Novější histore v datech

Svatý Hostýn 18451845 Benedikce opraveného chrámu rajhradským opatem Viktorem Šlosarem
1855 První návštěva olomouckého arcibiskupa kardinála Bedřicha Fürstenberga
1864 Svěcení soch sv. Cyrila a Metoděje před chrámem
1878 Druhá návštěva olomouckého arcibiskupa kardinála Bedřicha Fürstenberga
1881 Založení spolku Družstvo svatohostýnské
1881 Posvěcen „římský“ obraz papežem Lvem XIII. pro Svatý Hostýn
1885 Nový řeholní dům
1887 Příchod prvních jezuitů na Hostýn
1890 Zasvěcení opravené kaple sv. Jiljí novému světci – blahoslavenému Janu Sarkandrovi
1891 Posvěcení chrámu brněnským biskupem Františkem Bauerem
1895 Vznik Matice svatohostýnské
(Svatý Hostýn 1895)1895 Návštěva olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna
1895 Odkoupení hostýnského vrcholu s okolním lesem a pastvinami od barona Laudona
1897 Historická pouť císaře Františka Josefa I.
1898 Posvěcení kaple sv. Kříže a rozhledny na nejvyšším místě hostýnského vrchu
1900 Zahájení stavby první venkovní křížové cesty
1901 Návštěva apoštolského nuncia z Vídně Granita Pignatelliho di Belmonte
1904 Zahájení stavby nové Jurkovičovy křížové cesty (ukončena I. Zastavením až v roce 1933)
1904 Návštěva apoštolského nuncia z Vídně Granita Pignatelliho di Belmonte
1905 První číslo Hlasů Svatohostýnských
1909 Zřízena samostatná duchovní správa
1910 Slavnostní posvěcení nového schodiště olomouckým světícím biskupem Karlem Wisnarem
1912 Přestavění staré ovčírny na útulnu pro poutníky (Ovčárna)
1912 Slavná korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské s Ježíškem
(Rok 1895)1912 Založení hostýnského muzea
1912 Nový mozaikový obraz Panny Marie Svatohostýnské na průčelí chrámu
1913 Posvěcení hostýnského lesního hřbitova
1914 Návštěva biskupa Josefa Koudelky z Ameriky
1919 Nová třímetrová socha Božského Srdce Páně
1919 Pomník Omladiny padlým v první světové válce
1922 Meteorologická a hydrologická stanice
1923–1924 Elektrifikace Hostýna
1924 Návštěva papežského nuncia Francesca Marmaggiho
1928 Posvěcení nového poutního domu olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem
1929 Nová kovová konstrukce krovu kostela, měděná krytina, oprava fasády
1930–1932 Stavba silnice z Bystřice na Hostýn
1933 Nové vstupní dveře do chrámu
1934 Nový hlavní oltář a kovový svatostánek
1935 Návštěva papežského legáta, francouzského kardinála Jeana Verdiera
1936 Návštěva apoštolského nuncia v ČSR Xaveria Rittera
1936 Návštěva biskupa z Mariboru – Lavantu v Jugoslávii Jana Josefa Tomažiče
1937 Druhá návštěva apoštolského nuncia v ČSR Xaveria Rittera
1939 Elektrický světelný kříž (odstraněn v roce 1948)
1942 Zabavení hostýnských zvonů
1943 V poutním domě německá mládež
1948 Návštěva nového olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy při pouti mládeže
1948 Návštěva českobudějovického biskupa Josefa Hloucha
1948 Návštěva pražského arcibiskupa Josefa Berana
1948 Zákaz vydávání Hlasů Svatohostýnských
1950 Násilná likvidace jezuitského řeholního domu včetně knihovny a muzea
1950 Nástup nového duchovního správce (diecézní kněz)
1950–1955 Oprava varhan a vybudování nového chórového zábradlí
1951 Zavedení národní správy na poutní dům, hotel, Ovčárnu
1951 Násilné zrušení Matice svatohostýnské
1952 Úprava poutního domu pro internátní politickou školu
1953 „Státní návštěva“ prezidenta Antonína Zápotockého
1957 Uzavření rozhledny pro veřejnost, zřízení retranslační stanice
1961 Převedení celé nemovitosti včetně vnitřního zařízení zrušené Matice svatohostýnské do vlastnictví československého státu – do správy Restaurací a jídelen Kroměříž
1963 Předání poutního domu ONV Kroměříž pro ÚSP – domov pro mentálně postižené děti
1970–1978 Archeologický výzkum ČSAV Brno
1971–1973 Oprava chrámu, restaurování nástěnných maleb
1982 Povýšení chrámu na Baziliku Minor (Menší bazilika)
1990 Návrat jezuitů na poutní místo
1990 Obnovení činnosti Matice svatohostýnské
1990 Obnovení tradičních orelských poutí
1990 První návštěva generálního představeného jezuitského řádu Hanse Petera Kolvenbacha
1991 První návštěva apoštolského nuncia v ČR Giovanniho Coppy
1992–1993 Stavba větrné elektrárny
1992–1997 Rekonstrukce vodovodu
1993–1996 Dešťová kanalizace
1993 První muklovská pouť
1994 První hasičská pouť
1994 Přestěhování ÚSP do nových objektů v Chvalčově
1994–1995 Rekonstrukce restaurace Ovčárna
1995 Vrácení budov používaných Okresním ústavem sociálních služeb Kroměříž
1995 Schválení územního plánu sídelního celku Svatý Hostýn
1995 Nová měděná střecha na bazilice a pozlacení věžní báně
1996–1999 Rekonstrukce 2. a 3. podlaží poutního domu č.3 včetně restaurace
1997 Převod budov MSH na Arcibiskupství olomoucké
1997 První pouť Radia Proglas
1997 Zahájení vydávání nového časopisu Listy svatohostýnské
1997–1998 Plynofikace Svatého Hostýna
1997–1998 Rekonstrukce silnice z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn a v areálu poutního místa
1997–2000 Rekonstrukce Jurkovičovy křížové cesty
1998 Rekonstrukce vnějšího i vnitřního osvětlení baziliky
1998 Oslavy 250. výročí znovuposvěcení poutního chrámu za účasti apoštolského nuncia Giovanniho Coppy
1998 Návštěva bývalého polského prezidenta Lecha Walesy
1999 Uvítání sochy Panny Marie z Nazaretu za účasti olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky
1999 Internetové stránky Svatého Hostýna (www.hostyn.cz)
1999 První svatohubertská (myslivecká) pouť
2000 Generální oprava schodiště před bazilikou
2000 Nové parkoviště pod točnou autobusů
2000 Generální rekonstrukce a plynofikace pravého ambitu upraveného na kapli sv. Josefa
2000 Posvěcení nové exerciční kaple v poutním domě č.3 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
2001 První kněžské svěcení na Svatém Hostýně (jezuitský novokněz P. Jan Adamík z Přerova)
2001 První pouť píšících křesťanů
2002 První setkání křesťanských podnikatelů na Svatém Hostýně
2002 Rekonstrukce poutního domu č. 1
2002–2003 Generální přestavba varhan
2002–2003 Oprava rozhledny
2002–2003 Oprava mozaikového obrazu v průčelí chrámu
2003 První celorepubliková pouť včelařů
2003 Premiéra nového filmu Rok na Svatém Hostýně
2003 Začátek rozsáhlé rekonstrukce Vodní kaple
2003–2004 Odkanalizování Hostýna do čističky v Bystřici pod Hostýnem
2004 Svatý Hostýn poprvé na poštovní známce
2004 Eurookna a nová fasáda fary
2004 Návštěva německého kardinála Joachima Meisnera
2006 První společná pouť Radia Proglas a TV NOE za účasti olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky
2006 Slavnostní otevření opravených poutních domů č. 2 a 3 a Jurkovičova sálu (realizace za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR) za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a hejtmana Zlínského
kraje Libora Lukáše
2007 Návštěva prezidenta Václava Klause
2007 Otevření nového svatohostýnského muzea
2007 Úmrtí P. Vladimíra Tomečka, SJ