(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutní kalendář roku 2013

    Pokyny pro organizování poutí
     
1. ledna Út Po zaznění zvonů oznamujících příchod roku 2013 následuje pontifikální mše sv.
15.-16.března So Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr So v 7:15
17.března Ne Svatojosefská pouť mužů
27.dubna So Dvacátá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15
1.května St Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
5.května Ne Zahájení poutní sezony, pouť Klubu křesťanských žen, 9:15 pontifikální mše sv. a následuje Valná hromada Matice svatohostýnské, 10:30 Šestá pouť bohoslovců za povolání
11.května So Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři - přímý přenos do Rádia Proglas a TV Noe
18.května So Jedenáctá pouť podnikatelů a živnostníků, hlavní mše sv. v 10:15
20.května Po Třináctá pouť píšících křesťanů, hlavní mše sv. v 10:15
26.května Ne Jedenáctá pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10:15
1.června So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
4.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
7.června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
8.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10:15
15.června So Čtvrtá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11:30
22.června So Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
29.června So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
30.6.- 4.7. Ne
Čt
Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Kopečka na Velehrad po vytýčených trasách poutních cest
13.července So Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
11.srpna Ne První muzikantská pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
15.srpna Čt Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavní mše sv. v 10:15
18.srpna Ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
24.srpna So Pátá pouť pedagogů, pontifikální mše sv. v 10:00
25.srpna Ne Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
31.srpna So Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin,  v 10:15 pontifikální mše sv. za děti, rodiny a mládež, následuje program
7.září So Dvacátá první pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00
8.září Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:00
20.-21.září
So
Národní pouť Sekulárního františkánského řádu, zahájení mši sv. v 19:30 Pá a ukončení v So mší sv. v 10:15
6.října Ne Růžencová pouť
12.října So První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv.v 17:00, následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově
13.října Ne Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15, ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války
19.října So Patnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská troubená mše sv. v 10:15
24.prosince Út Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není
31.prosince Út Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.
     
     
    Týdenní kalendář 2013 Matice svatohostýnské a duchovní správy
     
    Poutě v roce 2012