(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2018

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

   
Květen  
   
21.-23.5. Setkání ředitelů Arcidiecézní charity Olomouc
23.-25.5. Zájezd klubu českých turistů Český Brod
23.-27.5. Exercicie pro muže, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava
25.-27.5. Setkání pěstounských rodin, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava
31.5.-1.6. Zájezd poutníků z Polska
   
Červen  
   
1.-3.6. Centrum pro rodinný život v Olomouci, duchovní obnova pro rodiny s dětmi
2.6. 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo), Pouť přátel a dobrodinců díla Dona Bosca v Havířově, mše sv. v 10:15, Mariánské večeřadlo u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2.-3.6. Poutníci ze Slušovic
2.-9.6. Sestry boromejky z Prahy, duchovní obnova
5.6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
7.-8.6. Žáci základní školy Vlachovice
8.-10.6. Centrum pro rodinný život v Olomouci, víkendový seminář příprava na manželství
9.6. 8. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, hlavní mše sv. v 10:15
9.-10.6. Pěší pouť farnosti Ostrava Třebovice
9.-10.6. Autobusový poutní zájezd ze Slovenska
10.6. Druhá krojová pouť
10.-15.6. Relaxační pobyt pro seniory spojený s poznáváním okolí Svatého Hostýna
15.-16.6. Autobusový poutní zájezd ze Slovenska
16.6. 4. pouť schól, hlavní mše sv. v 10:15, ve 14:00 přehlídkový koncert, 5. pouť Klubů a přátel historických vozidel
16.-17.6. Rodinná oslava
16.-17.6. Pěší pouť z Nedašova
17.-24.6. Duchovní cvičení pro sestry alžbětínky z Jablůnkova