(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve v roce 2018

 

Svatý Hostýn se připojí k celosvětové modlitební štafetě za kněze

Modlitební štafetaNa víc než stovce významných poutních míst celého světa se v pátek 8. června 2018, o slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova, budou věřící modlit růženec za posvěcení kněží – a jedním z nich bude letos také Svatý Hostýn. Modlitba růžence světla zde začne ve 12.15 a předcházet jí bude mše svatá na tentýž úmysl.
Setkání, které iniciovala organizace WorldPriest, je součástí celosvětové růžencové štafety. Ta bude probíhat 8. června celých čtyřiadvacet hodin a po celém světě: od Soulu se přes Rusko, Austrálii, Indii, Japonsko, Vietnam, Rwandu nebo Izrael postupně přesune do Evropy. V pravé poledne středoevropského letního času se k modlitbě připojí lidé z baziliky v Čenstochové a od nich štafetu převezme právě Svatý Hostýn. Odsud pak poputuje do Pompejí v Itálii a přes Maltu, Francii, Portugalsko nebo řadu afrických zemí dospěje na americký kontinent.
Své požehnání této akci zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře také papež František. „Svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená Matka vždy vedla a chránila všechny kněze. Jeho Svatost s láskou a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí k této iniciativě, do přímluvy Panny Marie, Královny posvátného růžence, a s radostí uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje,“ napsal pořadatelům kardinál Pietro Parolin.
Podle pořadatelů je růžencová štafeta příležitostí k prosbě za kněze: „Modlíme se, aby jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi, aby prostřednictvím tohoto celosvětového společenství pocítili naši vděčnost a podporu a také aby vytrvali v jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovo stádce bezpečně vedli až na pastviny v Božím království,“ vysvětlila Marion Mulhallová z organizace WorldPriest.
Setkání s modlitbou za kněze bude na Svatém Hostýně zahájeno v 11:30 mší svatou v bazilice, růžencová štafeta pak začne ve 12:15 a její součástí bude i modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI.
Je skvělé, že Svatý Hostýn je zařazen mezi sto nejvýznamnějších míst světa, která propojuje modlitba za kněze. Děkuji všem, kteří se do řetězce modliteb zapojí přímo v bazilice nebo prostřednictvím webových kamer ze Svatého Hostýna, ale i těm, kteří nebudou mít jinou možnost, než se přidat tichou modlitbou třeba na pracovišti, a využijí toho,“ povzbudil věřící k účasti olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který konání akce ve svatohostýnské bazilice podpořil.
(gra)

 

Byly Velikonoce

 

Manifestace za život a rodinu, Praha sobota 7. dubna 2018

 

Představily se i církevní pivovary

Křesťanství jde s pivní pěnou dohromady. l církevní pivovary se představily minulý týden na 28. ročníku Mezinárodního pivního festivalu v Českých Budějovicích. Konal se od pondělí do soboty v budvarské restauraci Malý pivovar a v KD Gerbera a zúčastnily se ho přes dvě stovky pivovarů z celého světa s takřka tisícovkou piv.
l když Popeleční středou začala postní doba, lidé měli v ostatních dnech možnost seznámit se s výrobky např. z Chile, lzraele, Belgie, Irska i Slovenska. O Zlatou pivní pečeť se ucházel třeba Želivský klášterní pivovar i Biskupský pivovar u sv. Štěpána z Litoměřic.
Jejich účasti na festivalu, nad nímž převzal záštitu i rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, si organizátor Alois Srb cení. „Festivalu se pravidelně účastnily i např. Břevnovský klášterní pivovar, Strahovský klášterní pivovar, Pivovar OSSEEG z Velkého Oseka a klášterní pivovary z Bavorska a Rakouska,“ vypočítává Alois Srb. „U všech vždy převažovala kvalita nad komercí, a proto si jejich působení velice vážím,“ dodal.
Katolický týdeník 2018 č.8 (rag)

Litoměřický biskupský minipivovar nabízí dvanáctku Štěpán
Ještě chybí pivovar, říká farář, který proměnil vysídlený Neratov
Vaření piva je běžné i v rámci klášterů. Zastánci této myšlenky jsou i ve výboru Matice svatohostýnské

 

Kázání má být krátké

Nový liturgický rok je ve Vatikánu vyplněn středečními katechezemi papeže Františka, které letos věnuje tématu mše svaté. Týden před Popeleční středou se papež věnoval četbě evangelia a kázání.
Homilie jako dialog Pána „Tak jako Kristova tajemství osvětluj celé biblické zjevení, je evangelium v bohoslužbě slova světlem, které umožňuje chápat smysl předcházejících biblických textů jak Starého, tak Nového zákona,” řekl papež a dodal, že „evangeliem k nám promlouvá Kristus, a proto mu věnujeme pozornost”.
Svatý otec pokračoval krátkým zamyšlením nad kázáním. „Homilie není příležitostná promluva, ani katecheze jako ta, kterou nyní pronáším, ani konference či přednáška, nýbrž navazuje na dialog, který Pán se svým lidem už zahájil,” připomněl papež. A dále se zamyslel nad úkolem kazatele a věřícího. „Někdy dlouhá, nesoustředěná či nesrozumitelná homilie nudí, jindy jsou překážkou zase předsudky posluchačů,” upozornil František na chyby na obou stranách. „Ten, kdo pronáší homilii, si musí uvědomovat, že nevykládá svoje věci, nýbrž káže, propůjčuje hlas Ježíši. Homilie musí být dobře připravena a krátká. Kolikrát se jen během kázání někomu stane, že se nesoustředí, jiný dokonce vyjde ven a zapálí si cigaretu,” řekl papež a závěrem se ještě obrátil na přítomné kněze: „Proto je dobré, drazí kněží, připravovat dobrou homilii modlitbou, studiem a reflexí. A měla by trvat nanejvýš deset minut.”
Katolický týdeník 2018 č.7 (ravat, len)

 

Poselství nemocným k postní a velikonoční době, které zasílají naši duchovní

 

Jeho rány nás uzdravily

Modlitba křížové cesty není jen příležitost,
jak si uvědomit, že náš život je plný
temných a bolavých skutečností. Je to
především jedinečný způsob, jak těžké, co
prožíváme, propojit s Kristem a s mocí jeho
lásky, jak si uvědomit, že na své životní
těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás
chce uj mout a provést nás každým údolím
smrti, dát nám i v temnotách zakusit svou
přítomnost.
Modlitba křížové cesty je tedy příležitostí,
abychom na své vlastní cestě rozpoznali
Ježíše. Nikoli jako toho, kdo stojí mimo
nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako
toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás.
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.ThD.

 

Co se takhle od Popeleční středy připojit k iniciatívě 40 dní bez alkoholu

Rozloučení s o. Michalem Jadavanem v sobotu 10.2. 2018 dopoledne v Ostravě Pustkovci, záznam TV Noe

Expozice církevní a klášterní turistiky oslovila tisíce návštěvníků veletrhu Regiontour 2018

Církevní památky ve Zlínském kraji přilákaly 217 tisíc lidí

Setkání s papežem? Výjimečná zkušenost, shodli se studenti kroměřížského gymnázia

Půlstoletí našeho předního dětského pěveckého tělesa, dokument z archivu ČT

Ze stránek Vatikánského rozhlasu - islám je reformovatelný

Nabídka dětského časopisu Nezbeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování