Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2017

 

Poděkování organizátorům, účastníkům i divákům (za Silvestr 2017 a Nový rok 2018)

Silvestrovský den byl na Svatém Hostýně sice poněkud sychravý, mlhavý a plačtivý, nicméně mariánské poutníky neodradil od hojné účasti na dopoledních pobožnostech v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení poslední dopolední mše svaté čekal na poutníky i turisty na schodišti před bazilikou živý betlém.
Díky trpělivosti poutníků a návštěvníků Svatého Hostýna a díky obětavosti všech vystupujících si všichni mohli obohatit duchovní pouť i pobyt na tomto nejvýše položeném a nejvíce navštěvovaném poutním mariánském místě na Moravě. Poděkování patří všem účinkujícím (Přerovští trubači, Děcka ze Skoronic, tanečníci ze Štramberka, „svatá“ rodina Štefkova z Příbora, atd.), všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o přípravu a realizaci této akce. Při této akci se vybrala částka 967,- Kč na Matici svatohostýnskou. Pánbůh zaplať.
Novoroční den na Svatém Hostýně byl poněkud příznivější, byť opět chladný. Po poslední dopolední mši svaté poutníkům zpříjemnil duchovní zážitek novoroční charitativní koncert Děcek ze Skoronic. Dobrovolný příspěvek z tohoto koncertu byl věnován na letošní Tříkrálovou sbírku a činil 3.500,- Kč. Tato částka byla doplněna duchovní správou na Svatém Hostýně na částku 10.000,- Kč a odeslána. Velké uznání a poděkování patří duchovní správě na Svatém Hostýně a Matici svatohostýnské. Pánbůh zaplať všem za jejich příspěvek.

Vážení a milí přátelé,
s prvními dny roku 2018 vám všem chci ještě jednou ze srdce poděkovat za vaši obětavost a nasazení při živém betlému i novoročním koncertu. Materiální ohodnocení nemá takovou hodnotu jako příslib, že na vás všechny budeme myslet v modlitbách za zdraví a štěstí a požehnání, a to nejen v roce 2018.
S pozdravem a v úctě Mořic Jurečka

Záznam mše sv. na ukončení roku z baziliky Nanebevzetí Panny Marie (z archivu TV Noe) ...

Ilustrační fotografie (text a foto Vilém Urbánek, další foto)

Živý betlém 2017 na Svatém Hostýně, video Matice svatohostýnské

 

Klášterní a církevní turistika se představuje na veletrhu Regiontour v Brně

 

Pavel Fischer - velvyslanec ve Francii

V roce 2007 vytvořila Česká televize portrét velvyslance České republiky ve Francii Pavla Fischera. Autorům se podařilo ukázat bohatství a hloubku jeho osobnosti.
V době před prezidentskými volbami je dobré jej shlédnout na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/307298380070022-pavel-fischer-velvyslanec-ve-francii/

 

 

 

Sledovanost stránek Svatého Hostýna v rámci křesťanského internetu v ČR (v prosinci 2017)

Přání k Vánocům a do nového roku od o. arcibiskupa Jana

PF 2018 Duchovní správy na Svatém Hostýně a výboru Matice svatohostýnské

 

Provozně-praktické informace k přelomu roku 2017 / 2018

Na Silvestra 31. prosince 2017
pojedou mimořádné autobusy Krodosu na Svatý Hostýn ve 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 a ve 23:00.
Po půlnoční bohoslužbě pojedou tyto autobusy dolů do Bystřice pod Hostýnem 1. ledna 2018 v 01:00 a v 02:00.

Na Štědrý den pojedou linkové autobusy na Svatý Hostýn podle pravidelného jízdního řádu s tím, že v 16:45 bude přidán mimořádný spoj, který pojede z Hostýna v 16:45 dolů do Bystřice pod Hostýnem
Nahoru:
6:35, 7:55, 8:45, 9:25, 10:00, 10:35, 12:40, 13:40, 14:40, 15:35,
Dolů:
7:15, 8:20, 9:10, 9:50, 10:25, 11:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:00, 16:45

Ve dnech 22.12. - 26.12. se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 23. - 25.12. v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy.
Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz.

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně o Vánocích a na přelomu roku
                      Rest. PD3       Rest. PD2        Penzion Ovčárna
Datum            Provoz            Provoz             Provoz
Pá  22. 12.     8:00 - 15:00     8:00 - 16:00     9:00 - 14:00
So  23. 12.     8:00 - 16:00     8:00 - 16:00     9:00 - 14:00
Ne  24. 12.     8:00 - 14:00     8:00 - 14:00     9:00 - 14:00
Po  25. 12.     8:00 - 16:00     8:00 - 17:00     9:00 - 15:00
Út  26. 12.      8:00 - 16:00     8:00 - 17:00     9:00 - 15:00
St  27. 12.      8:00 - 16:00     8:00 - 17:00     9:00 - 16:00
Čt  28. 12.      8:00 - 16:00     8:00 - 17:00     9:00 - 16:00
Pá  29. 12.     8:00 - 16:00     8:00 - 17:00     9:00 - 16:00
So  30. 12.     8:00 - 16:00     8:00 - 18:00     9:00 - 16:00
Ne  31. 12.     8:00 - 24:00     8:00 - 24:00     9:00 - 24:00
Po  01. 01.     8:00 - 15:00     8:00 - 16:00     9:00 - 15:00
Út  02. 01.      zavřeno           8:00 - 16:00      zavřeno
V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

 

Poděkování ze Sokolnic u Brna

Drazí v Kristu,
s nesmírnou vděčnosti děkuji za všechny přenosy, ať jsou to mše svaté ale hlavně svatý růženec. Je to velký dar pro nemocné a obohacení, protože já sama jsem od září nemocná. Mám zlomené chodidlo a pokud mohu, tak se připojuji k Vaším modlitbám. Je to velká síla a pomoc.
Přejí Vám všem požehnaně vánoční svátky, ať připomínka narození našeho Spasitele naplní Vaše srdce štěstím, pokojem, vírou a nadějí. V novém roce 2018 přeji hojnost Božího požehnání za všechno dobro co činíte a lásku, kterou rozdáváte všude tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
Vděčná ctitelka A. Frybortova

 

Noviny informují - Hostýn je o krok blíž k seznamu památek ...

Kam na vánoční nebo novoroční výlet? Určitě na Svatý Hostýn!

Poslední den roku bude na Svatém Hostýně Živý betlém a první den roku 2018 bude Charitatívní koncert

Ještě nemáte dárek? Navštivte náš e-shop a vyberte si dárek. Náš tip - dárkový poukaz na pobyt u nás

 

Relaxačně duchovní pobyty na Svatém Hostýně

V letních měsících roku 2018 připraví Matice svatohostýnská tři relaxačně duchovní pobyty, z nichž dva budou určeny pro seniory, kteří nemají problémy s pohybem a chůzí, a jeden bude určen pro rodiny s dětmi.
Pobyty pro seniory se uskuteční od nedělního večera do pátečního rána, a to v termínech od 10. do 15. června a od 9. do 14. září. Pobyt pro rodiny s dětmi bude od 14. do 21. července (od soboty do soboty).
Denní program zahrne možnost individuální účasti na ranní mši svaté a večer na modlitbě růžence v bazilice. Snídaně a večeře bude společná formou polopenze. Každý pobyt bude zahrnovat 3x autobusový zájezd k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí Svatého Hostýna. Alespoň jeden den bude plně věnován Svatému Hostýnu a jeho nejbližšímu okolí.
U pobytu pro rodiny s dětmi se předpokládá celodenní péče rodičů o své děti. Minimálně 2x večer bude možnost táboráku s opékáním a grilováním, po ostatní večery bude možnost zábavy ve společenské místnosti a taky noční vycházky. Hudební nástroje a hudebníci jsou vítáni.
Trasy autobusových zájezdů zahrnou zajímavá místa do 70 km od Svatého Hostýna, jako např. Luhačovice, Provodov, Pustevny, kaple na Radhošti, lanová centra, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Zašová, Štípa a Svatý Kopeček u Olomouce a zdejší ZOO, lázně Teplice nad Bečvou (zde bude možnost v předstihu objednat lázeňské procedury), koupaliště na Rusavě a v Osíčku, zahrady v Kroměříži.
Předběžně je možno počítat s těmito náklady na osobu (vícedenní pobyt zahrnuje ubytování v pokojích s příslušenstvím, polopenzi, 3x dopravu zájezdovým autobusem a u rodinných pobytů taky 3x balíček na cestu).
Senioři – červen, září, 5 dnů = celkem 2800 Kč
Rodiny (dospělí) – červenec, 7 dnů = celkem 3600 Kč
Rodiny (děti od 5 do 15 let) – červenec, 7 dnů = celkem 2700 Kč
Náklady nezahrnují vstupné do navštívených objektů, případnou další stravu a nápoje.
Zájemci mohou přihlášky na jednotlivé pobyty zasílat od 1. ledna 2018 na e ‑mailovou adresu: matice@hostyn.cz nebo telefonicky na číslo 573 381 693. Dva měsíce před pobytem budou zaslány další informace a pokyny k platbě.

Pozvánka na relax

 

Hostýn je o krok blíž k seznamu památek

Bazilika na vrcholu Hostýna zřejmě v brzké době rozšíří seznam národních kulturních památek. "Prošla do dalšího kola," potvrdil krajský radní odpovědný za kulturu Miroslav Kašný.
To znamená, že ji ministerstvo kultury uznalo vhodnou k zápisu a návrh posunulo k projednání vládě. "Momentálně se vypořádávají připomínky," doplnila vedoucí krajského oddělení památkové péče Alena Pospíšilová. Každý takový zápis je prestižní záležitostí a znamená faktické uznání, že daná památka patří k tomu nejcennějšímu dědictví, které v zemi je. "Stát tím uznává její hodnotu," potvrdila Pospíšilová.
Bazilika na Hostýně na seznam mířila společně s Vodní a Sarkanderovou kaplí a Jurkovičovou křížovou cestou.
Zároveň kraj navrhoval na zápis i další poutní místo – baziliku ve Štípě. Ta však schvalovacím procesem ministerstva neprošla. "To ale neznamená, že to vzdáváme, podali jsme proti rozhodnutí rozklad," doplnil Kašný.
Hostýnu se už dopředu předpovídaly větší šance právě díky tomu, že jde o komplex staveb, které společně poutní místo tvoří.
Status národní kulturní památky může místu přinést více peněz na obnovu a opravy, zároveň ale bude každá činnost o to přísněji podléhat dozoru památkářů.
Zdejší objekty se dlouhodobě postupně opravují, obvykle za velkého zájmu veřejnosti. Předloni jej budila třeba rekonstrukce mozaikového obrazu na prvním zastavení Jurkovičovy křížové cesty od Jano Köhlera. Metoda, jakou autor postupoval při výrobě kachlí do mozaiky, se nedochovala a restaurátor ji musel znovu objevit.
Obrovský zájem budil třeba i návrat zvonů, které se ve věži baziliky rozezněly v roce 2011 po dlouhých 70 letech.
Práce tady ale prakticky neutichají. Momentálně se řeší změna dopravy tak, aby co nejméně narušovala duchovní část, tedy prostor na samém vrcholu Hostýna od baziliky ke hřbitovu. U něj se scházejí dvě křížové cesty, které mají společné poslední zastavení.
"V plánu je také rozšířit záchytné parkoviště pod vrcholem," naznačil předseda Matice svatohostýnské Lubomír Vývoda.
Zápis na seznam se dělá vždy s několikaletou přestávkou, naposledy na něm ze Zlínského kraje přibylo fojtství v Jasenné a větrný mlýn v Bařicích Těšanech. To bylo v roce 2013. Památky se vybírají tak, aby soubor dával ucelenou představu o celém spektru kulturního dědictví země, ale i o jejich zasazení do evropských souvislostí.
V současnosti má seznam národních kulturních památek přes 300 položek, z toho necelá dvacítka je ze Zlínského kraje. Jde výhradně o stavby. Namátkou se jedná o Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, památník odboje na Ploštině nebo velkomoravské archeologické lokality v Uherském Hradišti, Starém Městě a Modré.
Mladá fronta Dnes, datum vydání 12.12.2017
Petra Procházková

 

Máme zde bankomat a konečně taky pravou zimu

 

Zhodnocení poutní sezony 2017

Zvednu oči od práce, za oknem je vidět, že padají první sněhové vločky letošní zimy a pokrývají vrchol Svatého Hostýna. Až v této chvíli si každý z nás uvědomí, že se opět blíží závěr jak církevního, tak kalendářního roku, a je nutno opět, jako každý rok, bilancovat. Proto bych chtěla napsat alespoň pár řádků o tom, co důležitého se odehrálo během roku 2017 na našem poutním místě.
Začátkem roku probíhala oprava restaurace poutního domu číslo 3 spočívající v kompletní rekonstrukci interiérů jídelny a výdejny. Oprava trvala dva měsíce a v březnu před zahájením nové poutní sezony byla restaurace opět otevřena.
V polovině března byla podána žádost o dotaci na MŽP s názvem Revitalizace zeleně na vrchu Svatý Hostýn. Dotace nám byla v září schválena a v listopadu byly zahájeny první práce. Předpokládané dokončení prací je na konci roku, ovšem záleží na počasí, zda tento termín bude dodržen.
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce konaly volby nového výboru, bylo nutné oslovit členy Matice svatohostýnské, zdali mají zájem pracovat v novém výboru. Byla otištěna výzva v Listech svatohostýnských a rovněž členové končícího výboru oslovili potencionální kandidáty, a to zejména ty, kteří by svými zkušenostmi mohli přispět k rozvoji Svatého Hostýna. Bylo přihlášeno celkem 19 kandidátů. Komise složená z členů starého výboru seznámila jednotlivé kandidáty s problematikou Matice svatohostýnské a s každým jednotlivě projednala možnosti, které by mohli z titulu svého zaměření nebo praxe pro Matici svatohostýnskou zajišťovat, nebo pomáhat při jejich realizování. Na valné volební hromadě bylo zvoleno 10 kandidátů do výboru Matice svatohostýnské, z toho bylo pět kandidátů z předešlého výboru a pět nových. Byla rovněž zvolena nová kontrolní komise.
Z kulturních akcí bych chtěla připomenout zejména dvě. Od května do konce srpna mohli v Jurkovičově sále návštěvnicí vidět výstavu Biblických příběhů od akademického malíře Kutry. Na stejném místě proběhla od července do konce srpna výstava studentských prací. Studenti z fakulty architektury VUT Brno zpracovali projekční návrhy svých představ o tom, jak by si v budoucnu představovali zástavbu vrcholu Svatého Hostýna. Výstava byla zahájena 24. června vernisáží, na které jednotliví zpracovatelé představili a zdůvodnili svoje projekční návrhy. Tato výstava byla poměrně hojně navštěvována a reakci jednotlivých návštěvníků je možné najít v prezentační knize uložené v kanceláři vedoucí.
Jako obvykle během roku probíhaly jednotlivé poutě v termínech poutního kalendáře, dále samostatné poutě farníků z jednotlivých farností, pěší poutě a také poutě jednotlivců. Připomenu alespoň (dle mého názoru) tu nejdůležitější. K stému výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě byla 30. září na Svatý Hostýn přivezena socha Panny Marie Fatimské, která byla umístěna na venkovním podiu. Zde probíhala celodenní pobožnost věřících včetně doprovodu hudby. Zejména ta část, kterou prezentoval kněz a tři dětí představující v dobovém oblečení pasáčky, kterým se zjevovala v roce 1917 Panna Marie, byla přijata všemi poutníky s nadšením. Mohu bez obav říci, že na této pobožnosti bylo v letošním roce nejvíce poutníků. Vyjadřuje to skutečnost, v jaké úctě Pannu Marii naši věřící mají. V měsíci říjnu v odpoledních hodinách byl první den dušičkové pouti v bazilice obohacen pěveckým koncertem souboru Ondrášek z Nového Jičína. Studenti z několika lidových škol předvedli pásmo duchovních písní.
Závěrem chci touto cestou poděkovat také všem, kteří pomáhali při úklidu vrcholu Svatého Hostýna, a to jak brzy na jaře, také teď v podzimním čase. Velké poděkování patří Základní škole „Pod Dubíčkem“ z Bystřice pod Hostýnem, do práce s úklidem se zapojili jak děti tak učitelé, dále panu Kadlecovi a panu Klišovi s farníky z Francovy Lhoty, farníkům ze Střelné, Brumova ‑Bylnice, Lidečka a Nedašova. Samostatné poděkování patří P. Vladimíru Kelnarovi, který přivezl své farníky až z Prahy.
Dagmar Fojtů vedoucí hospodářské správy MSH

 

Lukostřelecké závody na Svatém Hostýně

Lukostřelecký klub 3D Mrlínek, zaměřený převážně na střelbu klasickým lukem na 3D terče (makety různých zvířat), uspořádal v sobotu 2. prosince závody na Svatém Hostýně. Pořadatelé je nazvali Mikulášská taškařice a makety zvířat byly rozmístěny na 35 místech podél hostýnských valů. Závodů se za pravého zimního počasí zúčastnilo skoro 200 závodníků. Centrem závodu byl penzion Ovčárna.

Fotografie

 

Setkání u protektora MSH v Olomouci

Zástupci výboru Matice svatohostýnské se 22. listopadu setkali s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem na olomouckém arcibiskupství.
V příjemném prostředí arcibiskupského paláce společně diskutovali o stávajících i budoucích aktivitách nového výboru. Otec arcibiskup poděkoval členům výboru, popřál hodně štěstí a energie v jejich činnosti a nakonec požehnal společné práci při zvelebování našeho mariánského poutního místa.
Mořic Jurečka

 

Byla vichřice, ale stromy padaly z jiného důvodu

Poutníci, kteří připutovali na Svatý Hostýn v první polovině listopadu, si zajisté všimli mnoha pokácených a sprejem označených stromů. Vichřice Herwart, která o víkendu na konci letošního října zasáhla celou střední Evropu a způsobila v České republice miliardové škody, ale na tomto stavu žádnou vinu tentokrát nenese. Stromy v areálu Svatého Hostýna jsou všeobecně vysokého stáří, v minulosti téměř neudržované a mnohé z nich jsou svým vzrůstem nebo zdravotním stavem nebezpečné nejen pro možnost vzniku materiálních škod, ale zejména mohou způsobit i život ohrožující zranění všem, kdo se v jejich okolí pohybují. Proto Matice svatohostýnská již dlouhodobě provádí každoročně prohlídku všech stromů. Tam, kde pomůže pouze úprava korun, provádíme ořez, ty nejvíc nebezpečné stromy bývají odstraněny. S výsadbou nových stromů jsme samozřejmě počítali a proto výbor MSH již dříve rozhodl o zadání zpracování studie na revitalizaci zeleně s možností požádání o finanční dotaci z veřejných prostředků. V roce 2016 byla studie zpracována a schválena. MSH následně požádala o dotaci, která nám byla v letošním roce přiznána.
V rámci projektu „Revitalizace zeleně na vrchu Svatý Hostýn“ bude z bezpečnostních důvodů vykáceno celkem 11 listnatých stromů. Dále bude 19 stromů ošetřeno zdravotním ořezem s cílem udržení jejich dobrého zdravotního stavu a 11 stromů bude opatřeno 13 vazbami pro svázání korun a zvýšení stability korun. Nedílnou a nezbytnou součástí projektu je výsadba nových stromů a keřů. Celkem bude vysazeno 72 stromů lesních dřevin (jedle, buk, javor, smrk, jeřáb, lípa a jírovec), 12 stromů ovocných a 59 keřů (převážně růže a kalina).
Dodavatelem prací, spojených s tímto projektem, se na základě uskutečněného výběrového řízení stala zahradnická firma Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem. Celkové náklady na akci jsou včetně DPH ve výši cca 540 tis. Kč, přičemž 292 tis. Kč bude hrazeno z dotací. Práce budou dokončeny nejpozději v jarních měsících roku 2018.
Věříme, že výsadba nových stromů přinese užitek nejen z pohledu životního prostředí a bezpečnosti současných návštěvníků Svatého Hostýna, ale bude také přínosem pro zpříjemnění pobytu všem budoucím poutníkům a významně také přispěje ke zvelebování našeho poutního místa.
Josef Dostál

Fotografie

 

Jedeme-li na Svatý Hostýn, tak už nemusíme po objížďce

 

Setkání trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze

Od 3. do 5. listopadu 2017 se na Svatém Hostýně konala rekolekce pro trvalé jáhny olomoucké arcidiecéze a jejich rodiny.
Tímto časem setkání a zčásti i ztišení doprovázel svým slovem jáhny arcibiskup Jan Graubner, jejich manželky P. Antonín Krasucki, OP, který ochotně zastoupil pro nemoc nepřítomnou MUDr. Jitku Krausovou.
Dětem pak nabídla pestrý program Anežka Hájková. O organizaci se postarali rektor kněžského semináře P. Pavel Stuška a vedoucí oddělení pro trvalé jáhny jáhen Jiří Kočenda.
Tématem rekolekce bylo Boží slovo inspirující slovo lidské. Kromě přednášek byl prostor také pro modlitbu, osobní setkávání i odpočinek. Jáhni mezi sebou uvítali také ty, kdo se na službu připravují a kdo o přípravě uvažují. Při nedělní bohoslužbě v bazilice pak dva z těchto mužů pověřil otec arcibiskup Jan službou lektora. Za velmi vzácnou považuji přítomnost diecézního biskupa mezi jáhny a také to, že svého naplnění došly úvahy o péči věnované rodinám jáhnů, které jsou jejich službou nejen požehnány, ale i omezeny.
Naše situace a zkušenosti jsou specifické, a tak si velmi cením každého nahlédnutí do života ostatních rodin. Užitečnou a příjemnou byla také věková pestrost: nejstarší z přítomných jáhnů letos oslavil 85. narozeniny, současně mezi námi byly i malé děti. ''
Pestrost je vůbec pro službu jáhnů typická – tolik různých míst, forem a příležitostí, o kterých jsme slyšeli při úvodním představování, ukazuje, že nemá pravdu ta stará hádanka: Liturgická okrasa na pět?
Veronika Černušková

 

Z aktualit v rámci České provincie Tovaryšstva Ježíšova

 

Vážení čtenáři, poutníci a členové Matice Svatohostýnské,

jmenuji se Dominik Kovář a jsem bohoslovec Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při hledání informací k mé diplomové práci, kterou chci zaměřit na život jezuity P. Jana Chromečka, který byl dlouholetým duchovním správcem na Svatém Hostýně. Pokud máte jakékoliv informace, vzpomínky, fotografie, či to, co líčí život P. Chromečka, nebo jste ochotni sepsat i své setkání či příběhy s ním, budu velmi rád.
Všechny informace nebude možné vložit do diplomové práce, ale v budoucnu by se mohly přidat do knihy, která by charakterizovala život a osobu P. Chromečka.
Své vzpomínky můžete zasílat na email: kovardom@seznam.cz,
nebo je možné poslat na adresu: Dominik Kovář, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc,
případně je předat na recepci Poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně.
Za jakékoliv informace a pomoc Vám předem děkuji!
Dominik Kovář, bohoslovec

 

Zvěřinové hody budou na Ovčárně 24. - 26. listopadu

 

Přečtěte si

soubor článků o přenosech bohoslužeb z kostelů v České republice. Připravil Katolický týdeník a použil při jeho přípravě taky podklady zaslané Ing. Zděňkem Topičem, ředitelem divize Internet firmy NWT a.s. a se správcem zdejších internetových stránek.
1. část, 2. část.

 

Výzva určená dlouholetým aktivním členům MSH

Výbor Matice svatohostýnské chce zapojit do činnosti i další členy spolku. Bude projednán Statut poradních orgánů Matice svatohostýnské, který umožní zapojení do zvelebování mariánského poutního místa i těm, kteří v minulosti přispívali svým aktivním přístupem a dnes jsou už mimo hlavní proud (např. ze zdravotních důvodů).

 

Svatohubertská pouť 2017 byla v sobotu 21. října, filmový sestřih z pouti

Prosluněná dušičková pouť byla v sobotu a v neděli 14.-15. října 2017

Ondrášek, novojičínský sbor, vzdal hold Matce Boží Svatohostýnské i Fatimské

 

Nové možnosti pobytů na Svatém Hostýně v poutní sezoně 2018

Výbor Matice svatohostýnské podporuje záměr, aby se v příštím roce pořádaly relaxačně duchovní pobyty určené zejména pro pohyblivé seniory. Cílem je ubytovat přihlášené v poutních domech na Svatém Hostýně ve všedních dnech, kdy je zde volněji. Denní program bude koncipován tak, že snídaně a večeře bude společná, ráno bude možná účast na mši svaté a večer na modlitbě růžence v bazilice. Přes den bude 3x k dispozici autobus k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí Svatého Hostýna a nebo se půjde na turistickou vycházku. Termíny a další informace budou na internetu.

 

Upozornění na úplnou odstávku elektřiny na Svatém Hostýně, která m.j. postihne i možnost telefonovat na pevné linky, nebudou funkční kamery (nebudou se taky pořizovat záznamy bohoslužeb). Nefunkční budou taky e-mailové adresy matice a duchovní správy. Internetové stránky v provozu budou.
Odstávka bude ve dnech 18. až 19. října vždy od 7:25 do 17:25 hod.

Myslivci se sejdou na Hostýně při svatohubertské pouti

Dušičková pouť bude 14. - 15. října Podle sdělení duchovní správy budou zajištěny v sobotu 14. října (první den Dušičkové pouti) autobusy pro odvoz poutníků do Bystřice pod Hostýnem v 19:00 a v 19:15

Koncert duchovní hudby bude v sobotu 14. října 2017 ve 13:30

Se změnou jízdního řádu autobusu bude nedělní odpolední mše sv. v zimním období ve 14:15

 

Děkanátní pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 7. října bude na Svatém Hostýně pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu našich rodin a nová kněžská povolání. V 15:00 se budeme modlit Cestu světla, v 16:00 pokračujeme adorací v bazilice a v 17:00 bude mše svatá s otcem biskupem Josefem.

 

Výstava dětských prací v bazilice - Květina pro Pannu Marii byla ukončena

V sobotu 30. září 2017 jsme se i na Svatém Hostýně poklonili Panně Marii Fatimské, jejíž socha sem doputovala. Po této slavnosti k 100. výročí zjevení Panny Marie portugalským dětem již ukončíme výstavku desítek květinových dárků, které děti v uplynulých měsících přinesly Panně Marii na naše poutní místo.
Letošní aktivita pro děti, jejímž výsledkem je výstavka v bazilice, vzbudila zájem poutníků a setkala se s kladným přijetím. Mnoho drobných i větších květů z dětských rukou oslavilo naši hostýnskou Paní, za což dětem i jejich blízkým, kteří jim pomohli, patří naše uznání. Panno Maria, Lilie líbezná, prosíme, ochraňuj naše děti i celé rodiny po celý nový školní rok.
Zdeňka Jančíková
Fotografie

 

Poděkování

Čo najsrdečnejšie sa chcem poďakovať za všetkých pútnikov z farnosti Obišovce sprievodkyni, ktorá nás sprevádzala dňa 22. září na prehliadke vášho pútnického miesta. Chceme sa poďakovať aj duchovnému otcovi, ktorý slúžil sv. omšu o 11:15 (podľa týždňového rozpisu by to mal byť o. Greisiger).
Odniesli sme si zo Svatého Hostýna nezabudnuteľný duchovný zážitok. Prajeme všetkým, ktorí sa starajú o toto prekrásne pútnické miesto, veľa Božích Milosti a každodennú ochranu od Panny Márie.
S úprimným pozdravom Ján Rybka

 

Duchovní obnova a pouť jezuitských přátel a spolupracovníků, pozvánka

 

Pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky

První zářijovou neděli (3. 9. 2017) se konala Pouť Matice svatohostýnské. Po mši sv. ve svatohostýnské bazilice, kterou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, začalo Setkání s důvěrníky MSH v Jurkovičové sále, na kterém se zúčastnilo 68 důvěrníků a 27 hostů.
Představitelé nově zvoleného výboru MSH seznámili přítomné důvěrníky s vlastní činností výboru (Mgr.L.Vývoda), opravami duchovních památek (P.Ing.J.Šolc), s novými možnostmi propagace mariánského poutního místa (MUDr.M.Jurečka). Ing.I.Buráň komentoval výstavu studentských prací o možných variantách budoucí podoby areálu Svatého Hostýna. Paní D. Fojtů informovala o financích a rozpočtu prvé poloviny roku 2017.
Důvěrníci se pak většinou dotazovali na situaci ve stravování poutníků, zazněl i dotaz na možnosti dopravy starších a hendikepovaných osob z parkoviště přímo k bazilice.
Otec arcibiskup poukázal na význam služby důvěrníků ve spolupráci se členy MSH jako duchovního společenství ctitelů a podporovatelů mariánského poutního místa. Kladl důraz na neustálé budování vztahů s mladou generací formou vlastního svědectví. Všem členům předal pozdravení a požehnání, zvláště pak všem nepřítomným, starším a nemocným členům MSH.
Resumé pro důvěrníky ke sdělení členům ve farnostech:
1. dopravní obslužnost a studie veřejné zeleně na Svatém Hostýně
2. výstava studentských prací možných variant budoucí podoby Svatého Hostýna
3. stravování poutníků
4. rozpočet prvé poloviny roku 2017
5. nové možnosti propagace poutního místa
6. pozdravení otce arcibiskupa všem členům MSH
Mořic Jurečka
3. 9. 2017
Foto: František Ingr

Pozvánka na Pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky

 

Muklovská pouť byla v sobotu 2. září 2017

 

Socha Panny Marie Fatimské doputovala na Svatý Hostýn 30.září 2017, další fotogalérie (Člověk a víra)

 

Socha Panny Marie Fatimské na Svatém Hostýně

Vážení a milí poutníci svatohostýnští, srdečně vás zveme na sobotu 30. září 2017 na 10:00 na Svatý Hostýn, kdy v rámci putování sochy Panny Marie Fatimské po katedrálách a poutních místech ČR budeme moci prožít její přítomnost právě na Svatém Hostýně, abychom načerpali posilu z jejího duchovního odkazu celému lidstvu. To učiníme při mši svaté v 10:15, kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký.
Po mši svaté bude socha Panny Marie v průvodu přenesena na venkovní podium k osobní modlitbě a veřejné úctě (při špatném počasí do kaple sv. Josefa).
V 12:40 bude v průvodu socha Panny Marie opět přenesena do baziliky, kde bude ve 13:00 mariánská pobožnost zakončená svátostným požehnáním.
V 13:40 bude socha Panny Marie v průvodu přenesena k autu, které ji odveze do Žarošic.
Využijme tuto pouť k tomu, abychom si skrze Pannu Marii vyprošovali milost, abychom dorůstali k pravému obrácení a k ochotě činit pokání a smírné zadostiučinění za hříchy vlastní i celého světa.
Požehnanou pouť vyprošuje P. Jiří Šolc, SJ, s komunitou

Panna Maria Fatimská, 100 let od jejího zjevení

 

Sobota 26. srpna 2017 - krásná tečka za prázdninami

Kolik rodin, dětí, kočárků, ale i zajímavých a pestrých úkolů a zábav na mnoha stanovištích se letos sešlo o posledním srpnovém víkendu na Svatém Hostýně! Velká účast na mši svaté celebrované otcem arcibiskupem Janem na venkovním podiu, nádherné počasí, důkladná příprava Center pro rodiny i naší Matice svatohostýnské – to vše přispělo k milé atmosféře, která tu vládla.
Matice svatohostýnská měla pro děti připraven u baziliky svůj stánek s výtvarnými dílničkami, kde si mohly vytvořit pěkný výrobek. Kdo chtěl, mohl si zahrát hru – prokázat vynalézavost a obstarat asi deset věcí podle seznamu. Zde se mimořádně činila Děcka ze Skoronic. Aktivně a nápaditě se tito kluci a holky zapojili do hry i do tvoření, když předtím svým zpěvem, který jde opravdu od srdce, zkrášlili naši bohoslužbu. Za své snažení – tvořit či hrát hru, modelovat z keramické hlíny a přírodnin, zde ve stánku Matice svatohostýnské všichni malí poutníčci dostali sladké odměny.
Všechny děti, jichž jsme se zeptali, zda se doma modlí, odpověděly kladně, a proto si odnášely i malý modlitebníček, pro tuto pouť naší Maticí speciálně vytvořený. Všem, kdo se podíleli na bohatém programu poutě, děkujeme. Bože, jsme vděčni za tyto rodiny, které přivádějí své děti sem, na posvátnou horu, blíž k Matce Boží.
Zdeňka Jančíková

Fotografie

 

9. pouť pedagogů byla v sobotu 19. srpna

Velkou osobností letošní pouti pedagogů na Svatém Hostýně, která se zde konala 19. srpna, byl P. Marián Kuffa, hlavní celebrant mše svaté. Pro ty, kdo jeho činnost nesledují a nebo neviděli dokumentární film „Opřít žebřík o nebe“, je určeno několik dalších řádků.
Otec Marián se v dětství věnoval karate. S přáteli také chodil opravovat věže kostelů a bavilo ho horolezectví. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Nitře. Původně neplánoval, že by se stal knězem. Když mu bylo kolem 20 let, těšil se, že se ožení a bude mít děti. Pak se však pod ním při výstupu na Gerlachovský štít utrhl kus skály ‑ následoval dvacetimetrový pád. Záchranářům trvalo 13 hodin, než ho dopravili do nemocnice. Cítil, že Bůh mu vrátil život a tehdy v něm uzrálo předsevzetí „vrátit svůj život Bohu“ – tím, že se bude věnovat těm, kteří to nejvíc potřebují. V roce 1994 začal působit jako římskokatolický kněz v Žakovcích na východním Slovensku. Na opravách rozbořené fary začal v nuzných podmínkách pracovat s lidmi z polepšovny, s navrátilci z vězení, včetně těch, kteří si odpykávali tresty za nejtěžší zločiny. „Věděl jsem, že když od těchto lidí odejdu, budu obyčejný teoretik,“ řekl Kuffa. Postupem času opravu fary dokončili a přistavěli nebo opravili další objekty. Nadále se věnuje lidem na okraji společnosti.
Pro účastníky pouti (pro učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení) byl velký zážitek už začátek mše svaté. Taky homilie byla úžasná, zcela jiná než je na Svatém Hostýně obvyklé.
Na zakončení pouti jsme se zúčastnili besedy na venkovním podiu na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny“. Otec Marián nás přesvědčil o svých názorech a upřímnosti a završil náplň pouti. V samém závěru následovala osobní setkání s tímto knězem a autogramiáda. Bylo vidět, že P. Marián Kuffa má i na Moravě mnoho příznivců.

Fotografie

 

„Svatý otče Františku, jsme tu s Tebou na vršku“

parafrázoval biskup František Lobkowicz slova při páteční večerní bohoslužbě 18. srpna 2017, která zde zněla před 22 lety (Svatý Kopeček) z úst mladých a papeže sv. Jana Pavla „ Svatý Kopeček, plný je Tvých oveček“. Pak ze všech našich „vršků“ odkud je blíže k Bohu na prvním místě vzpomněl Svatý Hostýn…
V sobotu pak bylo tzv. EXPO 2017 povolání na olomouckých náměstích, kde se prezentovaly řehole, hnutí, prorodinné organizace a také naše Matice svatohostýnská pod číslem 44. Výbor Matice, delegoval účastníka - svého člena P. Františka Krále ze Vsetína, který spolu s Janou Kunderovou - důvěrnicí za farnost Valašská Polanka, jejím synem Kryštofem a Markétou Hašovou z farnosti Kelč, kteří prezentovali na Dolním Náměstí život a činnost největšího mariánského poutního místa Moravy a co do počtu poutníků největšího v ČR.
Už od samého poledne přicházeli mladí po skončení dopoledního programu v Korunní pevnůstce, ale především rodiny, které byly jako bývalí mládežníci také pozváni. Na čelní stěně visel asi třímetrový banner s leteckým pohledem na celý „vršek“ svatohostýnský, v popředí jiný s basilikou a krátkým vyjádřením poslání MSH, na stole různé letáčky pro mladé, obrázky s Pannu Marií Svatohostýnskou, magnetky, omalovánky a publikace o životě na tomto poutním místě.
Uprostřed stanu pak stoleček s židličkami, kde děti malovaly otisk ruky, kterou pak vystřihly a přilepily na kříž, symbol být s Ježíšem, podporovat Ho.
Kříže pak budou příští sobotu na pouti rodin na Svatém Hostýně na hlavním pódiu. Byly tam naše dětičky, ale také milí černoušci z Anglie, mladí i staří i ti co nikdy o Svatém Hostýnu nic neslyšeli, říkali, „kde to prý je?“. Z reakcí např.. „Takové poutní místo jako je Svatý Hostýn, není nikde v republice“, nebo „Je dobře, že jste tady, Panna Maria si to zaslouží“, ale i kritika, proč je právě Kuffa (P. Marián) na Hostýně, když je setkání rodin v Olomouci - rádi bychom byli i tam…
Tři hodiny utekly jako voda a my museli kvůli dalšímu programu náměstí opustit… Díky všem, Zitě Petrošové, která měla za Sekci pro mládež při ČBK na starosti EXPO2017 a třebas nashledanou u stánku v roce 2022 na Světových dnech mládeže v Praze, ale určitě daleko dřív u Vítězné Ochránkyně Moravy na hostýnském „vršku“.
Jana Kunderová a P. František Král

Snímky zachycující dění ve stánku č.44 a kolem něho na EXPO 2017 v centru Olomouce

 

Duchovní cvičení s o. Líznou SJ

Výstava biblických obrazů Jana Kutry byla ve svatohostýnském muzeu

V sobotu 26. srpna 2017 vyvrcholí akce matice pro děti - Květina pro Pannu Marii

Arcidiecézní pouť rodin a Den s Rodinným životem - sobota 26. srpna 2017

 

 

V době od 21. 6. do 31. 10. 2017 je uzavřeno 11. zastavení Jurkovičovy křížové cesty z důvodu jeho opravy

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik snímků z Orelské pouti 2017

V polovině srpna vrcholí letošní poutní sezóna

Pozvánka na koncert barokní hudby, 19. srpna 2017

Letní škola barokní hudby v Holešově

Děcka ze Skoronic v bazilice 11. srpna 2017

5. muzikantská pouť, neděle 6. srpna 2017

Zelenou stopou na Svatý Hostýn, sobota 5. srpna 2017

 

Dvě významné událostí, které spolu souvisí, se odehrály na Svatém Hostýně

Na víc než stovce významných poutních míst celého světa se v pátek 23. června 2017, o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova, se věřící modlili růženec za posvěcení kněží. Jedním z nich byl také Svatý Hostýn. Modlitba slavného růžence zde začala ve 12:05 a předcházela jí mše svatá na tentýž úmysl.
Setkání, které iniciovala organizace WorldPriest, je součástí celosvětové růžencové štafety. Probíhala 23. června po celých čtyřiadvacet hodin: ve 2:00 našeho času začala v korejském Soulu a přes Rusko, Austrálii, Indii, Japonsko, Vietnam, Rwandu nebo Izrael se postupně přesunula do Evropy. V pravé poledne středoevropského letního času se k modlitbě připojili lidé z baziliky v Čenstochové a od nich štafetu převzal právě Svatý Hostýn. Odsud pak putovala do Pompejí v Itálii a přes Maltu, Francii, Portugalsko nebo řadu afrických zemí dospěla na americký kontinent, kde byla ukončena v Mexiku.
Své požehnání této akci zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře také papež František. „Svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená Matka vždy vedla a chránila všechny kněze. Jeho Svatost s láskou a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí k této iniciativě, do přímluvy Panny Marie, Královny posvátného růžence, a s radostí uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje,“ napsal pořadatelům kardinál Pietro Parolin.
Podle pořadatelů je růžencová štafeta příležitostí k prosbě za kněze: „Modlíme se, aby jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi, aby prostřednictvím tohoto celosvětového společenství pocítili naši vděčnost a podporu a také aby vytrvali v jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovo stádce bezpečně vedli až na pastviny v Božím království,“ vysvětlila Marion Mulhallová z organizace WorldPriest.
„Je skvělé, že Svatý Hostýn je zařazen mezi sto nejvýznamnějších míst světa, která propojuje modlitba za kněze. Děkuji všem, kteří se do řetězce modliteb zapojí přímo v bazilice nebo prostřednictvím webových kamer ze Svatého Hostýna, ale i těm, kteří nebudou mít jinou možnost, než se přidat tichou modlitbou třeba na pracovišti, a využijí toho,“ povzbudil věřící k účasti olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který konání akce ve svatohostýnské bazilice podpořil.
Svatý Hostýn patří mezi 100 nejvýznamnějších poutních míst ve světě (jediné v ČR)
Fotografie z pouti kněží za vlastní posvěcení v úterý 20. června

 

Anenská pěší pouť z Bystřice p.H. do Rajnochovic, neděle 30. července

Ženy na pouti života v létě na Svatém Hostýně - 26. do 30. července 2017

Pouť obce Slavkov sobota 8. července 2017, slavnostní mše sv. v bazilice v 10:15

 

Závěr putování Svatý Kopeček - Svatý Hostý - Velehrad (reportáž ČT)

Fotografie z celé trasy pouti Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad

Poutníci, kteří se vydali ze Svatého Kopečka na Velehrad, ušli přes 110 kilometrů

 

V době od 21. 6. do 31. 10. 2017 je uzavřeno 11. zast. Jurkovičovy křížové cesty z důvodu jeho opravy

Kraj navrhuje Svatý Hostýn a Štípu za národní kulturní památky

Pěší pouť tatínků a dětí ze Svatého Hostýna na Velehrad se konala od 23. do 25. června

 

Pouť pedagogů s P. Mariánem Kuffou

Na letošní 9. pouť pedagogů zveme nejen učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení. V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10:15 na Svatém Hostýně P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“

Pozvánka na pouť

 

V sobotu 24. června ve 14:00 bude slavnostně zahájena výstava ateliérových prací studentů architektury

Chcete vědět jak bude možná Svatý Hostýn vypadat za 10 nebo 25 let?

 

 

Hostýnské vrchy

Klub českých turistů odbor 1. brněnská pořádá kromě turistických vycházek o víkendech také jednodenní zájezdy a vícedenní turistické zájezdy. Pro letošní rok jsem vybrala Hostýnské vrchy, protože mám z této oblasti, z dřívějších soukromých akcí mnoho krásných vzpomínek . Byla jsem ráda, že jsem mohla zajistit ubytování přímo v centru Hostýnských vrchů na Svatém Hostýně v Poutním domě III.
Na „průzkumné cestě“ na Svatý Hostýn mne doprovázelo několik turistek a hodnocení bylo zcela jednoznačné. Výsledek: „Nemohla jsi vybrat nic lepšího“. Termín naší akce byl 20. do 27. května 2017.
Většina našich členů jsou senioři, i když po mnoha letech aktivní turistiky se jedná o velmi zdatné turisty, přesto byla pro nás velká výhoda autobusová linka z nádraží ČD na Hostýn. Zvládat cestu se zavazadly by bylo přece jen trochu obtížnější. Přijeli jsme během dopoledne a i když ubytování je až v odpoledních hodinách bylo možné uložit zavazadla na recepci a začít s našim programem. Díky naši člence, velmi aktivní turistce Slávce Buráňové se nás ujal pan Ing. Buráň a provedl nás po areálu poutního místa, v bazilice a dokonce jsme byli až ve věži u zvonů. Byl to pro nás velký zážitek.
V neděli již začala opravdová turistika krásnou krajinou Hostýnských vrchů. Nemohli jsme vynechat cestu z Loukova na Jehelník, Kelčský Javorník přes zříceniny hradů, opravdu jen pozůstatky Šaumburku a Zubříče do Podhradní Lhoty a na vlak do Rajnochovic. Již první den se ukázalo, jak je nutné stále sledovat turistickou značku a nenechat se unést pozorováním krásné krajiny. Najednou značka nikde. Pomohla nám nová technika, mapy v mobilech a bylo po problému. Na Kelčském Javorníku je pěkná rozhledna a také i upravené místo k odpočinku a také WC, což není na trasách obvyklé.
Nemohla chybět cesta do Rusavy, kouzelné obce v Hostýnských vrších. Sice bylo pondělí, termín mimo hlavní sezonu, ale žádné občerstvení nebylo možné. To nám trochu pokazilo radost, tak rychle do Bystřice pod Hostýnem do restaurace na oběd a pivečko pro doplnění energie. Nemohl chybět výlet do Rožnova pod Radhoštěm na Jurkovičovu rozhlednu, pěšky po turistické značce z Hostýnka do Holešova na staré památky, synagogu, židovský hřbitov, zámek. Bylo toho zkrátka hodně.
Poslední den jsem se „vyznamenala“. Je dobré, pokud je značená cesta, využít turistickou cestu a nevymýšlet různé kombinace z Rajnochovic na Troják, cyklostezku, neznačenou cestu do kopce, ale vše dobře dopadlo a najednou byli jsme na Marušce, pak už byl Troják a zasloužené občerstvení. Za celý týden jsme měli v nohách dost kilometrů v krásné krajině. Po návratu z cesty super ubytování se stále teplou vodou na osprchování a velice vstřícný personál. Spokojenost byla maximální a doufáme, že se ještě vrátíme, je ještě dost turistických tras na zvládnutí.
Stanislava Lexová
Klub českých turistů 1.brněnská, Brno
Brno, 12. 6. 2017

 

Z nového čísla Listů svatohostýnských

 

 

Pouť schol byla v sobotu 17. června 2017

Na Svatém Hostýně vystoupí hudební skupina Adorare v sobotu 17. června v 17 hod.

 

Kramářská bouda pod vodní kaplí

podlehla zubu času, ohrožovala turisty i poutníky a byla proto na začátku června 2017 zbourána.

 

Vdovy a vdovci prožili na Svatém Hostýně a v blízkém okolí relax - fotogalérie č.1 a fotogalérie č.2

Relaxační pobyt na Svatém Hostýně 11. - 17. června 2017          Další informace

 

Božítělový průvod 2017

Pouť klubů a přátel historických vozidel byla v sobotu 10. června

 

7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Přijeli jsme na Svatý Hostýn, abychom pozdravili Pannu Marii a vyprosili si od ní pomoc a sílu do našeho života a poslání, jak řekla v přivítání organizátorka poutě MUDr. Benešová z Brna. Bazilika byla zaplněna do ¾, ale nejen lékaři, zdravotníky a nemocničními kaplany; přijeli i poutníci z farností od Nového Jičína a z Třebíče se svými kněžími.
V úvodu mše sv. poukázal hlavní celebrant o. biskup Pavel Konzbul na určitou podobnost Ježíše Krista a lékařů. Když člověk se svou nemocí k lékaři nepůjde, nemůže mu lékař pomoci. Také Pán Ježíš nám může pomoci až tehdy, až když k němu přijdeme s důvěrou, lítostí a vyznáním svých hříchů.
Po mši sv. se před kaplí sv. Jana Sarkandra krátce setkali členové Kolegia katolických lékařů. Program pak pokračoval pobožností „Cesta světla“, což je 14 zastavení představujících velikonoční události od Kristova vzkříšení po seslání Ducha sv. Prozařovalo nás světlo víry pramenící ze zamyšlení u jednotlivých zastavení, ozařovalo světlo slunce, pronikající korunami stromů a náš zpěv se prolínal se zpěvem ptáků…
Na pouti došlo k řadě přátelských setkání – od setkání po 25 letech po navázání nových kontaktů – na pohled náhodných, ale odehrávajících se v Boží režii.
P. Bohumír Vitásek

Dva soubory snímků z této pouti
Pozvánka na 7. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

 

Víkendová duchovní obnova pro rodiny s dětmi byla od 2. do 4. června 2017

 

Jan Kutra, Biblické příběhy
Jurkovičův sál (muzeum), výstava obrazů potrvá od 27. května do 20.srpna 2017

Ráda bych vás seznámila s obrazy, které tematicky zapadají do cyklu maleb inspirovaných Novým zákonem, kterými se J a n   K u t r a zabývá zhruba od roku 2000.
Jeho cesta k osvojení si této tradiční tematiky začíná Cestou křížovou, kterou jste mohli zhlédnout v Diecézním muzeu v Plzni v roce 2004, pak pokračuje obrazy prvních svědků, tedy prvních mučedníků a svědků Kristova života, a konečně dochází k biblickým příběhům.
Ikonografie pětadvaceti vystavených motivů má v dějinách umění dlouhou tradici a malíř nám zde představuje svoji verzi a představu Kristových zázraků, okolností jeho života až po Vzkříšení a Poslední soud. Můžeme zde zhlédnout známé příběhy, jako je Svatba v Káni, kde Ježíš proměňuje vodu ve víno; na dalším plátně vyhání rozhodným gestem démony z posedlého mladíka, ti vešli do vepřů a přinutili je vběhnout do moře. Nebo Ježíš v rozhovoru se Samaritánkou u Jákobovy studny, když jí zjevuje pravdu o jejím životě. Je tu naimská vdova, které vrátil mrtvého syna. Najdeme zde i okamžiky krátce před Kristovým zatčením a smrtí; Olivetskou horu, Jidášův polibek a Kristovo vítězství, jeho vzkříšeni.
„Neznám silnější příběhy, než ty v Bibli“, říká Jan Kutra. Rád zpracovává literární předlohy, kterých se chápe nově tvůrčím způsobem, upřednostňuje výtvarnou podobu před popisnou věrností. Vzkříšení si představuje jako okamžik, kdy Kristus vychází z hrobu a svým jasem oslepuje hlídkující vojáky a skupinu truchlících po levé straně. Malíř dělá z vyprávění motiv, s příběhem zachází tak svobodně, jak si to jen umělec může dovolit.
Kdybych měla zhodnotit význam těchto maleb v jeho uměleckém vývoji, řekla bych, že se Jan postupně odklání od, pro něj typických expresivních obrazů, malovaných hutnou pastou tmavé barvy, V biblických příbězích směřuje od abstraktní tvorby k imaginativnímu realismu a i expresivní podtón ustupuje do pozadí, zvlášť díky čistým projasněným barvám, které plátnům propůjčují zářivost vitráží.
Fra Angelico říkával: „Aby člověk maloval Kristovy věci, je třeba žít s Kristem. Ale na prvním místě je třeba být malířem. " Matisse, který o sobě říkal, že je ateista, vymaloval jedinečným způsobem dominikánskou kapli ve Vence.
Umělecká hodnota je na prvním místě dána hloubkou tvůrčí inspirace a Jan je toho příkladem, že tzv. nepraktikující křesťan může namalovat hluboké náboženské dílo.
Mgr. Marie Smetanová

Fotogalérie

 

Prosebná pěší pouť vyjde z Podhradní Lhoty v úterý 30. května

 

Pouť křesťanských médií - sobota 27. května 2017

Pouť křesťanských médií na Hostýně 2017 pohledem Proglasu

Kdo připutoval nebo přijel osobně, určitě nelitoval. Nádherné počasí této pouti, která se konala na Svatém Hostýně už po dvaadvacáté, přálo, a tak i její polední a odpolední program se uskutečnil v plné parádě na venkovním podiu, na přilehlé louce a na Cestě světla.
Trochu nás na Svatém Hostýně mrzí, že moderní média sice zajistila přenos kvalitního obrazu a zvuku z pouti, ale mnoha našim tradičním návštěvníkům a poutníkům umožnila jen virtuální účast na pouti z pohodlí jejich domovů, a tak se poutě osobně nezúčastnili. I když i tak bylo poutníků hodně.
Proto vyzýváme k osobní účasti na příštích poutích na Svatém Hostýně, kde se poutní atmosféra dá vnímat i dalšími smysly, které ani moderní sdělovací prostředky zatím nedokáží zprostředkovat. A to, co nám popřípadě uniklo pak můžeme dodatečně shlédnout nebo si poslechnout v příslušných mediálních archivech.
Virtuální účast je hlavně pro ty opravdu nemohoucí nebo pro naše krajany ve vzdálené cizině.
I.B.

Katolický týdeník - Novináři jsou mlynáři v mediálním mlýně

Dvě fotogalérie
Doprovodná výstava velkoformátových fotografií Člověk a víra

Poděkování z Proglasu @ médií
Paní Fojtů,
jménem Proglasu a dalších médií v rukách křesťanů Vám a vašim spolupracovníkům děkujeme za věcný i velkorysý přístup k sobotní pouti médií v rukách křesťanů 27. 5. 2017. Bylo nám na kopečku moc dobře, těšíme se i napříště. :-D děkujeme za stálou přízeň Matice SH, moc si jí vážíme!
Ať se daří dílo praktických správců poutního místa!
Požehnané dny a vše dobré přeje
P. Martin Holík

Pozvánka a program pouti

 

 

Dvoudenní pouť včelařů provázel odborný program i modlitby za celou přírodu

Letos proběhl už 15. ročník pouti, při níž se scházejí chovatelé včel z Čech, Moravy, Slezska a také ze Slovenska a Polska, aby si vyměnili své zkušenosti a také vzpomněli na již zemřelé kamarády.
„Letos nás trápí jaro s velkými klimatickými výkyvy. Když denní teploty nepřesáhly 10 stupňů Celsia, včely nevylétly z úlů a nemohly využít nektar a pyl kvetoucích rostlin. Naopak rychle spotřebovaly své glycerínové zásoby a matky omezily kladení vajíček," sdělil za pořadatele Karel Zahradník, předseda kroměřížské organizace Českého svazu včelařů. Podle něj si včelaři momentálně přejí, aby bylo co nejvíc zdrojů kvetoucí pastvy od jara až do podzimu. „Těmito zdroji bývaly dříve louky, meze a úhory, jenže dnešní krajina je v takové míře už nemá. Louky se sečou příliš brzy, jen aby se dodržely termíny nutné k získání dotací, a zahrady se mění v zelené pouště, na nichž sekačky nelítostně kosí vše kvetoucí,” řekl Jan Zahradník.
A právě vztah člověka k přírodě a schopnost chovat se k ní s úctou, citem a zodpovědností jako k dílu tvořivé Boží lásky vyzdvihl ve své promluvě arcibiskup Jan Graubner, který celebroval slavnostní mši svatou.
Počet včelstev na území republiky je odhadován na 650 tisíc a samotných včelařů je asi 56 tisíc. „Mezi mladými lidmi zažívá zájem o včelaření mírnou renesanci: v celkem 212 kroužcích se s pravidly včelaření seznamuje 1871 dětí,” uvedl Zdeněk Florián z odboru životního prostředí krajského úřadu ve Zlíně.
KT, Helena Mráčková

Více než tisícovka návštěvníků zavítala o předposledním květnovém víkendu na jubilejní 15. národní pouť včelařů na Svatý Hostýn. Kromě příchozích z Čech i Moravy, dorazili do poutního místa s dominantní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie také lidé ze Slovenska a Polska.
Hlavní nedělní bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který při té příležitosti požehnal před tamní sochou patrona včelařů Sv. Ambrože prapor včelařů z Bystřice pod Hostýnem a nové včelařské kroje. Nechyběli ani zakladatelé celonárodní včelařské pouti. Z Hrobic přijel také 77letý Josef Košárek. "Pouť je krásná tradice a jsem hrdý na to, že jsem se mohl podílet na jejím zrodu, tak jako i spousta dalších včelařů, s nimiž se na tomto požehnaném místě rád setkávám," uvedl pamětník ze Slušovicka.
Slovácké noviny

Včelaři z celé země se sešli na poutním Hostýně
Další fotogalérie
Na pouti trochu chyběla
Pozvánka na 15. pouť včelařů
Deset let včelařských poutí na Hostýně

 

Sarkandrovská pouť z Holešova - sobota 6. května 2017       Něco více o této pouti

 

Květina pro Pannu Marii

Výbor Matice svatohostýnské nezasedá jen na Svatém Hostýně, ale jeho členové několikrát do roka vyjíždějí za členskou základnou a navštěvují na pozvání farnosti. Pověření členové výboru taky navštívili v pátek 19. května 2017 Základní školu sv. Zdislavy v Kopřivnici. Besedovali s učiteli a žáky této církevní školy, která spadá pod ostravsko-opavskou diecézi, na téma Svatý Hostýn, nejnavštěvovanější poutní místo v rámci ČR, jakou roli zde hraje Matice svatohostýnská a taky na téma letošní zdejší akce pro děti - Květina pro Pannu Marii.

 

Květina pro Pannu Marii - zveřejněno taky v Listech svatohostýnských

 

24. mezinárodní hasičská pouť byla v sobotu 29. dubna

Po dlouhodobě chladném a deštivém období se sv. Florián rozhodl, že konečně rozežene mraky a trochu přitopí, aby hasiči i další poutníci měli větší radost z toho, že se mohli sejít na Svatém Hostýně na své tradiční pouti. A sešlo se jich tam velice mnoho. Úvodní část pouti byla zpestřena komentovanými troubenými hasičskými signály, zpěvem, řazením hasičských praporů, kterých bylo ke dvěma stovkám, slavnostním pochodem a zdravicemi před bazilikou. Prostor před ní byl dobře ozvučen a tak slyšeli i ti, kteří byli vzadu. A pak byla v bazilice zahájena pontifikální mše sv., kterou celebroval o. arcibiskup Jan a další kněží. Mše je k dispozici k opakovanému shlédnutí v rámci archivní záznamů vnitřní kamery. Zaplněná bazilika byla obkroužena praporečníky s prapory. Součástí této mše sv. bylo i požehnání nového sborového praporu v jejím závěru. Po této mši sv. bylo venku i v restauracích a u stánků všude plno vzájemných hovorů především lidí od hasičského řemesla, kteří si měli o čem povídat a svou výmluvnost občas vylepšili i pravou moravskou.
I.B.

Ani chladné počasí neodradilo v sobotu 29. dubna 2017 tisíce hasičů a dalších poutníků z účasti na XXIV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením Ing. Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby "Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a ve svých zdravicích pozdravili starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, poslanec Parlamentu ČR Ing. Roman Váňa a hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek.
Vlajkonoši s 91 historickými prapory přivedli účastníky poutě ze 107 registrovaných sborů dobrovolných hasičů do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, který v průběhu mše svaté požehnal nový hasičský prapor a další předměty.
Ing. J. Bernátík

Fotogalérie
A takhle pouť viděli a prožili hasiči z Dvorců

 

Výzva

Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici svatohostýnské odkoupení svého stánku. Kontaktujte vedoucí hospodářské správy MSH paní Dagmar Fojtů.

 

 

Uskutečnil se seminář o kurzech Alfa

Seminář o kurzech Alfa, 5. - 7. května - pozvánka

Víkendová duchovní obnova pro seniory, 28. - 30. dubna 2017

Město Bystřice pod Hostýnem má nové stránky

Fotografie z pouti moravských matic na Velehradě

 

Na Hostýně chystají velké změny, vznikne pěší zóna

Oblíbené mariánské poutní místo čekají stavební úpravy za 50 milionů korun. Zavedení pěší zóny, rozšíření parkovišť a točny pro autobusy či toalety v novém infocentru. Svatý Hostýn, který je nejnavštěvovanějším poutním místem v zemi, čeká v příštích letech velká proměna.
Naplánovala ji Matice svatohostýnská, která nechává zpracovat projektovou dokumentaci. "Územní rozhodnutí i stavební povolení bychom chtěli získat ještě letos. První práce by mohly začít příští rok," popsal předseda Matice Lubomír Vývoda. V plánu je například vznik nové přístupové cesty k poutním domům, stávající příjezd k nim se pak promění v pěší zónu.
Chystá se přestavba točny, která nově umožní parkovat až šesti autobusům zároveň. Nevyhovující bývalé veřejné toalety v sousedství nahradí nové infocentrum se sociálním zařízením. V plánu je také rozšíření stávajícího záchytného parkoviště a odstavené plochy pro ubytované hosty. Dohromady nabídnou přes 120 míst.
"Díky úpravám se oddělí klidová zóna od dopravy, což bude pro návštěvníky pohodlnější. Hlavně při velkých poutích se dnes lidé musejí proplétat mezi auty, což vytváří nebezpečné situace," uvedl Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova, na jehož katastru Hostýn z velké části leží.
Rozhodně to ale neznamená, že se významné mariánské poutní místo už příští rok promění v jedno velké staveniště. Celá akce je rozdělena do šesti etap. "Stavět budeme postupně. Záleží na penězích," naznačil Vývoda.
Předpokládané náklady totiž činí 52,5 milionu korun a tolik peněz Matice k dispozici nemá. Je proto odkázaní na dotace z evropských, případně krajských peněz, o které bude průběžně žádat. "Teprve uvidíme, jak budeme úspěšní. Hotovo proto může být třeba za pět, ale také za deset let," vysvětlil Vývoda.
Na Svatý Hostýn ročně přijede kolem půl milionu návštěvníků.
Poutníci a turisté mají možnost dostat se na Hostýn hned několika způsoby. Ti zdatnější volí nejčastěji pěší výšlap, případně výjezd na kole. Především starší lidé dávají přednost cestě autobusem či autem. Počet osobních vozů, které každý den mohou nahoru vyrazit, je však omezený. Kromě majitelů celoročních průkazů vydává městská policie v Bystřici pod Hostýnem zájemcům každý den pouze 50 povolenek dopoledne a dalších 50 odpoledne.
"Zázemí na Hostýně potřebuje vylepšit, ale parkovací kapacity zůstanou i v budoucnu stále nízké. Regulace by proto měla platit nadále. Nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby při pouti vyjel nahoru autem každý, komu se zachce," poukázal bystřický starosta Zdeněk Pánek.
Rušení povolenek se ovšem prozatím nechystá. "Zůstanou pravděpodobně zachovány. Podrobněji se o nich budeme bavit až ve chvíli, kdy bude všechno hotové," sdělil Vývoda. Svatý Hostýn, jemuž dominuje bazilika Nanebevzetí Panny Marie, je oblíbeným cílem turistů. Ročně sem zavítá kolem půl milionu lidí z Česka i zahraničí.
"Na Hostýn přijíždějí návštěvníci z Polska, Itálie, Rakouska nebo Německa. Jde o vyhledávanou lokalitu, k níž od jara do podzimu míří takřka nepřetržitý proud poutníků," potvrdil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Viktor Chrást, redaktor MF DNES, 3.4.2017

 

Fotografie z nočního putování mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem - 1. album   2. album

 

Velikonoční obřady 2017

13. dubna - Zelený čtvrtek – 17:00
14. dubna - Velký pátek – 15:00  (nově je to státní svátek, den pracovního volna)
15. dubna - Bílá sobota – 19:00 (s doprovodem souboru Děcka ze Skoronic)
16. dubna - Hod Boží velikonoční - (při mši sv. v 9:15 zazpívají Děcka ze Skoronic)

 

 

K přechodu na letní čas dojde v neděli 26. března 2017 z 2:00 na 3:00

Divadelní představení Oráč a smrt v neděli 26. března

Kalendář pro rok 2018 je už zaplněn fotografiemi, můžete posílat další, budou využity na internetu nebo v LSH

 

Ve výboru Matice svatohostýnské máme pedagogy

a ti vědí, že důležitou naší činností je práce s dětmi a mládeží. K vyhlašovaným výtvarným a literárním soutěžím v minulých létech přibylo v roce 2016 i putování rodin s dětmi k Branám milosrdenství a to v rámci významných poutí na Velehradě, v olomoucké katedrále a na Svatém Hostýně. Všechny akce pro děti a mládež se setkaly s velkým ohlasem u nastupující generace, která by nás, jako ctitele Panny Marie, měla zastoupit v budoucnu.
V letošním roce, který je i rokem Fatimy, to bude akce s názvem "Květina pro Pannu Marii".
Květina pro Pannu Marii - pozvánka

 

Dvojí poděkování za možnost sledovat přenosy z baziliky na Svatém Hostýně

Požehnaný den. Bohu díky, a upřímné Pán Bůh zaplať za mše svaté. Přeji kněžím, sestřičkám a ministrantům Boží požehnání a ochranu Panny Marie při službě u oltáře.
Účast na mši svaté skrze internet je velkým požehnáním.
Zdraví M. Kubová, 21. února 2017

Dobrý večer, chci Vám poděkovat za vysílání růžence.
Zvláště v zimním období je to od Vás velmi obětavé, když musíte znovu do baziliky. Je to pro mě radostné i na dálku se s Vámi setkávat a modlit se. Velmi si toho vážím.
Milena Bartoníková, Hostivice u Prahy, 13. února 2017

 

 

 

 

Zabíjačkové hody budou na Ovčárně v sobotu a v neděli 25. a 26. února 2017

Farní ples v Bystřici pod Hostýnem bude v sobotu 25. února 2017

 

Ženy na pouti života v létě na Svatém Hostýně

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace apod. Setkání bude bez dětí. Začátek - středa 26. 7. večer, závěr neděle 30. 7. odpoledne. Stačí vám jen 2 dny dovolené a zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen. Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Budete moci i prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, buď že potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit silou žen, které tam budou přítomné. Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 2.– 4. června 2017 a pak další 6.– 8. října 2017 v poutních domech.
Duchovní obnovou nás bude provázet Mons. Mgr. Adam Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Začíná se v pátek večeří v 18.00 a končí v neděli obědem kolem poledne. Bližší informace a přihlašovací formulář hledejte na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Mráz čaroval na Svatém Hostýně - 8. února 2017 a zimní idylka na Hostýně na konci ledna 2017

 

Fotografové,

kteří jste v posledních dvou létech fotili na Svatém Hostýně - na jaře, v létě, na podzim i v zimě zašlete své úspěšné fotografie na adresu matice@hostyn.cz. Výběr fotografií provede redakční rada Listů svatohostýnských a vybrané fotografie budou použity k ilustraci stolního Kalendáře Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně pro rok 2018. Jedinou odměnou bude zveřejnění jména fotografa, který zasláním fotografií současně souhlasí s jejich publikováním.
Při výběru budeme dávat přednost fotografiím "na výšku" anebo takovým, ze kterých se dá tento formát oříznout. Neposílejte velká množství fotografií, ale proveďte selekci zejména z hlediska jejich kvality a výpovědi o objektech na Svatém Hostýně popř. i o lidech, poutnících.
Předpokádáme hustotu, která umožní jejich tisk ve velikosti alespoň 13x18 cm při 300 dpi.
Fotografie zašlete nejpozději do 24. února 2017.

 

Duchovní cvičení 6. - 8. ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování