Panna Maria Svatohostýnská

Informační panel pro poutníky a turisty

je v provozu denně od 6:20 do 20:00.
Zobrazení cyklicky rotují v nastavených intervalech a ty je možno ovládat a měnit mechanickými tlačítky na zdi vedle panelu.
Levé tlačítko zastaví zobrazení na jednu minutu, pravé přepne na další zobrazení
a urychlí tak prohlížení. Je možné i vícenásobné stisknutí.
Prostřední tlačítko zobrazení vrací.
Přesný čas
Přesný čas

Vánoční přání a požehnání do nového roku 2019

prani

 

Vážení a milí přátelé, členové Matice svatohostýnské

„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14).
Každým okamžikem se rodí nový lidský život, v našich rodinách, u našich blízkých, všude kolem nás, kdekoli na světě. Popřejme si proto navzájem do nového roku 2019, ať se snažíme neustále kolem sebe vidět a poznávat v každém člověku vtělené Boží Slovo a Boží Lásku. K tomu ať nám pomáhá Boží Prozřetelnost a Matka Boží, Panna Maria.

 

prani