Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2015

 

Rok 2015 jsme mnozí z nás zakončili na Svatém Hostýně tradiční poutí,

která byla současně našim vstupem do roku 2016. Účast zejména mladých lidí na ní byla opravdu veliká a všichni, kteří se na Svatý Hostýn vypravili se ani nevešli do baziliky. Poutníci zcela zaplnili i kapli sv. Josefa v pravém ambitu, kde byl displej s přenosem obrazu z vysílání TV Noe. Mnoho poutníků se muselo spokojit s účastí na bohoslužbě před bazilikou. I když byl jasný mrazivý večer, tak naštěstí nefoukalo. Tento prostor byl ozvučněn.
Hlavním celebrantem byl o. arcibiskup Jan společně s čtyřmi desítkami kněží doprovázených ministranty a to nejen z olomoucké arcidiecéze. Mši svatou doprovodili svými hlásky Děcka ze Skoronic i přes pozdní noční hodinu.
Hlavní událostí bylo otevření Svaté brány milosrdenství před mší sv. Mottem celé pouti bylo "Buďme milosrdní, jako je milosrdný náš Otec."
Rozloučení s bazilikou a s poutí bylo ve znamení hlaholu zvonů.
Adorace, TeDeum, otevření Svaté brány a mše svatá na počátku roku 2016 ze záznamu, jak jej pořídily kamery TV Noe.
Přiložené fotografie dokumentují hlavně otevření Svaté brány.

 

Videozáznam - Děcka ze Skoronic v bazilice a fotografie ze mše sv. a následného vystoupení 30. prosince

 

Večerní odjezdy autobusů na Silvestra 31. prosince z Bystřice p. Host. na Svatý Hostýn
20:00  21:00  21:30  22:00  22:30  23:00  23:15
Zpět ze Svatého Hostýna - 01:00  02:00

 

V bazilice na Svatém Hostýně nastaly ve vánoční době "drobné" změny

Tam, kde si návštěvníci zvykli na veliký betlém bude od svátku sv. Silvestra a dále po celý rok Milosrdenství otevřená Svatá brána. Je to mimořádný dar a pocta od papeže Františka, kterého se dostalo i Svatému Hostýnu. Poněkud skromnější betlém než bylo obvyklé je v prostoru bočního oltáře naproti, zasvěcenému sv. Šebestiánovi.
Svatá brána je v tzv. severním bočním vstupu, který se používal jen vyjímečně. Bude opatřena chráněným zádveřím, protože povětrnostní podmínky na Svatém Hostýně jsou poněkud drsnější, než je tomu ve velkých městech a katedrálách.

     
 

 

Folklorní soubor Děcka ze Skoronic bude zpívat v bazilice na přelomu roku 2015/2016

Plánovaná vystoupení:
Ve středu 30. prosince 2015 zazpívají při mši sv. v 11:15 a po mši sv. budou mít vystoupení.
Ve čtvrtek 31.12. zazpívají při mši sv. v 9:15.
1. ledna 2016 na půlnoční mši sv. zazpívají při obětování a přijímání,
11:15 zazpívají při mši sv. při obětování a přijímání, po mši sv. vystoupení asi 25 min.
2. ledna zazpívají při mši sv. v 9:15.

 

Hodnocení poutní sezony 2015

Organizování poutí v každé poutní sezoně se již stalo rutinní záležitostí. Jednotlivé poutě se již se železnou pravidelností opakují. První pouť hasičů je v dubnu a jako poslední pouť je v říjnu pouť myslivců.
Vždy do konce předchozího roku se poutě musí naplánovat tak, aby nedocházelo ke kolizím, např. se státními svátky nebo jinak významnými dny. Je dobré, že na organizování jednotlivých poutí se podílí lidé mladších ročníků, děti přebírají žezlo po svých rodičích. To se za dobu mé přítomnosti na Svatém Hostýně plně potvrdilo. Zvláště je nutno zdůraznit, že tito organizátoři připravují poutě ve svém osobním volnu bez nároku na mzdu, a to z lásky k poutnímu místu, aby se společně podělili o radost s ostatními lidmi.
Někteří poutníci přicházejí na Svatý Hostýn kdykoliv během roku, ale jsou i takoví, kteří jedou pouze na tu „svoji“ vybranou pouť, která je pro ně ta nejlepší a nejzajímavější. My, co pracujeme na Svatém Hostýně, jsme rádi, že toto místo i nadále přitahuje poutníky i turisty a každým rokem přibývají pozitivní ohlasy na areál našeho poutního místa, a to jak na čistotu a upravenost, tak i na poskytované služby. Tato skutečnost nás potom motivuje do nové tvůrčí činnosti.
Na našich webových stránkách (www.hostyn.cz) si každý může prohlédnout videozáznam z poutí, kterých se nemohl účastnit. Poutě pro nás natáčí pan Rostislav Králík ze Žákovic. Tyto videozáznamy jsou profesionálně zpracované a všem bych doporučila si některý ze záznamů prohlédnout. Vždyť některé ze záznamů přebírá také TV Noe. Panu Králíkovi za tuto službu moc děkujeme.
V letošním roce jsme pro návštěvníky v Jurkovičově sále připravili výstavu tří malířů – Ladislava Šestáka z Fryštáku, Jiřího Grossmana z Bystřice pod Hostýnem a P. Richarda Greisigera ze Svatého Hostýna, který se věnuje malování jako samouk. Právě velká odezva byla na jeho obrazy. Jeden z návštěvníků na obrazy P. Greisigera reagoval slovy: „Tyto olejomalby pozvedají ducha člověka a ukazují lidem cestu vzhůru k Bohu, přinášejí radost a naději.“
I v roce 2016 budeme pokračovat ve výstavní činnosti, abychom návštěvníkům zpestřili pobyt na Svatém Hostýně. Máme naplánovanou výstavu obrazů z našeho poutního místa od autorů, kteří se účastnili kurzu na Svatém Hostýně každoročně pořádaným pod názvem Malování v Hostýnských vrších.
Novinkou v letošní poutní sezoně byly adorace, které probíhaly v kapli sv. Josefa. I v příštím roce budou adorace pokračovat, a to každý první pátek v měsíci a každou sobotu od 10:30 do 12:45 (od května do října). Tuto službu zajišťují členové výboru Matice svatohostýnské podle rozpisu vyvěšeného na recepci Poutního domu č. 3.
Všem příznivcům Svatého Hostýna přejeme do nového roku hodně zdraví, vitalitu a Boží požehnání.
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

 

Vzpomínka na P. Jana Chromečka SJ

 

Návštěva zahraničních pedagogů

V úterý 3. listopadu se počasí na Svatém Hostýně úplně vymykalo tomu, čemu jsme zvyklí říkat dušičkový čas. Sluneční paprsky, nezvykle teplý vzduch a barevné podzimní listy třepetající se ve větru oblažovaly několik posledních poutníků a návštěvníků našeho poutního místa. Svatý Hostýn nyní po skončení poutní sezony pomalu utichá.
Skupina 24 vysokoškolských učitelů z univerzity v anglickém městě Birminghamu, dále s nimi několik pedagogů ze škol a z univerzity v tureckém Nevsehiru (ze známé oblast Kapadokie) a také i zástupci tamější školské správy zavítali v doprovodu několika zdejších hostitelů na Svatý Hostýn. V rámci mezinárodního programu „Erasmus“ poznávali vybrané české školy.
Odpoledne jsme se rozhodli ukázat jim kulturní a duchovní klenoty našeho kraje. Když vystoupili z autobusu, čekaly je památné schody, kterými vystoupali k malebné bazilice. U ní je přivítal její rektor P. Jiří Šolc SJ. Krátce jim o poutním místě pověděl. Poté jsme vstoupili do chrámu. Hosté ani nestačili vydechnout obdivem nad krásou interiéru, když spustila a zaburácela nádherná varhanní hudba a poté zazněl asi dvacetiminutový koncert dětského pěveckého sboru z jedné ze zlínských škol. Koncert – toto malé překvapení, připravené pro hosty z daleké ciziny, byl ve sluncem prozářené bazilice pro všechny nevšedním zážitkem.
Většina turecké části delegace vyznává muslimské náboženství, všechny tyto ženy měly hlavy zahaleny tradičními šátky. Všimli jsme si jejich zvědavých pohledů a letmého nakukování, nenápadného otvírání dvířek zpovědnice, kterou při vycházení z baziliky míjeli… Jiný kraj, jiný mrav…
Poté pedagogové prošli Jurkovičovou křížovou cestou a zavítali na rozhlednu. Z ní se toho jasného odpoledne naskytl opravdu výjimečný výhled. Procházeli jsme s paní průvodkyní, která hostům sdělovala s pomocí tlumočnice všechny důležité kulturně historické informace, a odpovídala na jejich otázky.
Byli jsme vděčni P. Jiřímu Šolcovi SJ, panu varhaníkovi Miloslavu Minaříkovi, vedoucí hospodářské správy Dagmar Fojtů i průvodkyni Lence Kocurkové, že nám umožnili tuto návštěvu. Náš milý Svatý Hostýn jsme tak společně prezentovali do světa.
Zdeňka Jančíková

 

Všechny cesty vedou na Hostýn

Pouť na Hostýn může být i jiná než duchovní. Po cestách vzhůru dnes stoupají nejen věřící, ale i turisté nebo sportovci, každý za svým cílem. „Snažila jsem se vytvořit prostor pro novou formu poutě, v níž si každý najde to své,“ říká v úvodu své práce Bystřičanka Ing. arch. Lenka Bulisová. Svou diplomovou práci obhájila loni na fakultě VUT v Brně pod vedením Ing arch. Jiřího Marka a pokusila se v ní o nové architektonické pojetí a úpravu cesty na Svatý Hostýn.
Práce je rozdělena na několik částí – urbanistickou a návrhovou, úvod pojednává o stavební historii místa. Autorka vytipovala několik tras mířících k Vodní kapli pod vrcholek Hostýna. „Dodnes jezdím závody na horských kolech. Všechny cesty, silnice a stezky analyzuji každodenně, a proto vím, kde se stahuje dřevo, kudy v zimě teče voda, kudy chodí lidé málokdy, a kudy naopak často,“ říká Lenka Bulisová. Vybrané výchozí body k cestě na Hostýn jsou čtyři – vlakové a autobusové nádraží v Bystřici pod Hostýnem, parkoviště na Chvalčově u Staré císařské cesty a hospoda ve Slavkově pod Hostýnem. Speciálně upravených zastavení na cestě vzhůru je pak v projektu sedm: autobusová zastávka u hřbitova, rozcestí Staré císařské cesty a cesty od Lázní nazvané Dolní Antoníček, lávka u lomu, slavkovská stráň, Vodní kaple, prodejní stánky a nové informační centrum u zastávky autobusu na Hostýně. Některá místa autorka vybrala pro jejich historii, jiná pro zajímavý výhled či netypické složení terénu.
Trasa vedoucí z Bystřice pod Hostýnem je v projektu rozdělena na část městskou a lesní. Autorka navrhuje zřetelné značení v jednotném stylu, rozcestníky, sjednocení povrchu chodníků i městského mobiliáře. V lese zpevňuje chodníky, některé problematické části stezek jsou nadkryty palubami položenými nad terénem, a buduje víceúčelové zastávky.
Jako problém prostoru zastávky u hřbitova uvádí projekt například absenci sociálního zázemí, zmatený informační systém a nepřipravenost místa na nárazový provoz. Návrh přidává parkovací místa pro návštěvníky hřbitova, objekt zastávky se sociálním zařízením, lavičky uvnitř i venku, parkoviště pro kola, hrací prostor pro děti, nové informační tabule. Drobná stavba je z modřínového dřeva a kovu, se zelenými střechami.
Na rozcestí Dolní Antoníček projekt plánuje vytvoření ohrazeného odpočinkového místa s prostorami pro oddělené i společné posezení poutníků, nad hůře dostupným lomem pak průchozí nadzemní obloukovitou lávku s lavičkami, z jejíhož středu by byl možný výhled až na Svatý Kopeček u Olomouce a k Přerovu. Terasovitá, částečně krytá odpočinková místa s otevřeným pohledem ke Slavkovu zapuštěná do terénu situuje projekt nad Slavkovské louky. Drobné stavby stojící pod Vodní kaplí jsou podle projektu v současné době v havarijním stavu a místo je v zimních měsících špatně dostupné. Právě sem, do místa, které má svou klidnou atmosféru a kde ústí prameny pitné vody, by autorka projektu umístila jednoduché objekty pro ubytování s průhledy do lesa a krytým sezením vhodné pro meditaci. Upraveno by bylo stávající zařízení na čerpání pitné vody.
Projekt počítá s tím, že by drobné prodejní stánky lemující hostýnské schodiště byly ponechány na místě. Inspiruje se přitom členěním, jež navrhl už architekt Dušan Jurkovič – pravá strana vrcholku Hostýna ve směru od baziliky měla být věnována světskému životu, levá duchovnímu. Stánky by podle projektu změnily podobu, přibyly by posuvné stěny, bylo by zjednodušeno jejich zásobování a zvýšena bezpečnost vybudováním přístupových teras pro zákazníky.
U výstupu z autobusu na Hostýně pak projekt počítá s objektem moderního informačního centra, kde by bylo kromě informací o poutním místě a okolí k dispozici jak sociální zařízení, tak odpočinková místa a úschovna kol. Všechny objekty by byly stavěny z přírodních materiálů – ze dřeva, kamene a kovu.
„Hostýn je jedním z nejvýznamnějších míst na Moravě s bohatou historií, duchovním významem a překrásnou přírodou,“ říká autorka projektu Ing. arch. Lenka Bulisová. „Má práce má být inspirací, pokusem o modernizaci, startovacím bodem pro obrození cesty vzhůru.“
Veřejnosti byl zajímavý projekt představen v rámci Dne architektury a prezentován bude také v pondělí 9. listopadu 2015 v 17 hodin ve velké zasedací místnosti bystřické radnice.
Bystřický zpravodaj - msch
Fotografie - vizualizace diplomky Lenky Bulisové

Projekt byl představen i v rámci jednání výboru Matice svatohostýnské dne 13. listopadu 2015 na Svatém Hostýně. Jednání se zúčastnili i starostové obcí Chvalčov, Slavkov pod Hostýnem a starosta obce Horní Lideč.

 

Zvěřinové hody

Penzion Ovčárna zve na zvěřinové hody, které se uskuteční o víkendu 20.–21. listopadu 2015 na Svatém Hostýně. Čekají Vás speciality z jeleního, kančího, srnčího, bažantího i jiného masa.
V pátek od 18:00 zahraje k poslechu skupina Dubina. Vstupné 100 Kč.
V sobotu se obědy budou podávat od 10:30.
Rezervace na tel. 731 464 265.

 

 

Sdružení křesťanských podnikatelů Kompas zve k duchovní obnově

Duchovní cvičení pro křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné činné osoby i pro jejich rodinné příslušníky pořádá ve dnech 12. až 15. listopadu na Svatém Hostýně sdružení Kompas. Duchovní cvičení povede P. Josef Čunek. Informace: e-mail: jiri.jemelka@btci.cz

 

 

Vzpomínková slavnost na všechny zemřelé

Farnost sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem zve v pondělí 2. listopadu 2015 na mši svatou v 16:00 věnovanou vzpomínce na všechny věrné zemřelé. Po mši svaté v kostele sv. Jiljí bude následovat v 17:00 světelný průvod na městský hřbitov.

 

 

 

Opustil nás pan Karel Vysloužil, básník, organizátor poutí píšících křesťanů na Svatém Hostýně

 

Již třetím rokem se v Košicích uskutečnil "MiniVeľtrh pútnických miest",

který byl opět připraven v polovině října Občanským sdružením Feman, slovensko-evropská kulturní společnost. Tentokrát byli účastníci především z maďarských poutních míst. Matice svatohostýnská byla na veletrhu taky zastoupena.
Vlastní veletrh se konal v pondělí 19. října v Kněžském semináři v Košicích a předcházely mu různé doprovodné akce. Na Spišské Kapitule, kde jsem byl ubytován, se vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců maďarských poutních míst (benediktínské opatství v Tihanyi, dvě poutní místa v Debrecíně a benediktínské arciopatství v Pannonhalmě). Opat z Tihanyi byl naštěstí původem ze Slovenska a když jsme použili naše zbytky angličtiny tak jsme se domluvili a dověděli se něco i o našich poutních místech.
Začali jsme prohlídkou poutního kostela v blízké Žehře, prohlédli si i přilehlý hřbitov, pokračovali prohlídkou Spišské Kapituly a katedrály sv. Martina. Okolí je "přesyceno" dalšími památkami z nichž mnohé jsou pod ochranou Unesco. Ale ty budou na programu snad někdy příště.
V neděli jsem se zúčastnil svaté liturgie Jána Zlatoústého doprovazené zpěvem dvou sborů z Ukrajiny v katedrále Narození přesvaté Bohorodičky v Košicích. Byl to pro mne opravdový zážitek.
Pak k večeru byl veletrh zahájen mší sv. v Dómu sv. Alžběty (už zcela v novém po GO). Je to sídelní chrám košického arcibiskupa, který celebroval. Ještě předtím jsme si mohli prohlédnout hlavní košické kostely v centru města. Jsou to opravdové skvosty (viz přiložené fotografie).
Další den (pondělí) už tu byl veletrh. Kněžský seminář - instalace stánku - slavnostní otevření a pak už jsme se věnovali přednáškám a návštěvníkům. Po chvílích byl čas i na navazování kontaktů, které jsme nestihli před zahájením veletrhu. A taky jsme se věnovali slovenských sdělovacím prostředkům, jejichž zástupci nás zpovídali a natáčeli. U některých návštěvníků jsem se setkal s tím, že poutní místo Svatý Hostýn znají, navštívili ho, u jiných jsem musel lokalizovat kde se nachází. Věřím, že i tímto způsobem prezentace na veletrhu se naše poutní místo dostává do podvědomí širší veřejnosti.
Ivo Buráň

Fotografie ze Spišské kapituly, z Košic a z veletrhu

V Košiciach sa konal 3. MiniVeľtrh pútnických miest Via Cassoviensis

Zpravodajství slovenské TV Lux z "MiniVeľtrhu pútnických miest" (od 5:25 min)

V pondelok 19.10.2015 som navštívil Átrium Kňažského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach kde sa konal miniveľtrh pútnických miest Via Cassoviensis.
Dozvedel som sa o tomto podujatí deň predtým na sv. omši v košickej katedrále sv. Alžbety. Zaujalo ma to a bol som milo prekvapený. Miniveľtrh sa konal za medzinárodnej účasti a to hlavně maďarských pútnických miest, niektoré som poznal, niektoré pre mňa boli nové, nespoznané a medzi tie neznáme patrilo aj pútnické miesto na východnej Morave - Svätý Hostýn, ktorý tam mal svoj stánok tak ako ostatné pútnické miesta - prezentujúci bol milý, zdielny a ochotný vysvetliť a opísať svoju destináciu.
Na prezentácii ma zaujalo aj to, že Svätý Hostýn nie sú len sakrálne stavby, ale je zasadený do krásnej prírody, je tam možnosť pomerne komfortného celoročného ubytovania a to podľa mňa spolu dotvára podmienky pre skutočný odpočinok tela a krásne prírodné prostredie vždy pomáha a pôsobí ako katalyzátor pre rýchle a dokonalé pookriatie duše.
Moja prvá návšteva Sv. Hostýna bola teraz iba na webu, stránka ma zaujala a snáď aj ona bude patriť medzi moje obľúbené a dúfam, že si raz pozriem aj ten reálny Sv. Hostýn. Chcem poďakovať zainteresovaným, že mi dali možnosť rozšíriť si vedomosti a šancu navštíviť a spoznať zas niečo nové a zaujímavé.
Arpád Nagy, Košice

V Košicích se uskuteční MiniVeletrh pouních míst Via Cassoviensis

 

Duchovní obnova pro jezuitské přátele

Svatohubertská pouť 2015 byla v sobotu 17. října

 

Nový výtvarný skvost na Svatém Hostýně

Neděle 11. října 2015 byla zatím nejchladnějším dnem letošního podzimu. Teplota sice nepřekročila nulu, ale studený severovýchodní vítr vytvářel pocitově mírný mráz. Vpravdě dušičkové počasí se zataženou oblohou nemohlo vytvořit lepší atmosféru pro Dušičkovou pouť, kterou dopoledne sloužil ve svatohostýské bazilice olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po jejím skončení jej čekal ještě jeden důležitý úkol. Byl požádán o požehnání nově restaurovaného karamického obrazu Jano Köhlera na 1. zastavení svatohostýnské křížové cesty, kterou dnes tak pohodlně a nespravedlivě označujeme jako Jurkovičovu křížovou cestu.
Její první zastavení bylo vytvořeno a realizováno jako poslední v roce 1933. V této době měl již Jano Köhler jasno v oblasti technologie výroby keramického obrazu, byl si plně vědom jejích barevných možností, a především si uvědomoval, jak výtvarně uspořádat a pojmout situaci před Ježíšovým ukřižováním, jak zachytit symboliku celé události, aby nepřipouštěla jakoukoliv pochybnost a poskytovala jednoznačný výtvarný výklad. Téma soudu před Pontským Pilátem považoval Köhler za stěžejní pro celý cyklus.
O styl restaurování se mezi odborníky vedly dlouhé a vášnivé diskuze. V některých chvílích se zdálo, že k restaurování ani nedojde. Volba akad. sochaře Vojtěcha Paříka k provedení tohoto nelehkého úkolu se ukázala nejen správnou, ale přímo ideální. Vojtěch Pařík dokázal ke spolupráci získat tým výjimečných lidí, který pod jeho vedením vyřešil všechny požadavky památkářů a obnovil keramický obraz tak, že dnes hovoříme o „druhém originálu“.
Šest dlouhých let trvaly práce na novém uchycení, na obnovení technologie jednotlivých keramických kachlů, jejich přesném výtvarném vyznění, aby vypadaly jako vyrobené za časů Jano Köhlera. Z prvního zastavení na nás září barvy, odehrává se před námi děj, který tak dobře známe z evangelií.
Slavnostního žehnání se zúčastnila řada významných hostí. Mezi nejčestnější patřila malířova 94letá dcera Ludmila Starostová, jejíž ruce byly malíři modelem pro ruce Pilátovy. Před dokončeným dílem pohovořil Vojtěch Pařík, který realizaci náročného úkolu přirovnal k božímu zázraku. Připomněl také, že bez spolupráce své ženy Passionarie Parik, šperkařky, by nikdy tento úkol nesplnil. Vzpomněl ale také na své další spolupracovníky v keramičce v Podbořanech, na ty, kdo řešili mnohé technické problémy a pomáhali v mnoha oblastech. Také paní Passionaria krátce vyslovila svou radost z dokončeného díla.
Poté přistoupil arcibiskup Jan Graubner ke slavnostnímu požehnání. Silný vítr odnášel vůni kadidla nad stromy. Dílo arcibiskup vykropil svěcenou vodou, požehnal mu, požehnal jeho obnovitelům a všemu zúčastněnému lidu. Vojtěchu Paříkovi, jeho ženě a všem, kdo se tohoto díla zúčastnili, popřál mnoho zdraví a pohody, aby společnými silami pokračovali v restaurování dalších dvou zastavení křížové cesty. Církevní představitelé, autoři celého díla a význační hosté si mnoho dalších věcí vysvětlili a povyprávěli v teple na dobrém obědě.
Ve středu 21. října proběhla úřední kolaudace, jíž byli přítomni manželé Paříkovi, Národní památkový ústav Kroměříž zastupovala Mgr. Anna Grossová, duchovní správu na Svatém Hostýně reprezentoval P. Ing. Jiří Šolc SJ. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem zastupovala Ing. Dagmar Navrátilová. Podle vyjádření Mgr. Grossové se spolupráce s restaurátory i duchovní správou postupně vyjasňovala a vyvíjela až k téměř dokonalé shodě. Potěšila ji také tabule zachycující postup prací na restaurování, umístěná poblíž prvního zastavení na venkovní zdi sousedící kaple.
Účastníci kolaudačního řízení při krátkém posezení u kávy vzpomněli na některé chvíle, v nichž šlo „do tuhého“. Pan Pařík konstatoval, že uplynulých šest let bylo těžkých, ale že práce na replice Köhlerova díla změnila život jemu i jeho manželce v mnohém k lepšímu. Práce je vnitřně obohatila, získali nové vědomosti a schopnosti a poznali malíře Jano Köhlera, jako by byli členy jeho tehdejšího týmu. A protože kolaudační řízení proběhlo bez závad, mohli všichni jeho účastnící konstatovat, že „finis coronat opus“, tady že konec korunuje dílo. V případě prvního zastavení svatohostýnské křížové cesty to platí stoprocentně.
Při této příležitosti mne napadá, zda bychom neměli „novou“ svatohostýnskou křížovou cestu nazývat přinejmenším Jurkovičovou a Köhlerovou? Autorská dokonalost a výtvarná jedinečnost nás přesvědčuje o oprávněném, minimálně polovičním Köhlerově autorském podílu na tomto stavebním a výtvarném skvostu naší sakrální architektury.
Bystřický zpravodaj - PaM

Obnovený Köhlerovův karamický obraz - první zastavení křížové cesty
Idnes.cz píše o opravách Jurkovičovy křížové cesty
Köhlerovy karamické obrazy jsou světový unikát
Filmový sestřih z druhého dne dušičkové pouti byl ve znamení žehnání obnoveného karamického obrazu  fotografie

 

Filmový sestřih z prvního dne dušičkové pouti   fotografie

 

Myslivecká pouť bude v sobotu 17. října

Navštivte 7. října v Brně večer s P. Miroslavem Heroldem SJ

Růžencová pouť bude v neděli 4. října

Děkanáty Kroměříž a Holešov pořádají pouť za obnovu rodin a za nová povolání v sobotu 26. září

 

Soutěž pro děti a mládež - III. kolo

Pro III. kolo soutěže jsme v červnových Listech svatohostýnských stanovili uzávěrku do 15. září. Protože však slunečné počasí a čas volna psaní a malování nepřály, což jsme trošku i očekávali, rozhodli jsme se termín pro zaslání soutěžních prací prodloužit do 31. října 2015.
Pro všechny, kdo chtějí ještě jednou ukázat, kolik krásných myšlenek dovedou slovy či obrázkem ztvárnit, jsou opět připraveny ceny: poukaz na víkendové ubytování na Svatém Hostýně, předplatné časopisu Nezbeda a jiné věcné dárky.
Připomínáme zadání základního úkolu III.kola (pro všechny věkové kategorie):
Namaluj svůj oblíbený příběh z Bible.
Obrázky všech velikostí, libovolnou výtvarnou technikou.
Práce zašlete nebo předejte na recepci Poutního domu č. 3 do 31. října 2015.
Označte je z přední strany jménem, příjmením, napište svůj věk. Na zadní stranu uveďte školu a bydliště. Adresa: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice p. Host.

K tomuto úkolu byly připojeny dva dobrovolné, určené pro ty, kdo chtějí prokázat ještě více své dovednosti a schopnosti. Jejich zadání nasleduje:
Prémiový úkol č. 2 - dobrovolný: pro děti od 8 let:
Zjisti při své návštěvě na Svatém Hostýně, kolikrát je Panna Maria vyobrazena na vnitřních stěnách a stropě baziliky. (Pouze nástěnné malby a mozaika) Výsledný číselný údaj napiš.
Prémiový úkol č. 3 – dobrovolný: pro mladé 12 - 15 let:
Zpěvák Jaromír Nohavica zpívá v jedné své písni: „A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mně stál“. Původní příběh však čteme ve Starém zákoně: “Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a kolem jeho roucha naplňoval chrám.Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem.I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře,dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.
Izaiáš, 6, 1-8.
Andělé - duchovní bytosti, poslové od Boha k člověku. Také andělé strážní, kteří nás chrání a bdí nad námi. I někdo z lidí nám někdy přinesl důležité poselství. Někteří z našich bližních nám každodenně tiše pomáhají, starají se, chrání nás, aby se nám nic zlého nestalo. Znáte a máte takové kolem sebe? Napište o nich…

 

V Beskydech a Hostýnských vrších se masivně šíří kůrovec

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel

Pěší pouť otců s dětmi Svatý Kopeček - Svatý Hostýn ve dnech 18.- 20. září

V sobotu 19. září pořádají děkanáty Vsetín a Přerov prosebnou pouť za obnovu rodin a za nová povolání

Děkánátní pouť osob s omezenou pohyblivostí ve čtvrtek 17. září

Děkanáty Prostějov a Vyškov pořádají pouť za obnovu rodin a za nová povolání v sobotu 12. září

Pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky se konalo v neděli 6. září

Dvacátá třetí muklovská pouť byla v sobotu 5. září, filmový sestřih z této pouti

 

Ohlédnutí za poutí rodin a učitelů na Svatém Hostýně Slunce

Byl poslední prázdninový víkend. S celou rodinou a přáteli jsme vyrazili na pouť. Chtěli jsme spolu s ostatními poděkovat za prázdniny na Svatém Hostýně. Při výstupu na kopec nás provázela zář slunce. Byl krásný den. Po slavení mše svaté se tak děti mohly rozptýlit po prostranství okolo baziliky a projít stanoviště s úkoly motivovanými tématy blahoslavenství. Také bylo připraveno divadelní představení a pro rodiče a učitele přednášky či procházka se zamýšlením.
Slunce jistě mělo svůj podíl na dobré náladě svým jasem, teplem, světlem… Přesto se většina účastníků pouti, ať už rodiče, děti nebo učitelé v 15 hod. uchýlili do stínu baziliky. Slunce. I zde v bazilice. Za zpěvu známých písní jsme mohli pokleknout před Nejsvětější svátostí. Při pohledu na děti, které si posedaly co nejblíž k oltáři na nachystané podsedáky ve tvaru květin, jsem si znovu uvědomila, jak moc jsou tyto chvíle důležité. Podobně jako květiny nemohou bez slunce růst, je to i s námi. Žádný čas strávený v přítomnosti eucharistického Krista není zbytečný. Právě naopak. Je to prostor, kdy můžeme čerpat Jas, Teplo, Světlo… Když jako dospělí sami zakoušíme „na vlastní kůži“ uzdravující sílu v Ježíšově přítomnosti, nemůžeme si tuto zkušenost nechat sami pro sebe. Děti, které jsou nám svěřeny, by měly být prvními, se kterými se o tuto radost budeme dělit a tak i přirozeně vést ke Kristu, nejlepšímu učiteli. Na Svatém Hostýně jsme mohli zakusit, že při vhodně zvolených krůčcích může být adorace i pro děti prostorem setkání s Ježíšem – blízkým přítelem. Díky citlivému vedení adorace jsme se i my dospělí mohli znovu učit ztišit, v duchu i nahlas děkovat, prosit, jen tak být a nastavit své nitro Slunci…
Oldin, maminka Saša

Sluníčková tečka za prázdninami v olomoucké arcidiecézi, sobota 29. srpna, filmový sestřih z pouti

 

Pouť vděčnosti řeholníků a řeholnic za dar zasvěceného života byla od 27. do 29. srpna

 

22. a 23. srpna 2015 byla orelská pouť,

snímky:  sobota 1 sobota 2 sobota 3 a neděle.
Video - nedělní mše sv. na venkovním pódiu v rámci orelské pouti a následné orelské shromáždění

 

K důstojnému slavení Nanebevzetí Panny Marie přispěli i poutníci ze Všechovic - mše sv. a křížová cesta

 

Dlouho očekávaný déšť na Hostýně škodil

Jen se třinácti zastaveními se po bouřce z předminulého týdne musí spokojit věřící, kteří budou chtít projít tzv. starou křížovou cestu na Svatém Hostýně.
Ze změny počasí a dešťů, o něž se věřící v posledních týdnech usilovně modlili, nemají všichni jen radost. Prudká noční bouřka, která se v sobotu 15. srpna přehnala nad Svatým Hostýnem, totiž zcela zničila 8. zastavení jedné ze dvou místních křížových cest a poškodila také terasovitou stezku sestupující z vrcholu k penzionu Ovčárna.
„Momentálně se čeká na vyjádření pojišťovny, která musí škodu vyčíslit,“ uvedl pro KT předseda Matice svatohostýnské Lubomír Vývoda. Náklady na rekonstrukci křížové cesty by přitom podle jeho předběžného odhadu nemusely přesáhnout dvě stě tisíc korun. „Peníze budou poskytnuty z prostředků místní duchovní správy, která o sakrální stavby na Svatém Hostýně pečuje,“ dodal.
K opravě jednoho ze zastavení křížové cesty, která byla posvěcena roku 1902, bude podle Vývody třeba nově zbudovat samotnou cihlovou stavbu a také zrekonstruovat poškozený reliéf, na němž Ježíš napomíná plačící ženy.
„Tato křížová cesta naštěstí není památkově chráněna, a celý proces tak bude moci probíhat rychleji,“ poznamenal Vývoda a doplnil: „Pokud bude dlouhý a suchý podzim, mohlo by se zastavení křížové cesty opravit ještě v letošním roce. Když nám počasí přát nebude, rekonstrukce se uskuteční na jaře příštího roku.“
Další škody, které na Hostýně napáchala bouřka, zejména tedy poškození vodou vymletého terénního schodiště, podle Vývody průběžně odstraňují zaměstnanci Matice svatohostýnské v rámci běžné údržby.
Jiří Gračka
Silná noční bouřka 15. 8. zdemolovala 8. zast. staré křížové cesty a poškodila schodiště nad Ovčárnou

 

Milé sdělení a poděkování z Vacenovic a Třebechovic

Chvála Kristu

Milí přátelé,

jsem důvěrnice Matice svatohostýnské už hodně let. Ráda jezdím na Svatý Hostýn, vždycky se vracím domů s novou silou a radostí. Ale přišla nemoc, nemohu moc chodit z domu a je najednou moc věcí jinak. Dřív jsem chodila na mši sv. skoro denně, teď mohu jen občas anebo vůbec. Ke zpovědi a sv. přijímání taky mohu jen někdy. Až teď si uvědomuji, jaký velký dar je možnost volného neomezeného pohybu. Nejvíc chybí mše sv., svátosti a lidi.
Trochu umím na počítači, a děkuji za to Bohu. Mohu být na mši sv., modlit se růženec, najít si, kdo má dnes svátek ... Nejradši mám přenosy z Hostýnka. Pokaždé v duchu děkuji těm, kteří se o toto starají. Už dlouho chci napsat toto poděkování, pořád odkládám. Neumím se moc dobře vyjadřovat. Ale včerejšek už mne přinutil.
Ráno chvilku po probuzení už jsem věděla; dnes nikam nejdu, mše bude zase jen z internetu. Tak v 9 byla mše sv. z Hostýnka. No, splněná nedělní povinnost. Odpusťte upřímnost.
Nechala jsem si ještě přenos z baziliky, jen tak, abych viděla co bych mohla, kdybych mohla. A najednou vidím venkovní podium a za chvíli začíná další mše, celebruje o. biskup Hrdlička. Ta radost! Pouť dechovek a já mohu být při tom. Děkuju Bože.
Kázání bylo připravené určitě pro všechny v takové náladě jako byla ta moje. "Všechno co dýchá ať chválí Hospodina". Nádherné téma, mistrovsky rozvedené.
Děkuji, Bože, chce se mi ještě i teď volat. Až do večera se mi chtělo zpívat. Tak umí potěšit jen On. Děkuju vám všem, jsem moc ráda, že vás mám moji milí přátelé.
Věřím, že ještě dostanu milost si zase zajet na milovaný Hostýnek, že se ještě uzdravím. Přeju a vyprošuji vám všem stálé Boží požehnání.
10. srpna 2015
Marie Dobešová Vacenovice

Muzikantská pouť se nám líbila, Irenka a zeť byli venku, já v bazilice. Vyhovovalo mně, že pouť byla taková klidnější. Kázání Mons. Hrdličky jako vždy nezklamalo. Odkazy na Starý zákon, citery, harfy, Jerišské trouby atd. nám zdůraznily důležitost a záslužnost dechových hudeb. Jak by bylo možné bez nich žít :-) ? Též si budu pamatovat, že Pán Ježíš zpíval. To jsem ještě nikdy neslyšela a hodí se mně to, až zase někde uslyším takové pitomé rádoby akademické úvahy, jako jestli se Pán Ježíš smál či ne a pod.
Z rozžhavených Třebechovic Vás srdečně zdraví M.Š.

V neděli 9. srpna se uskutečnila 3. muzikantská pouť na venkovním pódiu a filmový sestřih z této pouti

 

Pěší pouť otců s dětmi Svatý Kopeček - Svatý Hostýn ve dnech 18.- 20. září

Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout otcům (snad i maminkám - dle společné domluvy) a jejich ratolestem další pouť s jinou trasu. Na začátku školního roku chceme poprvé společně vyrazit na trasu ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn v termínu od 18. (večer) do 20. září 2015.
Pouť zahájíme v pátek, večerní mší sv. v bazilice na Svatém Kopečku a ukončíme v neděli odpoledne mší v bazilice na Svatém Hostýně. Jako vždy budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo. Přespíme na faře ve Velké Bystřici a v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova. Poutí by nás měl provázet kněz.

Příspěvek:
táta a dítě nad 12 let (celá porce obědu): 400,- Kč
dítě 6 až 12 let včetně (poloviční porce obědu): 350,- Kč
dítě do 12 let (poloviční porce obědu): 300,- Kč

Přihlášky: vyplňte, prosím, tento formulář...

Kontaktní osoba:
Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

 

Koncert barokní hudby se uskuteční v bazilice na Svatém Hostýně v sobotu 15. srpna 2015

Duchovní obnova pro mladé

vedená knězem katolické církve východního obřadu P. Jiřím Pleskačem

Svatý Hostýn od 25. do 29. srpna 2015

„POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ“
Jan 8, 32

Ježíš se nezměnil, je stále stejný.
Chceme-li to, co od Ježíše přijali nemocní lide v Bibli, musíme také dělat co, co dělali oni.
Proč bychom se měli divit, že hříšník, který odmítá jít Boží cestou není spasen?
Proč bychom se měli divit, že nemocný, který nenásleduje biblického příkladu není uzdraven?
Jsi-li nemocen, buď ochoten udělat pro Ježíše stejné věci, které pro něho dělali nemocní lidé v Bibli.
Potom přijmeš to co oni - byli uzdrveni.
Prokážeš-li Ježíšovi nevěru jako lidé v Nazaretě, přijmeš to samé, co většina z nich - vůbec nic.

Program:

Úterý: 19:00 Zahájení

Středa až pátek: 08:00 Snídaně
09:00 - 10:30 Přednáška 1
11:00 Svatá liturgie
12:00 Oběd
14:00 - 15:00 Přednáška 2
15:00 - 15:30 Přestávka
15:30 - 16:30 Přednáška 3
17:30 Večeře
18:30 Adorace
20:00 Zpovídání

Sobota: 08:00 Snídaně
09:00 - 10:30 Přednáška
11:00 Svatá liturgie
12:00 Oběd

Informace a přihlášky na kontaktech matice

 

Malování v Hostýnských vrších a závěrečná vernisáž

 

Společné duchovní cvičení bratří kazatelů od 26. července do 1. srpna 2015

Jak to již bývá dobrým zvykem, kněží, laiků i řeholních komunit i tento rok se sešla významná část bratří kazatelů z Čech, Moravy i Slovenska.
Od poslední provinční kapituly 2014 se scházíme na několik dnů vždy společně k prohloubení duchovního života. V roce 2013 to bylo v Koclířově společně s našimi kongregačními sestrami, kandidáty do noviciátu OP, ale i se zájemci z III. řádu svatého Dominika.
V loňském roce proběhly exercicie na nádherném místě (takové „české Assisi“) Naší Paní nad Vltavou. Uprostřed členitých středních Čech v pravidelném rytmu střídající se krajiny: pole-louka-kopec-les, nedaleko meandrující Vltavy na katastru malinké vesničky (téměř osady) Poličany se před Vámi překvapivě rozevře a rozzáří růže a perla italské architektury (Marco Annoni), žijící trapistickým duchem matek zakladatelek z Vitorchiana (www.trapistevitorchiano.it). Zde, v domu pro hosty se konaly přednášky i liturgie poprvé společně i s bratry kleriky.
A letos několik dnů před slavnými sliby, bratří Klimenta a Metoděje, jsme se sešli už nejen bratři kněží, jáhni a akolyté z Plzně, Olomouce, Prahy, Jablonné, ale i naši slovenští spolubratři s doprovodem provinciála fr. Reginalda a magistra kleriků fr. Damiána. Nejstarším účastníkem byl P.Jordán, ale svou fyzickou aktivitou předčil mnohé jiné, zvláště svými dlouhými procházkami k Vodní kapli i dál. O svěžesti jeho ducha také vypovídá, jeho osobní nabídka na konci kurzu každému účastníku: zvláštní uvedení do filosofické antrophologie dle Aristotela a svatého Tomáše Akvinského.
Poprvé, alespoň pro mne, byl také výběr exercitátora z řad našich dominikánských bratří. Stal se jím dr.P.Viliam Dóci OP, původem ze Slovenské provincie, působící ve Vídni a nedávno jmenovaný ředitelem Historického ústavu včleněného pod Angelicum (www.pust.it). Téma bylo zvoleno vysoce aktuální: Svoboda kazatele.
Velmi podrobně v několika přednáškách denně, se věnoval tomuto tématu z hlediska bytí i konání tohoto stavu a služby. Je možné, že tyto přednášky budou dostupné i v písemné formě. Hojné odkazy na Božskou komedii (Dante Alighieri: La Divina commedia) a zvláště na listy NZ: především list Galaťanům a Římanům ukotvily tyto přednášky na pevné skalnaté základy a tímto domem již voda ani žádná jiná živelná pohroma neotřese (srovn. Mt 7.24nn).
Stalo se již tradicí, že naše dominikánské duchovní cvičení nejsou jen o dispozici a otevřenosti našich duší a těl formující aktivitě celé Nejsvětější Trojice a přednášejícím. Dalším významným bodem je bratrské setkání na začátku a konci, které se ne vždy podaří zrealizovat z důvodů dojezdu a pastoračních povinností zvláště v sobotu večer a neděli. A tak jako v Poličanech, tak i zde společně slavená a pečlivě připravená liturgie opět přiblížila naše komunity v Plzni, Praze, Jablonného a Olomouci k důstojnému slavení zvláště Liturgie Žalmů, hymnů a kantik NZ i SZ.
Velmi milé bylo setkání s bratry salesiány, připravující se na věčné sliby pod vedením doc.P. Kaplánka SDB ThD. Mimořádným a nečekaným, alespoň pro mne, se stalo společné slavení mše svaté v bazilice u příležitosti slavnosti sv. Ignáce z Loyoly a následné pozvání na agapé do rezidence otců S.J.
Otec kazatel S.J. byl velmi galantní, když se ani náznakem v homilii nezmínil, kteří inkvizitoři vylákali svatého Ignáce na oběd, který skončil nedobrovolnou internací a vězením. Na agapé jsme se setkali se superiorem a dalšími kněžími S.J., především nám dobře známým prof. Karlem Říhou.
Samotný pobyt na poutním místě Svatý Hostýn, oblíbeným už lidmi popelnicových polí, Kelty apod. ve vysoké nadmořské výšce téměř 740 metrů nad mořem byl v horkých letních dnech i nocích velmi příjemný. Byli jsme ubytováni v poutním domě, nedávno rekonstruovaném, vybaveném kaplí, přednáškovým sálem i jídelnou. Strava sice byla běžná a standartní s různobarevnými limonádami, ovšem pro nás „ zelináře z Olomouce“ již poněkud nezvyklá. Vhodně zvolený program dne nabízel dostatečný časový prostor k procházkám po samotném areálu: zde bylo možno vykonat Křížovou cestu a Cestu světla. K návštěvám lákal i vydatný pramen výborné vody pod Vodní kaplí, muzeum, rozhledna, větrná elektrárna či pouze občerstvení. Především v parných dnech přišla vhod zmrzlina, nanuk či malá desítka.
Oblíbeným místem i pro večerní procházky, kdy utichal poutní i turistický ruch je místní hřbitov. Zde jsou, kromě jezuitských bratří a otců, duchovních správců pochováni také prof. P. Jar. Němec a metropolita moravský, otec arcibiskup Fr.Vaňák.
Do vzdálenějšího okolí vedly také samozřejmě značené turistické trasy. Nezbývá než se jen těšit na další exercicie 31.7.-6.8.2016 a i na nejbližší setkání celé dominikánské rodiny na podzim v Praze.
fr. Marek

 

V Jurkovičově sále je výstava obrazů tří malířů

Setkání v rámci Hnutí fokoláre od 8. července

 

6. pouť otců a dětí

Poslední předprázdninový víkend (26.-28.6.) se už pošesté uskutečnila pěší pouť otců a dětí ze Svatého Hostýna na Velehrad.
Tentokrát putovalo společenství 14 tatínků a 35 dětí ve věku od 4 do 15 let. Poutní cesta byla rozvržena na tři dny s noclehy ve Štípě a Napajedlích. Poutníky duchovně provázel P. Jiří Putala z Chropyně.
Za pohostinnost děkujeme zejména farníkům a kněžím ze Štípy, Oldřichovic a Huštěnovic... více o této pouti si můžete poslechnout z reportáže Radia Proglas.

 

Pouť obce Jankovice byla v sobotu 4. července

Děcka ze Skoronic nádherně dekorovala svým vystoupením Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Letošní Moravská Compostela text, video, fotografie

 

Pouť na Svatý Hostýn 30. června 2015, 25. let svátosti kněžství Mons. Jana Plačka

Dne 30. 6. 2015 tomu bylo přesně 25 let, kdy náš drahý pan farář o. Jan Plaček přijal svátost kněžství. K příležitosti poděkování za čtvrtstoletí své kněžské služby pozval nás, své farníky, na Svatý Hostýn, aby toto výročí oslavil společně s námi. Komu to tedy zdraví a čas dovolil, strávil několik hodin ve společenství. A že nás teda bylo! Tři plné autobusy „oveček“, které přijaly jeho pozvání, byl pro o. Jana dar, který mu udělal největší radost. Setkali se tak farníci nejen z jeho posledního působiště, tedy z Moravské a Slezské Ostravy, ale i ti, kteří byli u samotných počátků jeho kněžské služby: farníci z Holešova, Žeranovic, Ludgeřovic, Markvartovic, Hati a Darkovic.
Cestu, která trvala něco přes hodinu, jsme strávili modlitbou růžence, zpíváním mariánských písní, ale i přátelskými rozhovory. Tím vším cesta velmi rychle utekla a my se zanedlouho těšili pohledem na stále se přibližující kopuli baziliky na Svatém Hostýně.
Mše svatá začínala v 17:00, takže každý měl i chvíli na to, aby strávil čas podle sebe, a to ať procházkou, třeba podél křížových cest, či soukromou modlitbou.
Vidět otce Jana před sochou Panny Marie Svatohostýnské byl nevšední pohled, pro mnohé z nás možná poněkud zvláštní… Proč si o. Jan vybral právě toto místo? Jak v úvodu mše svaté sám uvedl, je pro něj Svatý Hostýn důležitým místem. Není to „jen“ svaté místo, které poslední dobou často navštěvuje se svými farníky. Toto místo s ním roste, stárne. Je svědkem jeho životní pouti. Právě zde totiž ještě jako laik chodíval se svými vrstevníky. Již tehdy svěřoval svůj život do rukou Panny Marie a nyní přišel, aby poděkoval za vše dobré i zlé, co ho za jeho kněžskou službu potkalo. Taktéž my jsme Panně Marii děkovali za to, že nám dala tak skvělého duchovního.
Koncelebranty mše svaté byli o. Andrej Slodička, farní vikář a spolužák o. Jana ze studií o. Pavel Kuchař, který mu tak trochu splatil dluh tím, že se ujal kázání (pozn. o. Jan totiž kázal na primiční mši o. Pavla), ve kterém se vyjádřil k obtížnostem kněžského poslání.
Po krásné mši, která byla doprovázena nejen varhanní hudbou, ale také houslemi Jana Niederleho a Ludmily Urbanové a zpěvem Pavla Kozla, jsme byli pozváni, abychom toto výročí prožili také tak trochu „světsky“. Chutný „raut“, který následoval, pohladil nejen oči, ale hlavně naše žaludky, které si přišly na své díky sladkým i slaným dobrotám. Limonáda, pivo nebo káva, která vzhledem ke klesajícím večerním teplotám přišla vhod, byly samozřejmostí.
Posléze jsme byli na řadě my farníci. Otci Janovi jsme poděkovali za léta, po která nám byl duchovní oporou, a to jsme učinili jak prostřednictvím básně, tak také hmotným darem (pozn. tento dar všichni poprvé uvidíme na znovuotevření naší katedrály) a ještě samozřejmě, bez toho by to snad ani nešlo, dortem.
Věříme, že při sfoukávání svíček si o. Jan jistě přál také to, aby jeho farnost tvořila takové krásné společenství, jako tomu bylo v tento neobyčejný den.
Šárka Palová, o. Andrej Slodička
Fotografie  a  filmový sestřih

 

Filmový sestřih z První pouti schól (sobota 20. června)

 

První pouť schól na Svatém Hostýně – hlavně pro mladé, ale nejen pro ně

Festival scholV sobotu 20. června 2015 se koná první pouť schól na Svatém Hostýně. Po třech letech tak navazujeme na setkání schól, které proběhlo velmi úspěšně při oslavě Jubilejního roku 2012. Setkání mladých poutníků začne společnou mší svatou, která bude v 10:15. Odpoledne ve 13:30 se bude konat přehlídkový koncert schól, které se přihlásily mezi prvními a zároveň jsou spoluorganizátory této poutě. Na venkovním amfiteátru na Svatém Hostýně. V případě nepříznivého počasí by se konala tato nesoutěžní přehlídka v bazilice. V 19:30 začne večer chval. Účinkující schóly mají na Svatém Hostýně rezervováno ubytování a stravu. Pro děti přítomné na této pouti bude na odpoledne připraven doprovodný program a to pro případ, že by si chtěly chvilku od zpěvu odpočinout.
I když nebudete letos vystupovat na pódiu, jste srdečně zváni na společné zpívání nejen při mši svaté a při přehlídce. Abyste mohli vystoupit na pódiu v příštím roce, budete se moci v den konání pouti zaregistrovat u organizátorů pouti schól. Víme, že se v tento den koná pouť zrakově postižených. Jsme přesvědčeni, že si „zavazet“ nebudeme. Ba právě naopak. Rádi bychom pěknou duchovní hudbou přispěli ke společné oslavě Panny Marie Svatohostýnské.
Festival scholNa první pouti uslyšíte schóly z těchto farností: Valašské Klobouky, Lidečko, Študlov, Francova Lhota a Slušovice. Již předem děkujeme za podporu, kterou této pouti poskytly duchovní správy z farností odkud účinkující schóly pochází, duchovní správa na Svatém Hostýně, Valašská nadace z Francovy Lhoty a Matice svatohostýnská.
Hlavním organizátorem této nové pouti je Pavel Vlček z Valašských Klobouk. Na tamnějších stránkách je i něco k této pouti.
Zveme tímto všechny, kteří rádi zpívají a mají ve svých farnostech schóly a jsou jejími aktivními členy, aby se této pouti zúčastnili. Přijďte si s námi zazpívat na Svatý Hostýn! Určitě nebudete litovat!
LV

 

Průvod Božího Těla 2015 a jeho zakončení na Svatém Hostýně

 

Výzva členům matice k zajištění služeb při adoraci Nejsvětější Svátosti

Od počátku května probíhají pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa na Svatém Hostýně. Kaple je v pravém ambitu vedle baziliky.
Je to vždy první pátek v měsíci a každou sobotu do 17. října 2015 v době od 10:30 do 12:30.
Aby při adoraci v kapli nedošlo k nějakému incidentu, je tam služba sestavena z jednoho člena výboru a jednoho dalšího člena Matice svatohostýnské. Z dosavadního průběhu adorací jsme zjistili, že je nedostatek zájemců o tuto službu a proto se v některých dnech adorace neuskutečnila. Prosíme aktívní členy Matice o zapojení se do adorační služby.

Na recepci v Poutním domě č.3 se mohou zájemci o adorační službu zapsat. Zaměstnankyně na recepci podají bližší informace a zodpoví případné dotazy. Jde to udělat i telefonicky nebo e-mailem na kontaktech matice.

Adorace má moc usmiřovat a obracet!
Děkujeme, výbor Matice

 

V neděli 31. května měly moravské matice svou 2. společnou pouť

Harley Owners Group Ostrava 30. května na Svatém Hostýně

Snímky charakterizující letošní včelařskou pouť
Filmový sestřih z druhého dne včelařské pouti 2015 (Boží hod svatodušní)

Pozvánka na Prosebnou pěší pouť z Podhraní Lhoty 19. května

Snímky a klip z Pouti sdělovacích prostředků, sobota 16. května
Pozvánka na Pouť Radia Proglas a TV Noe

Víkendový pobyt pro seniory (seniorky) v době od 15.- 17.května

 

Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice svatohostýnské, při níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské.
Svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem jako projev uznání a vděčnosti za mnohaletou obětavou práci pro Matici svatohostýnskou předal osmnácti vyznamenaným (dva se omluvili) s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně touto formou oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 132 zasloužilých věřících.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. V úvodním slově nového Svatohostýnského kalendáře 2016 píše P. Jiří Šolc, rektor baziliky na Svatém Hostýně: „Kalendář je vyzdoben fotografiemi z interiéru poutní baziliky a jistě nás může duchovně inspirovat nejen pohled na Matku Boží nad hlavním oltářem, či Pannu Marii Ochranitelku, která pod svůj ochranný plášť skrývá své děti, které se k ní s důvěrou obracejí. Kromě obrazů na bočních oltářích nás mohou vést k zamyšlení i mnohé obrazy na stěnách baziliky, které zobrazují důležité události z historie tohoto poutního místa, ale také nám umožní duchovní setkání s mnoha světci, kteří jsou také našimi přímluvci a ochránci na cestě ke spáse.
Duchovní myšlenky na každý týden připravil z encykliky Evangelii gaudium papeže Františka P. Stanislav Peroutka.
Josef Pala

Filmový sestřih z Valné hromady
Fotogalérie z Valné hromady č.1
Fotogalérie z Valné hromady č.2

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské

Marie Biolková, Líšná u Přerova
Jan Cícha, Všechovice
Petr Drha, Hostětín
Anna Golichová, Nový Jičín
Leoš Hrdlička, Zlín
Anna Jandová, Horní Moštěnice
Marie Kotačková, Podhoří u Lipníku
Božena Kovářová, Dubany u Prostějova
Margita Laščáková, Zlín–Malenovice
Rudolf Macíček, Vlčnov u Starého Jičína
PhDr. Josef Pala, Zlín
Marie Pavlíčková, Lukov
Jindřich Pokorný, Brno
Eva Remešová, Zborovice
Jana Rokytová, Prostějov
Marie Špalková, Horní Moštěnice
Alois Tkadlec, Francova Lhota
Anna Vránová, Němčice nad Hanou
Anna Zbranková, Hošťálková
Ing. Josef Žůrek, Valašská Polanka

 

Pozvánka na Valnou hromadu Matice svatohostýnské

V neděli 3. května 2015 bude v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně Valná hromada Matice svatohostýnské. Prezence začne od 7:00.
Mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie slouží v 9:15 o. arcibiskup Jan Graubner a po jejím ukončení začne jednání Valné hromady.
Výbor Matice

 

 

Byl 1.máj a zahájili jsme výstavu soutěžních prací pro děti a mládež v Jurkovičově sále

Mariánské večeřadlo u Vodní kaple na Svatém Hostýně

 

Snímky ze setkání rodin Hnutí fokoláre - Mariapoli 2015 z přelomu dubna a května
Pozvánka na toto setkání

 

 

 

 

Tradiční hasičská pouť

Slunečné počasí přivítalo v sobotu 25. dubna 2015 na Svatém Hostýně tisíce účastníků XXII. mezinárodní hasičské poutě. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska, Polska a Německa. Po nástupu se průvod pod velením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby Lidečanka přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde po uvítání arcibiskupa a hostů pozdravil přítomné starosta SH ČMS Ing. Karel Richter. Vyzvedl již 25 let působení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ve funkci metropolity moravského a blížící se jednání V. sjezdu SH ČMS jako nejvyššího orgánu dobrovolných hasičů v ČR. Senátor Jiří Čunek pozdravil všechny poutníky a vzpomněl historii hasičských poutí.
113 historických praporů ze 119 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner. V průběhu mše sv. byly žehnány nové hasičské prapory.
Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrzuje vysokou úroveň a velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatele z SDH Kašava a okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH, KSH a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, sv. Floriána. Je za námi další setkání naplněné atmosférou přátelství a dobrých vztahů všech účastníků poutě.
Ing. Josef Bernátík
Fotogalérie (Ostrožská Nová Ves - M.Kusák a Ostrov u Macochy- P.Kuchař)

Filmový sestřih z XXII. mezinárodní hasičské pouti

 

Mše sv. na závěr duchovního cvičení vedeného o. b. P. Posádem, účastníky byli také poutníci z Chorvatska

Dne 10. dubna jsme na Svatém Hostýně s paní Loučkovou oslavili její krásné životní jubileum

Projekt Otevřené brány v roce 2015 a Svatý Hostýn v rámci tohoto projektu

Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

 

Přání k Velikonocům

 Aleluja!
 Ať slavné Kristovo vzkříšení,
 naši tmu ve světlo promění!
 Aleluja!

 Radostné aleluja,
 jistotu víry, že Pán je stále s námi
 a vítěznou naději,
 tryskající z oslavených ran
 našeho zmrtvýchvstalého Spasitele,
 velikonočního Beránka,
 Vám ze srdce přejí a plnost pokoje pro duši
 vyprošují kněží zdejší Komunity Tovaryšstva Ježíšova.  

 Svatý Hostýn, Velikonoce 2015

 

+! Požehnané a milostiplné dny radosti a naděje přeje všem kněžím, sestřičkám a ministrantům a děkuje za možnost prožití mše svaté skrze PC.
7. dubna, 8:11, M.Kubová.
PS.
Děkuji také akolytovi, který dnes četl a přisluhoval u oltáře za jeho velkou službu.

 

Zadání úkolů pro II. kolo - soutěž pro děti a mládež,

kterou pro rok 2015 vyhlásila Matice svatohostýnská.

Úkol pro děti do 7 let: Namaluj kostel, do kterého Vaše rodina ráda chodí. Obrázky a obrazy mohou být jakoukoliv výtvarnou technikou na libovolném formátu.

Úkol pro děti od 8 do 11 let: Napiš o kostele, do kterého rád – ráda chodíš. Své vyprávění nebo popis doplň namalovaným obrázkem. Uvítáme práce větších rozměrů.

Úkol pro mladé od 12 do 15 let:
Svatý Pavel nám v listě Korintským říká, že láska je nejvyšším darem :
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící kov.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“
Sv. Pavel, Listy korintským 2, xxx

Tvým úkolem je vhodnými příklady a svými úvahami napsat, co si o lásce myslíš ty.
Doplň vlastními myšlenkami, dokonči následující spojení:
„Láska je, když…“

Na hotové práce nezapomeňte napsat své jméno, příjmení, věk a přesnou adresu.
Obrázky i svá vyprávění a úvahy zasílejte do 25. dubna 2015
na adresu:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Práce, které porotu nejvíce zaujmou, budou odměněny věcnými cenami. Vítěz v I. a II. kategorii obdrží navíc poukázku pro svou rodinu na bezplatné ubytování na Svatém Hostýně v době víkendu.

 

Dvě významné moravské baziliky a jejich propojení během jediné noci

Ve dnech 20.-21. března 2015 se již po osmnácté uskutečnilo celonoční putování Železný poutník ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Tentokrát to bylo za rekordní účasti 400 poutníků a to zejména mladých a dokonce i dětí. K rekordní účasti přispělo i příznivé počasí a moderní způsob informování prostřednictvím internetu a TV Noe.
Na úvod sloužil mši sv. ve svatokopecké bazilice o. Marian, premonstrát z farnosti Louka u Znojma, hlavní organizátor a duše této poutě, za účasti dalších šesti koncelebrantů. Další kněží, řeholníci a řeholnice byli mezi poutníky.
Většina poutníků absolvovala celou pouť po vlastních nohou a někteří z nich využili služby zajištěného mikrobusu, který "přivezl zraněné a nemohoucí". I za ideálních podmínek je to náročná trasa o délce 50km se závěrečným výstupem k bazilice na Svatém Hostýně. První poutníci (byli to spíše sportovci) dorazili po 9,5 hodinách putování.
Na přibližně polovině trasy byla občerstvovací stanice v Prosenicích, kde zdejší farníci připravili občerstvení pro poutníky, za což jim patří určitě upřímné Zaplať Pán Bůh. Milým úkolem pro poutníky bylo, aby každý přenesl z baziliky Navštívení Panny Marie do baziliky Nanebevzetí Panny Marie zlatou perlu.
Na Svatém Hostýně si mohli znavení poutníci trochu odpočinout v Jurkovičově sále a ošetřit drobná zranění. Pouť byla ukončena mší sv., závěrečným požehnáním a předáním certifikátů pro účastníky. Další detaily a duchovní rozměr pouti jsou patrné z příloh tohoto textu, které budou postupně k dispozici.

Patnáctiminutový filmový sestřih pouti zachycuje její začátek na Svatém Kopečku a její zakončení na Svatém Hostýně
Fotogalerie

P.S.
Kdo našel ke konci pouti v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně zelenou čelovku zn. Petzl ať se obrátí na nešťastného majitele Honzu Slavotínka - tel 773939291, e-mail j.s100@seznam.cz

 

Lanovka na Svatý Hostýn aneb Dvakrát měř a jednou řež

V současné době (začátek roku 2015) bylo dokončeno majetkové vyrovnání s olomouckým arcibiskupstvím v oblasti Svatého Hostýna. Vzápětí se objevilo několik článků v tisku, internetových médiích a na sociálních sítích, které se snaží seznámit veřejnost se záměrem vybudovat lanovku z chvalčovského údolí Říky na Svatý Hostýn. Tato snaha by byla jistě chvályhodná nebýt jejího jednostranného zaměření na podporu zjevně komerční aktivity. K záměru většinou nekritické články se prakticky vůbec nezabývají přírodními a téměř pomíjejí duchovní hodnoty území, které by mohly být výstavbou lanovky přímo dotčeny.
Mediálnímu tlaku začíná být vystavována i samotná církev, která je v těchto článcích prezentována jako „brzdící“ subjekt (např. článek „Lanovkou na Svatý Hostýn? Chvalčov je pro, nápad ale zatím brzdí církev“, zlin.idnes.cz, 7. 2. 2015). O tom, že veřejné mínění je snadno ovlivnitelné, svědčí již nyní několik reakcí veřejnosti na sociálních sítích, kde je na církev poukazováno jako na „brzdu pokroku“.
Pro bližší seznámení se záměrem může čtenář využít přehledu literatury uvedeného v závěru tohoto článku. Má se jednat o lanovku, která by spojila horní část obce Chvalčov se Svatým Hostýnem. Záměr, jehož součástí měla být i sjezdovka, inicioval v prvním desetiletí nového tisíciletí komerční subjekt provozující blízké lyžařské středisko. Nápad se i přes malou informovanost občanů o jeho kladech a záporech střetl spíše s negativními ohlasy, většina občanů Chvalčova s ním tehdy v anketě pořádané obcí (časopis Obec Chvalčov oznamuje) nesouhlasila, proti byl i tehdejší vlastník dotčených pozemků – Lesy ČR, s. p., a Matice svatohostýnská. Snad vzhledem k přirozenému východisku na Hostýn z města Bystřice pod Hostýnem byla stejná anketa s podobným výsledkem uskutečněna i tam.
Pro rozporuplnost projektu a malou naději na schválení nebyla lanovka ani ve verzi bez sjezdovky zařazena do tehdy zpracovávaného územního plánu obce Chvalčov. Tato etapa byla uzavřena s tím, že se bude pokračovat v jednání po vyřízení církevních restitucí.
V jednom z uvedených článků je ovšem také uvedeno, že zástupce iniciátora nabídl kompromis: „V první fázi postavme lanovku. Názorně se tak ukáže, že obavy z davů lidí, kteří by narušili podstatu klidového místa, byly liché. V druhé fázi pak postavme i sjezdovku.“ Tento „kompromis“ je názorným příkladem uvedení tzv. „salámové“ metody do praxe. V článku (zlin.idnes.cz, 8. 2. 2015) však pisatel mění svůj názor: „V té době se však jednalo i o tom, že součástí bude sjezdovka. To dnes neplatí. Chceme jen ekologickou, tichou a alternativní cestu na Hostýn.“
Navrácením pozemků původnímu vlastníkovi vstupují snahy o výstavbu lanovky (zatím bez sjezdovky) do další etapy. Podle zatím posledního článku (zlin.idnes.cz, 8. 2. 2015) by měla být délka lanovky 1,1 km, nástupním místem by se měla stát lokalita Na Říce ve Chvalčově, výstupní místo by mělo vzniknout pod rozhlednou Hostýn, typ lanovky sedačková, cena 20–35 milionů korun).

Kdo zejména usiluje o výstavbu lanovky, již bylo uvedeno, nyní bych se pokusil shrnout možné ekonomické a ekologické důvody pro její výstavbu a důvody proti ní, resp. pro odložení její stavby a velmi pečlivé posouzení. Vzhledem k oboru mého vzdělání a profesi se možným ekonomickým důvodům budu věnovat úhlem pohledu občana Chvalčova, kterému jsou poměry na Svatém Hostýně osobně známy.
Rozšíření turistického ruchu, zvýšení počtu pracovních míst, ekonomická prosperita obcí, nabídka atraktivit a zkvalitnění služeb patří k častým zaklínadlům pro prosazení různých komerčních aktivit. Svatý Hostýn patří již nyní k nejnavštěvovanějším poutním místům. Dle údajů na http://www.hostyn.cz/ se návštěvnost na Svatém Hostýně pohybuje okolo 300 000, dle údajů na http://www.ceskatelevize.cz/ dokonce 500 000 lidí za rok. Naivní je představa, že by lanovka mohla přispět ke zvýšení návštěvnosti místa s tak obrovskými duchovními, architektonickými i přírodními hodnotami. Obsluha jednoduché sedačkové lanovky, dle mého názoru jen se sezónním provozem, by zřejmě sestávala z několika málo pracovníků, takže zvýšení zaměstnanosti bude také spíše symbolické. Ekonomická prospěšnost pro obec Chvalčov by mohla plynout především z vlastnictví lanovky. Vzhledem k tomu, že iniciátorem výstavby lanovky je s. r. o., která bude proto nejspíš jejím vlastníkem nebo provozovatelem, je těžké odhadnout, zda část případného zisku bude jiný provozovatel ochoten věnovat obci. Pokud není příliš zřejmá ekonomická výhodnost pro obec Chvalčov, lze bez důkladné ekonomické rozvahy stěží hovořit o výhodnosti pro Bystřici pod Hostýnem. V konečném důsledku by případný uživatel lanovky Bystřici pod Hostýnem, která by pro něj přestala být východiskem pro cestu na Svatý Hostýn, spíše minul. Současný pohodlný a motorizovaný návštěvník lanovky by jistě nenechal svůj vůz na stávajícím velkém autoparkovišti u hřbitova, ale přímo u dolní stanice lanovky v obci Chvalčov. Minimálně by se proto snížil příjem města z parkovného. Jako jediný subjekt, který by mimo provozovatele mohl na lanovce profitovat, se jeví autobusový nebo jiný dopravce, který by převážel zájemce o výlet lanovkou z bystřických nádraží na dolní stanici ve Chvalčově vzdálenou přes 5 km. Z nutnosti přejíždění na dolní stanici lanovky plyne nová ekologická zátěž pro obec Chvalčov i část Bystřice pod Hostýnem.
Výše uvedené teoreticky možné ekonomické přínosy budou záviset na skutečném využívání lanovky. Při jejich odhadu je nutné uvážit mnoho okolností. Z letmého pohledu na turistickou mapu je zřejmé, že přirozeným východiskem pro návštěvu Svatého Hostýna byla vždy Bystřice pod Hostýnem. Jsou známy četné obrazy a fotografie s poutníky směřujícími na Svatý Hostýn z širšího okolí Moravy vždy přes Bystřici pod Hostýnem. Snad pouze pro několik málo turistů nebo poutníků ze Vsetínska by se díky lanovce zkrátila cesta na Svatý Hostýn. Všem ostatním by se prodloužila a prodražila. Je nutné zpracovat nezávislou podrobnou a dlouhodobou ekonomicko-sociální studii, která by co nejpřesněji odhadla potenciální využití lanovky. Měla by minimálně zjistit a zohlednit současnou věkovou strukturu, zdravotní stav, cíle a délku pobytu všech dnešních návštěvníků Svatého Hostýna, včetně míst, ze kterých přijíždějí, a dopravních prostředků, které používají. Těžko si lze představit, že např. babička z Vlčnova, která se bude chtít účastnit mariánské pouti, zvolí místo jednoduché přímé dopravy autobusem z bystřického vlakového nebo autobusového nádraží v současné ceně 17 Kč (bez slevy) časově, finančně a fyzicky náročnější přestup na autobus směr Chvalčov a zde další přestup na lanovku spojený opět s platbou jízdného.

Pokud jde o ekologické přínosy či negativa lanovky, je v první řadě nutné rozporovat častá tvrzení, která ji popisují jako ideální ekologický způsob dopravy. Jak je uvedeno výše, většina návštěvníků putuje na Svatý Hostýn přes Bystřici pod Hostýnem. Všichni, kteří by chtěli z nějakého důvodu použít lanovku, se budou muset především dostat na dolní stanici lanovky do vzdáleného Chvalčova. Pěšky se tam v dnešní době vypraví určitě jen minimum z nich. Většina použije buď osobní auta, nebo prostředky hromadné dopravy, jejichž zplodiny zatíží životní prostředí části Bystřice pod Hostýnem a většiny obce Chvalčov, kterou bude nutné ke stanici celou projet. U dolní stanice lanovky, která se nachází v dosud relativně zachovalém přírodním prostředí, bude nutné vybudovat parkoviště, jehož existence bude spojená s vyšší koncentrací výfukových plynů
(v poměrně úzkém, málo provětrávaném údolí Říky).
Rovněž úvahy spekulující o tom, že lanovka může nahradit současnou autobusovou
a individuální dopravu na Svatý Hostýn, jsou v současné době nereálné. Spíš lze předpokládat, že lanovku nahodile využije pouze ze zvědavosti malá část návštěvníků Svatého Hostýna. Prakticky nevyužitelná bude rovněž pro starší a zdravotně hendikepované občany. Řada poutníků, zejména ze vzdálenějších krajů, bude pospíchat, aby stihla co největší část poutí, takže asi nepojede na Svatý Hostýn oklikou přes Chvalčov. Domnívám se, že provoz lanovky bude sezónní, nebude tedy moci být zrušena žádná z pravidelných autobusových linek. Mimo spojení Svatého Hostýna a Bystřice pod Hostýnem navíc tyto autobusy zajišťují dopravu občanům místní části Lázně, nacházející se mezi Bystřicí pod Hostýnem a Svatým Hostýnem. Individuální automobilová doprava (soukromé automobily, vozidla taxislužby) je v současnosti regulována vzhledem k dispozičním poměrům. Její případné omezení či zákazy na „podporu“ využití lanovky nepřicházejí v úvahu.
Na zásobování Svatého Hostýna, dopravu materiálu a zaměstnanců nebude mít lanovka vliv žádný.
O všech dalších ekologických dopadech lanovky na životní prostředí se dle současných poznatků nedá uvažovat jako o přínosných.
Lanovka je plánována na prudkém západním svahu Svatého Hostýna, v dosud poměrně klidném místě, kde se vždy nacházel souvislý lesní porost. Pro výstavbu lanovky nyní uvažovaného typu je nezbytné jeho vykácení v určité ploše (která dosud nebyla zveřejněna). Odlesněno musí být také místo horní stanice lanovky, která má být dle uvedených článků pod vlastním vrcholem s rozhlednou. I minimální šířka (plocha) trvale odlesněného porostu ovlivní lesní ekosystém spolu s přítomnými organismy.
Dotčený lesní porost je tvořen převážně bukem lesním a dalšími původními druhy dřevin. Ne náhodou byla část tohoto porostu zařazena do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 jako součást Ptačí oblasti Hostýnské vrchy. Vyskytuje se zde biotop několika ohrožených druhů ptáků, jehož plocha bude vykácením zmenšena. Je nutné také zvážit, nakolik bude provoz lanovky rušit ptáky a další živočichy (nejen v hnízdním období). V trase lanovky se nacházejí lokality několika chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž biotop by byl výstavbou buď zcela likvidován, nebo různou měrou ovlivněn. Jako zajímavost lze uvést, že v bezprostřední blízkosti horní stanice byl zjištěn jeden endemický druh měkkýše. Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů je možný pouze v zákonem stanovených případech a na základě výjimky.
Trasa lanovky je dále vedena v lokálním biocentru, které bylo stanoveno v územním plánu jako jedno z území, jež je nutné zachovat pro funkčnost tzv. územního systému ekologické stability.
Území, kde má dojít k výstavbě, se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy. Jeho posláním je zejména ochrana krajinného rázu, což je hlavně přírodní, kulturní a historická charakteristika území. Z přírodních charakteristik je možné jmenovat i geologické podloží, v místě uvažované lanovky tvořené nepříliš stabilním magurským flyšem. Zvážit je proto nutné i nebezpečí svahových sesuvů a eroze v důsledku odlesnění. Odlesnění ovlivní i porostní klima a vítr by pak mohl zapříčinit vznik škod na lesních porostech.
Hřeben Svatého Hostýna, včetně místa s lanovkou, byl zařazen mezi nadregionálně významné pohledové horizonty v rámci Zlínského kraje, s mimořádnou citlivostí na větší zásahy.
Z kulturně-historických charakteristik je nutné zmínit jedinečný význam Svatého Hostýna jako poutního místa nejen v rámci ČR, ale i celé křesťanské Evropy. Podrobně je tento význam vysvětlen v řadě knih i vědeckých prací, proto se jím nebudu déle zabývat. Je snad možné připomenout ideu schváleného územního plánu obce Chvalčov a územní studie „Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn“ v rozsahu regulačního plánu z října 2008, kde bylo stanoveno, že v části Svatého Hostýna od hlavního schodiště k bazilice vpravo má být soustředěno technické zázemí, včetně obchodů a obslužných komunikací. Část od schodiště směrem k rozhledně s křížovými cestami a hřbitovem má být klidovou zónou bez technických zařízení (mimo větrnou elektrárnu, která bude na místě ponechána do ukončení funkčnosti).

Závěrem bych chtěl připomenout, že cílem tohoto článku není stanovit, zda je výstavba lanovky pro kraj pod Hostýnem a jeho občany přínosem nebo spíše škodlivým zásahem. Měl pouze upozornit na některé aspekty, které nejsou z různých důvodů v médiích uváděny, případně jsou podávány neúplně nebo zkresleně.
Je nutné důkladně zvážit všechny klady a zápory, provést průzkumy, zpracovat potřebné studie, a především najít odpovědi na mnoho otázek.
Včetně té provokativní, jestli dotčené osoby po výstavbě lanovky odolají v území, které již bude takto narušeno, možnému tlaku na uskutečnění původně plánované sjezdovky nebo zda nebudou chtít i odlesněním získané plochy pod lanovkou využít např. jako dráhy pro horská kola v rámci tzv. „tvrdé turistiky“.
Hostýnské vrchy, často nazývané „Hostýnky“, nemají velký turistický potenciál Alp, ani Krkonoš nebo blízkých Beskyd. Měly by zůstat komorním územím otevřeným zejména pro klidnou rodinnou turistiku, místem odpočinku pro načerpání duševních sil nebo rozjímání. Nestálo by za úvahu opravit a doplnit stávající turistické trasy, naučné a poutní stezky? Mohli bychom např. začít vyznačením a doplněním naučné stezky k budoucí nové rozhledně na Kelčském Javorníku, nebo výstavbou návštěvnického střediska přímo v obci Chvalčov či Rajnochovice. Jednoduše vyzvednout to, co již máme vybudované a pokračovat v prohloubení koncepce formou důrazu na ekologii, výchovy mládeže k uchování genia loci, vybudování „vstupní brány" či ekologického centra v úzké souvislosti s Naturou 2000, Ptačí oblastí, přírodním parkem Hostýnské vrchy, chráněnými územími a dalšími hodnotami území. Zdrojem těchto aktivit jsou bezpochyby dotační tituly, bez kterých jen stěží může dojít ke zvelebení tohoto bohatství. V rámci skutečné ekologizace dopravy na Svatý Hostýn bychom pak v budoucnu mohli třeba nahradit konvenční pohon vozidel elektrickým nebo hybridním.

Ing. Tomáš Svačina
krajinný ekolog

Použitá literatura:

1. Diskuze kolem lanovky a sjezdovky na Hostýn. [vid. 2015-02-23] Dostupné z: http://www.hostyn.cz/lanovka.htm.
2. Hostýn během oslav výročí korunovace obsadily tisíce poutníků. [vid. 2015-02-23] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/192410-hostyn-behem-oslav-vyroci-korunovace-obsadily-tisice-poutniku/?mobileRedirect=off
3. Je lanovka na Hostýn dobrý nápad? [vid. 2015-02-23]Dostupné z: http://www.katyd.cz./zpravodajstvi/je-lanovka-na-hostyn-dobry-napad.html
4. Lanovka je nejekologičtější způsob dopravy. [vid. 2015-02-23] Dostupné z: http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/64005/lanovka-je-nejekologictejsi-zpusob-dopravy
5. Lanovka na Hostýn nepovede. [vid. 2015-02-23] Dostupné z: http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/lannovka-hostyn-chvalcov200712.html
6. Lanovka na Svatý Hostýn? Bez sjezdovky. [vid. 2015-02-23] Dostupné z: http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/hostyn-bez-sjezdovky-20070515.html
7. Lanovkou na Svatý Hostýn? Chvalčov je pro, nápad ale zatím brzdí církev. [vid. 2015-02-14] Dostupné z: http://zlin.idnes.cz/chvalcov-chce-vybudovat-lanovou-drahu-na-svaty-hostyn-p1p-/zlin-zpravy.aspx?c=A150128_2134810_zlin-zpravy_ras.
8. MF Dnes: Na Hostýn zřejmě lanovka nepovede. [vid. 2015-02-14] Dostupné z: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-hostyn-zrejme-lanovka-nepovede?sel_ids=1
9. Na Svatý Hostýn možná bude vozit lanovka. [vid. 2015-02-14] Dostupné z: http://www.lanove-drahy.cz/clanky/clanky_hostyn.htm.

Lanovkou na Svatý Hostýn?  Co psaly o lanovce noviny v roce 2007 (tehdy ještě i s lyžařskou sjezdovkou)

 

 

Sociální služby města Kroměříže a Uherského Hradiště

každoročně pořádají na Svatém Hostýně zimní sportovní hry pro uživatele domovů pro osoby se zdravotním postižením a pro uživatele domovů pro seniory. Letošní, již XXIV. sportovní hry pod názvem „Sportujeme v Evropě“ byly připraveny na čtvrtek 12. února. Disciplíny, kterých se uživatelé účastní, jsou vždy přizpůsobeny zvolenému tématu her. Mezi tradiční patří závody psího spřežení a běh na běžkách. V odpoledních hodinách probíhá vyhodnocení nejlepších sportovců a diskotéka.
Mentálně postižení klienti z ústavů sociální péče ve Zlínském kraji dnes sportovali na Svatém Hostýně. Na takzvané zimní olympiádě se jich představilo zhruba sto třicet. Slabší účast ovlivnila především chřipková epidemie. Mentálně postižení soutěžili například v běhu na lyžích, nebo speciálním biatlonu, kde pušky nahrazují dětské hračky s pěnovými náboji.
Mgr. Pavel Sedláček, redaktor zpravodajství Českého rozhlasu

Několik fotografií z olympiády a zvukový záznam pořizený pro zpravodajství ČR

 

Poděkování z Brna

+! Chvála Kristu.
Vážení Otcové, děkuji Vám za Vaše mše sv.
Sleduji je na internetu, pokud ten den nemohu jít na mši sv. osobně.
Děkuji Otci ze Slovenska za vynikající homilie.
Můj dík patří i panu ministrantovi, který dnes (10.2.) četl čtení ze SZ o stvoření světa.
Je to velmi obětavý člověk, patří mu za jeho službu dík.
Panno Maria Hostýnská ochraňuj tuto skvělou skupinu služebníků Tvého Syna.
Požehnaný den, zdraví a radost přeje posluchačka z Brna.
M.Kubová

 

Jarní prázdniny nebo víkendový pobyt na Svatém Hostýně

Využijte nízkých cen za ubytování v poutních domech s možností přípravy vlastní stravy a přijeďte i se svými dětmi. Může to být i o víkendu.
V současné době jsou příznivé povětrnostní podmínky a je i dostatek sněhu přímo v areálu Svatého Hostýna.
Pod vrcholem Hostýna je i počátek upravované lyžařské stopy po hřebenu Hostýnských vrchů a v dostupné vzdálenosti jsou i lyžařské areály pro rodinné sjezdové lyžování - RusavaTesák a Troják.
Další informace na kontaktu Matice svatohostýnské.
Těšíme se na Vás !
Leták k tisku

 

Zákaz stání mezi poutními domy a možnost vzniku úrazu

Nezastavujte ani nestůjte se svými osobními automobily na silnici a přilehlých chodnících mezi poutními domy. Je zde zákaz stání.
Po této komunikaci projíždějí větší zásobovací vozidla zajišťující provoz poutních domů a restauračních zařízení.
Rovněž zde projíždí sněhový pluh. Hrozí nebezpečí poškození vašeho automobilu.
V těchto místech dochází k pádu ledu ze střech.
Ubytovaní návštěvníci Svatého Hostýna mohou použít pro své automobily bezpečné parkoviště za Poutním domem č.3.

 

V zimním období v době nepříznivých povětrnostních podmínek se neodklízí sníh z hlavního schodiště. Nejbezpečnější komunikace pro pěší příchod k bazilice je silnice protínající toto schodiště, která je zabezpečena posypem.
I kolem baziliky se mohou vyskytnout v případě mrznoucího deště ledové plotny.

 

 

 

Naše soutěž pro děti

Milé děti a mladí přátelé,
Matice svatohostýnská pro vás vyhlašuje velkou celoroční soutěž, která se uskuteční ve čtyřech kolech. Zadání soutěžních úkolů najdete taky v Listech svatohostýnských.
Pro ty, kdo nám pošlou splněný či vyřešený úkol a budou vyhodnoceni, jsou připraveny věcné ceny. Vítězové každého kola dále obdrží pro sebe a svou rodinu víkendové ubytování na Svatém Hostýně v roce 2015. Ze všech soutěžních prací bude na Svatém Hostýně uspořádána velká výstava.

V prvním kole se zaměříme na Rok rodiny, který právě končí.
Vaším úkolem je napsat vyprávění: Jaký velký zážitek jste ve vaší rodině letos prožili?
Pište na velký list papíru, text můžete (nemusíte) ozdobit obrázkem. Hodnotí se jen samotné vyprávění.

Pomoci ti mohou následující nápovědy:
Prožili jste něco krásného, neobvyklého jako rodina u vás doma? Na co nikdy nezapomeneš? Změnilo se něco ve vaší rodině letos? Přihodilo se něco zajímavého? Zavedli jste si například doma nějaký pěkný nový zvyk?
Navštívili jste v tomto Roce rodiny např. nějaké poutní místo? Jak jste tam cestovali? Co pěkného, zajímavého jste tam poznali? Přihodilo se tam něco neobvyklého, nezapomenutelného či nečekaného? Co na tebe nejvíce zapůsobilo? Přivezl sis něco? Všiml sis, že se od tohoto zážitku u vás nebo u tebe něco proměnilo?

Svá vyprávění nezapomeňte podepsat, uvést svůj věk, adresu a telefonní nebo e-mailové spojení.

Práce se hodnotí v kategoriích:
– První kategorie: 8 až 11 let
– Druhá kategorie: 12 až 15 let

Pro menší děti do 7 let je zde tento soutěžní úkol: Pokus se správně poskládat básničku, která se nám rozsypala a její verše se zamíchaly. Básničku správně a krásně napiš a pošli i s vhodným obrázkem.
VZEŠLÁ JAK HVĚZDA JASNÁ
SPASITEL – KRÁL VŠEHO NEBE
ZA MATKU DNES ZVOLIL TEBE.
ZDRÁVA BUĎ, PANNO KRÁSNÁ,

Soutěžní práci zašlete do 31. ledna 2015 na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Soutěž připravila Zdeňka Jančíková

 

Ve dnech 9. - 11. ledna 2015 bude v Bystřici p. Host. probíhat Tříkrálová sbírka 2015

 

Pomozte s obnovou aleje v Rusavě

Každý ze svatohostýnských poutníků, který ve směru od Velehradu překoná namáhavý hřeben z Lukovečka do Rusavy, dobře ví, že po odpočinku u Hurbanovy studánky ho čeká ještě namáhavější výstup po asfaltce vzhůru na Grapy. Zvláště v parném létě, kdy od jihu pálí na hlavu a do zad nelítostné slunce, blahořečí znavený poutník každému stromu, v jehož stínu by na chvíli pookřál. Leč vzrostlé vegetace je na těchto stepních úbočích poskrovnu.
I za tímto účelem a také jako projev dobré péče o podhostýnskou krajinu byla v roce 2008 s pomocí dotace realizována výsadba stromové aleje na cestě z Rusavy na Grapy. Ti, kdo po ní šli na podzim minulého roku, zůstali jistě ve smutném úžasu: Dobrá polovina mladých stromků je po čtyřech letech poničena, tenké kmeny přeříznuty rukou vandalů, a některé ze stromů zmizely úplně. Přestože udržitelnost v rámci dotace byla pouze 3 roky, nemůžeme se s tímto stavem spokojit. Vysazené stromy měly tvořit alej, která by poutníkům zpříjemňovala cestu na posvátné místo. Je třeba ji vlastními silami obnovit. Proto výbor MSH vyzývá všechny ochotné dobrovolníky, aby pomohli s novou výsadbou stromů podél této cesty a nahradili tak stromy lidskou rukou zničené. Jarní měsíce budou vhodnou dobou pro nápravu škod učiněných i na přírodě, která Svatý Hostýn obklopuje.
Petr Cekota

 

 

 

 

 

 

 

Starší události