Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

Přehled pamětihodností a objektů na Svatém Hostýně

 

 

Poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie s titulem Bazilika minor,

socha a mozaika zobrazující Pannu Marii Svatotostýnskou,

ambity s kaplemi a klášterem (farou) kolem baziliky,

rozhledna císaře Františka Josefa I (od 1. října do 30. dubna uzavřena),

svatohostýnské muzeum v Jurkovičově sále (od 1. října do 30. dubna uzavřeno),

socha Božského Srdce Páně, sochy sv. Cyrila a Metoděje a další sochy,

venkovní Jurkovičova křížová cesta s Köhlerovými mozaikami,

klasicistní venkovní křížová cesta,

venkovní cesta světla, která je připomenutím Kristova působení na Zemi po jeho vzkříšení,

obranný val o délce 1600 m, je jím obehnán vrchol Hostýna z doby, kdy zdejší krajinu obývali Keltové,

lesní hřbitov, kde odpočívají zejména významní kněží, kteří působili na Svatém Hostýně,

vodní kaple z roku 1620 s vývěrem „zázračné vody“,

monumentální schodiště, které propojuje baziliku a vodní kapli,

venkovní oltář (pódium),

hostýnská vodní nádrž s přilehlým penzionem Ovčárna,

větrná elektrárna,

přístupová silnice pro automobily a autobusy, dřeviny a zeleň na vrcholu Hostýna,

památníky prvního, druhého a třetího odboje,

kramářské boudy – prodejní stánky,

poutní domy určené zejména pro ubytování poutníků.

Za poslech určitě stojí zvuk nových zvonů, které byly vyprojektovány, odlity, požehnány a uvedeny do provozu v polovině roku 2012 na oslavu 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské s Ježíškem.