Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00. Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí. Prostřední tlačítko zobrazení vrací.

Vzpomínka na P. Jana Chromečka SJ

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 půl hodiny po půlnoci zemřel v kroměřížské nemocnici jezuitský kněz Jan Chromeček, dlouholetý superior hostýnské komunity a rektor zdejší baziliky.
Poslední rozloučení se konalo v pátek 12. prosince 2014 ve 14:00 na Svatém Hostýně.
Pohřební bohoslužbě předsedal olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

 

Chvála Kristu a Panně Marii!

Srdečně zdravím na Svatý Hostýn v tak bolestné chvíli. Píši Vám pár zamyšlení, které mě napadly v souvislosti se smrtí P. Jana Chromečka SJ. Velmi mě zasáhla zpráva o odchodu P. Jana Chromečka. Pán si k sobě povolal kněze, který celým svým životem sloužil Bohu. Odešel člověk, který mi byl velmi blízký.
Když jsem se dozvěděl, že otec Jan už není mezi námi, zamýšlel jsem se nad jeho životem. Pro některé lidi se otec Jan mohl na první pohled zdát poněkud přísný. Ale kdo jej poznal blíže, tak ví, že to byl člověk, který měl pro všechny otevřené své srdce i svou náruč.
Měl moc rád děti. Pokaždé když nějaké uviděl, honem utíkal pro pár svatých obrázků, které jim pak předal spolu s křížkem na čelo. Už jako malý jsem s rodinou několikrát do roka jezdil na pouť na Svatý Hostýn. Rád jsem ministroval na mších svatých. A měl jsem velkou radost, když sloužil P. Chromeček. Ještě před začátkem mše sv. mi řekl větu, kterou od něj slyšelo mnoho ministrantů: "Pěkně sepni ruce, pěkně na srdíčko, aby měl z tebe Pán Bůh radost, ne pod pupkem, jak staří chlapi v hospodě, ale pěkně na srdíčko."
Mši sv. sloužil vždycky plně soustředěný a se vší důstojností. Měl ve velké úctě Nejsvětější Srdce Pána Ježíše a Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Také rád kázal o Panně Marii Fatimské a zjeveních, která se udála malým pasáčkům ve Fatimě.
Ve velké úctě měl především Eucharistii. Učil lidi, aby se jí klaněli a často zpíval chvalozpěv Te Deum-Bože chválíme Tebe. Někdy jej zpíval tak mockrát, že dostal přezdívku "Te Deum."
Stále se modlil. Jeho život byla jedna veliká modlitba. Jeho kázání byla často dlouhá, ale nikdy nebyla nudná, vždy své posluchače něčím zaujal. Ať už nějakou vlastní zkušeností, či příkladem, nebo zajímavým přirovnáním.
Když jsem dospíval a stále rostl, tak mi často s úsměvem říkal: "Ty už jsi dost veliký, jsi větší, než já, ty už nemůžeš růst." Měl obrovský smysl pro humor a na tvářích poutníků dokázal vždy vykouzlit úsměv.
Je toho hodně, co otec Chromeček udělal dobrého. Předal mi mnoho cenných rad a zkušeností ze svého dlouhého a plodného kněžského života. Dodnes si živě pamatuji na mé poslední setkání s ním, které se uskutečnilo 27. srpna 2014 na Svatém Hostýně. Jeho osobnost by se dala charakterizovat několika slovy: Láska, úsměv, horlivost, výmluvnost, pokora,...
Takto si otce Jana budu pamatovat já. Jako milého, usměvavého a radostného kněze. Navždy zůstane v mém srdci. Ať mu Pán odplatí vše dobré, co udělal a odpustí mu všechny jeho hříchy.

Otče Jene, děkuji za vše! Byl jste jednička!!!

Toto zamyšlení bych chtěl zakončit modlitbou zasvěcení, kterou zmiňoval P. Jan Chromeček na konci promluv a při sv. požehnání: "Vše pro Tebe, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie."
Budu na P. Jana Chromečka pamatovat i nadále ve svých modlitbách.
Díky, Bože za jeho život.
S úctou D.K.

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2002 byl v Listech svatohostýnských zveřejněn rozhovor s P. Janem Chromečkem SJ

Hostýnský duchovní správce sedmdesátníkem

Koncem července oslaví 70. narozeniny P. Jan Chromeček, rektor svatohostýnské baziliky. Při této příležitosti jsme se ho zeptali na jeho kněžský život.

Jak jste se dostal ke kněžství?
To ví nejlépe jenom dobrý Pán Bůh. Jako malý školák jsem chodil docela rád ministrovat a dokonce téměř denně k svatému přijímání. Ovšem také často ke sv. zpovědi, protože zrovna nějaký svatoušek jsem nebyl.
Dva roky jsem navštěvoval reálné gymnázium a když mně spolužák oznámil, že ho rodiče zapisují na Biskupské gymnázium v Brně, poprosil jsem rodiče, aby mě přihlásili také. Do té doby jsem nevěděl, že nějaké církevní gymnázium existuje. Často jsem docházel v neděli odpoledne do brněnské salesiánské oratoře.

A proč jste se stal jezuitou?
Proto, že gymnázium vedli jezuité. Zní to příliš jednoduše, ale šlo vlastně o způsob práce a apoštolátu. Salesiánská trpělivá práce s nezbednou mládeží nebo život na faře ve starostech o budovy a polnosti - to mě nějak neoslovovalo. Univerzálnější okruh činnosti u jezuitů, od všech stupňů školství až po misie, mně byl bližší, ale snad hlavně rozhodla spiritualita exercicií, které jsme mohli absolvovat takříkajíc u pramene. Tak jsem v roce 1949 nastoupil do noviciátu, aby nás v roce 1950 zavřeli. Nakonec se na mně naplnilo i přísloví: Odříkaného chleba největší krajíc - když jsem později jako kněz žil na faře v pohraničí a pořídil na třech budovách nové střechy a ve dvou objektech nové elektrické vedení. To všechno však, jako "jezuita" hlídaný ze všech stran komunistickou VB i venkovskými tetkami - soudružkami...

Kdy jste byl vysvěcen na kněze?
Za to, že jsem soukromě studoval a usiloval o "tajné" svěcení na kněze ve skupině jezuitů, dostal jsem pět roků. Byl jsem však amnestován. Nastoupil jsem do zaměstnání u zedníků a pokrývačů, kde jsem setrval až do roku 1968, kdy jsme mnozí jezuité odjeli studovat do Innsbrucku v Rakousku. Tam zjistili, že už ledacos máme nastudované, mnozí měli už i kněžské svěcení, a tak jsme se do dvou let vrátili domů všichni jako kněží. Tam, kde to bylo zapotřebí, doplnil nebo opakoval obřady svěcení innsbrucký biskup. Vlastní svátost se platně udělovala i ve vězení vzkládáním rukou biskupa a určenou modlitbou.

Připravil I. B.

 

P. Jan Chromeček, SJ
Narozen v Brně 27. 7. 1932
Tajné kněžské svěcení v Brně 12. 1. 1968
1970 až 1976 kaplan Ivančice
1976 až 1990 duchovní správce: Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Strachotín
1990 až 1991 novicmistr a kaplan Svatý Hostýn
1991 až 1995 farář Štěpánov
Od 1995 duchovní správce na Svatém Hostýně

Listy svatohostýnské č.2 2002