Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2019

 

Videosestřih ze Živého betléma se Souborem písní a tanců Javořina z Rožnova p. Radhoštěm

Svatohostýnský živý betlém 2019

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Lidé dobré vůle, malí a velcí poutníci, turisté se opět po roce o posledním dni v roce po poledni shromáždili kolem schodiště pod bazilikou, aby se společně zaposlouchali do příběhu narození Boží lásky do betlémských jeslí.
Vystoupil Soubor písní a tanců Javořina z Rožnova pod Radhoštěm. Živý betlém je určitou formou poděkování narozenému Trojjedinému Bohu a jeho Matce za vše, co nám bylo v roce 2019 dáno i vzato a vyprošováním všeho dobrého, co nám bude v roce 2020 dáno i vzato, abychom za vším dokázali vidět Boží prozřetelnost a vůli.
Rozloučili jsme se předsevzetím, abychom prostřednictvím betlémského světla přáli zdraví, štěstí a lásku v roce 2020 nejen svým blízkým, našim nemocným a lidem dobré vůle, ale zároveň se snažili je předávat a přát lidem všem.
MUDr. Mořic Jurečka
Fotografie

 

V Betlémě se 28. prosince svítilo: Svatý Hostýn rozezněly valašské vánoční písně a koledy

Pozvánka na koncert
Na stromečcích se třpytí nejrůznější ozdoby a světýlka, v dřevěném betlémě se otáčí mlýnské kolo. Vánoční atmosféra dýchá z každého koutu Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Dnes je v bazilice plno, mnoho rodin s dětmi se přišlo podívat na společný vánoční koncert Cimbálové muziky Bukovinka, ženského sboru Jaderničky, dětí z Malé Rusavy a ogarů z Valašského souboru písní a tanců Rusava.
„Hrát a zpívat v bazilice na Hostýně, to je pro nás splněný sen. Bylo to ale docela náročné, protože je mezi námi hodně maminek na mateřské dovolené. Naposledy se nám podařilo sejít se a secvičit program na vánoční koncert před pěti či šesti lety. Tehdy jsme hráli v kostele svatého Jiljí v Bystřici. Od té doby jsme se až dosud nesešli,“ prozrazuje umělecká vedoucí Bukovinky Kateřina Kovaříková ještě před začátkem koncertu.
Bazilikou zní tradiční vánoční písně a lidové koledy, které se zpívávaly na Valašsku v devatenáctém století.
„Vánoční písně cvičíme jednou za čas právě proto, že nemáme mnoho vánočních koncertů. Běžně ve svém repertoáru ale máme valašské písničky, zejména ze sběru písní evangelického faráře Daniela Slobody, který působil na Rusavě v 19. století,“ vysvětluje Kateřina Kovaříková.
V programu jsou také písně v její úpravě, v úpravě Dalibora Štrunce, varhaníka Martina Jakubíčka nebo Pavla Malíka, který Bukovinku založil.
Nejprve návštěvníci tiše poslouchají, posléze se přidávají ke zpěvu známých koled, například Narodil se Kristus Pán. Všichni se v myšlenkách vrací ke Štědrému dni, kdy sami zpívali nebo pouštěli koledy u vánočního stromečku.
„Už jsem pár vánočních koncertů slyšela, ale tento byl opravdu originální. I děti se zájmem poslouchaly,“ hodnotí vystoupení Stanislava Mrázková, která na Hostýn dorazila s celou svou rodinou.
Fotografie pořízené Kroměřížským deníkem

 

Provozně-praktické informace k přelomu roku 2019 / 2020

Na Štědrý den 24. prosince pojedou linkové autobusy na Svatý Hostýn podle pravidelného jízdního řádu
Nahoru (od žel. st.):
6:35, 8:00, 8:45, 9:10, 9:40, 10:00, 10:40, 12:40, 14:05, 14:40
Dolů (z točny na Hostýně):
7:10, 8:25, 9:10, 9:40, 10:05, 10:25, 11:05, 13:10, 14:35, 15:05, autobus po skončení odpolední bohoslužby odjede do Bystřice pod Hostýnem v 16:45

Na Silvestra 31. prosince
pojedou mimořádné autobusy na Svatý Hostýn ve 20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:45 a ve 23:15.
Po půlnoční bohoslužbě pojedou autobusy dolů do Bystřice pod Hostýnem - 1. ledna 2020 v 01:00, v 01:45 a ve 2:35.

Ve dnech 23. - 25.prosince se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 23. - 25.12. v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Zahájení provozu 26. prosince.
Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz.

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

 

Duchovní správa na Svatém Hostýně přeje k Vánocům a do nového roku

Přání z Bystřice pod Hostýnem

Fotografie ze závěru Adventu na Hostýnku

V polovině prosince byl kontrolní den na stavbě stánku, provoz bude zahájen v dubnu 2020

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti
Matice svatohostýnská měla své zastoupení na konferenci o Digitální Evangelizaci, (dvě fotogalérie)

 

Změna ve vedení Duchovní správy na Svatém Hostýně

S účinností od 1. 12. 2019 po dobu zahraniční mise stávajícího rektora poutní baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Josefa Stuchlého. M. A., SJ, jmenoval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner administrátorem duchovní správy na Svatém Hostýně bývalého dlouholetého svatohostýnského duchovního správce a nynějšího kaplana P. Ing. Jiřího Šolce, SJ.
Důvodem zahraniční mise P. Josefa Stuchlého je jeho pověření od České biskupské konference, aby od 1. 12. 2019 do 15. 4. 2020 vedl pastoraci českých krajanů v Melbourne v Austrálii.
Josef Pala
Doplněny fotografie

 

Duchovní slovo k Adventu jako přípravě na Vánoce od P. Františka Krále

4. prosince si připomeneme 5 let od úmrtí P. Jana Chromečka SJ, na kterého s úctou vzpomínáme

Největší výstava betlémů v ČR bude skoro za humny
Po vánočních svátcích 28. prosince bude na Svatém Hostýně koncert
Na Silvestra 31. prosince bude na Svatém Hostýně Živý betlém
Pozvánka na Novoroční koncert Štěpána Raka
Vánoční Svatý Hostýn láká na bohoslužby, koncerty a živý betlém

Zadavatel Matice svatohostýnská, z.s., vyhlašuje zadávací řízení na zakázku malého rozsahu, realizaci stavební akce: „Oprava vodovodu na Svatém Hostýně“

 

Výbor naší matice se po prázdninách znovu vydal na cesty

Tentokrát to bylo na sever, do ostravsko - opavské diecéze, farnosti Kopřivnice, města známého prvním českým automobilem.
Setkání začalo v pondělí 18. listopadu mší svatou z památky posvěcení baziliky svatých Petra a Pavla v Římě. P. František Král zde připomněl i naši hostýnskou baziliku, která odvozuje svůj původ právě od bazilik římských.
Pak následovalo setkání v místním Katolickém domě, kde nejdříve pozdravil a přivítal přítomné členy a aktivní příznivce Matice svatohostýnské její předseda MUDr. Mořic Jurečka. Informoval o současném dění na Svatém Hostýně a také o plánech do budoucnosti. Další člen výboru Ing. Ivo Buráň pak o webových stránkách a připravované knize o Svatém Hostýně. Se současným stavem členské základny seznámil přítomné P. František Král. Představili se zde také noví důvěrníci manželé Monika a Vladimír Machů. V současné době má kopřivnická farnost asi 50 členů MSH a několik tamějších farníků vyplnilo přihlášku na místě.
Setkání bylo zakončeno poslední slokou písně „Nastokrát bud pozdravena ó Matičko hostýnská“.
P. František Král
Fotografie

 

Chvalčov sadil stromky podél Císařské cesty na Hostýn

 

Poslední rozloučení s PhDr. Josefem Juráněm, významným činovníkem hasičského sboru a Matice svatohostýnské, bylo 8. listopadu 2019 v Pržně a v Ratiboři na Vsetínsku

 

Děkujeme farníkům z Francovy Lhoty za odvedenou práci

Ve čtvrtek 7. listopadu přijeli na Svatý Hostýn farníci (byly to většinou mladší dorostenky vedené staršími dorostenci p. Klišem a Tkadlecem).
Předmětem brigády nebyla oslava VŘSR, ale úklid spadaného listí z hlavního schodiště a z obou křížových cest. Listí je teď na zemi všude přebytek a tak se do jeho odvozu zapojili i údržbáři Matice svatohostýnské. Práce začala po dopolední mši sv. v bazilice a byla ukončena v 17 hod.

 

Pozvánka na přednášku do Zlína o Jurkovičově křížové cestě na Svatém Hostýně, 27. listopadu 2019

V neděli 17. listopadu v 17:11:00 se rozezvoní zvony ve všech kostelích ve městech i na vesnicích

První zvonění zvonem Zikmund po opravě jeho srdce (katedrála na Pražském hradě) bude 16. listopadu

Aktuální program listopadové národní pouti do Říma

V sobotu 16. listopadu opět sadíme stromy

Dušičkový pochod napoleonských vojáků se uskuteční v Bystřici pod Hostýnem 2. listopadu 2019

 

Ve dnech 21. - 23. října se konalo na Svatém Hostýně 120. plenární zasedání ČBK

Poděkování výkonného sekretáře ČBK určené zejména zaměstnancům Matice svatohostýnské
Skončilo 120. plenární zasedání ČBK
Pozdrav českých a moravských biskupů věřícím
Záznam mše sv. pro veřejnost pořízené naší kamerou, pastýři a "sůl země" byli ve vyváženém počtu
Mše sv. pro veřejnost, kterou sloužilo v úterý 22. října 20 biskupů, majících zde Plenární zasedání ČBK
120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně

 

Svatohubertská pouť byla v sobotu 19. října 2019

Noeviny - reportáž TV Noe ze svatohubertské pouti, od 6:07 do 8:18 min

 

Poutníci z Korně navštívili Svatý Hostýn v rámci Poselství z hor

Přeshraniční projekt přeshraniční spolupráce Svatý Hostýn – Turzovka s názvem Poselství z hor se pomalu uzavírá.
V rámci tohoto projektu jsme se vypravili 13. září na mariánské poutní místo Turzovka na Slovensku a v pátek 18. října nás recipročně navštívili poutníci z Korně. Bylo jich 52 a mezi poutníky byla taky paní starostka obce a bývalý i současný děkan.
Fotografie z 18. října

18. října jsme mohli nahlédnout taky do zákulisí práce TV Noe v exteriéru na Hostýnku při pořizování záběrů do filmu o spolku Matice svatohostýnská. Jelikož kdysi neexistovala cesta nahoru, jak ji známe dnes, tak se na obnově chrámu na Hostýnku v 19. století podíleli i poutníci, kteří sebou přinášeli cihly. Opravdu Národ sobě. Poděkování patří i starostovi Horní Lidče p. Tkadlecovi, který pro natáčení zajistil mladé krojované a starší dorostence, kteří vytvářeli dojem stavby stěhováním hromad cihel.
Fotografie

 

Velká oprava na naší větrné elektrárně

 

 

Fotografie z Nočního eucharistického procesí na Svatý Hostýn
Noční eucharistické procesí - pozvánka

 

Národní pracovní brigáda zaměřená na zvelebení Svatého Hostýna

V první den dušičkové pouti, v sobotu 12. října 2019 se konala další pracovní brigáda na pomoc Svatému Hostýnu. Po zkušenostech z předchozích dvou let byla tentokrát vyhlášena Národní pracovní brigáda, na které se účastnili i tři členové výboru Matice svatohostýnské v čele s předsedou, aby tak šli příkladem.
Organizace se opět ujala farnost Matky Boží před Týnem v Praze, která se Svatým Hostýnem dlouhodobě udržuje partnerské vztahy. Brigádníci z různých částí republiky (kupř. z Prahy, Brna, z východních Čech, jižní a střední Moravy, Valašska, Ostravska i Slovenska) se i přes často velkou vzdálenost na místě shromáždili brzy zrána a hned se odvážně pustili do práce. Každý ochotně přijal, co mu bylo nabídnuto, s vědomím, že pomáhá milému poutnímu místu. Celý den bylo příjemně slunečno a práce tak šla dobře od ruky. Slabinou byl snad jen nedostatek vhodného nářadí, což musíme příště předem napravit.
A co bylo na programu? Demontáž dožilého zrezlého plotu, nezbytná obnova nátěrů některých oken a dveří poutního domu č. 1, očista jednotlivých zastavení Cesty světla od nečistot, mechu a napadaného listí spolu s úklidem popadaných větví. Další skupina se věnovala vyklízecím pracím. Bylo třeba vyčistit objekt bývalé kotelny u poutního domu č. 3 od dlouhodobě shromažďovaného odpadu a zbytků stavební suti. Tyto prostory už bezmála tři desetiletí volají po opravě, jejímž výsledkem by do budoucna mohlo být vybudování víceúčelového shromažďovacího sálu. Sváželo se a řezalo dřevo pro topnou sezonu a odklízely padlé stromy.
Potřebnou techniku opět spolehlivě obsluhoval místní údržbář Marek Bělík, organizačně pomohla rovněž paní Fojtů. Úkolů bylo dost, času však málo, ostatně jako vždy. A tak mnohé zůstává na příští rok. Přesto je na místě velké poděkování všem, kteří vyslyšeli naše volání a přijeli. Snad se do budoucna objeví i další ochotní pomocníci, pro které se jistě najde vhodná práce. To příští datum je už známé, bude jím sobota 16. října 2020. Pobyt si lze prodloužit na celý víkend a následný Den Páně prožít jako relaxaci duše i těla. Přijedete také pomoci Svatému Hostýnu?
P. Vladimír Kelnar

Otec Kelnar, farář z pražské Farnosti u kostela Matky Boží před Týnem, který se dlouhou dobu angažuje na Svatém Hostýně (v současné době je členem výboru Matice svatohostýnské), zorganizoval v sobotu 12. října od 8:30 Národní pracovní brigádu zaměřenou na zvelebení Svatého Hostýna. Zúčastnilo se jí třicet ochotných mužů a žen z celé republiky a odvedli při ní kus užitečného díla.
Z těch větších zásahů je možno vyjmenovat likvidaci drátěného plotu za poutním domem č. 2 (rozpočtovaná dodavatelská cena je 6000 Kč) a vyklizení bývalé koksové kotelny za poutním domem č. 3. Byl zde neuvěřitelný nepořádek a množství prachu. Nejvíce práce dala likvidace dřevěné zvonové stolice na palivové dříví, která zde byla uskladněna už 10 let. Práce v tomto prašném prostředí byla náročná a tak jsme pak šli na vzduch a v rámci další činnosti zlikvidovali a nařezali pět kůrovcem napadených stromů a připravené palivové dřevo vyvezli do farního dvora. Zúčastněné ženy se věnovaly renovacím předmětů vč. jejich nátěrů (byly to hlavně dveře) a dalším úklidovým pracím.
Končili jsme po 17 hodině a před bazilikou jsme poděkovali Panně Marii Svatohostýnské za krásné počasí a za to, že nás uchránila před úrazem. V bazilice v tuto dobu už začínala mše sv. v rámci dušičkové pouti.
Při organizaci celé brigády jsem obdivoval o. Kelnara, který je nejen vysoce postaveným činovníkem Arcibiskupství pražského, ale taky vynikajícím manažerem a současně ochotným se zapojit i do manuální práce. Otec taky navrhuje, abychom jako výbor zorganizovali v příštím roce obdobné brigády s tím, že "vyloupneme" z našich investičních projektů určité činnosti mající menší nároky na odbornost prací a tyto zajistíme svépomocnou formou. O tyto rozpočtované částky se pak sníží náklady na realizaci připravených projektů.
Škoda, že se brigády nezúčastnili lidé z podhostýnska. Asi nebyla na tomto území dostatečná propagace této akce. Osobně mě překvapilo silné zastoupení brigádníků ze vzdálených míst ČR, z nichž někteří byli na Svatém Hostýně poprvé a "hned v montérkách".
Ivo Buráň
Fotografie
Jak organizačně připravovat obdobné brigády se zapojením veřejnosti

 

Dušičková pouť - sobota a neděle 12. a 13. října 2019

Fotografie z Nočního eucharistického procesí na Svatý Hostýn

 

V pátek 18. října budou na Hostýnku poutníci z Korně a Turzovky, mši sv. v 11:15 celebruje děkan Fohučka

 

Popelka Nazaretská zněla svatohostýnskou bazilikou

Předposlední zářijovou neděli se svatohostýnskou bazilikou nesly verše Popelky Nazaretské, jež nikdy neměly opustit temnotu komunistických žalářů. Katolický básník a dramatik Václav Renč, který byl totalitní diktaturou odsouzen ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení, je sepisoval už na samotkách a po propuštění v roce 1962, je vynesl ven. Jeho díla se chopily chrámové sbory ze Štramberka a Závišic a literárně hudebním pásem podpořily charitativní organizaci Cesta 121, která pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Za deset let činnosti měla Cesta 121 možnost doprovázet řadu kněží, kteří prošli komunistickými kriminály. P.Hugo Pitel, P. Václav Divíšek, P.Jaroslav Karl,… Co jméno, to příběh o nezlomnosti lidského charakteru a svědectví o kněžské statečnosti.
Za účasti biskupa Josefa Nuzíka zaplněná bazilika ocenila nejen brilantní provedení Popelky Nazaretské, ale navíc se po skončení koncertu vybralo bezmála dvanáct tisíc korun. Účinkujícím i posluchačům poděkoval předseda Cesty 121 Antonín Randa: „Na Svatý Hostýn jsme dorazili auty, autobusy nebo pěšky, rád bych však vzpomenul na ty, které má Cesta 121 v péči a kteří by se sem dostat nedokázali. Díky vaší pomoc a podpoře však tito kněží nežijí smutný život. A třeba gestapem i komunisty mučený otec Jaroslav, který ve stáří nedokázal sejít schody, mohl schodišťovou sedačkou Cesty 121 sjet kdykoliv na zahrádku a těšit se z krásy jednotlivých ročních období.“
Milou tečkou nedělního odpoledne bylo setkání členů obou souborů před restaurací Ovčárna, kde proběhla hromadná narozeninová gratulace otci Zdenku Vavrovi ze Spálova, který benefici inicioval.
Více o Cestě 121 na www.cesta121.cz
Číslo účtu: 2102001767/2700
Každému čtenáři Listů svatohostýnských, který podpoří Cestu 121 darem, zašleme jako poděkování knížečku Antonína Randy Po stopách svatého Antonína, která je osobitou novénou poutníka na cestě za svým patronem. Pište si o ni na email: info@cesta121.cz, případně na adresu: Cesta 121, Antala Staška 511/40, 140 00, Praha 4.
Antonín Randa

 

Pomozte při zvelebování Svatého Hostýna v sobotu 12. října 2019

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn bude ze soboty na neděli 12. - 13. října 2019

Pojďme zalesňovat Hostýnské vrchy - v sobotu 12. října 2019 od 9:00 do 14:00

Svatováclavská pouť Velehrad - Svatý Hostýn byla zahájena 27.9., vyšlo 28 poutníků, převážně žen

Arcidiecézní charitní pouť byla 22. září 2019

Odboráři z rezortu školství navštívili Bystřici pod Hostýnem, Svatý Hostýn a Holešov

 

Výstava o zločinech komunismu

V závěru letošního roku si celá naše země bude připomínat 30. výročí pádu komunistické totality. Jako věřící křesťané víme, že svoboda je velkým a nezaslouženým Božím darem, za který také vděčíme sv. Anežce i bezpočtu lidí, kteří pro ni trpěli, přinášeli oběti a nepřestali doufat. Na ony události i to, co jim předcházelo, na podmínky, ve kterých se v tehdejší šedi socialistického Československa odehrávaly naše životy, bychom neměli zapomínat. Už proto, že „stačí chvíle nepozornosti, a to, co demokracii trvá vybudovat roky, si zlo nebo totalita vezme přes noc“, jak před nedávnem poznamenal bývalý slovenský prezident Andrej Kiska.
Příspěvkem Matice svatohostýnské k tomuto výročí je panelová výstava fotografií a dokumentů k období tzv. normalizace po roce 1968 až po sametovou revoluci 17. 11. 1989. Opomenuta nemůže být ani perzekuce církve. Tuto výstavu připravil plk. v. v. Josef Musil, plk. v. v. PhDr. Eduard Bejček, CSc., historik, PhDr. Jan Stříbrný, Vojenský spolek rehabilitovaných AČR a Arcibiskupství pražské, záštitu nad výstavou převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP. Tato výstava se konala kupř. v Plzni, Jihlavě, Pardubicích, v Praze na půdě Katolické teologické fakulty UK, Poslanecké sněmovny nebo Senátu České republiky.
Na Svatém Hostýně byla zahájena v Jurkovičově sále 7. září 2019 v den 27. muklovské pouti. Až do 17. listopadu si zde mohou návštěvníci Svatého Hostýna připomenout okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968, oběť Palachovu a jeho následovníků, plán na genocidu národa v rámci akce Norbert, přípravu na vpád do Polska v roce 1980 a další zločiny komunismu, které měly zůstat navždy utajeny, včetně jejich obětí.
Od 1. října 2019 (v pondělí až pátek) může skupina 10 a více zájemců požádat o prohlídku výstavy na kontaktech matice nebo osobně požádat o vstup na recepci v poutním domě č. 3.
Vladimír Kelnar

 

Muklovská pouť na Svatém Hostýně

připomněla zločiny komunismu V pořadí již 27. muklovská pouť se konala v sobotu 7. září 2019. Nesla se ve znamení 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Připomenula zločiny minulého komunistického režimu.
Při této příležitosti v Jurkovičově sále otevřel putovní výstavu o zločinech komunismu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, který byl hlavním celebrantem mše svaté. V homilii připomněl, že sám zažil represi ze strany bývalého režimu, a to hned dvakrát. Jednak jako syn politického vězně a pak sám jako vězeň samotný. „Hostýn je v tomto symbolem. Po sjezdu sokolském a orelském znamenal právě Hostýn druhé místo největšího pronásledování,“ vyzdvihl význam nejnavštěvovanějšího moravského poutního místa při politických represích ze strany totalitního režimu.
Pavel Skála
Muklovská pouť v Bystřickém zpravodaji
Muklovská pouť na Hostýně připomněla zločiny komunismu
Dvě fotogalérie z muklovské pouti
Muklovská pouť v reportáži České televize (zaklikněte tuto pouť a pak Přehrát vybrané)
Milicionář s automatem na mě řval: "Vstávej, holomku!"

 

V neděli 22. září odpoledne bude v bazilice uvedeno hudebně-literární pásmo Popelka Nazaretská

Víkendové pobyt pro prarodiče a vnoučata - 20. - 22. září

Duchovní obnova pro seniory bude od 22. do 24. září

 

Seniorský relax ve dnech od 1. do 6. září 2019

připravený Maticí svatohostýnskou proběhl tentokrát podle tohoto programu:
V neděli k večeru se účastníci ubytovali a v 18 hod. byla večeře. U večeře bylo uvítání a seznámení s programem.
Pondělí byl den věnovaný Hostýnku a okolí. Ráno jsme odjeli linkou v 8:15 na exkurzi do Továrny na ohýbaný nábytek v BpH. Trvala 2 hod., prošli jsme základními provozy a viděli, jak vznikají různé židle a křesílka, které TON vyrábí. Zakončení - Thonetova vila. Pak jsme prošli centrem města, udělali si krátkou prohlídku pamětihodností a někteří z nás poobědvali. Různými spoji se pak vydali nahoru.
Ti, kteří se nezúčastnili exkurze, měli možnost prohlídky muzea, baziliky a areálu s průvodkyni anebo se účastnili dopoledních mší sv. v bazilice. V 17:00 jsme se někteří z nás podívali do věží na zvony a pod kopuli baziliky. Tradiční opékání špekáčků odpadlo, odpoledne pršelo.
V úterý byl autobusový zájezd do perly mezi moravskými městy – do Kroměříže. Návštěva Květné zahrady, procházka centrem s návštěvou kostelů (sv. Mořic, Panna Maria, sv. Jan Křtitel). V zámku to byla obrazárna a sály. Někteří dali přednost Podzámecké zahradě s možností využít mikroelektrobusy. Hodně jsme chodili, ale po rovinatém terénu.
Ve středu jízda do přístavu ve Strážnici a odtud dvouhodinová plavba nejkrásnějším úsekem Baťova kanálu k výklopníku u Sudoměřic, kde byla přestávka s možností občerstvení. Cestou tam i zpět jsme projeli 2x plavební komorou. Zpět zastávka ve Starém Městě u Uh. Hradiště, zde Kostel sv. Ducha s průvodcem. Před večeří nás navštívila TV Noe, která se zajímá o náš pobyt. Večer ve 20:00 půjdeme na téměř noční výstup rozhlednu.
Ve čtvrtek byl zájezd do Vizovic, začali jsme návštěvou AS R. Jelínek. Následovala prohlídková trasa v zámku, zámecký park a cukrárna se speciální a skvělou čokoládou. Následovala prohlídka Kostela sv. Vavřince s průvodkyni, restaurátorkou. Další zastávka byla v sympatické vesnickém kostele v Bratřejově. Po celou dobu jsme měli místního průvodce, který skvěle připravil detaily programu. Následovala cesta přes Troják (houpačka pro seniory a rozhledna Maruška).
Večer beseda a závěrečné hodnocení pobytu. Námitky proti koncepci programu nebyly zaznamenány.
V pátek po snídani jsme se rozloučili, někteří zůstávali do večera.

Po celou dobu pobytu byla možnost ráno jít na mši sv. v bazilice a večer se zúčastnit modlitby růžence. Někteří účastníci se modlili růženec i ráno, hned po zpřístupnění baziliky. Účastníci, kterých bylo tentokrát mnohem více než v červnu, si převážně pochvalovali podávanou polopenzi v jídelně poutního domu č. 3, ale vyskytly se i nedostatky jak ve výdeji tak i nekázeň v odběru stravy.
Celková pohoda spojená s krásným počasím a bohaté zážitky z cest a z pobytu na Svatém Hostýně určitě převážily.

Fotogalérie

 

Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin

Fotografie
Ohlédnutí za arcidiecézní poutí rodin

 

Snímky z orelské pouti 2019, neděle 25. srpna

Snímky z pouti pedagogů, která byla v sobotu 17. srpna 2019

Koncert v rámci letní školy byrokní hudby se uskutečnil v bazilice dne 10. srpna 2019

Dvě fotogalerie ze 2. svatovavřinecké pouti kuchařů a cukrářů
Videosestřih ze 2. svatovavřinecké pouti kuchařů a cukrářů

Videosestřih z Muzikantské pouti 2019
Píseň Pod dubňansku horu jako ukázka z odpoledního koncertu dechových hudeb (DH Záhořané)

Výstavka prací dětí na téma "Jak se žilo v minulosti" byla o prázdninách v baziice

 

Církevní turistika se rozmáhá i v našem regionu

K nejnavštěvovanějším poutním místům patří Svatý Hostýn, Velehrad nebo kaple na Pustevnách, a na území Zlínského kraje jsou vyznačeny tři poutní turistické trasy. Redaktorka Saskia Mišová si o tom bude povídat s krajským radním, který má na starosti rozvoj venkova a cestovní ruch, Janem Pijáčkem a také se členem výboru Matice svatohostýnské Ivem Buráněm.
Záznam z archivu Českého rozhlasu ze dne 20 srpna 2019

 

V neděli 8. září odpoledne bude v bazilice Koncert smíšeného pěveckého sboru Janáček z Boskovic

Orel stále roste a mládne
Pozvánka na orelskou pouť. 24. - 25. srpna 2019
Běh na Svatý Hostýn se uskuteční v rámci orelské pouti

 

Pouť na Turzovku pro věrné účastníky našich aktivit

Díky Josefu Tkadlecovi, členu výboru Matice svatohostýnské, který zařídil v projektu „Poselství z hor“ pouť na mariánské poutní místo Turzovka, se vypravíme 13. září 2019 se skupinou stálých účastníků našich několikaletých dětských aktivit na Slovensko.
Těšíme se, že se poznáme navzájem a společně si užijeme nádherný den. V něm uctíme Matku Boží na Turzovce, poděkujeme za prázdniny a poprosíme Pána Boha o požehnání dětem, rodičům i pedagogům do nového školního roku.
Zdeňka Jančíková

 

Obnova Koehlerových mozaik na Jurkovičově křížové cestě pokračuje
Manželé Paříkovi byli vyznamenáni za obnovu křížové cesty na Svatém Hostýně
Dřívější informace o jejich činnosti, které máme na našich stránkách

 

Řeholní instituty v ČR

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/345_00345/reholni-instituty-v-cr.pdf

Abychom tu složitost alespoň trochu odlehčili, tak jsme našli na stránkách spřízněného řádu, který působí v podmínkách Svatého Hostýna toto:

Co neví ani Duch Svatý
Jsou to čtyři věci.
Zaprvé: kde berou žebravé řády peníze.
Zadruhé: kolik je ženských řádů a kongregací.
Zatřetí: K čemu jsou kanovníci.
A začtvrté: co si myslí jezuité?

 

 

 

 

50 let kněžské služby

V neděli 7. července v 15:15, poděkovali za 50 let kněžského života P. Stanislav Jordán a P. Josef Štrbák společně o. biskupem Josefem Hrdličkou

1. července kolem 17 hod. nás opět postihla vichřice

 

Začala stavba stánku vedle Poutního domu č. 1,

který přispěje ke zklidnění a zkulturnění situace pod bazilikou a umožní konzumaci vlastního jídla v případě nepříznivého počasí. Začátek prací – červenec 2019, ukončení do podzimu 2019. Jedná se o stavbu z názvem "Přístavba prodejního stánku a rekonstrukce terasy s altánkem".

Poutníky na Hostýně ukryje nový stánek, otevřený bude celoročně

 

Lesníci, myslivci a přátelé lesa budou putovat na Svatý Hostýn v sobotu 3. srpna

 

Základní umělecká škola v Bystřici p.H. vystavuje v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně
V Jurkovičově sále je Výstava výtvarných prací ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem

 

Dvě akce na začátku prázdnin v sobotu 29. června

Do pořadu tradiční dětské pouti na začátku prázdnin patřily dvě mše sv. v 9:00 a v 10:00. Organizace programu pro děti se opět ujala rodina manželů Bendových z Olšan u Prostějova.
Zhruba 70 dětí se zúčastnilo her, které byly zaměřeny na jejich kreativitu, znalosti z náboženství i manuální schopnosti, které mnohým dětem odkojených mobily a tablety mnohdy zoufale chybí. Tady se snažíme, abychom přispěli k tomu, že čas strávený v přírodě a kreativní činností je mnohem zajímavější a zábavnější, než je ten svět virtuální.

Odpoledne proběhl v bazilice na Svatém Hostýně koncert z cyklu MUSICA CORDIS, setkání na nejvýznamnějších poutních místech k poctě sv. Cyrila a Metoděje.
Svatý Hostýn byl druhým koncertem ze série čtyř koncertů (Butkov, Svatý Hostýn, Velehrad a Nitra). Koncert Slováckého komorního orchestru a Gospel Family z Nové Dubnice měl výbornou uměleckou úroveň a jedním z hotů byl i zlínský hejtman.
Jediným stínem koncertu byla slabá účast posluchačů způsobená malou propagací koncertu. Pokud se týká plakátů a papírových pozvánek, těch bylo dostatek. Ale pokud neprojde tato informace masovými medii (internet, Proglas TV NOE, rozhlasy obcí blízkých Svatému Hostýnu, ohláškami ve farnostech) tak účast nikdy nedopadne dobře.
Opačný příklad je koncert barokní hudby, který bývá tradičně v bazilice každý rok v polovině srpna. Ten, byť bývá ve večerních hodinách, je hojně navštěvován a to se platí vstupné, které na koncertu MUSICA CORDIS bylo dobrovolné. Ale také byla zajištěna doprava posluchačů autobusy. Je to velká škoda a pro příště bude nutné od pořadatelů na těchto věcech velmi zapracovat.
Doplňující informace ke koncertu ze Slováckého deníku

Autorem obou příspěvků a fotografií je Petr Janek

 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Hrachovci

Shoda s tím, co máme zde na Svatém Hostýně není určitě náhodná. Kaple (spíše kostelík) by si zasloužila určitě alespoň 1x za měsíc pravidelnou mši sv. (i při avizovaném nedostatku kněží).

 

V neděli 28. července 2019 oslavíme výročí posvěcení chrámu (dnes baziliky) na Svatém Hostýně

Pozvánka na pouť do Rajnochovic v neděli 28. července 2019

Letní pobyt pro ženy na cestě života - 24. - 28.července

 

Poznej s námi Svatý Hostýn

Dobré ženy na recepci našich poutních domů už delší dobu přemýšlely a hovořili jsme spolu o tom, že pro naše děti by bylo velmi dobré připravit nějaký materiál, který by je hravou formou seznámil s celým vrcholem Hostýna. Vždyť sem přijíždějí celé školní třídy na výlety, skupiny společenství (scholy, skauti, ministranti …) a samozřejmě i pro potomky a vnoučata dospělých poutníků to může být výborný dárek, nebo i skvělá činnost – doplněk jejich zdejšího pobytu.
Mohu s velkou radostí říci, že tento náš úmysl Panna Maria úžasně zařídila. Nedávno byla ubytována v našem poutním domě paní Iva Nováková, autorka zdařilé omalovánky – zábavného sešitu pro poutní místo Neratov v Orlických horách, která nabídla, že takovou drobnou publikaci vytvoří.
Najdete ji na recepci poutního domu č. 3. Sešit plný zábavného luštění s atraktivními ilustracemi a vtipným, moudrým obsahem nepochybně zaujme naše nejmenší. Když jsem jej vzala do ruky, okamžitě se probudila zvídavost a chtěla jsem zjistit, co se to tam říká a sděluje. Myslím, že si rádi zaluští i odrostlejší poutníci a s potěšením si uvědomíme, jak je dobře, že je v nás to dítě vlastně napořád.
Zdeňka Jančíková

 

Milé překvapení ve Vnorovech

Ve středu 19. června 2019 navštívili zástupci výboru MSH P. František Král a Mořic Jurečka římskokatolickou farnost malebné slovácké obce Vnorovy. Po úmorné cestě autem horkým odpolednem byla P. Františkem Králem v 18 hodin sloužena mše svatá za živé a zemřelé farníky i za živé a zemřelé členy Matice svatohostýnské v novobarokním kostele sv. Alžběty Durynské.
Homilie otce Františka se zaměřila na význam našeho mariánského poutního místa a na jeho vztah vůči ostatním arcidiecézním i moravským farnostem. Bohoslužbu stylově doplnily žalm Magnificat i známé svatohostýnské mariánské písně.
Po skončení mše svaté na zástupce Matice čekalo v chrámě příjemné překvapení, a sice více jak 100 místních farníků, kteří se zájmem poslouchali sdělení obou řečníků. Předseda MSH informoval posluchače o významu a poslání MSH, o aktuálním dění na Svatém Hostýně i o budoucím záměru rozvoje Svatého Hostýna. P. František Král se podnětným způsobem zaměřil na vysvětlení významu členství v Matici a na přesvědčování posluchačů k novému členství v našem spolku.
Z pléna se posluchači např. dotazovali na stávající situaci kolem prodejních stánků.
Místní důvěrnice MSH paní Marie Šimšíková vysoce ocenila naši návštěvu. Zdůraznila, že jim doposud nikdo tímto způsobem o Matici nevyprávěl a že je to historicky první návštěva zástupců Matice v jejich farnosti. Zavzpomínala na historické poutě jejich předků, kdy Vnorovjané, Lidéřovjané a Zarazičané putovali na Svatý Hostýn několik dní pěšky. Jiná účastnice setkání vzpomněla na svého dědečka, který bojoval na frontě 1. světové války. Slíbil Panně Marii, že když se vrátí živý domů, každý rok bude pěšky putovat na Svatý Hostýn. A díky Bohu, vrátil se.
Závěrem byly farníkům rozdány propagační materiály, svatohostýnské kalendáře, oplatky a voda a nakonec jsme se všichni společně vyfotografovali.
Všichni se budeme těšit na společná setkání na Svatém Hostýně.
Mořic Jurečka

Fotografie P. Král

 

Letošní pout kněží za vlastní posvěceni

se konala v úterý 16. června v duchu pokání za ty kněze, kteří pohlavně zneužili nezletilé. Proto šli kněží od hřbitova v Bystřici pod Hostýnem nahoru za modlitby růžence pěšky.
Následovala mše sv., v jejímž závěru pak všechny kněze vyzval k obnově kněžského zasvěcení před svatostánkem a svěření se Panně Marii.
Po obědě se jedna skupina zúčastnila pobožnosti Křížové cesty, druhá rozjímala na Cestě světla.
Pouť uzavřely mariánské nešpory, při nichž O. arcibiskup připomenul myšlenku papeže Františka: Nechejme Marii dívat se na nás a my se divejme na ni.
B.V.
Fotografie

Kněží při své pouti mysleli na oběti i pachatele zneužívání

 

Pátá pouť schol a scholiček na Svatém Hostýně (vč. pouti autoveteránů)

Sobota před slavností Nejsvětější Trojice, sobota 15. června, den svátku sv. Víta – spolupatrona české země a patrona mládeže, přivítala svým tropickým počasím Pouť schol a scholiček na Svatém Hostýně. 15 moravských schol a scholiček, 218 malých a velkých zpěváků a hudebníků, všichni přijeli poděkovat Panně Marii a Pánu Bohu svým hudebním umem.
Poutní den započal mší svatou v 9:00, kterou sloužil nový svatohostýnský správce P. Ing. Josef Stuchlý, M. A., SJ, bývalý provinciál českých jezuitů a svým zpěvem doprovodila schola ze Zašové. Hlavní děkovnou mši svatou v 10:15 celebroval příborský farář P. Jindřich Švorčík a koncelebrovali P. Josef Stuchlý, Mons. Jan Můčka z Újezdu u Valašských Klobouk a další kněží. Malé a velké poutníky přivítal jménem Matice svatohostýnské MUDr. Mořic Jurečka. Homilie otce Jindřicha se nesla v duchu poslání činnosti schol a scholiček. Při mši svaté hrála a zpívala schola z Příbora.
Mše svatá v 11:30, sloužená v rámci Šesté pouti autoveteránů P. Jiřím Šolcem, byla obohacena zpěvem scholy z Francovy Lhoty.
Po obědě, který všem zúčastněným scholám spolu s Maticí svatohostýnskou sponzorovala firma Váhala a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků z Hustopeč nad Bečvou a po slavnostním požehnání v bazilice, započal odpolední tříhodinový hudební maratón na pódiu svatohostýnského amfiteátru. Před pódiem byl k dispozici stan pro poutníky, který účinkujícím i posluchačům poskytoval příjemný stín. Tento stan mohl posloužit i v případě deště.
Vystoupení schol a scholiček zahájil a požehnal P. Josef Stuchlý a moderováním celého koncertu se ujala dvě šikovná děvčata ze scholy Francova Lhota, Anička a Míša. Odpolední matiné zahájily scholy ze Slopného, Újezdu a Drnovic u Valašských Klobouk, poté se představily malá a velké schola z valašské Poteče, následovalo vystoupení scholy z Dolan u Olomouce, z Francovy Lhoty a z Hlohovce u Břeclavi. Po účinkování schol z Lidečka a Nedašova přišlo na řadu milé překvapení, a sice krátké nečekané vystoupení slovenského dětského folklórního souboru Dúbravček z Plevniku-Drienové u Považské Bystrice, kteří byli na Hostýnku na výletě v rámci své spolupráce s folklórním souborem Rusava. Závěrem vystoupily scholy ze slováckého Radějova, zasněžená schola z Velkých Karlovic a schola ze Zašové.
Mládež v rámci této poutě opakovaně putuje na Svatý Hostýn, aby poděkovala za všechny svěřené hřivny Panně Marii, za její otevřenou pomocnou náruč a rozevřený ochranný plášť, za přímluvu u Ježíše, kterého pevně drží ve své levici. Oblíbená píseň Svatého otce Jana Pavla II., hymnus Madona (Czarna Madonna), zazněla svatohostýnským areálem dvakrát, na konci hlavní mši svaté a v úvodu odpoledního vystoupení schol, hlasy více jak 200 mladých lidí.
„Zdrávas vítězná ochrano Moravy, zůstaň Matkou lidu svému a své mládeži!“
Mořic Jurečka

Videoreportáž TV Noe z pouti schol a scholiček a pozvánka do Jurkovičova sálu
Videosestřih z obou poutí (33 min)
Fotografie
Autoveteráni na své šesté pouti

 

Pouť pedagogů bude v sobotu 17. srpna 2019

Pozvánka na pouť

Srdečně zveme na tradiční srpnovou pouť nejen pedagogy, ale i vás, kdo se snažíte o zušlechťování mladé generace. Vždyť malým či větším dílem my všichni, kdo pro své (nebo i cizí) děti, vnoučata, mladé žijeme, máme vliv na to, jaká bude budoucnost blízké rodiny i celé společnosti.
Proto o pouti svěřujeme školní vzdělávání, ale hlavně výchovu mladé generace Matce Boží a po mši svaté při setkání v Jurkovičově sále sdílíme své zkušenosti z tohoto velkého úkolu.
Letos se nám podařilo získat pro přednášku opět velmi zajímavou osobnost. Její neokázalé a působivé vyprávění zaznělo nedávno i v TV Noe. Je to skromná, moudrá a na životní zkušenosti velmi bohatá dáma, paní Kamila Bendová. Profesí matematička, manželka již zesnulého disidenta Václava Bendy, matka sedmi dětí, babička a prababička. Po vědcích, profesorech, duchovních otcích představí svůj pohled na záležitosti „všedních dnů“ i výchovy žena.
Jak ona vidí současnou mladou generaci, co potřebuje? Co shledává v životě jako důležité, jak to ve své rodině naplňuje? I vy můžete k připravované přednášce vznést své dotazy nebo náměty, rádi je paní Bendové předáme: e ‑mail: matice1@hostyn.cz
Lubomír Vývoda

Jaká bude letošní pouť učitelů

 

Výstava „Hostýnská inspirace“

Odpoledne slunečného pátku 14. června 2019 proběhla v Jurkovičově sále Svatohostýnského muzea vernisáž s přiléhavým názvem „Hostýnská inspirace“.
Svatohostýnský areál inspiroval žáky a studenty výtvarného oboru Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem, aby svým dětským a mladistvým pohledem a talentem vytvořily nádherné a působivé obrázky a výtvarné práce nejen ze Svatého Hostýna, ale rovněž byli také ovlivněni tématy ze Starého a Nového zákona, mariánskými ikonami a obrázky našich svatých. Citlivým vedením pedagogů a učitelů výtvarné výchovy vznikly zajímavé práce, které ozdobí interiér Jurkovičova sálu od 14. 6. do 20. 8. 2019.
Vernisáž byla příjemně doplněna hudebním vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ Bystřice p. H. Po úvodním slovu předsedy MSH MUDr. Mořice Jurečky byla přednesena zdravice členky výboru paní PaeDr. Zdeňky Jančíkové, Ph.D., duchovní maminky této bohulibé akce, kterou přečetla paní Lenka Kocurková.
Velké poděkování za spolupráci při realizaci této výstavy patří paní ředitelce ZUŠ MgA. et Bc. Pavle Caletkové, paním učitelkám výtvarného oboru MgA. Aleně Bártové, Mgr. Štěpánce Maliňákové a paní Jiříně Vrbecké a samozřejmě všem nadaným a talentovaným dětem a mládeži.
Přejeme všem, aby se jim „Hostýnská inspirace“ vmalovala nebo vepsala nejen na výkres, ale hlavně do jejich srdcí, aby po celý život nacházeli na Svatém Hostýně stále nové a nové inspirace.
Mořic Jurečka

Zdravice paní Zdeňky Jančíkové

Fotografie

 

Koncert Musica cordis (Hudbou k srdci) bude v v bazilice v sobotu 29. června odpoledne

Projekt Musica cordis (Hudbou k srdci) bude mít i jeden koncert v bazilice

 

Matice na cestách

Ve středu 15. května proběhlo v Brumově výjezdové setkání „Matice na cestách“. Spolu s panem starostou Horní Lidče Josefem Tladlecem jsme navštívili brumovský kostel Svatého Václava. Přivítal nás zdejší pan farář P. Richard Wojciechowski MIC. Po mši svaté pokračovala Májová pobožnost a následovalo setkání, kterého se zúčastnilo asi 30 členů MSH z Brumova a Bylnice s jejich důvěrníkem panem Janem Miklasem.
Hlavní slovo měl pan Tkadlec, který informoval o základních a zásadních problémech se kterými se Matice potýká – jako je větrná elektrárna, havárie vodovodu, přístavba k poutnímu domu č. 1 a další. P. František Král poté informoval o stavu členské základny a spolupráci s farnostmi v rámci Matice na cestách.
Bylo zodpovězeno i několik dotazů, z nichž asi nejdůležitější měl tamější pan farář P. Richard. Podle jeho názoru, podobně jako v Polsku, kde je Panna Maria, Královna Polska, hlavní patronka, Sedmibolestná Patronka Slovenska, měla by být podobně vyhlášena Panna Maria Hostýnská jako hlavní patronka a ochránkyně Moravy. Navrhuje, ať Matice požádá olomouckého arcibiskupa, aby podal žádost na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti, která tento požadavek jistě schválí.
V květnu jsme navštívili také další farnost Valašskoklobuckého děkanátu a to město Slavičín. Přivítal nás Mons. Marián Dej. Po mši svaté a májové zde taktéž proběhlo setkání za účasti asi 40 členů i nečlenů MSH. Tentokrát se přijela podělit o své zkušenosti s prací na Svatém Hostýně paní Mgr. Marie Loučková z bývalého výboru MSH za doprovodu své dcery z Olomouce. Jelikož je paní Marie Loučková při svém požehnaném věku stále vitální, tak si asi každý, kdo ji zná, dovede představit, jakým způsobem představila činnost Matice a Svatý Hostýn. Akčním způsobem jejímu naturelu vlastním, se jí podařilo ihned zaúkolovat budoucí důvěrnici za farnost Slavičín. Setkání končilo po rozdání kalendářů a jiných upomínek od MSH a hostýnské vody společným focením.
Do třetice, nikoli už v květnu ale o první červnové neděli, jsme byli pozváni do farnosti Hustopeče nad Bečvou. Zde nás po krátké pobožnosti, adoraci a svátostném požehnání v kostele Nalezení Svatého Kříže přivítal, zvláště pak Ing. Ivo Buráně, člena MSH z Ostravy, místní pan farář P. Mgr. František Dostál. Hlavní slovo měl pan Ivo, který zevrubně, stručně a jasně informoval o činnosti a záměrech výboru Matice SVH. P. František Král opět připojil několik slov k členské základně a pak byl dán prostor pro dotazy. První dotaz zazněl z naší strany: „Kdo je u vás důvěrníkem?“ Mlčení. Následovala další otázka: „Kdo z vás, zde přítomných, je členem Matice?“ Mlčení. Nikdo. Do třetice: „Kdo odebírá Listy svatohostýnské“ Zde se někdo se ozval, že si je kupuje přímo bazilice. A tak jsme nakonec povzbudili místní, že pokud chtějí mít podíl na všech modlitbách, které jsou proneseny na Svatém Hostýně, na užitcích mší svatých, které se na tomto místě slouží, ale také mít možnost rozhodovat o věcech týkajících se života na Svatém Hostýně, ať neváhá a vyplní přihlášku, kterou jsme rozdali spolu s hostýnskou vodou a jinými věcmi darovanými pro farnost MSH. Setkání jsme zakončili na hustopečské faře, kde se podávaly hustopečské speciality - Váhalovy chlebíčky.
A poslední, předprázdninové setkání, které nás teprve čeká, je naplánované na středu 19. června, kdy se z Valašska přes Hustopeče pod hostýnským Záhořím přesuneme na Moravské Slovácko do Vnorov.
P. František Král

V Hustopečích n.B. (2.6.) a ve Slavičíně (22.5.) byly besedy o Matici svatohostýnské

Fotografie z Brumova

Další snímky se Slavičína

 

 

Slavnost Těla a Krve Páně 22. června 2019 ...  Video1 ...  Video2 ...

Vdovy a vdovci měli na Hostýnku relax, zde je něco o spolku přímo od pramene (z archivu TV Noe)

Z "hostýnského dne" na relaxu vdov a vdovců - 19. června

Pouť schol a scholiček a pouť autoveteránů - sobota 15. června 2019

 

 

Seniorský relax ve dnech 9. - 14. června

připravený Maticí svatohostýnskou proběhl podle tohoto programu:
V neděli k večeru se účastníci ubytovali a v 18 hod. byla večeře. U večeře bylo uvítání a seznámení s programem.
Pondělí byl den věnovaný Hostýnku a okolí. Bylo připraveno několik komentovaných prohlídek zdejších zajímavých objektů a průvodkyně (p. Markéta) se zaměřila taky na jejich historii. Někteří senioři se zúčastnili vycházky na Skalný. Večer jsme si sami připravili vaječinu, a kdo měl zájem, tak si na ohni ugriloval špekáček.
Úterý byl zájezd na poutní místo Turzovka na Slovensku. V Korni u hřiště jsme přesedli do místního menšího autobusu a vyvezli jsme se až k novému kostelu, kde byla mše sv. v 11:00. Většina z nás došla kolem pramenů až na místo původního zjevení Panny Marie, kde je kaple. Někteří z nás šli pěšky do Korně k našemu autobusu. Na zpáteční cestě byla zastávka na Ranči před Rožnovem.
Ve středu jsme jeli na Gruň ve Starých Hamrech. Před příjezdem byla krátká zastávka u kostela, u přehrady a u památníku Maryčky Magdonové. Po příjezdu k Horské chatě sv. Josefa jsme navštívili dřevěný kostelík Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde jsme měli průvodkyni (p. Kubečkovou). Ta nás pak zavedla k předem objednanému obědu. Po obědě bylo volno s možností procházek a prohlídek krásné okolní krajiny z horského hřebene. Odpoledne se někteří z nás vydali dolů po žluté značce zase k Maryčce a dole nás přibral náš autobus. Cestou zpět jsme ještě stačili navštívit výrobnu lisovaných svíček v Rožnově a k večeru byla prohlídka věží se zvony.
Ve čtvrtek - zájezd na Hornolidečsko. Mechanický betlém, kostel sv. Václava, muzeum kardinála Trochty a skály Pulčín. Celá trasa s průvodcem (Ing. Fojtů), rodákem ze zdejšího kraje.
V pátek po snídani bylo rozloučení.
Po celou dobu pobytu byla možnost ráno jít na mši sv. v bazilice a večer se zúčastnit modlitby růžence. V průběhu pobytu nás trochu potrápilo úmorné vedro. Ani jsme si nedovedli představit to, jak bylo ve městech. Účastníci si pochvalovali podávanou polopenzi v jídelně poutního domu č.3., ranní bufet a teplé večeře.

Něco podobného bude matice pořádat i od 1. do 6. září 2019 (s jinými trasami zájezdů) - sledujte www.hostyn.cz Viz taky informace zde: https://hostyn.cz/aktuality_19.html#2xse.

Fotografie

 

Krojová pouť a pouť farnosti Kelč, neděle 9. června

 

Projekt Otevřené brány 2019 na Svatém Hostýně

Projekt Otevřené brány 2019 ve Zlínském kraji

Každoročně od počátku května mají návštěvníci možnost navštívit a seznámit se s historií a zajímavostmi významných sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány.
Taky v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie na Svatém Hostýně se zdarma provádí od května do konce září dle dohodnutého režimu. Průvodci jsou většinou studenti a aktivní senioři.

Provozní doba projektu, bližší informace na místě v muzeu (Jurkovičův sál)

V pondělí zavřeno

květen:
sobota, neděle a ve státní svátek: 9:30 - 15:30
červen - září:
úterý - neděle a ve státní svátek: 9:30 - 15:30.
V době církevních obřadů, koncertů a jiných poutních akcí se od prohlídek baziliky upouští.
V mimořádných případech je možno dojednat i výjímky z těchto možností, ale musí to být alespoň tři dny předem.

 

Římskokatolická duchovní správa děkuje

mužům z Brumova-Bylnice za jejich práci, kterou odvedli při likvidaci kůrovcové kalamity, která se bohužel nevyhnula ani Svatému Hostýnu. V jarních měsících na dvou sobotních brigádách pokáceli a zpracovali desítky suchých smrků, které pod valy smutně trčely k nebi, nebo již ležely po větných kalamitách v zimních měsících.
Za obrovský kus práce, který tady vykonali, jim patří náš veliký dík. A až se budete v zimních měsících modlit v příjemně vytopené bazilice, vzpomeňte v modlitbě i na ty, kteří se svojí prací o to přičinili.
Petr Janek

 

9. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

se konala závěrem svatodušní novény v sobotu 8. června 2019 . Hlavní mše svatá v 10:15 byla celebrována olomouckým biskupem Mons. Antonínem Baslerem, za koncelebrace řady kněží a novojičínského jáhna pana Jaromíra Boka.
Homilie otce biskupa se nesla ve svatodušní atmosféře. Otec Antonín zdůrazňoval působení světla Ducha svatého, aby prozařovalo povoláním a posláním zdravotníků, nemocničních kaplanů a řádových sester, aby všichni dokázali proměňovat rozum a víru prostřednictvím Ducha svatého v lásku a milosrdenství v péči o naše nemocné na těle i na duši.
Po mši svaté si účastníci pouti prošli a pomodlili se Cestu světla pod vedením Mons. Bohumíra Vitáska. Po svátostném požehnání rozezněly mariánskou baziliku svatohostýnské varhany. Na varhanním koncertu pana Ing. Karla Monsporta byly hrány skladby J. S. Bacha a Antonína Dvořáka.
Příští 10. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v sobotu 6. června 2020.
MUDr. Mořic Jurečka

Fotografie

Videosestřih z pouti lékařů a zdravotníků

 

5. pouť schol a scholiček bude v sobotu 15. června 2019

09:00 mše svatá (v režii scholy Zašová)
10:15 hlavní mše svatá (v režii scholy Příbor)
Společné písně schol během mše svaté
11:30 mše svatá (pouť autoveteránů) (v režii scholy Francova Lhota)
11:30 – 13:00 (13:30) oběd v restauraci Poutního domu č. 3
13:00 svátostné požehnání v bazilice

13:30 – 15:00 odpolední vystoupení schol a scholiček v amfiteátru
Odpolední program:
Drnovice
Francova Lhota
Hlohovec u Lednice
Lidečko
Nedašov
Radějov
Újezd, Slopné, Valašské Klobouky
Velké Karlovice
Zašová
Společná mariánská hymna pouti na závěr - Madona

 

Arcidiecézní charita zde testovala užitkové elektrovozidlo Citroen Berlingo Venturi

 

Dvě uzavírky na výpadovkách z Bystřice pod Hostýnem

 

Otevřené chrámy s průvodcovskou službou v Moravskoslezském kraji

 

Změna ve vedení duchovní správy na Svatém Hostýně

Dlouholetý rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, předal vedení duchovní správy na Svatém Hostýně k 24. dubnu 2019 P. Ing. Josefu Stuchlému, M.A., SJ (1966), bývalému provinciálovi českých jezuitů.
Nový svatohostýnský duchovní správce pochází z Ostravy, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát prožil na Svatém Hostýně a v Kolíně.
V letech 1993 až 1996 studoval filozofii v Krakově a následně pak teologii v Dublinu a Londýně (1997–2002). Kněžské svěcení přijal 6. dubna 2002 na Svatém Hostýně z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. V letech 2002 až 2004 ještě absolvoval studium psychologie v Bostonu.
Po návratu do České republiky začal sloužit v Brně, kde byl vicesuperiorem jezuitské komunity a studentským kaplanem při Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. Dne 3. února 2013 převzal funkci představeného České provincie Tovaryšstva Ježíšova.
Josef Pala

 

Pěší pouť tatínků a dětí

Tátové a děti, zveme vás na jubilejní 10. ročník pěší poutě, kterou zahájíme v pátek ráno mší svatou na Svatém Hostýně a ukončíme ji nedělní liturgií na Velehradě.
Máme k dispozici doprovodné vozidlo (proto putujeme jen s tím nejnutnějším) a přespáváme jako správní poutníci v tělocvičnách (Napajedla a Štípa). Poutí nás bude provázet P. Jiří Putala.
Termín: 21. – 23. června 2019.
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz

 

Lékaři a zdravotníci na Svatém Hostýně

Devátá pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů a dalších pracovníků ve zdravotnictví a všech lidí dobré vůle se uskuteční na poutním místě Svatý Hostýn v sobotu 8. června.
Mši svatou v 10:15 slouží pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler. Na mši svatou bude navazovat Cesta světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných v olomoucké arcidiecézi.
Po odpoledním požehnání bude následovat koncert duchovní hudby (Antonín Dvořák: Biblické písně).
Pozvánka na Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

 

Seniorský relax na Svatém Hostýně - 1. až 6. září 2019

Motto: poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií Svatohostýnskou a taky jeho zajímavé okolí.

Pozvánka s uvedením základních informací (pdf)

Další videopozvánka na tyto pobyty

Názor na seniorský relax si můžete udělat z těchto odkazů:
Září 2018
Videosestřih z relaxačního pobytu seniorů
Červen 2018
Seniorský relax proběhl ve dnech 9. - 14. června 2019

Budeme vybírat z těchto možností autobusových výletů:

Nové tipy na září 2019:
Baťův kanál jižní úsek, cesta lodí, Staré město nový kostel
Vizovice, kostel, zámek, zahrady, Syrákov - Vartovna, R. Jelínek
Kroměříž, kostel, zámek, centrum, zahrady
Poutní místo Rajnochovice, studánka, lesní železnice, ranč Ve dvoře, Troják, rozhledna Maruška
Poutní místo Velehrad, skanzeny, Klimentek
Poutní místo Štípa, Kostelec lázně, hrad Lukov, Zoo Lešná
Lázně Teplice n. B., Hranice Kostelíček, poutní místo Maria ve Skále, prameny Odry
Velké Karlovice, Karolinka, Soláň

To, co už jsme navštívili:
Poutní místo Turzovka na Slovensku
Poutní kostelík na Gruni ve Starých Hamrech s Horskou chatou sv. Josefa a vycházkou na Bílý Kříž
Hornolidečsko, mechanický betlém, Pulčín, Francova Lhota
Sazovice, Provodov, Luhačovice
Radhošť, Pustevny, Prostřední Bečva sv. Zdislava
Zašová, Staré Zubří Sv. Duch
Rožnov skanzeny, Jurkovičova rozhledna
Svatý Kopeček, Olomouc
Příbor, Štramberk, dřevěný kostelík sv. Kateřiny

Dotazy směřujte na kontakty Matice svatohostýnské, kde si už můžete relax objednat.

 

Relaxační pobyty na Svatém Hostýně, které pořádá Společenství vdov a vdovců

ve dnech 16. až 22. června, ubytování v poutním domě č. 3, v rámci pobytu jsou tři zájezdy – na slovenské poutní místo Turzovka, na hrad Bouzov a okolí a do skanzenů v Rožnově p.R.
Přihlášky: Ing. Stanislav Žáček, e-mail: zacek.st@seznam.cz, tel. 724 225 469 Relaxační pobyt pro ovdovělé pomůže zlepšit fyzické i duševní zdraví

Na pobyt v regeneračním centru Harmonie v Bystřici pod Hostýnem ve dnech 21. až 28. září zve všechny zájemce Společenství vdov a vdovců. Pobyt uprostřed překrásné přírody na západním úpatí Hostýnských hor nabídne tři až čtyři procedury denně, volný vstup do wellness a program se společným posezením, promítáními filmů a reprodukovanou hudbou.
Přihlášky: Jana Janečková, e-mail: janec.jani@seznam.cz, tel. 739 342 639

 

Jurkovičův sál - výstava fotografií Broumovské kostely v severovýchodních Čechách

 

Na 17. národní pouti včelařů nechyběli hejtman, arcibiskup ani Nivničané

Za slunečného počasí a osobní účasti předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmily Machalové, hejtmana Zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka i několika tisíc věřících z celé České republiky a Slovenska, vyvrcholila svatohostýnská včelařská pouť v neděli 19. května dopoledne bohoslužbou v tamní bazilice.
Celebroval ji olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ve své promluvě mimo jiné poznamenal, že i včelařství má svoje limity.
„Je dobře že milujete své včely ale nebylo by dobře, kdybyste je milovali víc než svou rodinu,“ řekl arcibiskup.
Dvoudenní pouť na Svatém Hostýně měla v sobotu i v neděli pestrý program a předcházela Světovému dnu včel, který včelaři slaví 20. května. V ten den se totiž narodil slovinský rodák Anton Janša (1734–1773) působící ve Vídni, jehož většina evropských včelařů považuje za zakladatele moderního včelařství. Janša sice působil v hlavním městě bývalého mocnářství jako malíř, ale choval v Meidlingu, dnes turisticky oblíbené vídeňské vinařské oblasti, okolo stovky včelstev a už tehdy v nástavkových úlech. Navíc pořádal přednášky, kterých se prý zúčastnila i císařovna Marie Terezie. Jeho kniha Úplný kurz včelařství, přeložená do češtiny, často tvořila základ moderních včelařských učebnic a mnozí v ní dodnes nacházejí ponaučení.
Tradiční výprava věřících z Nivnice startovala z rodiště J. A. Komenského ráno v sedm hodin a za devadesát minut už nivničtí poutníci stoupali z parkoviště na vrcholu po 250 kamenných schodech k bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
„Naše cesty z Nivnice na Svatý Hostýn o včelařských poutích se již staly tradicí. Přestože se mi zdá, že účastníků na nich ubývá, baziliku zaplnili i dnes,“ řekl Deníku Karel Hladiš, jednatel nivnických včelařů a zároveň také předseda okresní organizace Českého svazu včelařů Uherské Hradiště
Slovácký deník

Fotogalérie

Trocha včelařského humoru
Videoreportáž z včelařské pouti v roce 2018
Včelaří vzpomínají na své poutě na Hostýně v létech 2006 - 2016

 

Sarkandrovská pěší pouť Holešov - Svatý Hostýn byla v sobotu 18. května
Reportáž TV Noe ze závěru krojované pěší pouti z Holešova na Svatý Hostýn na počest sv. Jana Sarkandra

 

Významné ocenění pro P. Stanislava Jordána

 

Valná hromada MSH, neděle 5. května 2019

Ráno první květnové neděle na Svatém Hostýně, třetí neděle velikonoční, přivítalo poutníky májovou sněhovou nadílkou a mírným mrazíkem. Každoročně tradičně o prvním květnovém víkendu se sjíždějí členové Matice svatohostýnské ze všech koutů Moravy, Slezska, Čech a Slovenska na své oblíbené mariánské poutní místo, aby společnou Poutí matice svatohostýnské oficiálně zahájili svatohostýnskou poutní sezónu a poděkovali Pánu Bohu a Panně Marii za uplynulý rok.
Slavnostní mši svatou sloužil pomocný biskup olomoucký a generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík za koncelebrace kněží ze Svatého Hostýna, P. Vladimíra Kelnara z Prahy a P. Františka Krále ze Vsetína – členů výboru MSH a bohoslovců.
Předseda výboru Mořic Jurečka a členka výboru MSH Zdislava Tělupilová přivítali Otce biskupa a všechny přítomné. Homilie se nesla v duchu hlásání a šíření radostné zvěsti velikonočního tajemství prostřednictvím matiční činnosti členů a důvěrníků ve svých domovech a farnostech. Biskupské heslo Otce biskupa Mons. Mgr. Josefa Nuzíka: „Evangelium nuntiare“ – „Hlásat radostnou zvěst“.
Přímluvy ze mše svaté:
Pane, prosíme tě za naše bratry a sestry v kněžské a řeholní službě působící na Svatém Hostýně, abys jim požehnal v jejich každodenní duchovní činnosti a v aktivitách zvelebujících naše poutní místo.
Prosíme tě za všechny členy Matice svatohostýnské a za naše důvěrníky, abys jim pomáhal v jejich bohulibé evangelizační a misijní činnosti hlásání a šíření radostné zvěsti ve svých domovech a ve farnostech.
Prosíme za členy výboru MSH, revizní a kontrolní komise, abys je neustále provázel Boží prozřetelností a dary Ducha svatého v jednání a rozhodování v rámci zabezpečování všestranných služeb pro poutníky a v péči o naše mariánské poutní místo.
Prosíme také za zaměstnance hospodářské správy a za všechny zaměstnance a příznivce svatohostýnského areálu, abys je naplňoval duchovní energií a silou řešit a zvládat nejen běžné každodenní ale i nenadálé a složité situace.
Prosíme tě za naše nemocné a vysokým věkem obdarované členy, aby ve svých strastech a bolestech viděli trpícího Krista, který jim daruje sílu, útěchu, víru, naději a lásku a milosrdný pohled Panny Marie Bolestné.
Vzpomínáme na všechny členy MSH, kteří nás předešli a spí spánkem pokoje. Dej jim, Pane, věčnou odměnu za jejich bohulibou a obětavou práci pro Matku církev a pro Matku Boží, Pannu Marii.
Mořic Jurečka

Dvě fotogalérie z webu Člověk a víra:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/193d19c8-3bfa-4996-a69a-c1d2c0741253
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ea8b85c1-4dfa-496b-807f-362b001e2bbd

Další fotogalérie
Videoreportáž z Valné hromady Matice svatohostýnské
Vyznamenaní členové MSH 2019 - foto František Ingr

 

Dvě fotogalérie z Druhé pouti Mary's Meals

Pouť bohoslovců k Matce Boží neděle 5. května

Svatohostýnský kalendář 2020 (týdenní na stůl) je už možno zakoupit na recepci anebo si ho objednat

 

6. pouť moravských matic

Poslední dubnový víkend na Svatém Hostýně otevřel bránu letošním poutím. V sobotu 27. 4. se uskutečnila 26. mezinárodní hasičská pouť a v neděli 28. 4. Pouť moravských matic, a to šestá v pořadí. První matiční pouť byla 25. 5. 2014 na Svatém Kopečku, druhá byla na Svatém Hostýně (31. 5. 2015), třetí na Svatém Antonínku (5. 6. 2016), čtvrtá na Velehradě (2. 4. 2017) a loňská předposlední na poutním místě Zašová (15. 4. 2018).
Letos tedy Svatý Hostýn hostil sedm moravských matic podruhé. Na poutní místo dorazilo asi 8 desítek zástupců výborů Matice velehradské, svatohostýnské, cyrilometodějské, radhošťské, svatokopecké, zašovské a svatoantonínské v doprovodu několika kněží. Slavnostní matiční mši svatou o neděli Božího milosrdenství celebroval v jejich doprovodu Otec arcibiskup Jan Graubner, který při homilii zdůraznil význam velikonoční radostné zvěsti v poslání matic.
Otce arcibiskupa a zástupce všech moravských matic přivítal předseda výboru MSH. Předseda Matice radhošťské pan Drahomír Strnadel předal otci arcibiskupovi a MSH výroční medaile. Otec Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, se omluvil a pozdravil poutníky prostřednictvím svých členů. Zástupci ostatních moravských matic se postupně představili během matiční pouti.
Po odpoledním společném požehnání následovala přednáška otce arcibiskupa v Jurkovičově sále na téma Misijní poslání moravských matic. Otec arcibiskup Jan se zaměřil na současné postavení a poslání moravských matic v místech svého působení a zabýval se otázkou, co mohou matice udělat pro farnosti a regiony, které svou matici nemají.
Pouť byla zakončena duchovním koncertem s tematickým názvem Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně (CM Bukovinka a Ženský sbor Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem, Hanácký mužský sbor Rozina z Olomouce).
Z nedělních přímluv:
Abychom očima prvních křesťanů stojících u Božího hrobu každodenně šířili velikonoční radostnou zvěst a Boží milosrdenství misijní činností ve svých maticích.
Abychom na přímluvu Matky Boží, Královny nebe, ochraňovali a uchovávali ve svých srdcích matiční odkaz našich předků a stále o něm uvažovali.
Abychom ve stopách svatého Antonína aktivně pečovali o všestranné potřeby poutníků obětavou a nezištnou službou na nám svěřených poutních místech.
Abychom ve šlépějích svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a moravských misionářů, neustále šířili, aktualizovali a dále předávali misijní poslání matic.
Abychom nezapomínali a s vděčností a uznáním vzpomínali na ty, kteří nás svou činností v moravských maticích předešli a nyní spí spánkem pokoje.

Příští rok se Pouť moravských matic, dá-li Pán Bůh, bude konat v neděli 24. 5. 2020 na Svatém Kopečku.
Mořic Jurečka

Fotogalérie z pouti matic
Další fotogalérie ze setkání moravských matic

 

Hasičská pouť 2019

Poutní místo Svatý Hostýn opět po roce, v sobotu 27. dubna 2019, přivítalo tisíce hasičů a dalších poutníků na 26. mezinárodní hasičské pouti. Setkali se zde hasiči z celé České republiky se svými zahraničními kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska.
Po nástupu se průvod pod velením Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby „Provodovjané" přesunul před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky poutě přivítal Josef Juráň a ve svých vystoupeních pozdravili starosta SH ČMS Jan Slámečka, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba, hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, předseda výboru Matice svatohostýnské Mořic Jurečka a arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner.
108 historických praporů ze 100 registrovaných sborů dobrovolných hasičů přivedlo účastníky poutě do baziliky a jejího nejbližšího okolí. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan Graubner. V závěru byly žehnány nové hasičské prapory včetně tabule pro označení hasičské zbrojnice.
Velká účast hasičů i ostatních návštěvníků potvrdila velkou tradici této nadnárodní hasičské poutě. Pořadatelé z okrsku Lukovské Podhradí s podporou OSH Zlín, KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS opět zajistili důstojnou oslavu svátku patrona hasičů, svatého Floriána.
Josef Bernátík, starosta SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje

Videosestřih z pouti
Hasiči z valašska berou svou pouť na Hostýně jako místo setkání (foto)
Něco z historie hasičských poutí ve Zlínském kraji

 

Bílá sobota 2019, večerní obřady (fotografie)

 

Restaurace a kavárna v Poutním domě č.3 nabízí nové služby poutníkům a turistúm

Od soboty 30. března 2019 je v plném provozu restaurace a kavárna v Poutním domě č.3. Provozovatelem je Gastro Hostýn s.r.o a odpovědná osoba je p. Patrik Nesvadba z Vizovic.
Zatím jsme zaznamenali hodně změn v sortimentu jídel a způsobu jejich výdeje. Jedná se o samoobslužný provoz.
Nově je zde i kavárna a cukrárna.
Věříme, že všechno bude k prospěchu a k rychlému odbavení návštěvníků Svatého Hostýna.
Provozní doba bude po dobu platnosti letního času denně od 8:00 do 17:00.

 

Videopozvánka na Pouť moravských matic a na Valnou hromadu Matice svatohostýnské

 

Bohoslužby o Velikonocích - 14. - 22. dubna

Květná neděle  - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30, 11:15 a 14:15
Zelený čtvrtek: 17:00
Velký pátek: 15:00
Bílá sobota: 19:00
Neděle - Boží hod velikonoční - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30, 11:15 a 14:15
Pondělí velikonoční: – 7:15, 9:30 a 11:15

 

Poutní slavnosti, bohoslužby, duchovní cvičení, ubytování a doprava - informační leták 2019

 

Průvodcovská služba na Svatém Hostýně v roce 2019

V letošním roce od května do září bude opět na Svatém Hostýně průvodcovská služba, která se zapsala do paměti návštěvníků našeho poutního místa pod názvem „Otevřené brány“. Tento projekt v roce 2019 vstoupí do desátého jubilejního roku.
Tato služba je poskytována zdarma. Poutníkům a turistům je přednesen výklad o historii poutního místa. Průvodcovskou službu, o kterou je stále velký zájem, si můžete také objednat, a to na recepci Matice svatohostýnské. Financování projektu doposud podporoval Zlínský kraj, Město Bystřice pod Hostýnem a Obec Chvalčov. V současné době Matice svatohostýnská vyjednává podporu financování na tříleté období se stejnými partnery jako dosud. Věříme, že návštěvníci budou i nadále tuto poměrně velmi zajímavou službu využívat.
Dagmar Fojtů

 

Matice svatohostýnská opět vlastníkem historických nemovitostí

Členové výboru Matice svatohostýnské se často při svých jednáních dotýkají složitých majetkoprávních vztahů a vazeb na Svatém Hostýně. Zdaleka přitom nejde jen o poutní stánky. Většina pozemků na vrcholu kopce byla Maticí zakoupena od barona Loudona hned po jejím založení v roce 1895, a to z prvních matičních financí a darů věřících.
Chybějící peníze musely být kryty nezbytnou půjčkou. Spolek totiž od počátku nechtěl stavět na cizích pozemcích. Po přestavbě a rozšíření prvního hostince tak byly na náklady Matice opraveny krámky a přístupová cesta a tehdy ještě holý vrch zalesněn. V proměnách času 20. století byly zakoupené nemovitosti Matici odňaty, po roce 1990 většinou navráceny a některé z nich z důvodu lepšího ošetření jejich nezcizitelnosti poté darem přešly na Arcibiskupství olomoucké. Tento stav byl ovšem z hlediska našeho spolku dlouhodobě nevyhovující, protože pozemky měla Matice svatohostýnská pouze ve výpůjčce, a to do budoucna komplikuje možné investice, zejména velký projekt dopravní obslužnosti. Matice totiž chce a musí do některých pozemků i budov dále investovat, současně tím však nechce zatěžovat arcibiskupství.
Po doplnění stanov v roce 2018, zejména nově formulovaném ustanovení o nezcizitelnosti nemovitostí bez předchozího souhlasu arcibiskupa, a vložení tohoto omezení do veřejného rejstříku, odeslal výbor podání žádosti Arcibiskupství olomouckému na zpětné darování některých nemovitostí. Konkrétně šlo o pozemky pod stavbami, které Matice již vlastní, zejména pod poutním domem č. 2 nebo objektem sociálního zařízení sloužícího poutníkům.
Po předchozím projednání s otcem arcibiskupem arcibiskupství této prosbě v závěru roku 2018 vyhovělo a Matici svatohostýnské se tak v únoru 2019 tyto pozemky opět vrátily do vlastnictví.

Předmětem darovací smlouvy byla i oblíbená rozhledna a pozemek pod ní. V přízemí této stavby založené z iniciativy podnikavého P. Cibulky roku 1897 samotným císařem Františkem Josefem I. se nachází poutníkům méně známá kaple Svatého kříže. V loňském roce Matice zařídila obnovu ručně kovaných vstupních dveří, které jsou dílem uměleckého kováře Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Po zhruba 120 letech se zaskvěly v původní kráse i s obnovenou originální barevností. V brzké době by se mělo pokračovat opravou východního vstupu, povrchu přístupové cesty a instalací nového zábradlí.
P. Vladimír Kelnar

 

 

Poselství z hor

TurzovkaPřeshraniční projekt Svatý Hostýn – Turzovka s názvem Poselství z hor
V roce 2017 jsme připravovali a v roce 2018 byl schválen projekt přeshraniční spolupráce pod názvem „Poselství z hor“. Do tohoto projektu byla zapojena poutní místa Svatý Hostýn a Turzovka. Cílem projektu je seznámit veřejnost s aktivitami a posláním spolku Matice svatohostýnské. Jako nejvhodnější forma pro propagaci činnosti Matice svatohostýnské byla navržena výroba asi dvacetiminutového filmového dokumentu.
Dalšími aktivitami projektu jsou výroba tiskovin, zakoupení projektového zařízení, zvukové a počítačové techniky a společná setkání poutníků na Svatém Hostýně a na Turzovce. Filmový dokument by měl sloužit Matici svatohostýnské k její propagaci ve farnostech a v křesťanských médiích a ke zvyšování zájmu veřejnosti o členství a práci v Matici.
Měl by být příkladem dobré praxe spolku Matice svatohostýnské s využitím na jiných poutních místech česko ‑slovenského příhraničí. Celkový rozpočet 20 680 €, dotace 17 578 € (85 %), vlastní zdroje 3 102 € (15 %), realizace projektu rok 2019.
Josef Tkadlec člen výboru MSH

 

Tradiční křížová cesta, kterou je možno projít na Svatém Hostýně v rámci přípravy na Velikonoce

Ještě jednou křížová cesta Dušana Jurkoviče a Jano Köhlera

Na Svatém Hostýně jsme oslavili svátek sv. Josefa

Spolek svatá Ludmila 1100 let se prezentoval v úvodu výborové schůze MSH dne 15. března

Architektonická soutěž - areál Národní kulturní památky Svatý Hostýn

 

V sobotu 23. února zemřel Ing. Josef Matela,

dlouholetý člen výboru Matice svatohostýnské. Poslední rozloučení s ním bylo v pátek 1. března ve 14:00 v bazilice na Svatém Hostýně.
Vzpomínka na Ing. Josefa Matelu
Videozáznam z pohřbu

 

Církevní turistika se prezentovala na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2019

Je to společně s lednovým veletrhem v Brně největší akce v oboru cestovního ruchu u nás. Letos to byl 28. ročník a konal se ve dnech 21. – 24. února 2019 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Veletrhu se kromě 46 zemí, cestovních kanceláří a regionů z různých zemí Evropy zúčastnily reprezentativními expozicemi i všechny kraje ČR.
Součástí veletrhu byl také stánek České biskupské konference s prezentací českých a moravských diecézí. Laskavostí Arcidiecéze pražské měl na obou veletrzích zastoupení taky Svatý Hostýn. Matice svatohostýnská zde měla své dva reprezentanty, kteří návštěvníkům veletrhu z celé republiky i ze zahraničí přibližovali význam tohoto mariánského poutního místa zasazeného v krásném přírodním prostředí Hostýnských vrchů a seznamovali je co nabízí jak v duchovní sféře, tak i ve sféře obecné celoroční turistiky.
Byly k dispozici i nově koncipované a aktuální letáky s programy akcí na Svatém Hostýně. Návštěvníci se taky vyptávali na nově vyznačené poutní nebo kulturní stezky pro pěší turistiku nebo poutnictví a na možnosti ubytování kolem nich.

Fotogalérie

 

V pátek 22. února jsme testovali elektrovozidlo,

kterým chceme vyvážet a svážet imobilní poutníky z parkoviště autobusů pod autobusovou točnou pod vrcholem Hostýna k bazilice a zpět.
Výbor matice tuto další službu poutníkům pojímá ekologicky a předběžně doporučil zakoupit homologované vozítko (určené k provozu i na veřejných komunikacích, nové, čtyřmístné, v bílé barvě).
Další uplatnění bude mít i při provádění údržby na vrcholu Hostýna.
S každou novinkou se samozřejmě vynořuje hodně otázek, ale určitě je budeme řešit.

 

Snímky z testování včetně zdokumentování výpadku dodávky elektřiny z tohoto dne

Videosestřih z testování elektrovozidla

 

Některé další služby, které poskytujeme zdarma ubytovaným v poutních domech

Po dobu ubytování v poutních domech na Svatém Hostýně můžete využít možnost zapůjčení literatury (zejména té křesťanské). Knihy jsou volně přístupné, umístěné ve dvou knihovničkách v místnosti naproti recepce a třetí knihovnička je umístěna ve 2. poschodí mezi jídelnou a sálem v Poutním domě č. 3. Budeme je postupně doplňovat. Zapůjčenou knihu si můžete přečíst v této místnosti nebo venku a taky na pokoji. Po ukončení pobytu ji vraťte na místo, ze kterého jste si ji vypůjčili.
V této místnosti je taky televizor se satelitním příjmem programů (návod k obsluze je vedle televizoru). Fandové seriálů se musejí dohodnout, na co se budou dívat. Dále je zde počítač připojený k internetu, kde si můžete vyřídit taky svoji e-mailovou poštu.
Všechny tyto služby Vám poskytujeme v rámci ubytování zdarma.
Místnost slouží taky maminkám s batolaty přítomným na Svatém Hostýně k jejich nakojení nebo přebalení - maminky mají přednost.
Možnost zapůjčení her pro děti

 

Dnes brzy ráno a za tmy (14. února 2019 na svátek sv. Valentina)

jsem ho poprvé uslyšel. Posla jara, který svými ranními trylky oznamuje, že brzy bude jaro a zima pomalu končí. Ta nynější byla určitě štědrá na vodu a vláhu, kterou potřebují podzemní vody, ale přinesla i hodně ponurých a zatažených dnů s mlhou.
Nejsem ornitolog, ale předpokládám, že to byl kos, který k nás přezimuje a začal obhajovat své teritorium. Věřím, že ho uslyším i v dalších dnech. Sýkorka, která u nás taky přezimuje, to určitě nebyla.
Z opeřenců, kteří se k nám vracejí z teplých krajin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špačka, kteří se objevují už během února. Jak poeticky tuto situaci vyjadřují lidová odpozorovaná moudra o tom, že na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout, a že sv. Dorota rozdává ptáčkům píšťaličky.
I.B.

 

 

Výzva k podání nabídky - „Přístavba prodejního stánku a rekonstrukce terasy s altánkem“

XII. národní setkání Modliteb otců v ČR, 8. – 10. března 2019

Matice svatohostýnská měla své zastoupení na Valné hromadě Matice velehradské

V neděli 17. února bude na Velehradě Zimní pouť a zároveň Volební valná hromada Matice velehradské

Předseda Matice svatohostýnské je profesně lékař alergolog a imunolog, zde je rozhovor s ním

 

Změny v duchovní správě

Od 1. února 2019 je po převelení P. Josefa Čunka SJ na Velehrad (informace z novin viz níže) rektorem baziliky opět P. Jiří Šolc SJ. Bude to asi do začátku května, než nový provinciál převezme úřad v Praze. Potom by měl přijít na Svatý Hostýn P. Josef Stuchlý SJ.

Komunitu na Svatém Hostýně doplnil P. Jiří Obruča SJ (nar. 1964), který dlouhodobě působil ve Švýcarsku.

 

Bouřlivý potlesk vítal pátera Čunka v jeho novém působišti na Velehradě
Na Velehradě se člověka dotýká Bůh, říká nejvyšší představený jezuita

 

 

Matice svatohostýnská měla své zastoupení i na lednovém veletrhu Regiontour v Brně

Setkání při příležitosti vydání nové knihy o Janu Köhlerovi, moravském malíři a grafikovi

Čeští a slovenští jezuité prožili své exercicie na Hostýně

Hostýn byl opět svědkem provinčního setkání jezuitských spolubratrů

Ladovská zima na Hostýnku - leden 2019, foto M. Jurečka

Svatý Hostýn už je zásobován el. energii jako obvykle - vedením 22 kV. Reportáž ČT o tom, co se stalo

Účastníci Studijně – formačního kurzu prožili duchovní cvičení na Svatém Hostýně

 

Jediná vrtule v kraji se točí na Hostýně. Zmizí?

Větrná elektrárna na Hostýně slouží už 25 let a je ve špatném stavu. Arcibiskupství by však chtělo ve výrobě "čisté" energie pokračovat.
Vrtule na hřebeni Hostýnských vrchů je vidět na dlouhé kilometry daleko a k vyhlášenému poutnímu místu patří už čtvrt století. Větrná elektrárna, kterou tu provozuje Arcibiskupství olomoucké, se však v letošním roce dostala na hranici životnosti.
Co bude dál, zatím není jasné. Ve hře je několik variant. Na Hostýně by rádi v budoucnu postavili elektrárnu novou, je ale možné, že jediné zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji brzy zmizí úplně.
"Pokud to bude ekonomicky rentabilní, tak bychom ji ještě několik let udrželi v provozu," naznačil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.
Bude záležet především na tom, zda se podaří na elektrárnu sehnat náhradní díly. Náklady na případné opravy by totiž neměly přesáhnout ekonomický přínos elektrárny. Zařízení přitom opravu nutně potřebuje. Poslední větší zásah podstoupila elektrárna před čtyřmi lety, kdy bylo repasováno ozubené kolo, na kterém se otáčí kabina s vrtulí na směr větru, a zároveň generátor vyrábějící proud. "Nyní máme problémy s převodovkou a elektronikou, která elektrárnu řídí," připustil Gračka.
O budoucnosti elektrárny by mohlo být jasněji už letos. Tak či tak lze Foto: Zdeněk Němec, MAFRA předpokládat, že do pár let stávající vrtule zmizí. Na Hostýně by však chtěli s výrobou čisté energie pokračovat. "Obnovitelné zdroje jsou důležitým tématem, které souzní s učením katolické církve," podotkl Gračka.
Podle něj se stávající projekt osvědčil a aktuálně se zkoumá, jaké možnosti se nabízejí. V ideálním případě chce arcibiskupství na Hostýně vystavět elektrárnu novou, ale Gračka zároveň upozorňuje, že památkáři této variantě nejsou nakloněni.
Hostýn má od loňského roku status Národní kulturní památky a nová stavba by vyžadovala odborné posouzení. Podle Národního památkového ústavu (NPÚ) však žádné oficiální stanovisko k celé věci neexistuje a je předčasné předjímat, jak se památkáři k takovému projektu postaví.
"Národnímu památkovému ústavu nebyly zaslány žádné informace o konkrétním záměru investora realizovat na Svatém Hostýně novou větrnou elektrárnu, proto k tématu není možné formulovat odborný názor," poznamenala mluvčí kroměřížského NPÚ Petra Zelinková.
Při posuzování takového návrhu by záleželo na případném umístění objektu či pohledovém uplatnění ve vztahu k širšímu i vzdálenějšímu okolí.
"Výsledky takového posouzení bez konkrétního návrhu nelze předjímat ani srovnávat se situací v době schválení stávající elektrárny," doplnila Zelinková.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v celém kraji
Arcibiskupství nicméně pracuje i na variantě, že by elektrárnu postavilo na jiném místě. "Tak, abychom zde měli takzvaný ostrovní systém, kdy by se větrná energie využívala pro celý Svatý Hostýn, přebytky jímaly do baterií a zbylá energie se dodávala do sítě," vysvětlil Gračka.
V současné době přitom veškerá vyrobená energie putuje do rozvodné sítě a Hostýnu provoz elektrárny ekonomicky pomáhá.
Už dříve ovšem zaznívaly názory, že podobné zařízení k důstojné dominantě Hostýna nepatří. Gračka v tom ale problém nevidí. "Od baziliky je dost daleko a siluetu historických památek samotného poutního místa neruší," řekl.
Podobný názor má i krajský radní Jan Pijáček, který má na starosti cestovní ruch. "Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá. Toto místo má zásadnější problémy, jako například neutěšený stav prodejních stánků pod bazilikou," popsal Pijáček.
Hostýnská větrná elektrárna je jedinou v kraji. Pro tato zařízení tady totiž nejsou podmínky. "Zlínský kraj je malý a příliš kopcovitý. Vhodné jsou ploché vysočiny nebo oblé a nezalesněné kopce," řekl už dříve David Hanslian z oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.
"Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá." Jan Pijáček krajský radní pro cestovní ruch
Mladá fronta Dnes, Ondřej Holubec - 24. ledna 2019

Další informace k problematice

 

 

Poutní domy byly bez vody

od pátku 10. do 23, ledna po havárii vodovodního potrubí. Neubytovávalo se. Veřejná WC bylo nutno uzavřít. I další služby byly omezené.
Hlavním zdrojem pitné vody pro Svatý Hostýn je studna Leopold, která je ve směru na Slavkov. Odtud se voda čerpá tlakovým čerpadlem do dvou vodojemů na vrcholu Hostýna (vedle rozhledny). Vzdušná vzdálenost mezi Leopoldem a vodojemy je 1,3km a výškový rozdíl je 170m. Z těchto vodojemů teče voda samospádem do areálu poutních domů a tam nastala havárie.

Informace o havárii na vodovodním řádu na Svatém Hostýně
V průběhu dne 8. leda jsme zjistili, že přestává téct voda v jednotlivých poutních domech a restauracích na Svatém Hostýně. Po prohlídce centrálního vodovodu bylo ve středu 9. 1. zjištěno, že porucha bude pravděpodobně na potrubí DN 100 zásobovacího řadu mezi centrálním vodojemem a poutními domy. Tento řad má celkovou délku cca 500m.
Situaci jsme začali ihned řešit. Ještě týž den byla oslovena firma VaK Kroměříž, provádějící měření poruch na vodovodních řadech. Bohužel vzhledem k množství sněhu nebylo možné v pátek, místo poruchy zjistit. V pondělí 14. 1. jsme proto, požádali firmu VHS z Bystřice o pomoc, při hledání poruchy a jejím odstranění. V úterý 15. 1. byla provedena zástupcem firmy celková prohlídka s tím, že následující den byly vyměněny ventilů v rozvodné šachtě u PD č. 1, ze které jsou zásobovány jednotlivé poutní domy a penzion Ovčárna. Výměnou ventilů a jejich manipulací bylo možné přesněji lokalizovat místo možné poruchy.
Ve čtvrtek 16. 1. bylo místo poruchy lokalizováno v prostoru kolem venkovního podia. Ve čtvrtek, v pátek a v pondělí 21. 1. byly prováděny v trase vodovodu v délce cca 40 m sondy na potrubí a následně v úterý 22.1. bylo lokalizovalo, místo poruchy, těsně u betonové patky nosné konstrukce střechy podia v hloubce cca 2,5 m. Poškozené vodovodní potrubí bylo opraveno, ale museli jsme počkat do dalšího dne do naplnění vodojem, abychom mohli obnovit zásobování.
Ve středu 23. 1.2019 po příchodu do práce jsme zjistili, že voda opět neteče a vodojem je prázdný. Znovu jsme prošli celou zásobovací trasu a vzhledem k většímu tlaku v potrubí a vyplavení vody na terén bylo záhy objeveno nové místo poruchy asi 15 m od poruchy předešlé. Firma VHS BpH v odpoledních hodinách druhou prasklinu v potrubí opravila a večer již byl vodovod v provozu.
Poněkud s napětím jsme očekávali ráno 24. 1. 2019. Po příchodu do práce, však k naší radosti voda teče bez problémů. Nechci se radovat předčasně, ale věřím, že zkouška trpělivosti pro tuto zimu byla již dostačující.
Podobnou poruchu, ale v jiném místě jsme řešili také v loňské zimě a lze předpokládat, že se na stávajícím litinovém potrubí budou opakovat. Vzhledem k tomu, že vodovodní řád DN 100 je proveden z litinového potrubí v poměrně složitých geologických podmínkách, doporučuji po odborných konzultacích řešit výstavbu nového zásobovacího řadu v plastovém potrubí, které snese podstatně větší geologickou zátěž.
Závěrem chci říct, že nalezení místa poruchy potrubí bylo značně problematické, neboť v současné době je na vrcholu Svatého Hostýna cca 40 cm sněhu, celodenní mráz a noční teploty hluboko pod – 10st.C.
Chtěla bych touto cestou poděkovat společnosti VHS s.r.o. Bystřice pod Hostýnem a jejímu majiteli p. Ryzákovi za rychlou a odbornou pomoc.
Dagmar Fojtů, vedoucí HS

 

 

 

 

 

Pokračování