Vymena dlazby v bazilice k datu 26.10. 2010

IMAG0586 IMAG0587 IMAG0588 IMAG0589 IMAG0592 IMAG0593 IMAG0594 IMAG0595
IMAG0598 IMAG0605 IMAG0608 IMAG0609 IMAG0612 IMAG0618 IMAG0619 IMAG0621
IMAG0622 IMAG0624