(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2021

 

O víkendech od 1. ledna se očekávají problémy

s dostupností vrcholu Svatého Hostýna, pokud se týká zejména příjezdu motorovými vozidly. Je-li pěkné zimní počasí tak jsou zde problémy obdobné, jako je tomu u ostatních horských středisek, jak o nich informují sdělovací prostředky. Policie bude bránit přístupu a mohou na to doplatit i ti, kteří zde míří hlavně na mši sv.

 

Telefonování na Duchovní správu na Svatém Hostýně

Drazí přátelé Svatého Hostýna,
pevné linky byly pro Duchovní správu na Svatém Hostýně zrušeny. Jsou moc drahé.
Funguje mobilní telefonní číslo do kanceláře Duchovní správy: 731 604 391. Toto číslo bylo dosud GSM bránou pro DS. Používejte proto toto číslo – 731 604 391 pro komunikaci s DS na Svatém Hostýně.
Mobilní telefonní čísla jednotlivých členů komunity zůstávají v platnosti.
Dosavadní telefonní čísla 573 308 161 či 573 308 186, jsou zrušena a s okamžitou platnosti přestávají fungovat.
Děkuji všem za zachycení této zprávy a změnu v kontaktech vašich telefonních seznamů.
Josef Stuchlý SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

Přehled kontaktů je zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování