Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

V tomto roce hasičská pouť nebyla, tak alespoň několik obrázků a vtípků ze života hasičů

Úsměvné zápisky od požárů:

- Velitel, aniž by provedl průzkum, nasadil dva B proudy. Tím bylo na budově napácháno více škody než požárem. Teprve po dostavení profesionálních hasičů byly oba proudy zastaveny, požár lokalizován a voda z budovy odčerpána.

- Protože je dotyčný schizofrenik, tak místo aby požár hasil, tento v rozpolcení osobnosti podporoval dodávkami dalšího benzínu.

- V průběhu požáru nedošlo k usmrcení ani zranění osob až na jednoho mladíka, který si při vynášení cizích svršků popálil ruce.

- Při tomto zásahu bylo dokázáno, že hasící přístroj v rukou schopného inteligentního člověka činí veliké zázraky.

- Na pomoc přispěchali sousedé, kteří oheň zlikvidovali. Tím vznikla škoda 25 000 Kč.

- Požár způsobil Klíma, který měl již delší dobu známost s vdanou Kopřivovou. Z jeho výpovědi: " Čekal jsem na ni před stodolou, když dlouho nešla, začlo mi být zima a tak jsem zašel do stodoly, kde jsem si zapálil cigaretu. Vtom do stodoly vešel manžel mojí milenky pro dříví. Abych nebyl zpozorován, přikrčil jsem se s ještě hořící zápalkou více do sena. Zápalka mě začla moc pálit a upustil jsem ji. To je vše, co mohu k případu dodat. Shořelé stodoly i rodinného domku upřímně a ze srdce lituji".

- Matka uložila dceři, aby šla zapálit svíčku na hrob dědovi. Z mladické nerozvážnosti však zapálila i suché hřbitovní odpadky. Uchráněné hodnoty na plastikových urnách a přilehlých tůjích činí 20 000 Kč.

- Dotyčný si pochvaloval, jak mu kamna zničehonic dobře táhnou, ale nebyl se přesvědčit proč. Od spáry v komíně pak chytlo seno, půda a celý rodinný domek.

- Příčinou požáru je vnuk Michal Kolář, který je dementní, ale přesto se den před požárem naučil správně škrtat zápalku.

- Z dalších průvodních jevů, které jsou pro proces samovznícení sena charakteristické, je výskyt nakyslého zápachu po praženém rostlinném materiálu, který je cítit před požárem.Tomuto průvodnímu jevu nebyl přikládám hlubší význam vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti je středisko JZD, odkud se někdy šíří prapodivné vůně.

- Kouř z rodinného domku vycházel nejen z oken, ale i z neomítnuté zdi, což svědčí o fušérství zedníků. Příčina požáru je však neobjasněna.

- Příčinou požáru stodoly a přilehlého domku bylo vypalování krys pod skladem, který lehl popelem. Krysy i přes toto přezily.

- Blesk udeřil do jabloně, na které byl natažen silný drát ke stodole a uvázán pes Puňťa, po kterém sjel blesk do stodoly.

- Požár se v bytě dosti rychle šířil. Naštěstí šel okolo velitel místního požárního sboru, který spolu s kolegou vyrazil dveře a oheň obětavě zlikvidoval. Pozoruhodné na tomto případě je to, že to byl poslední dobou třetí požár, který takto velitel sboru zpozoroval, hlásil a hasil.