(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Velké jubileum roku 2012, nové zvony pro baziliku

(Korunky v jejich současném provedení)

 

Seznam dárců na zvony pro baziliku na Svatém Hostýně, kteří věnovali 10 tis. Kč a více

Vyúčtování zvonů na Svatém Hostýně

Osmý tón Svatého Hostýna, filmové pojednání o nových zvonech

 

Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna

Chvála Kristu,
na elektronické stránce Svatého Hostýna jsem se dočetl otázky: „Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna.“ Hlas těchto zvonů je slyšet až do Prahy, odkud Vám píšu. Pustím si v počítači hlas těchto zvonů velice často , tento hlas je v mém srdci již pevně uložen. Díky Bohu za tento dar.
Prožil jsem dětství v Bystřici pod Hostýnem a k Panence Marii Hostýnské jsem s dědou chodil často a velice rád a dodnes je mojí patronkou a ochránkyní. Každým rokem z Prahy několikrát přijíždím na různé pouti na Svatý Hostýn, abych poděkoval Panence Marii Hostýnské za ustavičnou pomoc a její lásku. Modlím se také za duchovní správu Svatého Hostýnka ať Vás opatruje Pán. Bohu Díky.
Josef Trlica, Praha 2

 

Poděkování za nahrávku zvonů

Chvála Kristu. Chtěla bych vám poděkovat za nahrávku zvonů na internetu. Udělali jste mi velkou radost. Byla jsem u toho, když se zvony dovezly a položily na schody. U toho největšího jsem se i vyfotila na památku. Byl to silný a nezapomenutelný zážitek být v těsné blízkosti zvonu Panny Marie. A teď je všechny a kdykoliv možno slyšet. Ještě jednou moc děkuji.
Jana Urbánková, Hodonínsko

 

Vážení ctitelé Panny Marie Svatohostýnské

Předkládáme návrh seznamu dárců na svatohostýnské zvony, kteří darovali 10 tis. Kč a více na jejich pořízení.
Pokud se v přiloženém seznamu nenajdete, nebo Vaše jméno není uvedeno správně, není uvedeno odkud jste nebo úplně na seznamu chybíte, nahlaste opravu seznamu na Duchovní správu na Svatém Hostýně - viz kontakty.
Seznam dárců.

 

Zvony bez dluhů

Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna?

Profi zvuková nahrávka nových zvonů v provedení TV Noe

Tak znějí zvony na Svatém Hostýně

Komentované předvedení nových zvonů za pomoci vnitřní kamery

Svatohostýnské zvony vyzvánějí

Obrázek do kancionálu, který připomene nové zvony odlité a zprovozněné v Jubilejním roce 2012

 

Film zkomponovaný p. Rostislavem Králíkem

ze záběrů z žehnání zvonů (neděle 6. května 2012) a z vyzdvižení šestice zvonů do věží baziliky (úterý 10. července 2012):
Žehnání 1 (17:12 min)
Žehnání 2 (16:57 min)
Žehnání 3 (15:10 min)
Vyzdvižení 1 (22:09 min)
Vyzdvižení 2 (4:15 min)

 

Zvonařské dílo je na počátku srpna téměř u konce

Z věží baziliky se rozléhají libozvučné zvuky, probíhají předávací zkoušky celého souboru zvonů z nichž ten největší Panna Maria Nanebevzatá v ladění c1 doznívá 5 minut a je slyšet daleko do kraje.

 

Bazilika na Hostýně má zvony pěkně ve věžích

Poslední ze sedmi zvonů dorazil v sobotu 28. 7. 2012 na Svatý Hostýn a o dva dny později jej mohutný jeřáb vyzvedl až do severní věže baziliky. "Ty dvě noci jsme strávili v autě u zvonu a hlídali," říká Josef Psík z Matice svatohostýnské. I když se usmívá, únava je na něm znát. Patří k těm, kteří veřejnou sbírku na zvony prosadili.
Ohlas, který měla, překvapil i samotné organizátory. Většina z potřebných sedmi milionů se vybrala v průběhu jediného roku a bazilika díky tomu bude mít v každé z věží po čtyřech zvonech. "Teď tam byly dva, ale jeden prasklý, takže se zvonilo jen jedním. A to je na takové místo, jako je Hostýn, málo," říká Psík, zatímco několik mužů opatrně odsekává okenní rám ve věži. Zvon je totiž v nejširším místě jen o několik centimetrů užší než okno. Jeřáb k bazilice přijíždí krátce před 19. hodinou a čeká na něj několik desítek lidí, kteří si nezvyklou podívanou nechtějí nechat ujít. Jako první stoupá do výšky srdce zvonu, pak samotný více než 1 600 kilogramů vážící zvon. Když je bezpečně uvnitř, rozezní se zvony v sousední věži. To pár mužů vystoupalo po žebřících, aby zatahali za provazy. Zřejmě naposledy - roli zvoníka totiž v bazilice na Svatém Hostýně brzy převezme elektrika.
Na nové zvony čekal Hostýn od roku 1942, kdy vojáci zabavili ty původní, měděné, pro válečné účely. Odlili je v německém Pasově a většina jich na Hostýn přijela už na začátku května. Jen zvon, který nese jméno svatého Jana Sakrandera, měl výrobní vadu a odlévali jej proto znovu. Přesto na své místo přijel včas.
Poprvé se mají nové zvony rozeznít v sobotu 18. srpna, kdy na Hostýně vyvrcholí oslavy sto let od korunovace Panny Marie Svatohostýnské. "Šlo tehdy o mimořádnou událost. Lidé se nejen složili na korunky, ale korunovace se zúčastnilo mimořádné množství poutníků," připomněl arcibiskup Jan Graubner.
Letošní oslavy trvají už od začátku roku, nejbližší akcí teď bude sobotní vernisáž Mariánské korunovační výstavy v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Ta nabídne třeba původní pouzdro, ve kterém byly korunky uloženy nebo obraz Panny Marie Svatohostýnské z roku 1655, které nejsou normálně k vidění. Výstava potrvá do 26. srpna.
Mladá fronta DNES - Zlínský kraj, Petra Procházková
Snímky pořízené 29. a 30. července

10. července byly do severní a jižní věže baziliky vyzdviženy nové zvony, reportáž ČT

Křesťanský magazín na ČTV - od 16 min Žehnání nových zvonů na Svatém Hostýně

 

Zvony na konci července 2012

V jižní věži je postavena zvonová stolice a je osazena novými zvony. Severní věž je připravena pro montáž posledního zvonu sv. Jan Sarkander. Ten byl dovezen v sobotu 21.7. požehnán v neděli 29. 7. Mons. Josefem Nuzíkem, v pondělí dopoledne proběhla na jedničku kolaudace brněnským kampanologem a k večeru byl zvon vyzvednut do severní věže. Teď už zbývá zavěšení zvonů v severní věži, namontovat pohony a elektro vybavení. Děkujeme za modlitby a prosme, aby se dílo podařilo bez úrazu dokončit a bylo k Boží oslavě.
Snímky pořízené 29. a 30. července

 

Věřící obdivovali nové zvony na Hostýně

Ať zvuk těchto zvonů dolétne k lidem a rozezvučí jejich srdce. Těmito slovy v neděli 6. května požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner novým zvonům pro baziliku na Svatém Hostýně.
Velké zvony se na poutní místo vracejí přesně po sedmdesáti letech, kdy byly za války zabaveny a roztaveny pro výrobu zbraní. Jejich pořízení zaplatili sami věřící z veřejné sbírky.
"Pro mě je to obrovská osobní událost. Vidět tak nádherné zvony a s takovou slávou se podaří jen jednou za život. A někomu ani to ne. Na jejich výrobu jsme přispěli s celou rodinou při jednom z výletů na Hostýn, protože takový dar má smysl. Teď jsme se přijeli podívat na výsledek," poznamenal Milan Hošek, který přijel na slavnostní požehnání z Přerova.
Žehnání zvonů svěcenou vodou a kadidlem se uskutečnilo v devět hodin ráno na schodech před bazilikou a bylo doprovázeno dělovou salvou. Hned poté arcibiskup Graubner celebroval s dalšími kněžími mši svatou, při které byla na Hostýně taky oficiálně zahájena poutní sezona. Vše v přímém přenosu vysílala TV Noe. Před mší sv. a po ní si mnozí z tisíců přítomných poprvé poslechli zvuk nových zvonů, o jejichž přesném naladění hovoří protokol z kolaudace. Jeden z těchto zvonů ale při slavnostním požehnání chyběl, protože bude odlit znovu.
Kroměřížský deník

Pontifikální mše sv. u příležitosti žehnání nových zvonů pro baziliku
Nové zvony před žehnáním a jejich žehnání
Portáši a císařští kanonýři doprovázeli žehnání nových zvonů do baziliky

Sedm zvonů na Svatém Hostýně těsně před tím, než byly zcela snědeny

Šest zvonů odlitých v Pasově bylo dovezeno 4. května 2012 na Svatý Hostýn

Hlas zvonů má hluboký duchovní rozměr, zní krajinou. Krásný zvuk oslovuje každého a vyzývá, abychom se zaposlouchali, vstoupili do kostela nebo jen zklidnili své myšlenky.
5. dubna byly v německém Pasově odlity nové zvony. Budou znít z baziliky na Svatém Hostýně. Požehnání se jim dostane už v neděli 6. května, kdy jim při bohoslužbě požehná olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Naposledy byly velké zvony v hostýnské bazilice v roce 1942. Poté byly zabaveny, roztaveny pro válečné účely a zbyly jen dva malé. Velké zvony vážící až dvě tuny se tak do baziliky vracejí přesně po sedmdesáti letech. O financování výroby nových zvonů se postarala především Matice svatohostýnská, která uspořádala veřejnou sbírku.
"Vždy jsem říkal, že lidé na zvony pro Svatý Hostýn peníze dají. A jsem rád, že jsem se nespletl. Každému za dar děkuji a klaním se mu," říká Josef Psík, iniciátor veřejné sbírky.
Celkové náklady na pořízení a zavěšení zvonů se vyšplhají na sedm a půl milionu korun. Významným příspěvkem se na projektu podílela i nadace ČEZ, která na zvony poskytla půl milionu korun.
Na odlévání nových zvonů se do německého Pasova jela podívat šedesátičlenná výprava složená z členů a příznivců Matice svatohostýnské, ale také z lidí, kteří na nové zvony přispěli.
"Byl to životní zážitek. Vyvrcholení části mé snahy o to, aby na Svatém Hostýně byly nové zvony. Jsem nadmíru spokojený," popsal odlévání Psík. Staré hostýnské zvony, Neposkvrněné početí Panny Marie a Matky Boží Marie, váží dohromady přes šest set kilo. Dalších sedm zvonů nesoucí jména Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Jan Sarkander, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan zatíží baziliku o dalších více než šest tun.
Zvony by se měly v obou věžích současně rozeznít v rámci srpnových slavností stého výročí korunovace Panny Marie. Ty se budou konat od 11. srpna.
Kroměřížský deník, Ságnerová, ČTK

Fotogalérie

Římskokatolická duchovní správa a Matice svatohostýnská
Vás srdečně zvou na žehnání nových zvonů,

v neděli 6. května 2012 v 9:00
na Svatém Hostýně

Ke 100.výročí korunovace sochy Panny Marie
zvony požehná
o. arcibiskup Jan Graubner

P. Jiří Šolc SI, rektor baziliky

(Ilustrační snímek)
SRDCE

Sedm srdcí na Hostýně
nové zvony rozezní
ve dnech slávy uslyší je
věřící i pocestní.

Ukryty v nich tóny země
zvonař do nich noty dal
s pokorou a v nejistotě
před úkolem velkým stál.

Hostýn známé poutní místo
pokolení chodí sem
pod ochranou Matky Boží
ať je celá naše zem !

Jiří Pospíšil

Bazilika na Svatém Hostýně bude mít sedm nových zvonů

V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně na Kroměřížsku se letos rozezní sedm nových zvonů. Matice svatohostýnská, která poutní místo spravuje, pořádá na jejich pořízení veřejnou sbírku. Náklady dosáhnou zhruba 7,5 milionu korun. Zvony budou v dubnu odlity v německém Pasově, v květnu požehnány a v létě by měly být ozdobou oslav stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. "Už jsem dávno přemýšlel nad tím, že je ostuda, že každá dědina má dnes nový zvon ana Hostýně nejsou," řekl Josef Psík z výboru pro přípravu oslav, který byl iniciátorem celé akce. Ta přitom na začátku vypadala poněkud dobrodružně. "Poslouchal jsem, že chci zadlužit Svatý Hostýn. Dnes už se směju. Pevně jsem věřil, že lidé budou peníze na Svatý Hostýn darovat," dodal Psík.
Nové zvony budou vážit od 170 do 2000 kilogramů. Budou se jmenovat Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Jan Sarkander, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan. Na zvony přispívají věřící, celé farnosti, ale také lidé ze zahraničí nebo společnosti.
Zvony budou na Svatý Hostýn převezeny koncem dubna tak, aby mohly být slavnostně požehnány v neděli 6. května, kdy bude zahájena poutní sezona. Do konce května bude jižní věž baziliky připravena tak, aby do ní mohly být zavěšeny čtyři zvony. Zbylé čtyři zvony by se měly rozeznít v polovině července.
Kroměřížský deník 16.3.2012, čtk

Nové zvony na Svatém Hostýně

Kolaudace zvonů v Pasově ve středu 2. května

Nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější akce Jubilejního roku 2012 - Nové zvony pro baziliku

Ve věžích baziliky je možné zvonit už jen jedním zvonem a to nejmenším a také nejstarším nesoucím jméno Matky Boží Marie z roku 1844. Větší zvon jména Neposkvrněné početí Panny Marie z roku 1855 nezvoní pro poruchu závěsu srdce.
Projekt nových zvonů realizuje investor - Duchovní správa na Svatém Hostýně v součinností s Maticí svatohostýnskou. Odlití 7 ks nových zvonů bylo objednáno u firmy Zvonařství Rudolf Perner v Českých Budějovicích s tím, že zvony budou odlévány v mateřském závodě v německém Pasově. Byla zaplacena záloha ve výši 2,2 mil Kč na zvonovinu, ze které budou zvony odlity.
Další finanční prostředky budou použity na rekonstrukci prostor ve věžích, do kterých budou dodány nové stropní konstrukce a nové zvonové stolice, které tyto zvony ponesou. Dále je nutno pořídit srdce zvonů, elektroinstalaci, ovládání a pohonné mechanismy, které zvony rozeznějí.
Je dohodnuto, že zvony budou na Svatém Hostýně koncem dubna tak, aby mohly být slavnostně požehnány v den, kdy se bude zahájena poutní sezona 2012 a bude se konat Valná hromada Matice svatohostýnské - v neděli 6. května 2012.
Do konce května bude připravena Jižní věž baziliky tak, aby mohly být do ní zavěšeny čtyři zvony a mohly se tak rozeznít. Severní věž by měla být připravena a vybavena tak, aby se v první polovině července mohly rozeznít i tam zavěšené zvony.

Nové zvony ponesou tato jména:

Panna Maria Nanebevzatá                 ladění – c1     2000 kg
Svatý Jan Sarkander                         ladění – d1     1630 kg
Svatý Cyril a Metoděj                        ladění – e1     1130 kg
Svatý Josef                                      ladění – g1       660 kg
Svatá Rodina                                    ladění – h1      385 kg
Svatý Ignác                                      ladění – d2      225 kg
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan   ladění – e2      170 kg
Tento zvon nahradí nepoužitelný stávající zvon     ladění – e2 o váze 150 kg z roku 1844, který bude umístěn do Svatohostýnského muzea. Pro jeho historickou hodnotu a pěknou výzdobu by bylo škoda jej nechat přelít na nový zvon.
Stávající zvon     ladění – a1 o váze 450 kg má jméno Neposkvrněné početí Panny Marie a bude znít společně s novými zvony.

Duchovní správa a Matice svatohostýnská děkuje všem dárcům kteří přispěli nebo přispějí jakoukoliv částkou na nové zvony. Prosíme i o modlitbu za zdar díla. Poděkování chceme vyjádřit Nadaci ČEZ za její příspěvek 500 tis. Kč na odlití zvonů.

 

Pasovští mistři odlili sedm nových zvonů pro hostýnskou baziliku (reportáž ČT)

Zúčastnili jsme se odlévání nových zvonů pro baziliku (foto Lubomír Vaculčík, Luhačovice)

 

 

 

Pokračování