(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2019

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

 

V době letních prázdnin jsou v poutních domech ubytovány také rodiny s dětmi a tak je nutno počítat s určitou mírou hlučnosti. Tyto měsíce nejsou nejvhodnější pro duchovní cvičení.

   
Srpen  
   
26. - 27. 8. Pedagogové Cyrilo-metodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně
27. - 31.8. Duchovní cvičeni s P. Pilerem
31. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, mši sv. v 10:00 na venkovním oltáři celebruje arcibiskup Jan Graubner, následuje program pro děti
   
Září  
   
1. - 6.9. Pouť členů Matice a setkání s důvěrníky
1. - 6.9. Seniorský relax spojený se zájezdy do okolí
4. - 6.9. Pobyt třídy z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
4. - 6.9. Pobyt žáků Přírodní školy
7.9. 27. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, pontifikální mše sv. v 10:00
7.9. Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple
7. - 8.9. Ubytování svatebních hostů
9. - 13.9. Duchovní cvičení jáhnů a jejich manželek (Arcidiecéze pražská)
13. - 14.9. 29. národní pouť sekulárního františkánského řádu
13. - 15.9. Duchovní cvičení pro ženy
15. - 22.9. Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací
17. - 20.9. Ubytování polského zájezdu
20. - 21.9. Ubytování poutního zájezdu
21. - 22.9. Ubytování pěších poutníků ze Štítné nad Vláří
22.9. 4. charitní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje biskup Josef Nuzík
23. - 25.9. Charita Otrokovice
26. - 29.9. Pobyt účastníků akce Centra pro rodinu a sociální péči z.s.
26. - 29.9. Svatováclavská pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další poutě od 23. června 2019 z pohledu duchovní správy

23. 6. neděle
9:00 – za poutníky z Bohuslavic nad Vláří a Slavičína - P. Šolc
11:30 P. Greisiger
26. 6. středa
10:15 – 10:45 adorace, výklad pro hasiče -Šolc
11:15 – za manžele Koukalovy – na poděkování za 51 let spol. života a za Boží požehnání pro celou živou a + rodinu - P. Obruča
27. 6. čtvrtek
9:30 – pouť Charita Vsetín, P. Král hl. c.
13:00 – svát. požehnání, P. Král
28. 6. pátek
10:15 – pouť členů apošt. modlitby P. Herold
12:15 – růžencová štafeta – P. Šolc
13:00 – svát. požehnání
29. 6. sobota
9:00 – dětská pouť u P. M. na zač. prázdnin – P. Herold
10:15 – dětská pouť – P. Stuchlý
11:30 – svatba – P. Šolc
13:00 – svát. požehnání