(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2019

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

 

V době letních prázdnin jsou v poutních domech ubytovány také rodiny s dětmi a tak je nutno počítat s určitou mírou hlučnosti. Tyto měsíce nejsou nejvhodnější pro duchovní cvičení.

   
Únor  
19. - 23.2. Ignaciánské exercicie vede P.František Lízna SJ
22. - 24.2. Centrum pro rodinu Olomouc pořádá víkendovou přípravu ma manželství
24. - 27.2. Klášter Pražského Jezulátka pořádá pro své kněze a jáhny duchovní cvičení
   
Březen  
1. - 3.3. Seminář pro ženy  vedou manželé Smékalovií
1. - 3.3. Schönstattské hnutí, akademie pro rodinu pořádá duchovní cviření pro rodiny
7. - 10.3. Umělecké soustředění souboru Malá Rusava
8. - 10.3. Postní ztišení u Panny Marie, manželské páry s vlastním knězem
8. - 10.3. Modlitby otců v režii o. Jakuba Sadílka OFM, provinciála františkánů
11. - 13.3. Centrum pro rodinný život Olomouc, Animáro
14. - 17.3. Postní duchovní obnova pro slovenské společenství Misia Mariina
15. - 17.3. Junák, svaz skautů a skautek ČR z Albechtiček, víkendový pobyt dětí
17. - 22.3. Duchovní cvičení pro kněze, vede P.Josef Čunek
21. - 24.3. Jabloňka Martinice z.s., Holešov
22. - 24.3. Děti v rámci Centra pro rodinu ve Vsetíně se budou připravovat na první sv. přijímání
22. - 24.3. Centrum pro rodinný život Olomouc, Animáro pod vedením o. Bulvase