Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2011
ročník XV

OBSAH

Přehled poutních slavností v roce 2011
Duchovní slovo
Pozvánka na valnou hromadu MSH
Jubilejní svatohostýnský kalendář 2012
Rekonstrukce v bazilice končí
Jubilejní rok 2012
Zpráva o hospodaření MSH za rok 2010
Matice velehradská bilancovala
Co připravujeme na rok 2011
Glosa silvestrovská a jiné pozvánky
Pozvání na “Moravskou Compostelu”
Bazilika se znovu otevírá, chlapi jdou na Svatý Hostýn
Stručně z jednání výboru MSH
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně
Školicí středisko Dr. Leopolda Prečena
Penzion Ovčárna na Svatém Hostýně
Z vašich dopisů
Návštěva v Lidečku
Bohoslužby na Svatém Hostýně
Zvony pro Svatý Hostýn
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Přehled poutních slavností v roce 2011

NE 20. 3. Svatojosefská pouť mužů
PÁ – SO 8. – 9. 4. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
SO 30. 4. Osmnáctá hasičská pouť
NE 1. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
Čtvrtá pouť bohoslovců za povolání
SO 14. 5. První pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
NE 22. 5. Devátá pouť včelařů
NE 29. 5. Devátá pouť podnikatelů
SO 4. 6. Šestnáctá pouť Radia Proglas
SO 11. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
PO 13. 6. Jedenáctá pouť píšících křesťanů
SO 18. 6. Druhá pouť zrakově postižených
SO 25. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT 28. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
ČT – PO 30. 6. – 4. 7. “Moravská Compostela“ – pěší pouť Svatý Kopeček
– Svatý Hostýn – Velehrad
PÁ 1. 7. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 2. 7. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 9. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 14. 8. Hlavní pouť
PO 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
SO 20. 8. Třetí pouť pedagogů
NE 21. 8. Tradiční orelská pouť
SO 27. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 3. 9. Devatenáctá muklovská pouť
NE 11. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 16. 9. První den františkánské pouti
SO 17. 9. Druhý den františkánské pouti
ÚT – ST 27. – 28. 9. Svatováclavská pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
NE 2. 10. Růžencová pouť
SO 8. 10. První den dušičkové pouti
NE 9. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 15. 10. Třináctá svatohubertská pouť
SO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

 

Duchovní slovo

Proč slavíme Velikonoce?
Představte si, že by někdo s mikrofonem v ruce se ptal náhodných chodců, proč slaví Velikonoce. Jak různé by byly ty odpovědi. My, kteří věříme v Krista, slavíme Velikonoce proto, že Ježíš vstal z mrtvých a jednou i my vstaneme z mrtvých. Slavnost vzkříšení Pána Ježíše bychom měli prožívat také jako přípravu na naše vzkříšení.
Velikonoční liturgie nám pomáhá obnovit naši víru. Slyšíme evangelium a v duchu jdeme se zbožnými ženami k hrobu umučeného Krista. Kdo nám odvalí kámen hrobový? O to už je postaráno. Tělo není již v hrobě, ale dva muži ve skvoucím rouchu odvalí i kámen nevěry. Řekli jim: “Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, ale vstal!“ (Lk 24,4–6)
S bázní a radostí odcházejí ženy od hrobu a nakonec vzkříšený Ježíš jim jde vstříc. (Mt 28,8–10)
Blahoslavené ženy, které pokornou myslí a milujícím srdcem přijaly zjevenou skutečnost vzkříšení. I pro nás platí, že k hluboké víře je zapotřebí pokorného rozumu a milujícího srdce.
Pokorný rozum? Pokora je schopnost přijmout a uznat pravdu. Pravdou, se kterou tak málo počítáme, je skutečnost, že Bůh a jeho záměry jsou nad náš rozum. Copak Ježíšovi posluchači neslyšeli několikrát, že bude vydán pohanům, usmrcen, ale třetího dne vstane z mrtvých? Všichni milovali Ježíše, oplakávali ho. Jejich srdce bylo v pořádku, ale jejich rozumu chybělo světlo víry. Jenom světlem víry člověk poznává a přijímá zjevené pravdy, skutečnosti, které jsou nad naše denní zkušenosti a nad náš rozum. Ježíš, Světlo světa, osvěcuje rozum každého, kdo je disponován svou pokorou a čistotou srdce. Ženy u hrobu přijaly poučení a setkávají se s Kristem. Jak to bylo jednoduché a krásné! U těch ostatních to nebylo tak jednoduché a bez problémů. Může to být pro nás poučením, když si připomeneme jednotlivé osoby. Marie Magdalská vidí odvalený kámen a hned je s úsudkem hotová. Běží k Petrovi a naříká: “Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili!“ Petr a Jan jdou moudře ke hrobu a nakonec uvěří, i když neviděli anděly. Stačí jim skutečnost prázdného hrobu.
Oni i Magdaléna se ještě ten den se vzkříšeným Ježíšem setkají. (Jan 20,1–10)
Dojemný je příběh učedníků na cestě do Emauz. Nepoznán se k nim připojuje vzkříšený Ježíš. Považují ho za cizince, který snad jediný neví, co se stalo s Ježíšem Nazaretským: “Ukřižovali ho! Některé ženy byly z rána u hrobu, poděsily nás, viděly zjevení andělů, ale jeho tělo nenalezly.“ (Lk 24,13 a další)
Oni ale bláhovým ženám nevěří a tak se raději vzdalují od Jeruzaléma. Ježíš se i těchto skeptiků, kteří nevěří “na nějaké zjevení”, ujme a dá se jim poznat. Událost s nevěřícím Tomášem snad nemusím rozebírat. Nevěřil ani deseti apoštolům a tak bude muset celý týden čekat, než se ho Pán Ježíš ujme.
(Jan 20,24–29)
Ježíš se ujal i nás. Berte to vážně, když nás ujistil: “Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili!“
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

 

Pozvánka na valnou hromadu MSH

V neděli 1. května 2011 se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Mše svatá bude sloužena v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 9 hod. Po mši svaté začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál).
V posledním čísle Listů svatohostýnských jste byli informováni o tom, že v květnu 2011 ukončí svou práci členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni v roce 2008 na dobu tří let. Pro dobrou práci v Matici svatohostýnské je třeba, aby mezi novými členy výboru a revizní komise byly zastoupeny profese: právník, stavař, ekonom – účetní, finanční poradce. Pokud máte zájem pracovat v Matici svatohostýnské přihlaste se do 20. dubna 2011 v kanceláři MSH osobně, písemně nebo telefonicky (573 381 693) nebo na e-mailové adrese: matice@hostyn.cz
Je nutné přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti. Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Práce ve výboru je dobrovolná, náročná, bezplatná. S pomocí Boží a Panny Marie se dá všechno zvládnout. Těšíme se na pracovníky z mladší generace s novými nápady a podněty.
Všechny členy zveme na valnou hromadu.
Marie Loučková

 

Jubilejní svatohostýnský kalendář 2012

V souvislosti s přípravou jubilejních oslav 100. výročí svatohostýnské korunovace jsme se značným předstihem připravili Jubilejní Svatohostýnský kalendář na rok 2012. Poutníci, kteří přijedou na valnou hromadu Matice svatohostýnské na Svatý Hostýn v neděli 1. května, už si tento kalendář zde budou moci koupit.
Již nyní mohu prozradit, že kalendář s církevním i občanským kalendáriem bude mít kromě tradičního přehledu všech poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2012 také myšlenky na každý týden. Připravil je olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner, který v úvodním slovu v jubilejním kalendáři píše: V roce 2012 slavíme 100. jubileum největší události v moderních dějinách Svatého Hostýna. V devatenáctém století se podařilo nejen obnovit poutní chrám a založit zde stálou duchovní správu, ale stále přibývalo i poutníků, které sem Matka Boží přitahovala. Láska poutníků k ní rostla, protože zakoušeli její přízeň a ochranu. Přibývalo důvodů k vděčnosti. Už nestačilo Marii oslavovat jako Vítěznou ochranu Moravy. Chtěli ji prohlásit svou Paní a Královnou. To vyvrcholilo při slavné korunovaci její sochy v roce 1912. Jubilejní kalendář nám mnoha obrázky tyto události připomene.
Nebudeme však žít jen ve vzpomínkách. Maria nás bude provázet po celý rok jako ta, která byla nejlepší Ježíšovou učednicí. Uchovávala všechna jeho slova ve svém srdci a rozvažovala o nich. Proto nám letošní kalendář každý týden připomene Ježíšova slova jako ozvěnu nedělního evangelia, abychom je jako Matka uchovávali ve svém srdci, rozvažovali o nich a řídili se podle nich v životě. Je to příležitost učit se jednat jako Matka a dělat jí radost. Každou matku přeci těší, když děti vidí její dobrý příklad a chtějí jít její cestou. Tak se letos budeme nejen těšit na krásné chvíle v její bazilice, ale i denně zakoušet její blízkost jako tiché Průvodkyně, moudré Učitelky a milé Přítelkyně.
Josef Pala

 

Rekonstrukce v bazilice končí

V minulém čísle Listů svatohostýnských jsme vás informovali o počátku rozsáhlé rekonstrukce v bazilice. Dnes už můžeme napsat, že rekonstrukce pomalu končí. Bylo instalováno podlahové topení, které – i ve dnech, kdy byly silné únorové mrazy – vytopí baziliku na příjemných a plánovaných osm až devět stupňů Celsia. Dlažba je položena s větší pečlivostí, než byla ta původní. Všechny spáry na sebe navazují a celkový dojem při pohledu na dlažbu je opravdu oku lahodící. Velkou zásluhu na tom má Ing. Josef Matela, který nad postupem kladení dlažby bděl přísným okem.
Dále byly také zatepleny klenby a prostory nad varhanami a oratořemi. Tento krok, ač názory na zateplení se značně různily, velmi přispěl k tomu, že se uspoří náklady na vytápění, ale také že se podstatně méně vodních par srazí v kopuli zdiva, a to má velmi příznivý vliv na její životnost. Měření, která provádíme, to jasně potvrzují.
Dále jsme přikročili k tomu, že jsme za svatostánkem udělali skleněný průzor do podlahy, kde bude možno vidět konec základu původní kapličky a také jednotlivé typy dlažby, které byly v průběhu staletí v presbytáři použity.
Původně jsme chtěli baziliku otevřít konce února, ale z důvodů dokončovacích prací, výmalby sakristií, zapravení soklů, úklidu a čištění, jsme její otevření posunuli na neděli 20. března 2011. Hlavním důvodem ale bylo onemocnění restaurátora sochy Panny Marie Svatohostýnské, který by opravu nestihl do původně stanoveného termínu dokončit, a otevírat baziliku po náročné opravě bez Té, které je bazilika zasvěcena, a která jak věříme, nad pracemi držela svou ochranou ruku, nám připadalo nepřístojné.
Slavnostního znovuotevření baziliky na Svatém Hostýně by se měl zúčastnit také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

 

Jubilejní rok 2012

100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
Koruna bývala u všech vzdělaných národů nejokázalejším znakem nejvyšší důstojnosti a moci. Odtud koruny císařské, královské, knížecí – jsou znamením svrchované moci panovnické. U dávných národů, zvláště u Řeků a Římanů, bývaly koruny přiznávány slavným vítězům jakožto odměna velikých činu, zásluh a statečnosti.
Zasloužil-li si kdo z lidí tohoto vyznamenání, pak jistě to byla Panna Maria. Žijíc na zemi v chudobě a pokoře, ač byla dcerou slavného a starobylého královského rodu Davidova, neměla jiné koruny, mimo trnovou, pro svou duchovní účast na mukách svého Božského Syna. Za to však v nebi nad všechny tvory vyvýšena, stanula jako Královna nebes i země po pravici Synově jako Žena oděná sluncem a na hlavě její koruna z dvanácti hvězd.
Tak učí církev, nazývajíc ji v modlitbách a písních od věků “královnou“, Matkou milosrdenství; a pozdravujíc ji jako “Královnu nebes“.
Od dávných dob uctívá Boží lid Pannu Marii jako Královnu. Svědčí o tom mariánské modlitby, litanie loretánská, písně, liturgická památka Panny Marie Královny, křesťanské umění a zvláště poutní místa. Milostné sochy a obrazy jsou většinou zdobeny korunkami.
Korunování poutních obrazů a soch mariánských bylo zavedeno v katolické církvi v roce 1640 z popudu italského jezuity Alexandra Sforzy Pallaviciniho, který došel k názoru, že nosí-li zlaté koruny vládnoucí knížata a králové, tím spíš toto právo přísluší Královně nebes a jejímu Synovi.
Se souhlasem zvláštní komise ve Vatikánu byly korunovány mariánské obrazy a sochy v nejslavnějších poutních místech nejdříve v Itálii a pak v ostatních zemích.
I naši předkové se rozhodli na počátku minulého století korunovat svou skutečnou Královnu na Svatém Hostýně a ozdobit její sochu a sochu Božského Syna zlatými korunkami posvěcenými tehdejším papežem Piem X.
V minulém čísle Listů svatohostýnských byla podána první informace o vyhlášení Jubilejního roku 2012 a o zahájení činnosti výboru pro přípravu oslav. V listopadu 2010 jsme se zamýšleli nad smyslem oslav společně s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, který doporučil dát oslavám především duchovní charakter, přislíbil významnou pomoc v této oblasti a navrhl přesměrovat všechny děkanátní poutě za rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání v roce 2012 na Svatý Hostýn. Obvykle se tyto poutě konají na Velehradě nebo v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Další jednání přípravného výboru se pak konalo 7. prosince 2010 na Svatém Hostýně. Všichni členové výboru obdrželi v předstihu připravený program jednání, který obsahoval otevřený seznam námětů k realizaci oslav. V průběhu jednání byly probírány jednotlivé náměty, možnosti a způsob realizace, odhadované náklady zatímními možnostmi financování. Přítomní byli vyzváni k převzetí organizační odpovědnosti za jednotlivé náměty a ke získávání sponzorů.
Některé akce jsou již zajištěny a u těch dalších hodně záleží na tom, jak si je členové výboru vyberou nebo vybrali za své. Jako úspěšné je možno jmenovat vydání poštovní známky s námětem korunovace, jednání s TV Noe o vzájemné spolupráci v souvislosti s přípravou a průběhem Jubilejního roku, akce Nové zvony pro Svatý Hostýn (na jiném místě tohoto čísla LSH), byl navázán kontakt s otcem biskupem Esterkou, odpovědným za naše krajany katolíky, trvale žijící mimo Českou republiku.
Nechceme zde publikovat všech 48 připravených námětů s rozborem stavu a možnosti financování. To by bylo příliš rozsáhlé a zabralo by to mnoho místa.
Tedy alespoň rozdělení do jednotlivých okruhů:
– zvýšit počet bohoslužeb a pobožností s důrazem uctění Panny Marie
– umožnit na Svatém Hostýně vykonat další duchovní cvičení
– uspořádat kulturní konferenci s duchovní a historickou náplní související s poutním místem
– zlepšit podmínky pro vykonání svátosti smíření v poutní sezoně 2012 pro uspokojení potřeb poutníků
– pozvat církevní a světské hodnostáře na vyvrcholení oslav, které bude v týdnu od soboty 11. do neděle 19. srpna 2012
– rozvinout poutní činnost se zdůrazněním pěšího putování
– zajistit opravy sakrálních a světských objektů na Svatém Hostýně
– v Jubilejním roce se zaměřit na pořádek a upravenost vrcholu Hostýna
– na období letních prázdnin postavit dočasné stavby připomínající korunovaci
– propagace Jubilejního roku, vlastní publikační činnost, kreslířské soutěže pro děti
– spolupráce se sdělovacími prostředky v této oblasti
– spolupráce s orgány místní a krajské samosprávy a neziskovými organizacemi
– koncerty duchovní hudby a festivaly jiných žánrů křesťanské hudby, křesťanské divadlo atd.
– další společensko-kulturní akce, kde budou mít velké pole působnosti občanská sdružení, společenské organizace nebo i obecní samospráva
– návrhy a zajištění výroby nových upomínkových a dárkových předmětů s námětem korunovace nebo Svatého Hostýna
Kulturní akce (koncerty, festivaly, divadlo apod.) se jen výjimečně mohou konat v bazilice. Bude ale k dispozici venkovní prostranství, Jurkovičův sál, sály poutních domů a je možno počítat i s využitím bystřického zámku.
Možná, že tento přehled okruhů inspiruje některé naše čtenáře k podání dalších vlastních podnětných a realizovatelných návrhů nebo jejich aktivního se zapojení do práce přípravného výboru. Chceme, aby se po celý rok 2012 konaly různé akce k oslavě naší Královny Moravy, ne aby se všechno nakupilo jen do hlavního týdne oslav. Velkou bolestí některých návrhů je, že nemají toho, kdo je uvede v život anebo jsou finančně náročné a není sponzor. Akce, u nichž bude zjištěna nereálnost, budou vyřazeny z podrobného seznamu. Jedním z možných způsobů zajištění financí je i prostřednictvím Evropských fondů.
Další vážní zájemci o spolupráci mohou své náměty zaslat na adresu Matice svatohostýnské nebo předsedovi přípravného výboru na e-mailovou adresu: ivobn@hostyn.cz
Mohou se taky zúčastnit dalšího jednání výboru, které se uskuteční v úterý 22. března 2011 odpoledne na Svatém Hostýně. Pokud chcete využít této možnosti, je nutno se přihlásit s týdenním předstihem na adrese Matice svatohostýnské.
Aktuální stav příprav na oslavu jubilea je na: www.hostyn.cz/jubileum_2012.htm
Ivo Buráň

 

Zpráva o hospodaření MSH za rok 2010

Hospodářský výsledek za rok 2010 činil 672 tis. korun. V hlavním ukazateli, což je pro nás ubytování, jsme tržbu navýšili o 90 tis. korun ve srovnání s rokem 2009. V ostatních ukazatelích hospodaříme obdobně, nedochází k podstatným výkyvům, pouze u větrné elektrárny, která buď jede bez poruchy jako letos a tržbu jsme dosáhli 949 tis. korun ve srovnání s rokem 2009, kdy tržba činila 525 tis. korun. Zvýšení tržeb jsme dosáhli u pronájmu o 190 tis. korun, jedná se o pronájem ploch pro vysílače na rozhledně a pronájem sálů v poutních domech.
V loňském roce jsme investovali do rekonstrukce veřejného osvětlení, opravy vodojemu, opravy stříšky a sociálního zařízení na Ovčárně, opravy chodníků a také do projektu školicího zařízení, které se začne realizovat v letošním roce.
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2010 činil 3 692 000 Kč. Zbývá nám dluh u duchovní správy, k 31. 12. 2010 činil 993 tis. korun, dluh je postupně splácen spotřebou energie a dále nám zůstává splátka úvěru na služební auto ve výši 260 tis. korun, která bude do konce letošního roku zaplacena.

Některé ukazatele hospodaření (v tisících Kč)
CELKOVÉ NÁKLADY 7 580
Spotřeba materiálu (čisticí, hygienické
a kancelářské potřeby) 374
Spotřeba elektrické energie a plynu 1 019
Nákup zboží (suvenýry, knihy, kalendáře) 220
Opravy a udržování 857
Náklady na reprezentaci 51
Služby (pojištění, stočné, odpady) 736
Mzdové a sociální náklady,
včetně pojištění 1 814
Nájemné nemovitosti 420
Ostatní náklady 223
Odpisy dlouhodobého majetku 1 831
Úroky 35
CELKOVÉ VÝNOSY 8 252
Nájmy 1 607
Větrná elektrárna 949
Listy svatohostýnské 204
Rozhledna 117
Ubytování 2 319
Parkovné 212
Muzeum 42
Prodej zboží 441
Dary 244
Členské příspěvky 1 945
Dotace 55
Jiné výnosy 117
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

 

Matice velehradská bilancovala

Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již pátá, se uskutečnila v neděli 13. února. Byla zahájena slavnou mší svatou ve velehradské bazilice. Sloužil ji olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička spolu s dalšími šesti kněžími, mezi nimiž byl také profesor PhDr. P. Petr Piťha, který pronesl homilii.
Upozornil v ní na mimořádnou důležitost blížícího se jubilea – 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
“Rád bych doširoka otevřel bránu vašich srdcí a myslí, protože to, čemu jdeme vstříc, je ohromné,“ řekl na začátku promluvy. Zdůraznil v ní, že křesťanství není jen něco přidaného k životu, co se týká našeho soukromí. Křesťanství je životní styl.
“Velký dějinný zlom, který je spjat s příchodem sv. Cyrila a Metoděje, je právě v tom, že zde zahájili tento životní způsob. Vytvořili zde křesťanskou společnost. Ta se projevila svou svébytnou kulturou, které dali do vínku možnost písemného záznamu vlastní tradice. A tato společnost nad sebou vyzvedla i právní systém státu. Naše křesťanství, kulturnost a státnost je nedělitelným odkazem sv. Cyrila a Metoděje.“
Následně pak položil otázku, proč se nám dnes tak špatně dýchá v našem právním uspořádání a hned také na ni odpověděl: “Základní příčinou je totiž masivní odklon od křesťanských zásad a následná morální krize...“
Na závěr zdůraznil, že Velehrad můžeme chápat jako hrad věrnosti Bohu. Pád Velké Moravy dal do souvislosti s tím, že se odřekla svého konstitutivního základu – křesťanství hlásaného sv. Cyrilem a Metodějem a jejich žáky. Upozornil, že ve stejné situaci je dnes celá Evropa, která – odřekne-li se křesťanství – ztratí sama sebe.
Samotné jednání valné hromady se konalo ve Slovanském sále Stojanova gymnázia.
Zúčastnila se jej stovka z 858 členů Matice velehradské. Mezi hosty byli také zástupci Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké, Matice svatoantonínské a poprvé také zástupci Matice radhošťské.
Josef Pala

 

Co připravujeme na rok 2011

Na začátku května proběhne volební valná hromada Matice svatohostýnské, bude zvolen nový výbor a budou před ním stát staré úkoly. Samozřejmě se s novými lidmi ve výboru MSH objeví i nové nápady, ale současný výbor po sobě zanechá i určité věci rozdělané, které nestihl dokončit.
Co nás čeká v letošním roce?
Pro naše poutní místo jsou důležité poutě věřících. Pomalu se zdá, že není víkend, aby se zde nekonala nějaká pouť, ať už konfesní nebo profesní. Každý si může opravdu vybrat z velké nabídky. Stačí se podívat na naše internetové stránky (www.hostyn.cz). Zde najdete úplný kalendář poutí. Přesto vznikají, k radosti nás všech, poutě nové. Tak jako loni se poprvé konala pouť zrakově postižených, tak i letos máme na Svatém Hostýně premiéru. V sobotu 14. května se koná první pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
Matice svatohostýnská ve spolupráci s Maticí velehradskou a Maticí svatokopeckou chystá velkou Cyrilometodějskou pěší pouť. Pro zkušené a odvážné bude letos poprvé pětidenní. Podmínkou účasti na této pouti není ujíti celé trasy. Můžete se připojit kdekoliv, třeba jenom na jednu etapu z pěti. A nebo také jít jen část jedné z etap společně s těmi vytrvalci, kteří ujdou všechno. Jak říká duchovní vůdce této krásné pouti Mons. Jan Peňáz: “Zveme vás, pojďte se s námi modlit nohama.“
Kromě poutí se probíhají na Svatém Hostýně také pravidelná duchovní cvičení.
A celý rok 2011 bude probíhat ve znamení příprav na Velké jubileum v roce 2012 – 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
I v letošním roce jsme uzavřeli smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace společného projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji “Otevřené brány“. Matice svatohostýnská ve spolupráci s duchovní správou v období od 1. května do 30. září zajistí průvodcovskou službu v areálu Svatého Hostýna. Služby průvodce budou k dispozici od úterý do soboty od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod. V pondělí je prohlídka možná po dohodě s průvodcem. Je třeba, aby se skupiny turistů ohlásily v kanceláři Matice svatohostýnské (tel.: 573 381 693) nebo na faře (tel.: 573 308 161). V době církevních obřadů se od prohlídky upouští.
V letošním roce bude pro mnohé poutníky novinkou navštívit novou meditační Cestu světla, která má 14 zastavení, při nichž se rozjímá o slavných velikonočních událostech. K této velikonoční pobožnosti si můžete zakoupit knížečku “Cesta světla“ (v bazilice nebo na recepci poutního domu č. 3).
V Jurkovičově sále stojí za to navštívit Svatohostýnské muzeum. Expozice je rozdělena na dvě části.
Velkým úkolem pro členy výboru je udržovat živou členskou základnu. Slova svatohostýnského mecenáše, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana – Co poutník svatohostýnský, to člen Matice svatohostýnské – by měla být výzvou i pro vás, kteří jste ctitelé Panny Marie Svatohostýnské, ale stále ještě váháte s přihláškou do Matice svatohostýnské.
Děkujeme vám za vaši podporu v modlitbách, bez níž se na našem poutním místě neobejdeme. Velkou stavební akcí, která začne v jarních měsících, bude budovaní školicího střediska Dr. Leopolda Prečana. Určitě opravíme přístřešek u trafostanice, budou zasazeny nové mříže u vpustí na schodišti. Na Ovčárně bychom rádi opravili sprchy. Počítáme s dokončením obnovy rybníka pod Ovčárnou. Věříme, že i majitelé stánků na Svatém Hostýně začnou vnímat blížící se velké jubileum jako impuls pro to, aby se svými objekty něco vhodného udělali.
Samozřejmě v součinnosti s obecní správou, dopravním podnikem a policií se zabýváme nadále neutěšenou dopravní obslužností na Svatém Hostýně, hlavně v termínech velkých poutí.
Na závěr volebního období děkuji všem členům výboru Matice svatohostýnské i členům kontrolní komise za práci pro Svatý Hostýn. Poděkování patří také redakční radě Listů svatohostýnských za propagaci našeho poutního místa a pracovníkům hospodářské správy za údržbu a zajištění provozu všech poutních domů a příslušenství.
Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

 

Glosa silvestrovská a jiné pozvánky

Na schůzi redakční rady Listů svatohostýnských jsem vyprávěl něco z toho, co se událo na Svatém Hostýně a byl jsem vyzván, abych to k poučení ostatních také napsal.
Skončila novoroční půlnoční mše svatá. Otec biskup Hrdlička vychází ze sakristie a ihned se k němu hrnou lidé s novoročním blahopřáním. Neodbytně mu také potřásá rukou nějaký muž a přitom říká: “Tu hostiju bys mně taky mohl dát.“ Jsem nablízku a ptám se ho: “Kdys naposledy pil?“
“Před chvílou!“
Otec biskup pustil jeho ruce a ještě mu požehnal.
Zbožné duše poutnické by neměly být naivní. Pán Ježíš poučil apoštoly: “Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte prostí jako holubice a opatrní jako hadi!“ To platí i na Svatém Hostýně. A kde jinde hledají vlci kořist, než právě mezi ovečkami. Jedna paní nám přinesla zpěvník. U autobusové zastávky si jeden muž stěžoval, že mu chybí peníze na cestu domů, nabízel svůj zpěvník, prodá ho aspoň za padesát korun. Paní zaplatila, chlap zmizel a když otevřela zpěvník, našla tam razítko duchovní správy – tak nám ten zpěvník vrací.
Jiná poutnice si zase stěžuje: “Kupovala jsem vnukovi párek a když jsem se chystala zaplatit, peněženka položená na pultu krámku byla pryč i se dvěma tisíci.“
Bylo to v pátek! Proč hned ráno párek, proč tolik peněz s sebou? Komentáře k těmto záležitostem snad až někdy jindy.
Nakonec aspoň toto: Ve zpěvníku si napište své jméno. Jak máme poznat, který je ten váš, když žádáte o zaslání zapomenutého zpěvníku. V lavicích je mnoho – i zapomenutých – zpěvníků.
Na své věci buďte opatrní!
To vám vzkazuje otec Jan

 

Pozvání na “Moravskou Compostelu”

Pozvání na “Moravskou Compostelu“ ve dnech 30. června až 4. července 2011
Letos poprvé chceme uskutečnit putování po obou moravských poutních cestách na sebe navazujících, tedy ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Svatý Hostýn na Velehrad, a to v průběhu 5 dnů s pěším překonáním vzdálenosti cca 109 km (analogie obvyklých pěších poutí do Santiaga de Compostely, odtud použitý název naší pouti).
Vyjdeme ve čtvrtek 30. června v 8 hod. od svatokopecké baziliky. První nocleh – po překonání 30 km – strávíme v Pavlovicích v Centru pro rodinu Ráj – zde je možnost přespání na vlastních karimatkách a ve spacácích v učebnách s koberci, k dispozici je asi 5 lůžek. Možnost osobní hygieny včetně osprchování, k dispozici kuchyně, obvykle zařizujeme i teplou večeři a snídani. V pátek 1. července vyrazíme mezi 7. až 8. hodinou, ujdeme zbývajících 20 km a v odpoledních hodinách dorazíme na Svatý Hostýn, kde se zúčastníme mše svaté sloužené i za nás. Přespání bude v poutním domě, pokusíme se zajistit i levnější spacákové. Jídlo by mělo být k zakoupení v některé z místních restaurací v poutních domech.
Ze Svatého Hostýna půjdeme už společně s dalšími poutníky, v sobotu 2. července se začíná na Svatém Hostýně v 9.15 hod. mší svatou, jde se do Štípy, kde přespíme ve vlastních spacácích v tělocvičně a ve třídách, dle minulých zkušeností by mělo být k dispozici za mírný poplatek i jídlo. V neděli 3. července pokračujeme a po dojití asi 20 km přespíme v Napajedlech v bývalém klášteře, případně tělocvičně – obdobně jako předchozí noc. V pondělí 4. července dorazíme v odpoledních hodinách do cíle putování – na Velehrad. Kdo se nebude chtít účastnit večerního programu na Velehradě a následující národní pouti 5. července, odjede sám, jinak pro ostatní, kteří se včas přihlásí, zajistíme nocleh spacákový na faře.
Po celou cestu nás bude doprovázet vozidlo, které nám poveze zavazadla, minerálky k zakoupení a případně převeze unavené poutníky (v úseku Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn s výjimkou posledních dvou úseků kopíruje naši cestu, v úseku Svatý Hostýn – Velehrad domluvíme předem místa, kde nás bude čekat).
Zveme všechny na tuto pouť, která každého účastníka nepochybně silně duchovně obohatí a společně strávené chvíle na cestě při modlitbách, zpěvu a rozjímání, nově navázaná přátelství a vzpomínky bohatě vynahradí drobné strasti s pěším putováním nutně spojené.
Přihlaste se proto co nejdříve na tel.: 585 385 033 nebo 733 386 135. Pro ty, kteří se rozhodnou vydat bez předchozího včasného přihlášení, platí, že si ubytování a stravu v Pavlovicích zajistí sami na tel.: 731 604 120 u paní Škaloudové, na Svatém Hostýně a na Velehradě na telefonních číslech dle webových stránek Matice svatohostýnské a Matice velehradské. Poplatky za ubytování a stravu v jednotlivých místech budou vybírány přímo na místě.
Těší se na vás Matice svatokopecká.
Zora Krejčí, jednatelka Matice svatokopecké

 

Bazilika se znovu otevírá, chlapi jsou na Svatý Hostýn

V neděli 20. března se na Svatém Hostýně koná již tradiční Svatojosefská pouť mužů, která zde otevírá celou poutní sezonu. Na tento den je také naplánováno otevření baziliky po její půlroční náročné opravě. Při této příležitosti vás už počtvrté zveme na pěší pouť z Tesáku na Svatý Hostýn. Čeká nás trasa v délce 9 km a půjde se za každého počasí. V minulosti jsme šli jednou jarní přírodou, jindy po zasněženém terénu. Je nutné počítat s možností mrazivého větru nebo deště a bláta, chlapi se však nějaké té nesnáze jistě nezaleknou.
Sraz je v 8 hod. na Tesáku. Autobus ze Zlína odjíždí v 7 hod., na Tesák přijíždí v 7.50 hod. Autobus s odjezdem z Přerova je v 7 hod. a z Bystřice pod Hostýnem v 7.38 hod. tam přijíždí v 8 hod. Na Tesák je možné cestovat také vlastními auty. Budeme směřovat na mši svatou začínající v 11 hod. K občerstvení je možné využít restaurace v poutních domech. Ve 13 hod. bude svátostné požehnání a společný program (možná opět venkovní křížová cesta). Na závěr seběhneme 2 km do Chvalčova na autobus. První odjíždí od pošty ve 14.50 hod. a do Zlína přijíždí v 15.55 hod., druhý odjíždí od pošty v 16.39 hod. a do Zlína přijíždí v 17.40 hod. Kdo nechá auto na Tesáku, může se tímto spojem k němu dopravit také. Na pouť je možné vzít s sebou jako doprovod své zdatné děti.
Zbyněk Domanský

 

Stručně z jednání výboru MSH

7. ledna 2011
– způsob provozování restaurací mimo poutní sezonu
– smlouva o dopracování stavební dokumentace výstavby školicího střediska
– podmínky další spolupráce s firmou HB Real Vsetín při realizaci školicího střediska
– finanční zajištění realizace školicího střediska
– informace o činnosti výboru pro oslavy 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
– výsledky roční inventury majetku Matice svatohostýnské
– schválení vydání kalendáře pro rok 2012

4. února 2011
– příprava manažerského vedení školicího střediska
– předložen projekt školicího střediska – dokumentace pro stavební povolení
– příprava první monitorovací zprávy o postupu prací na realizaci školicího střediska
– informační tabule o provozu restaurací na Svatém Hostýně
– převod vlastnictví pozemků pod stánky z Arcibiskupství olomouckého na Matici svatohostýnskou
– zajištění prověrky venkovního požárního zabezpečení objektů na Svatém Hostýně
– návrhy na ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské při letošní valné hromadě
– seznámení výboru s výsledky roční účetní uzávěrky MSH
– přemístění činností hospodářské správy ze staré kotelny (garáž, sušárna prádla, kolárna apod.)
Václav Lednický, zapisovatel MSH

 

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně

6. až 10. dubna – Postní duchovní obnova pro všechny – vede P. Stanislav Peroutka, SJ
14. až 18. června – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
15. až 19. listopadu – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, na téma Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
25. až 27. listopadu – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (I. skupina) – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
2. až 4. prosince – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (II. skupina) – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6. až 10. prosince – Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, na téma Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
13. až 17. prosince – Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ

 

Školicí středisko Dr. Leopolda Prečena

Po dokončení oprav poutních domů před několika lety Svatý Hostýn získal zcela novou tvář. Za poutním domem č. 3 však zůstaly neopravené hospodářské budovy. V územní zastavovací studii se před dvěma lety podařilo budovu nyní již nepoužívané kotelny zařadit mezi objekty občanské vybavenosti a v loňském roce jsme se pustili do odvážného stavebního projektu. Adaptací této budovy zde vybudujeme nové školicí a vzdělávací středisko. Předpokládané náklady na výstavbu a vybavení střediska jsou asi 15 mil. Kč. Od loňského května jsme pracovali na podání dotační žádosti a v listopadu nám byla schválena dotace z Evropského fondu Podnikání a inovace, kterou spolufinancuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím pověřené organizace CzechInvest. Po úspěšném provozování školicího střediska po dobu 3 let nám bude poskytnuta dotace ve výši 9 mil. Kč. Do té doby budeme čerpat a splácet finanční úvěr. Dotaci jsme obhájili kromě zajímavé polohy také proto, že již nyní máme v poutním areálu dostatečné ubytovací a stravovací kapacity. Pro pomoc s administrací dotace jsme angažovali firmu HB REAL Vsetín, a. s., a stavební projekt nyní provádí projekční ateliér Ing. Františka Zajíčka z Olomouce. Zahájení výstavby se předpokládá v polovině tohoto roku a dokončení nejpozději do konce roku příštího. Je však naším přáním vše stihnout do velkých svatohostýnských oslav v srpnu 2012. V suterénu budovy bude počítačová učebna s kapacitou 20 osob a v přízemí bude sál s kapacitou 80 osob a krytá prosklená terasa. Samozřejmostí je také recepce, skladové místnosti a sociální zařízení. Sál bude vybaven jako multifunkční prostor pro pořádání vzdělávacích, kulturních i pohybových aktivit. Stavba je projektována s ohledem na to, aby v budoucnu unesla plánovanou nástavbu dvou ubytovacích podlaží s převážně dvoulůžkovými pokoji a samostatnými koupelnami. Nyní nás čeká vyřízení stavebního povolení pro budovu školicího střediska a následovat bude dokončení prováděcí projektové dokumentace a výběr dodavatele stavebních prací. Postupně se také začneme připravovat na etapu provozování školicího střediska. Vyzýváme všechny členy Matice svatohostýnské – pomozte nám s navázáním vhodných kontaktů na firmy a agentury, které by měly zájem v našem školicím středisku provádět odborná školení a vzdělávací programy.
Zbyněk Domanský

 

Penzion Ovčárna na Svatém Hostýně

Na přelomu 18. a 19. století existoval na vrcholu Hostýna starý hotel (dům č. p. 58 Chvalčov) a restaurace a ubytovna Ovčárna (zřízená roku 1912 z původní ovčírny a původně označována jako Útulna (dům č. p. 111 Chvalčov).
Rozsáhlá rekonstrukce z prostředků Matice svatohostýnské proběhla v letech 1994 až 1995. V novodobé historii se zde vystřídalo více nájemců, ale Ovčárna víceméně živořila. Poutníci svatohostýnští i turisté se této hospodě spíše vyhýbali. Dalo by se říci, že zde přestali chodit úplně.
Změna nastala v roce 2009. Od ledna dostal do pronájmu tento objekt pan Pavel
Plhal. A začaly se dít věci!
Částečně z vlastních zdrojů, částečně s pomocí Matice svatohostýnské se hospoda čtvrté cenové skupiny změnila během dvou let v krásný penzion s odpovídajícími službami. Vše začalo rekonstrukcí kuchyně a pohostinských místností. Nové obložení stěn a stropů, nové vytápění, nový výčep. Interiér je vyzdoben loveckými trofejemi. Můžete si zahrát i kulečník. V objektu penzionu jsou v přízemí dvě jídelny. Nekuřácká vlevo má 40 míst u stolů a kuřácká vpravo má kapacitu 44 míst. Vstup do penzionu je tvořen výčepem s barem pro 16 osob. Dále je k dispozici i oddělený salonek pro 16 lidí.
V zimě byla provedena rekonstrukce WC a ubytování. Vše září novotou – skříně, postele, lůžkoviny i koberce na chodbách. Ubytovací kapacita je 25 lůžek ve dvou, tří a pětilůžkových pokojích (oddělené koupelny se sprchami, WC jsou na patře penzionu). Na pokoje je možnost zapůjčení televizorů. Zbývá pouze dodělat rekonstrukci koupelen. To se určitě podaří v nejbližší době, ještě před zahájením poutní sezony.
Loni v létě upravil pan Plhal se svými spolupracovníky venkovní prostředí kolem Ovčárny. Nově nechal předláždit zahrádku. Vybudoval přístupovou cestu se zábradlím od stánků k penzionu. Budova má novou fasádu. Údržba okolních trávníků je samozřejmostí. Zmizela rumiště plná kopřiv a zahozených odpadků. Kolem zahrádky byly vysázeny nové květiny. S využitím prostředků mikroregionu provedl nájemce revitalizaci rybníčku pod Ovčárnou. V letošním roce přibude ještě dětský koutek s průlezkami a houpačkami a bude rekonstruován venkovní stánek.
Ubytování na jednu noc stojí 250 Kč. V ceně je však zahrnuta snídaně. Je zde i možnost přistýlek. V případě hromadného ubytování dětské klientely (školky a školy v přírodě, školní výlety aj.) je možná dohoda o slevě. Ubytování pro rodiny s dětmi je zde velmi vhodné, zvláště když v poutních domech probíhají exercicie a přítomnost dětí by mohla narušit klid pro účastníky duchovních cvičení.
Restaurace nabízí spoustu možností, jak pro rodinné oslavy, firemní večírky, tak pro
posezení s přáteli s nevšedním gurmánským zážitkem. Je zde zajištěno klidné prostředí pro odborné semináře a školení, výuku, módní přehlídky, sportovní soustředění, dále pro firemní a rodinné oslavy (svatby, křtiny aj.) nebo školní výlety či školky a školky v přírodě.
Pan Plhal nenechává nic náhodě. Pořádá pravidelně zvěřinové hody, zabíjačky, posezení u cimbálu. Uskutečnily se závody v lukostřelbě. Všechny tyto akce jsou hojně navštěvovány.
Příjemné ubytování s výbornou kuchyní (krajové speciality, pokrmy ze zvěřiny a ryb) a v letních měsících příjemné posezení na velké zahrádce. To je vizitka našeho penzionu Ovčárna.
Doporučujeme navštívit nové internetové stránky: www.ovcarna-penzion.cz
A nejlépe bude, když všechno prověříte osobně. Ubytování si můžete zajistit na tel.: 731 464 265, 573 380 173, pište také na e-mailovou adresu: penzion-ovcarna@email.cz
Lubomír Vývoda

 

Z vašich dopisů

Milí čtenáři!
Děkuji vám za vaše dopisy, které jsme v minulých dnech od vás obdrželi.
– MUDr. Josef Holík z Brna nám poslal pěknou fotografii sochy sv. Antonína Paduánského z 60. let minulého století (dnes stojí nedaleko baziliky), když ještě stála na úpatí Svatého Hostýna – pod Vodní kaplí – na Císařské cestě. Za fotografii moc děkujeme, protože zase je to “jeden kamínek patřící do mozaiky“ našeho poutního místa.
– Paní Helena Nováková z Prostějova ve svém dopisu píše, že byla mile překvapena příspěvkem Olgy Kozlové o poutní knížce, která patřila jejímu dědečkovi: Bylo pro mne opravdu milé překvapení, že jste otiskli povídání o poutní knížce mého dědečka Josefa Procházky a dokonce tomu věnovali tolik vzácného místa na 2 stránkách. Snad to potěší i některé starší pamětníky a ty mladší seznámí s poutními zvyklostmi našich předků. Děkuji celé redakční radě i P. Chromečkovi a přeji Vám všem i nadále hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci a hodně spokojených čtenářů.
– Devadesátiletý František Kolečkář ze Hvozdné ve svém dlouhém zamyšlení, které nazval Jak to vidím já... se snaží rozebírat nynější “náročnou“ situaci v naší společnosti a vypisuje spoustu nešvárů, které se u nás zakořenily...
Srdečné díky za všechny vaše dopisy!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

 

Návštěva v Lidečku

Poslední návštěvu v loňském roce uskutečnili členové výboru Matice svatohostýnské, Ing. Václav Lednický, Mgr. Marie Loučková, Mgr. Lubomír Vývoda a vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů, v Lidečku. Tamější farář P. Jan Ston udělal maximum pro to, aby setkání jeho farníků se zástupci Matice svatohostýnské bylo pro všechny nezapomenutelně krásné. Popovídali jsme si o tom, co je na Svatém Hostýně nového, jak pokračuje práce v bazilice s budováním topení v podlaze, jak se připravujeme na oslavu stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Farníkům jsme přivezli jako vánoční dárek hostýnskou vodu, kalendáře, Listy svatohostýnské a přihlášky ke členství v Matici svatohostýnské. Lidečtí farníci jezdí pravidelně na poutě na Svatý Hostýn, ať už autobusem, nebo ti mladší a zdatnější pěšky, ale o Matici svatohostýnské, jak nám sami řekli, toho věděli málo. Byli překvapeni, když jsme jim pověděli, že Svatý Hostýn nemá vlastní farnost. O všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům pečuje právě Matice svatohostýnská.
Proto zveme všechny poutníky do velké svatohostýnské rodiny, aby pomáhali zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté a uchovat jej jako místo osobního setkávání s Bohem i pro příští generace. Už arcibiskup Antonín Cyril Stojan říkal: “Co poutník svatohostýnský, to člen Matice svatohostýnské.“ Bylo by krásné, kdyby to platilo!
Do Matice svatohostýnské během dvaceti let byli přihlášeni jen tři členové z Lidečka.
Od naší návštěvy do dnešního dne se přihlásilo 20 nových členů.
Členem Matice svatohostýnské může být katolický křesťan starší 15 let, který souhlasí s cíli a stanovami sdružení. Nejmladším členem sedmitisícové rodiny MSH je od loňského roku Dominik Kovář právě z Lidečka. Narodil se v únoru 1995 a v květnu 2010 se stal členem Matice svatohostýnské. Studuje gymnázium ve Valašských Kloboukách. Ve farnosti je aktivním a spolehlivým ministrantem, pomáhá panu faráři i panu kostelníkovi.
Kdo ho bude z mladých následovat? Jistě je dost chlapců i děvčat, pro které jsou vzorem jejich rodiče, obětaví členové Matice svatohostýnské.
Pro některé Lidečany bylo milým překvapením, když se jim na setkání představila paní Dagmar Fojtů. Milá, stále se usmívající. Od narození bydlela v Lidečku v domě č. 296 jako dcera manželů Vaculínových. Její otec Jan tam působil jako varhaník od roku 1948 plných 42 let. Paní Dagmar se v roce 1983 s manželem a dětmi přestěhovala do Bystřice pod Hostýnem a od roku 2008 zastává funkci vedoucí hospodářské správy v Matici svatohostýnské. Když se s ní budete setkávat na Svatém Hostýně, vzpomeňte, že je to “cérka z Lidečka – dobrá gazdina“.
Marie Loučková

 

Bohoslužby na Svatém Hostýně

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v neděle – 7.15, 9.00, 10.15. 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

 

Zvony pro Svatý Hostýn

Dar v podobě zvonů Panně Marii Svatohostýnské k jejímu slavnému 100. výročí korunovace se pomalu stává skutečností. V době vánoční navštívil Svatý Hostýn arcidiecézní kampanolog František John. Prohlédl a posoudil stávající stav zvonových stolic, které se budou muset opravit. Navrhne doplnění souboru zvonů ke dvěma stávajícím ve věži.
Celkem se jedná o zhotovení tří nových zvonů o váze asi 550 kg a 220 kg a do věže od poutních domů třetího velkého zvonu o váze 2500 kg. Podrobná zpráva bude vypracována do valné hromady Matice svatohostýnské, která se bude konat v neděli 1. května 2011.
Vypíše se také výběrové řízení mezi zvonařské firmy, abychom posoudili, které zvonařské firmě se zhotovení zvonů zadá podle ceny. Předpokládané náklady na zvony, opravu stolic a zvonící zařízení činí asi 2 600 000 Kč. Je to celkem velká částka, ale doufám, že se zajištěním financí pomohou důvěrníci Matice svatohostýnské výběrem peněz ve svých farnostech a že se najdou i štědří sponzoři. Vždyť zvony budou darem všech mariánských ctitelů z celé Moravy pro Vítěznou Ochránkyni Moravy k jejímu slavnému 100. výročí korunovace.
Všem štědrým dárcům již předem děkujeme.
Josef Psík, člen výboru pro přípravu oslav Jubilejního poutního roku 2012 na Svatém Hostýně

 

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Milena Pšenková, Slušovice, 78 let
Marie Navrátilová, Komárno, 81 let
František Burša, Hradčovice, 77 let
Helena Černá, Holešov, 90 let
Božena Mizerová, Zubří, 86 let
Marie Pavelková, Hranice, 89 let
Vlasta Čechovská, Příbor, 81 let
Barbora Hrušková, Velehrad, 95 let
Emilie Šimková, Březová, 85 let
Marie Novotná, Šardice, 71 let
Marie Křížová, Bohdalice, 75 let
Marie Zacharová, Vnorovy, 81 let
Metoděj Klučka, Víceměřice, 94 let
Anastazie Břečková, Vnorovy, 88 let
Helena Kočicová, Bánov, 91 let
Josefa Dunděrová, Cetechovice, 74 let
Antonína Klosová, Hradec nad Moravicí, 88 let
Drahomíra Husková, Staré Město, 83 let
Marie Kyseláková, Němčice nad Hanou, 75 let
Blažena Kohoutková, Šardice, 80 let
Anděla Andrésová, Kroměříž, 102 let
Blažej Kuba, Frýdlant nad Ostravicí, 85 let
Bohumír Karásek, Brodek u Přerova
Květa Rychmachová, Bzenec
Anna Spurná, Bouzov
Ludmila Žáková, Bzenec