspiraci k turistice, či pobytové lázeňské slevy. Po brněnském veletrhu bude ve dnech 31. 1. až 2. 2. následovat ITF Slovakoiatour v Bratislavě, 20. - 23. 2. Holiday World v Praze, 7. - 9. 3. Dovolená a Region v Ostravě, 14. - 15. 3. Infotour a Cykloturistika v Hradci Králové a další.
Nesmíme zapomenout i na náš rezort - poutnictví, pro které budou významnou akcí Poutní dny v Kroměříži 2014.

A proč vůbec Matice svatohostýnská na takové komerční akci? Má to nějaký smysl?
Určitě jsme byli pro ostatní vystavovatelé rovnocenným partnerem. S tím, co jsme si dovezli na rozdávání a propagaci Svatého Hostýna a s tím, co jsme taky za symbolické ceny prodali jsme udělali mnoho užitečné práce a chcete-li i netradiční evangelizace mezi mnoha těmi, kterým se někdy říká "hledající" nebo mezi "něcisty".
Vůbec jsme si nepřipadali jako naši křesťanští bratři, kteří někde v průjezdech nabízejí svou literaturu a to bez zájmu veřejnosti.
Tak jak se struktura návštěvníků měnila od čtvrtka, kdy to byly především V.I.P. osobnosti, až do neděle, kdy to byli většinou prostí lidé, kteří byli rádi, že vidí někoho z Hostýnka na zcela nečekaném místě a že si s ním mohou popovídat a to nejen o Hostýnku.

Ilustrační snímky z akce

Začínají veletrhy Regiontour a Go, lákají na krajové speciality
Matice svatohostýnská bude mít svou prezentaci na veletrhu Regiontour 2014 v Brně

Ivo Buráň

 

ČT24 - Svatý Hostýn, do nového roku s pokojnou modlitbou ..

Jak na Nový rok, tak po celý rok - změna letopočtu 2013 prožitá na Svatém Hostýně

 

 

 

 

 

 

 

Starší události