(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2019

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

 

V době letních prázdnin jsou v poutních domech ubytovány také rodiny s dětmi a tak je nutno počítat s určitou mírou hlučnosti. Tyto měsíce nejsou nejvhodnější pro duchovní cvičení.

   
Květen  
   
22. - 26.5. Centrum pro rodinu a sociální péči DOO
24. - 26.5. Pěstounské rodiny
27. - 29.5. Porada ředitelů charit ADO
29. - 31.5. Klub českých turistů Český Brod
31.5. - 1.6. Farnost děkanství Louny, poutní zájezd
31.5. - 2.6. Sraz spolužáků
31.5. - 2.6. Sestry sv. Cyrila a Metoděje, duchovní cvičení
   
Červen  
   
1. - 2.6. Pěší pouť farnosti Slušovice
1. - 2.6. Poutní zájezd ze Slovenska
2. - 7.6. Duchovní obnova s P.Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení
7. - 9.6. Centrum pro rodinný život Olomouc
8.6. Devátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
8. - 9.6. Pěší pouť Nedašov
9.6. Druhá pouť krojovaných
9.6. - 14.6. Seniorský relax s osvěžením ducha i těla,
pobyt na Svatém Hostýně spojený s výlety do blízkých poutních míst a turistických center
14. - 16.6. Víkendová příprava snoubenců v rámci Centra pro rodinu Olomouc
14. - 16.6. Sportovci ze Strakonic
15. - 16.6. Svatební hosté
16. - 22.6. Relaxační pobyt pro Společenství vdov a vdovců, z.s.
18.6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, mši sv. v 9:00 celebrují arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup Josef Nuzík
   
   

 

 

Další poutě od 22. května 2019 z pohledu duchovní správy

22. 5. středa
9:30 – int. za nemocné a následná adorace

23. 5. čtvrtek
10:30 – výklad v bazilice – zajití Matice -mikrofon
13:15 - výklad v bazilice TV Lux, P. Šolc
15:00 bazilika, korunka (mikrofon)

25. 5. sobota
10:15 pouť Kyjov, 1 bus, P. Mrázek

26. 5. neděle
15:15 – pouť Prakšice, P. Kapuš
17:30 – svát. požehnání P. Štefek

28.5. úterý
9:30 int. za + Adélu Mayervou – přijede pouť ze Slušovic přivítat a přímluva za ně (zpovídání)
11:15 pouť farnost a Charita Veselí nad Mor. 2 bus P. Vrba hl. c.
12:15 k. c. v bazilice – mikrofon
14:30 svát. požehnání - P. Vrba + varhaník