(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře v roce 2020

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

 

V době letních prázdnin jsou v poutních domech ubytovány také rodiny s dětmi a tak je nutno počítat s určitou mírou hlučnosti. Tyto měsíce nejsou nejvhodnější pro duchovní cvičení.

   
Červenec  
   
12. - 18.7. Exercicie pro salesiány Dona Boska
18. - 19.7. Pěší pouť farnosti Brumov-Bylnice
19. - 20. 7. Motorkářská pouť ŘK farnosti u kostela sv. Gotharda v Praze Bubenči na Slovensko
21. - 22. 7. Poutní zájezd seniorů pořádaný Charitou
20. - 27. 7. Pobyt účastníků v rámci Křesťanského sdružení zrakově postižených
22. - 26. 7. Duchovní cvičení pro salesiánské spolupracovníky
29. 7. - 2. 8. Soukromé duchovní cvičení pro rodiny
   
Srpen  
   
1.8. Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
1. - 2. 8. Účastníci pěší pouti
2. 8. Osmá pouť dechových hudeb, mše sv. v 10:15 na venkovním oltáři, následuje koncert spojených kapel
2. - 8. 8. Exercicie pro Orgo Virginium
8. 8. Třetí svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Ant. Basler
8. - 9.8. Cyklistická pouť
9. - 12. 8. Duchovní obnova, vede Mons. Pavel Posád
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost, mši sv. v 10:15 mši sv. v 10:15 celebruje Mons. Josef Nuzík
16. 8. Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebruje o. arcibiskup Jan
17. - 22.8. Duchovní obnova pro mladé 15 – 40 let s P. Jiřím Pleskačem  (kněz katolické církve východního obřadu)
22. 8. Dvanáctá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
22. - 23.8. Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
25. - 28.8. Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, seznamovací pobyt nových studentů
29. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, mši sv. v 10:15, venkovní oltář, celebruje o. arcibiskup Jan
30. 8. - 4.9. Seniorský relaxačně aktivizační pobyt s osvěžením těla i ducha, společná setkání, modlitba, mše sv., poutní zájezdy, nenáročná turistika
31. 8. - 4.9. Charita - pobyt klientů Oázy pokoje