(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutní kalendář roku 2014

    Pokyny pro organizování poutí
     
1. ledna St Po zaznění zvonů oznamujících příchod roku 2014 následovala mše sv. celebrovaná o. arcibiskupem Janem
16.března Ne Svatojosefská pouť mužů
4.-5.dubna So Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr So v 7:15
20.dubna Ne Zmrtýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
26.dubna So Dvacátá první pouť hasičů, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
1.května Čt Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
3.května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), o. Jiří Šolc SJ
4.května Ne Pouť Matice svatohostýnské, mši sv. v 9:00 celebroval o. arcibiskup Jan, následovala volební Valná hromada MSH
4.května Ne Sedmá pouť bohoslovců za povolání, mši sv. v 10:15 celebroval P. Ant. Štefek
17.května So Dvanáctá pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
24.-25.května So Ne Dvanáctá pouť včelařů, mši sv. Ne v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
25.května Ne Společná pouť čtyř matic olomoucké arcidiecéze na Svatém Kopečku u Olomouce
31.května So Devatenáctá pouť Radia Proglas a TV Noe, mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Pavel Posád, přímý přenos do Radia Proglas a TV Noe
7.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10:15. Pátá pouť zrakově postižených, hlavní mše sv. v 11:30
7.června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), o. Jiří Šolc SJ
8.června Ne Seslání Ducha Svatého - Boží hod svatodušní
9.června Po Čtrnáctá pouť píšících křesťanů, mši sv. v 10:15 celebroval o. Jiří Šolc SJ
10.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
14.června So Čtvrtá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
14.června So První pouť řidičů historických automobilů, mše sv. v 11:30, celebroval o. Jiří Šolc SJ
21.června So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), celebroval Mons. Josef Nuzík
27.června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sobotní pořad bohoslužeb, pouť členů apoštolátu modlitby, hlavní mše sv. v 10:15
28.června So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež, následuje program pro děti
2.-4.července St

Putování ze Svatého Hostýna na Velehrad po Cyrilometodějské poutní cestě
5.července So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), vede o. Jiří Šolc SJ
12.července So Pouť obce Slavkov p.H., hlavní mše sv. v 10:15
2.srpna So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), vede o. Jiří Šolc SJ
10.srpna Ne Druhá muzikantská pouť, hlavní mše sv. v 10:15 celebroval P. Bulvas
15.srpna Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, mši sv. v 10:15 celebroval Mons. Josef Nuzík
15.-19.srpna
Út
Putování Velehrad - Svatý Hostýn - Svatý Kopeček po Cyrilometodějské poutní cestě
17.srpna Ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celeboval o. arcibiskup Jan
23.-24.srpna Ne Tradiční orelská pouť, mši sv. v Ne v 10:00 celebroval o. arcibiskup Jan na venkovním oltáři
30.srpna So Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebroval o. arcibiskup Jan, současně taky šestá pouť pedagogů
6.září So 22. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, mši sv. v 10:00 celebroval kardinál D. Duka
6.září So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm), vede o. Jiří Šolc SJ
7.září Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, mši sv. v 9:00 celebroval o. arcibiskup Jan
12.-13.září
So
Národní pouť sekulárního františkánského řádu, zahájení mši sv. v 19:30 Pá a ukončení v So mší sv. v 10:15
26.-28. září
Ne
Putování z Velehradu na Svatý Hostýn po Cyrilometodějské cestě
5.října Ne Růžencová pouť
11.října So První den dušičkové pouti, mši sv.v 17:00 celebroval o. biskup Josef, následoval světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově
12.října Ne Druhý den dušičkové pouti, mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Josef, ve 13:00 Te Deum a sv. požehnání
18.října So Šestnáctá myslivecká pouť, svatohubertskou troubenou mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Pavel Posád
23.listopadu Ne Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24.prosince St Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše sv. není
31.prosince St Sv. Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 mše sv. celebrovaná o. arcibiskupem Janem
     
     
     
    Poutě v roce 2013