(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Listy svatohostýnské

 

Aktuální číslo zpravodaje

 

Výběr staršího čísla zpravodaje a možnost prohlédnout si vydaný svatohostýnský kalendář

 

LSH

 

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské

Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská společně s Duchovní správou na Svatém Hostýně
Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň Ostrava, Mgr. Pavel Hanulík Kašava, PaedDr. Zdeňka Jančíkova Ph.D. Mysločovice, MUDr. Mořic Jurečka Příbor, Olga Kozlová Bystřice p. H., Mgr. Marie Loučková Holešov, Mgr. Pavel Malének Bystřice p. H., P. Ing. Josef Stuchlý, SJ Svatý Hostýn, P. Ing. Jiří Šolc, SJ Svatý Hostýn, František Ulrich Hrobice, Mgr. Lubomír Vývoda Trnava u Zlína

Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: 
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573381693, fax: 573381694
e-mail: pala.josef@volny.czmatice@hostyn.cz
Určeno pro vnitřní potřebu