Listy svatohostýnské

číslo 2
červenec
2011
ročník XV

OBSAH

Matice svatohostýnská s novým vedením
Nový výbor Matice svatohostýnské
Nová kontrolní komise Matice svatohostýnské
Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Papež Jan Pavel II. byl blahořečen
Pedagogové opět na Svatém Hostýně
Duchovní slovo
Zvony pro Svatý Hostýn
Pouť přerovských seniorů na Svatý Hostýn
Obrázky k svatohostýnskému jubileu
Z historie korunování významných mariánských obrazů
Pouť bohoslovců na Svatý Hostýn
Glosa – poznámka tentokrát velikonoční
Kronika
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
Opravy na Svatém Hostýně
IV. pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad
18. mezinárodní pouť hasičů
Z vašich dopisů
Stručně z jednání výboru MSH
Zemřelí členové Matice svatohostýnské
Došlo po uzávěrce

 

Matice svatohostýnská s novým vedením

Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 1. května v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá, které předsedal za nepřítomného olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který se v Římě účastnil beatifikace papeže Jana Pavla II., generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po skončení bohoslužby se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH). Ta letošní byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 227 členů. Do výboru MSH kandidovalo 15 členů, z toho šest bylo nových (volilo se 10 členů výboru, jednoho dle stanov jmenuje protektor MSH z řad kněží na Svatém Hostýně – opět byl potvrzen P. Jan Chromeček), do pětičlenné kontrolní komise kandidovalo pět členů. Volba obou orgánů byla tajná, proto volební komise měla hodně práce se sčítáním hlasů, takže výsledky voleb se kandidáti dozvěděli až v odpoledních hodinách.
Po oznámení výsledků se sešel ke své první schůzi nový výbor MSH, který v tajné volbě zvolil ze svého středu předsedu, místopředsedu a zapisovatele. Předsedou Matice svatohostýnské se stal opět Mgr. Lubomír Vývoda (1959), ředitel Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně, místopředsedou Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova a zapisovatelem Ing. Václav Lednický (1943) z Vizovic. Do čela kontrolní komise byl zvolen Ing. Jindřich Pokorný (1964) z Brna.
Již potřetí od roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Patnáct vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého generálního vikáře medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn.
Na závěr jednání poděkoval Mons. Josef Nuzík všem členům MSH za jejich pomoc, ať už finanční, materiální nebo duchovní. Matice svatohostýnská se svými sedmi tisíci členy je po Orlu druhou největší katolickou organizací v České republice.
Poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok.
Pro Jubilejní Svatohostýnský kalendář 2012 připravil duchovní myšlenky na každý týden olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Josef Pala

Nový výbor Matice svatohostýnské
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
Mgr. Petr Cekota (1975), Zlín
Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov – místopředseda
P. Jan Chromeček, SJ (1932), Svatý Hostýn
Petr Janek (1962), Bystřice pod Hostýnem
PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
Ing. Václav Lednický (1943), Vizovice – zapisovatel
Mgr. Marie Loučková (1935), Holešov
Ing. Josef Matela (1946), Brusné
Ing. Ludmila Vránová (1971), Staré Město
Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – předseda

Nová kontrolní komise Matice svatohostýnské
Marie Kopecká (1946), Tučín
Veronika Krajčová (1982), Březnice
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno – předseda
Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Antonie Andrlíková, Uherský Brod
Vlasta Batoušková, Tlumačov
Antonie Bětíková, Spytihněv
František Foltýnek, Staré Město
Josef Frolka, Kněždub
Anna Hložková, Prakšice
Františka Hradilová, Lísky
PhDr. Josef Juráň, Ratiboř
Josef Koníček, Lhotka u Hradčovic
Anna Křenková, Halenkov
Jan Miklas, Brumov
Ludmila Toflová, Kozlovice
Marie Tomaštíková, Spytihněv
Anna Václavíková, Huslenky
Jana Večeřová, Želeč

Papež Jan Pavel II. byl blahořečen

Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1. května 2011 blahořečil ctihodného služebníka Božího Jana Pavla II. Na zcela zaplněném Svatopetrském náměstí a v přilehlých ulicích tuto beatifikační slavnost sledovalo několik stovek tisíc poutníků. Obřadu se účastnilo i 87 oficiálních státních delegací včetně české, kterou reprezentoval ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Za Českou biskupskou konferenci se beatifikace zúčastnili pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a plzeňský biskup Mons. František Radkovský.
Josef Pala

Pedagogové opět na Svatém Hostýně

Letos již potřetí proběhne o prázdninách pouť pedagogických pracovníků. Bude se konat v sobotu 20. srpna. Hostem a celebrantem pouti učitelů bude prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Jsme rádi, že naše pozvání na tuto profesní pouť přijal ministr školství z 1992 až 1994 a významný pedagog. Jeho přednášku “Velká iluze českého školství”, se kterou vystoupil 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové, si na webových stránkách přečetlo více než 30 tisíc učitelů.
Letošní program jsme po předchozích zkušenostech mírně pozměnili a obohatili. Pouť začne srazem učitelských poutníků v Bystřici pod Hostýnem na autobusové zastávce u parkoviště pod kopcem. O půl deváté se vydají všichni shromáždění na symbolickou pěší pouť na vrchol k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde se setkají s ostatními návštěvníky pouti. Cestou si připraví přímluvy na mši svatou, která bude zahájena v 10.15 hod. Po ní zveme všechny přítomné pedagogy do Jurkovičova sálu, kde budeme mít možnost setkat se s naším vzácným hostem, který si pro nás připravil přednášku na téma “Křesťanský učitel a péče o národní duchovní tradici. Beseda s prof. Petrem Piťhou začne v 11.30 hod. Po přednášce budeme mít čas na oběd. Ve 14 hod. se sejdeme u sochy Božského Srdce Páně a vydáme se na pobožnost Cesty světla. Pouť pedagogů bude zakončena svátostným požehnáním v bazilice v 15.30 hod.
Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele. Společně vyprosme všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku.
Lubomír Vývoda, ředitel ZŠ Emila Zátopka, Zlín

Duchovní slovo - Připravujeme se na jubileum

PAPEŽSKÁ KORUNOVACE MATKY BOŽÍ SVATOHOSTÝNSKÉ DNE 15. SRPNA 1912 – tak zní titul knihy, kterou uspořádal profesor Antonín Janda. Zbožnost našich předků poznala a vyznala, že Vítěznou Ochránkyní Moravy je sama Královna nebe a země. Ona, Nanebevzatá, je ta, kterou její Syn v nebi korunoval. Mohla by v chrámě Panny Marie Nanebevzaté chybět na milé soše Panny Marie koruna ze zlata a drahokamů? Mohla – ale už je to 100 let, co nechybí! Dnes i my chceme vyznat a radovat se z toho, že naší Ochránkyní je sama Nebeská Královna. Přípravou na slavné jubileum prokážeme vděčnost za její mateřskou lásku.
Vznikl přípravný výbor, tisknou se obrázky, plakáty, oznámení, máte již v ruce jubilejní kalendář 2012. Opravdovou cenu bude mít tato příprava, když nás povzbudí k uskutečnění duchovní přípravy. Prožívejme období od letošního svátku Nanebevzetí Panny Marie až do dne jubilea jako ROK PANNY
MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ. Jsou zbožní lidé, kteří každý měsíc světí 13. den jako den Panny Marie Fatimské. Prožívejme každý 15. den v měsíci jako den Panny Marie Svatohostýnské. Ten den budeme na mši svaté, u sv. příjímání a pomodlíme se i slavný růženec. Snad bude i čas na duchovní četbu. My na Svatém Hostýně budeme obětovat každého 15. v měsíci mši svatou ke cti Panny Marie Svatohostýnské.
V každodenním životě můžeme jako dar Panně Marii a jejímu Synu ze zlata lásky vytvořit duchovní korunky. Využijeme denních příležitostí k dobrým skutkům, oběti, modlitbě, trpělivosti. Budou to jednotlivé drahokamy, nebo dokonce perly, kterými postupně vyšperkujeme zlatou korunku lásky, náš dar Panně Marii.
Ve farnostech záleží na iniciativě věřících. Mohou se scházet i v týdnu a obětovat růženec a účast na mši svaté ke cti Panny Marie Svatohostýnské. Nakonec ještě pohled na děti. Jsou hravé a rády malují. Do sešitku, který jim pořídíte, mohou denně za každou oběť, dobrý skutek namalovat květinu nebo barevný drahokam. Takový sešitek bude krásným dárkem k jubileu korunovace sochy Panny Marie.
Přivádějte děti k Panně Marii!
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Zvony pro Svatý Hostýn

V minulém čísle Listů svatohostýnských jsme vás informovali tom, že na počest 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 2012 připravujeme projekt na rekonstrukci zvonových stolic a doplnění zvonů ve věžích baziliky. Tento úkol si zařadil do svého plánu výbor pro přípravu oslav Jubilejního poutního roku 2012. Vycházelo se z toho, že stav zvonů v bazilice na Svatém Hostýně neodpovídá významu tohoto poutního místa. V roce 1942 byly zvony zrekvírovány a zůstaly zde jen dva malé zvony.
Chceme vás seznámit se současným stavem příprav a realizací tohoto projektu.
Do příprav se zapojili příslušní odborníci, kteří se seznámili se stavem severní a jižní věže – prostor, kde budou nové zvony umístěny, a se stavem stolic, které nesou současné zvony. Kovovou stolici v jižní věži bude nutno zcela nahradit stolicí novou, dřevěnou. Obě stolice je nutno navrhnout a postavit tak, aby se rázy rozhoupaných zvonů nepřenášely do zdiva věží. Podle předběžného posudku by obě stolice mohly nést až osm zvonů, což je výhledový stav. Pokud se podaří zajistit sbírkou dostatečné finanční prostředky (celkový náklad je rozpočtován v milionech korun), tak v první etapě budou vyměněny podlahy pod stolicemi, stolice v jižní věži bude zcela nová a ta v severní věži bude rekonstruována. Naše úsilí bude zaměřeno k tomu, aby se to uskutečnilo na jaře 2012 a současně chceme objednat odlití alespoň dvou nových zvonů, z nichž jeden do jižní věže by měl být ten největší o průměru 152 cm o váze 2 tuny a laděný v c1. Nové zvony by mohly být požehnány při příležitosti valné hromady Matice svatohostýnské v květnu 2012 a pak by mohly v srpnu 2012 poprvé zaznít. Více o problematice zvonů a o tom jak vše postupuje je na stránkách: www.hostyn.cz/jubileum_2012.htm, kde si můžeme poslechnout i to, jak by zvony v srpnu 2012 mohly zaznít.
Prosíme všechny ctitele Panny Marie o modlitbu za toto dílo a o jejich štědrý dar. Finanční dary můžete složit na Duchovní správě na Svatém Hostýně při osobní návštěvě – s tím, že je to dar na zvony. Stejně se to dá udělat i na recepci v poutním domě č. 3 a nebo svůj dar můžete vložit do pokladničky, která je umístěna ve Svatohostýnském muzeu v Jurkovičově sále.
Pro bezhotovostní platby je samostatný bankovní účet u ČSOB – číslo účtu: 244082778/0300. S tímto účtem disponuje duchovní správa. Farnosti, sponzoři i soukromí dárci, kteří darují nad 10 tisíc Kč budou zapsáni na pamětní desku.
Na podzim 2011 se budeme zabývat i pojmenováním zvonů. Kdyby chtěla nějaká farnost zaplatit celý zvon, tak by mohlo dojít k pojmenování zvonu podle patrona farnosti. Vyzýváme rovněž organizátory největších poutí na Svatém Hostýně k uspořádání sbírek mezi svými profesními kolegy. Ladění zvonů a tím i jejich velikosti jsou dány projektem a jejich váhy jsou od 225 kg do 2 tun. “Jeden kilogram zvonu“ bude asi za 500 Kč (bez dalších nutných vícenákladů – závěsné zařízení, elektrický pohon, nové zvonové stolice atd.).
Zvony svým velebným zvukem budou připomínat mnoha budoucím generacím sté výročí korunovace Vítězné ochránkyně Moravy a mnozí budeme rádi, že jsme k tomu nějak přispěli.
Josef Psík, Kojetín, člen jubilejního výboru pověřený jednáním ve věci zvonů
Ivo Buráň, Ostrava, předseda výboru

Pouť přerovských seniorů na Svatý Hostýn

Ve středu 25. května se uskutečnila plánovaná májová pouť obyvatel z domů s pečovatelskou službou v Přerově na Svatý Hostýn. Svoz 40 poutníků byl uskutečněn autobusovou linkou z Přerova až do prostoru svatohostýnského parkoviště poblíž poutních domů, za což se sluší organizačnímu týmu poděkovat, protože složení poutníků se přiblížilo průměru 80 let jejich věku (s převážnými zdravotními indispozicemi)…
Poutníci – senioři – využili možnosti splnit si svou církevní povinnost “alespoň jedenkrát za rok – a to během velikonočních svátků – se vyzpovídat (očistit svou duši od “balastu svých lidských nedokonalostí a přijat Tělo Páně…“) – to znamená obnovit své prokatolické duchovní “IN“!
Po mši svaté nasytili také své žaludky v místní restauraci poutními meny, pokochali se překrásným letním počasím, od větrné elektrárny shlédli rozprostřenou dlaň valašského a lašského údolí, zavzpomínali na léta své mladosti, kdy ještě byli plni svých fyzických i duševních sil – a bez problémů zvládali pěší tůry na kterémkoliv z okolních “kotárů“…
Uvědomili jsme si pravdivost ještě nedávno zažitého “okřídleného“ úsloví “Čo bolo – bolo, terazky už nejsom ani majorom…“ Kolika z nás – nežli jsme se rozloučili s rekonstruovaným interiérem Milostné ochránkyně Moravy a opouštěli tuto nejnavštěvovanější mariánskou svatyni Moravy – si v duchu zastesklo: “Nebyla tato naše letošní pouť na Hostýnku poslední v mém životním putování?“
Ještě jedno “rozlúčkové” ohlédnutí, pohled na kopuli sídla “naší svatohostýnské Madony“, v našich nitrech zaznělo závěrečné Zdrávas Maria a nastal čas naší cesty zpět – do “kajut“ přerovských seniorů…
Na zpáteční trase jsme se na chvíli zastavili v bystřickém zámku, prohlédli jsme si depozitáře muzeálních sbírek Valašska, dokoupili zdejší podhostýnské pamětihodnosti a vydali se do svých “domovů“…
Sluší se vzdát díky organizátorům autobusové pouti na “Májový Hostýnek“, šoférovi poděkovat za precizní pouťové kočírování – a těšit se napřesrok na “zopáčko“, dá-li Pán Bůh...
František Cigánek

Obrázky k svatohostýnskému jubileu

Pro základní informovanost poutníků i turistů o Jubilejním roce 2012 se podařilo v dostatečném množství vytisknout dva druhy "svatých obrázků" o rozměru 105 x 75 mm určených k vložení do kancionálů a modlitebních knížek. Jeden je s modlitbou k Panně Marii a druhý s modlitbou za nová kněžská a řeholní povolání. Na přední straně je vždy zobrazena horní část sochy ozdobené posvěcenými korunkami a s připomenutím, že rok 2012 bude rokem jubilejním. Určitě budou využívány i ke společné modlitbě v bazilice a k modlitbám v rodinách.
Ivo Buráň

Z historie korunování významných mariánských obrazů

Podnětem ke korunovaci mariánských soch a obrazů byla v pohnutých dobách 8. století idea papeže Řehoře III., že Panna Maria zaslouží být uctívána jako Matka Boží a Královna na prvním místě vedle svého syna Ježíše Krista. Svou myšlenku realizoval v roce 732 slavným korunováním ikonografického obrazu Panny Marie v římském kostele Santa Maria Maggiore zlatou korunou posázenou diamanty. V následujícím století, roku 848 věnoval papež Řehoř IV. krásné stříbrné koruny s prosbou o přímluvy Matky Boží obrazu Panny Marie uctívanému v kostele sv. Kalista a Kornelia v Římě.
Od té doby se setkáváme s takovouto korunovací teprve okolo roku 1500. Tehdy uspořádali obyvatelé města Recanati pouť k domku Panny Marie v Loretě a jako projev díků za skončení války a morových ran přinesli darem zlatou korunu. Papež Julius II. později nařídil, aby se tato koruna z hlavy sochy Panny Marie nikdy nesnímala.
Korunování poutních obrazů a mariánských soch jako slavný obřad bylo ustanoveno v katolické církvi v roce 1630 na podnět markýze Alexandra Sforzy Pallavicina, který založil ze svého majetku pro tento účel nadaci. Po potvrzení této nadace papež Urban VIII. pověřil vatikánskou kapitulu rozhodováním a schvalováním korunovace nejvýznamnějších mariánských obrazů a soch.
Navázal tím na úmysl papeže Řehoře III. poukázáním na to, že zlatá koruna, insignie vládnoucích světských knížat a králů, přísluší v prvé řadě a především Královně nebes a jejímu Synu.
Podle papežských ustanovení byl předpokladem korunovace dlouhodobý věhlas obrazu, podložený vyslyšenými modlitbami, který věřící širokého okruhu uctívali jako zázračný.
Ve vatikánské bazilice se ještě za života Pallaviciny konala první z třinácti korunovací v římských kostelech. Mezi prvními byl korunován i milostný obraz Maria della Strada v kostele Tovaryšstva Ježíšova Al Gesu.
Se souhlasem vatikánské kapituly byly potom korunovány mariánské obrazy a sochy v nejslavnějších poutních místech v Itálii a později i jinde ve světě. V roce 1717 to byl nejprve obraz nejstarší a nejpamátnější – na Jasné Hoře u Čenstochové v Polsku.
Následovala korunování obrazu Panny Marie v Anconě v Itálii a sochy Černé Madony na Montserratu v Katalánsku. Obrazů mariánských slavně korunovaných do roku 1912 bylo po celém světě asi 238, v sousedním Polsku jich bylo do té doby 31.
Výsady korunovace v českých zemích se dostalo jako první milostné sošce Panny Marie Svatohorské a tím i celé Svaté Hoře u Příbrami, která se tak zařadila mezi nejslavnější poutní místa na světě. Korunovace byla schválena v roce 1731 vatikánskou kapitulou a potvrzena papežem Klemen-tem XII. Svatohorská korunovace se konala 22. června 1732. Její výročí se slaví od té doby každým rokem až do současnosti. Později následovaly ještě v době barokní slavné korunovace obrazů a soch Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce v roce 1732, v roce 1736 byl korunován obraz Panny Marie v augustiniánském kostele sv. Tomáše v Brně. V roce 1783 byl tento obraz přenesen do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Obraz na Svatém Kopečku, vyznamenaný korunkami darovanými z Říma, přišel krádeží a vandalizmem o tyto památné klenoty v roce 1919. Nové korunky z roku 1924 požehnal o mnoho desítek let později až papež Jan Pavel II. při svém dnes už legendárním setkání s mládeží na Svatém Kopečku u Olomouce v roce 1995.
Korunovace Svatohostýnské Madony před 100 lety se zařadila mezi nejvýznamnější církevní události našich zemí 20. století, o níž dnes již nežijící účastníci vyprávěli po celý život.
Ve čtvrtek 15. srpna 1912 v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie byla milostná socha Panny Marie s Ježíškem korunována vzácnými, umělecky provedenými korunkami. Texty, popisující tuto událost, si mohou poutníci přicházející na Svatý Hostýn, přečíst vyryté na mramorových deskách zasazených po obou stranách presbytáře baziliky. Na pravé straně od oltáře čteme informaci o souhlasu kapituly sv. Petra v Římě s korunovací sochy Panny Marie Svatohostýnské. Vlastní korunovace je následně prováděna biskupem podle pontifikálního ritu. Nalevo jsou pak uvedena jména těch, kdo se zasloužili o vyřízení této žádosti podané papeži Piu X., dále pak jména církevních hodnostářů, kteří se korunovace zúčastnili. Jsou zde vzpomenuta i památná výročí připadající na rok 1912: 670 let od porážky Tatarů, 125 let zpustošení hostýnské svatyně a 25 let od uvedení řádu Tovaryšstva Ježíšova na Svatý Hostýn.
Korunovační klenoty z ryzího zlata a drahých kamenů byly pořízeny ze sbírek pořádaných v zemích českých i v zámoří, kam v té době odcházely mnohé rodiny za prací. O lásce emigrantů k Panně Marii Svatohostýnské svědčí i vybudování jejich vlastního Hostýna v Texasu. Kroniky vzpomínají nevšední obětavosti i těch nejchudších věřících, kteří radostně dávali ze svého nedostatku dary na uctění Panny Marie.
Korunka Panny Marie Svatohostýnské má v čelence, zdobené dvěma řadami perel, uvnitř vyrytý nápis: Pořízena jsem byla zbožností lidu cyrillo - methodějského z lásky k Marii Panně, v touze větší slávy Boží. Praha jest rodiště mé, posvěcena jsem byla Piem X. v Římě L. P. 1912. Je v ní zasazeno 27 diamantů, 546 perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů a nese emailové znaky Čech, Moravy a Slezska. Na vnější straně korunky je vyryta prosba: Zůstaň matkou lidu svému.
Do korunky na hlavě sošky Ježíška bylo vsazeno 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů a obepíná ji tepaný nápis: Tyto klenoty byly zhotoveny podle návrhu předního pražského umělce, profesora techniky Josefa Fanty, který za všechnu svou velikou a zodpovědnou práci i péči nepřijal žádný honorář. Dle svých slov vše vykonal na oslavu Královny nebes a k povznesení českého církevního umění. Celé toto dílo zadal výhradně českým řemeslníkům a umělcům a stalo se unikátní zlatnickou, klenotnickou, ciselérskou, ryteckou, emailérskou a vynikající řemeslnou prací hodnou k uctění Panny Marie Svatohostýnské.
Miroslava Štěrbová

Pouť bohoslovců na Svatý Hostýn

V neděli 1. května se bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci spolu se svými představenými vydali na pouť na Svatý Hostýn s úmyslem prosit za kněžská a řeholní povolání. Na pouť, které předcházela duchovní obnova, se někteří bohoslovci vydali pěšky přímo z Olomouce a po noční pěší pouti dorazili nad ránem na místo. V další skupince jsem byl i já osobně: V sobotu v podvečer jsme odjeli vlakem do Prosenic u Přerova. Odtud jsme putovali pešky na Svatý Hostýn, cestou se modlili breviář a růženec a před půlnocí jsme dorazili do jednoho z poutních domů na Svatém Hostýně, kde jsme přespali. Třetí, cyklistická, skupinka bohoslovců vyrážela v neděli brzy ráno z Olomouce.
Ostatní pak na pouť vyrazili v neděli ráno. Po cestě vlakem se vydali z Bystřice pod Hostýnem za modlitby růžence lesem k poutnímu místu. Na Svatém Hostýně jsme – už všichni společně – prožili mši svatou, kterou celebroval náš otec rektor P. Antonín Štefek spolu s ostatními představenými semináře a teologického konviktu. Při mši svaté otec rektor nejen zmínil, že jsme duchovně spojeni s Církví v Římě, kde se v danou chvíli konalo blahořečení papeže Jana Pavla II., ale také nás povzbudil a připomněl, jak je důležité mít otevřené srdce, abychom mohli zaslechnout a následovat Boží hlas.
Po krátké přestávce na oběd jsme se pomodlili Cestu světla (novou velikonoční pobožnost, k níž jsou na Svatém Hostýně vybudována nová zastavení) a ve tři hodiny jsme zakončili pouť při svátostném požehnání.
Ondřej Dědič

Glosa – poznámka tentokrát velikonoční

Před pár týdny jsem se dozvěděl od pana varhaníka, že byl pokárán, že neponechává dostatečný čas na pozdravení pokoje a hned hraje “Beránku Boží”. Nejednou jsem na kázání připomněl, že jde o úkon liturgický a není třeba kvůli tomu běhat po kostele, nebo překlánět se přes další osoby, abych pozdravil ještě toho a toho. Soused sousedovi předává podáním rukou především přání Kristova pokoje. Společenské vztahy, radost z přítomnosti toho druhého to nevylučuje, ale především se připravujeme na svaté příjímání. Na příchod Beránka, který nám svou krví získal pravý pokoj. Kristův pokoj je totiž založen na smíření s Bohem: “Pokoj svůj vám dávám, ne jako svět dává, já vám dávám.“ (Jan 14,27)
A jaký je ten Ježíšův pokoj? To si můžete přečíst v evangeliu sv. Jana (Jan 20,20 a další). Pak vám bude jasné, že pokoj Kristův získáte bezpečně především ve zpovědnici. Ano, tak to je!
Apoštolové to slyšeli: “Pokoj vám! Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny!“ Smíření s Bohem a mezi sebou, to je to, co si liturgickým podáním rukou navzájem přejeme a vyprošujeme.
Ve mši svaté slyšíte: “Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi!“
P. Jan Chromeček, SJ

Kronika

LISTOPAD 2010
16. – 18. 11. • Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (studijně rekreační pobyt 21 osob)
19. – 21. 11. • Neokatechumenát Valašské Meziříčí, duchovní cvičení pro 50 osob
20. – 21. 11. • Pěší pouť 20 mužů z farnosti Újezd u Valašských Klobouk
26. – 28. 11. • Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské za účasti 48 osob pod vedením arcibiskupa Jana Graubnera
27. – 28. 11. • Neokatechumenát Valašské Meziříčí, duchovní cvičení pro 32 osob

PROSINEC 2010
3. – 5. 12. • Umělecké soustředění souboru Malá Rusava za účasti 27 osob
3. – 5. 12. • Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské za účasti 32 osob pod vedením arcibiskupa Jana Graubnera
17. – 19. 12. • Ministranti a Misijní klubko z Buchlovic
31. 12. • Půlnoční mši svatou celebroval olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička spolu s dalšími osmi kněžími

LEDEN 2011
9. – 14. 1. • Asociace křesťanských sdružení mládeže, duchovně formační týden pořádaný sekcí pro mládež ČBK za účasti 63 osob
21. – 23. 1. • Víkend pro maminky pořádaný Centrem pro rodinu Jitřenka za účasti 53 osob
28. – 30. 1. • Umělecké soustředění souboru Malá Rusava (27 osob)

ÚNOR 2011
11. – 15. 2. • Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, soustředění studentů pod vedením P. Pavla Stušky za účasti 18 osob
18. – 20. 2. • Duchovní obnova pro rodiny v rámci hnutí Fokoláre za účasti 65 osob
24. – 27. 2. • Duchovní obnova farnosti Brumov-Bylnice (18 osob)
25. – 27. 2. • Neokatechumenát Valašské Meziříčí, duchovní obnova za účasti 44 osob

BŘEZEN 2011
4. – 6. 3. • Duchovní cvičení v rámci Schönstattského hnutí rodin (49 osob)
4. – 6. 3. • Duchovní cvičení v rámci Schönstattského hnutí rodin (49 osob)
Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví

Bezesporu je třeba ocenit, že i zdravotníci projevili potřebu putovat k Panně Marii pro posilu a ochranu při své zodpovědné a náročné práci. V pořadí pátou letošní poutí na Svatém Hostýně byla první pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Konala se v sobotu 14. května 2011.
Sotva jiná profesní skupina než lékaři, má tak blízko k naplňování Ježíšova příkazu lásky k bližním, ba dokonce, má to, jak se všeobecně předpokládá, v náplni své každodenní práce. Protože tato schopnost není všem dána a i ti, kterým nechybí, ji potřebují rozvíjet, je pokorná prosba o pomoc Panny Marie jedním z nejlepších prostředků jak ji dosáhnout.
Určitě všichni, kdo připutovali k Panně Marii na Svatý Hostýn, svého úsilí nelitovali. Pouť se opravdu vydařila a zásluhu na tom mělo nejen krásné počasí, v polovině května docela výjimečné, ale v prvé řadě excelentní, profesně zaměřená homilie hlavního celebranta, otce biskupa Josefa Hrdličky. Jak už je u tohoto nevšedního kazatele pravidlem, stále a znovu, dokáže nalézt spojitost evangelijních textů a životní reality i tam, kde nám ostatním tato spojitost uniká.
Homilie na evangelium o milosrdném Samaritánovi byla pro přítomné mimořádně inspirativní. Jsou to lékaři a zdravotníci, kteří se mohou zasadit, aby Duch Boží pronikl do sféry nemocí a utrpení, a jsou to oni, kdo jsou voláni, aby sem tohoto Ducha vnesli. Ježíš se s nimi ztotožňuje tím, že se sám nazývá lékařem – “Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní…“ – zároveň je však i největším trpitelem v dějinách a tím se spojuje s nemocnými a strádajícími. Ježíš vstupuje do vědy a významných povolání proto, aby se s nimi ztotožnil, vnesl tam správnou normu spirituality, kterou hledáme a kterou velmi potřebuje objevit a prohloubit lékařský stav. Velmi důležitý je duchovní řád tohoto povolání, které v sobě nese nejen vysoké odborné nároky, ale které je samo sebe dimenzí posvátnosti.
V krátkém úryvku evangelia o milosrdném Samaritánovi je cosi jako Magna Charta zdravotnické profese – přístupu k trpícím lidem. Je tam obsažen onen cit pro člověka, který leží polomrtvý, trpí a nutně potřebuje pomoc. Samaritán ošetřuje rány olejem, zajišťuje odvoz zraněného, organizuje jeho hospitalizaci a pak se ještě vrací k pacientovi, poněvadž se k němu cítí srdcem a svědomím připoután. V Bibli je to krátký úryvek, ale je tam všechno, co nám Bůh napovídá pro spiritualitu lékařského či zdravotnického stavu.
Pohlédneme-li zde na Svatém Hostýně k Panně Marii, byly to statisíce či spíše miliony naléhavých proseb o pomoc v srdcích poutníků, protože věděli, že Maria je někdo, ke komu voláme: “Uzdravení nemocných, oroduj za nás!“ Pak i tento kostel je posvátnou ordinací často přeplněný námi nemocnými, z níž žádný neodchází s prázdnou, a kde nám Panna Maria ordinuje ten nejúčinnější lék, který pomůže v každé lidské nouzi a který se jmenuje Ježíš.
Ve strhující homilii motivoval otec biskup Josef přítomné zdravotníky i všechny ostatní řadou dalších duchovních povzbuzení tak potřebných k náročné práci s nemocnými.
Bez nadsázky lze říci, že ten kdo na pouti byl, nelitoval a už se těší na druhou pouť lékařů a zdravotníků, která je naplánována na 12. květen 2012.
Po skončení poutní mše svaté se mnozí z nás s P. Bohumírem Vitáskem, kterému patří velký dík za provázení, vydali “Cestou světla“ – na meditativní pobožnost v naší zemi ojedinělou, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Ve 14 zastaveních se rozjímaly velikonoční události, ve kterých se Ježíš od Zmrtvýchvstání až po seslání Ducha Svatého zjevoval apoštolům. I tento závěr pouti byl pro nás světlem – povzbuzením do dalších všedních dnů.
MUDr. Libuše Benešová

Opravy na Svatém Hostýně

Jen necelé tři měsíce po dokončení náročné opravy v bazilice začínáme v rámci příprav na oslavy jubilea stého výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně opravovat klasicistní křížovou cestu, kapli sv. Jana Sarkandra a venkovní pódium. V úterý 30. května jsme začali stavět lešení na prvních zastaveních křížové cesty. Na její opravu a opravu kaple sv. Jana Sarkandra se nám podařilo získat dotace ze Zlínského kraje a z ministerstva kultury. Nejsou to nijak závratné částky, ale přesto by měly pokrýt asi 1/3 nákladů oprav na tyto dvě akce, které by měly obnášet zhruba 1750000 korun.
Na opravu, respektive odstranění starého a vybudování nového pódia máme stavební povolení, byla dokončena demontáž původního až na základy, které zůstanou součástí podlahy i pódia nového. V současné době se zpracovává statický posudek jak pro základové pilíře zastřešení, tak pro nosnou dřevěnou konstrukci z lepených vazníků, takže zatím ještě nemáme definitivní rozpočet pro tuto stavbu, ale měl by se pohybovat kolem dvou milionů korun.
Na závěr ještě poděkování všem, kteří se jakkoliv podíleli na opravách baziliky – dary, příspěvky do sbírek nebo pokladniček, modlitbou za zdar prováděných prací. Myslím, že můžeme být na sebe hrdi, protože tuto nesmírně nákladnou výměnu dlažby jsme provedli bez jediné koruny dotace a věřím že pod dohledem Ochránkyně Moravy se nám podaří dokončit i tyto tři opravy tak, abychom důstojně příští rok oslavili sté výročí.
Petr Janek

IV. pouť ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad

Pořádají společně Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská a Matice velehradská ve dnech 30. června až 4. července 2011.
S pomocí Boží a vstříc Pánu putujeme společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 3. výročí + poutníka Stanislava Budaře. Každý poutník však jde na svou vlastní zodpovědnost. Partner je cestovní kancelář Miklas-tour, mediálními partnery jsou Katolický týdeník a Radio Proglas.

1. část: Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
Čtvrtek 30.června 2011
Svatý Kopeček (8.00 odch.), Bukovany (8.30 přích.; 8.45 odch.),Velká Bystřice (9.25 přích.; 9.40 odch.), Svésedlice (10.25 přích.; 10.40 odch.), Vacanovice (11.30 přích.; 11.40 odch.), Tršice (12.25 přích.; 13.00 odch.), Lazníky (14.00 přích.; 14.15 odch.), Buk (14.50 přích.; 15.00 odch.), Prosenice (15.40 přích.; 15.50 odch.), Radslavice (16.40 přích.; 17.00 odch.), Pavlovice 17.50 přích.
Pátek 1.července 2011
Pavlovice (7.30 odch.), Hradčany (8.05 přích.; 8.15 odch.), Nahošovice (8.50 přích.; 9.00 odch.), Dřevohostice (9.30 přích.; 10.00 odch.), Lipová (10.40 přích.; 10.50 odch.), Ochozy (11.25 přích., 11.50 odch.), Bílavsko (12.30 přích.; 12.45 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13.30 přích.; 13.45 odch.), Pod Valy (14.40 přích.; 14.50 odch.), Svatý Hostýn u baziliky v 15 hod.

2. část: Svatý Hostýn – Velehrad
Sobota 2. července 2011 – 16,2 km
8.00 registrace poutníků v Jurkovičově sále
9.15 mše svatá s ostatními poutníky – bazilika SVATÝ HOSTÝN
10.45 předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (Pod Valy)
12.45 odchod z RUSAVY – zastavení č. 20
14.45 LUKOVEČEK – příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879)
16.30 – 17.15 – FRYŠTÁK – dům Ignáce Stuchlého, pak odchod směr ŠTÍPA
18.15 ŠTÍPA – poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování, večeře)
Neděle 3. července – 22,1 km
6.00 snídaně na faře ve Štípě
6.30 požehnání v kostele, odchod směr ZLÍN
9.00 Zlín – zastavení č. 15 – předávání křížků novým poutníkům
12.00 MALENOVICE – Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně
13.00 OLDŘICHOVICE – kaple sv. Zdislavy – mše svatá, pak občerstvení
15.00 Korunka Božího milosrdenství a odchod
15.45 NAPAJEDLA – hrob Aničky Zelíkové
16.15 uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování (klášter, sokolovna)
Pondělí 4. července – 21,3 km
6.30 čaj a pečivo na farní zahradě v Napajedlech
7.30 odchod od chrámu sv. Bartoloměje
8.00 NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům
10.30 HUŠŤĚNOVICE – setkání s poutníky z Nového Jičína
11.30 SUŠICE
12.00 Anděl Páně u kostela v JALUBÍ, pak v kulturním domě občerstvení od místní farnosti, ve 14.00 odchod
15.00 MODRÁ – přivítání starostou obce (zastavení č. 2)
15.30 VELEHRAD – u Cyrilky (zastavení č. 1) a vstup do baziliky, 16.00 – mše svatá, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin

Nezalekněte se! Jen zdatní poutníci projdou celou trasu v pěti dnech. Každý z vás se může přidat kdykoliv a kdekoliv během našeho putování.
Prosíme všechny účastníky této poutě, kteří budou putovat ze Svatého Kopečku až na Velehrad a budou chtít ubytování v Pavlovicích (přihlaste se proto co nejdříve na tel.: 585 385 033 nebo 736 616 203 nebo 733 386 135). Ti, kteří chtějí ubytování ve Štípě a v Napajedlech, nahlaste požadavek na ubytování na recepci Matice svatohostýnské (matice@hostyn.cz nebo tel.: 573 381 693–4), která povede evidenci těchto poutníků. Zavolejte nebo napište, zda budete požadovat v obou místech ubytování nebo jen v některém.
Lubomír Vývoda

18. mezinárodní pouť hasičů

Na Svatém Hostýně se shromáždili v sobotu 30. dubna 2011 hasiči čeští, slovenští, chorvatští a polští ke své mezinárodní hasičské pouti, v pořadí již osmnácté. Hasičů přijelo asi osm tisíc ze 125 hasičských sborů. Přivezli s sebou 97 hasičských praporů.
Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který také požehnal novým praporům. Přítomen byl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Ing. Miroslav Štěpán, který předal státní vyznamenání hasičského záchranného sboru otci arcibiskupovi. Vyjádřil tím poděkování za jeho zásluhy a vzájemnou spolupráci v záchranné a humanitní činnosti. Starosta hasičů Zlínského kraje Josef Krajča
předal Medaili hasičů Zlínského kraje za spolupráci v hasičském hnutí P. Petru Gatnarovi.
Hlavní promluvu k přítomných hasičům pronesl starosta hasičů ČR Ing. Karel Richter. Všem třem vysokým hasičským funkcionářům předal otec arcibiskup svou arcibiskupskou medaili jako výraz poděkování hasičům za jejich záslužnou práci. Hasičské pouti byl přítomen také senátor Jiří Čunek.
Hasiči si z 18. pouti odnesli uznání, poděkování a požehnání, pro které si na Svatý Hostýn přišli u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána.
Josef Juráň

Z vašich dopisů

• Mezi dopisy, které jsme dostali v minulých dnech, nám udělal zvláštní radost dopis zaslaný elektronickou poštou odeslaný z daleké Ameriky. Pan Jaroslav Mayer v něm píše: Našel jsem kdysi náhodně Vaši stránku Svatého Hostýna a byl jsem nejen překvapen, že existuje, ale i kvalitou, obsahem a také kamerou, kterou mohu sledovat i bohoslužbu, třeba ze záznamu. Prostě jsem unešen a šťasten, že existuje, a mám kontakt, víceméně duchovní s domovem. Já jsem původem z malé vesnice u Přerova a Svatý Hostýn byly vždy mým poutním místem za mých dětských let. Rád jsem na Svatý Hostýn jezdil s babičkou nebo s mámou a tátou a dnes, jak jsem už v jistém věku, tak vzpomínky jsou ještě vzácnější. Vždyť za mých dětských let, 50. – 60. léta, musel jsem často, jako všichni, jít pěšky nahoru ke chrámu a pak zase zpátky k autobusové zastávce. Moc rád na to vzpomínám, a proto jsem velmi vděčen za Vaši stránku a možnost být a cítit přítomnost tohoto vzácného místa. Je mně moc milé, jak vidím pár lidí i mimo bohoslužbu jen tak sedět v chrámu a být v klidu a modlit se či rozjímat. Je mně to moc milé, že tato možnost dnes je a že je volnost vyznání. Budu končit, s díky za Vaši stránku a přeji Vám na Hostýnku, jak má babička říkávala, všechno nejlepší pro Vaši práci a věřím, že při mé návštěvě mé drahé Moravy se zastavím na Svatém Hostýnku...Češtinu znám furt dobře. Tak se mějte. Odpovídat mně ani nemusíte, jistě máte dost jiné práce než se zabývat nějakým emigrantem. Mé psaní bylo jen vyznáním a vyjádřením radosti a já věřím, že všichni pracující na Svatém Hostýně, kněžími počínaje, snad potěší zájem nějakého krajana o Vaše poutní místo...

• Druhý dopis je plný vzpomínek Ing. Antonína Nováka z Nevšové, který k dopisu přiložil také fotografii interiéru místní kaple se sochou Panny Marie Svatohostýnské: Narodil jsem se v sousední obci, v Lipové. Ve světnici jsme měli obraz s výjevy ze Svatého Hostýna – s nápisem “Zakládajícímu členu Matice svatohostýnské Františku Rokytovi“. Podepsán byl A. C. Stojan. František Rokyta byl můj dědeček. Když jsme rekonstruovali náš dům, našli jsme v půdní světnici pod podlahou kupu dopisů a blahopřání, ještě se známkami C. K. Rakousko-Uhersko, všechny s podpisem A. C. Stojan. Jak mně vyprávěla moje babička – jeho manželka – byl v 1. světové válce na frontě raněn a pak už se na frontu nevrátil. Nedočkal se konce války – zemřel počátkem října 1918 na nemocné srdce. Mezitím se mu však podařilo vrátit a uvolnit z fronty řadu občanů podáním žádosti a přímluvy u pozdějšího olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana, který byl tehdy poslancem v říšském sněmu...

• Třetí dopis, který dnes zveřejňujeme, je reakcí na zážitek z letošní valné hromady. Jeden důvěrník MSH (v dopisu uvedl své plné jméno i celou adresu, ale s prosbou, abychom jeho příspěvek uveřejnili bez jeho osobních dat, což samozřejmě respektujeme) svůj příspěvek nazval Tento způsob léta. Píše: Dnes (1. května) jsem byl na valné hromadě na Svatém Hostýně. Po příjezdu jako vždy jsem spěchal do kanceláře předat příspěvky členů Matice z naší farnosti. Dvě fronty, jedna vpravo, druhá vlevo, přede mnou šest lidí tam i tam. Po deseti minutách konečně první odcházejí. Začíná mně pomalu bublat adrenalin v krvi. Pozoruji, jak paní u počítače stále něco říká o Listech, něco o darech, něco kontroluje, něco se dotazuje, něco píše, něco vytiskne, nechce se mně věřit, že každému dárci tiskne potvrzení.
Zkrátím to, trvalo to 40 minut, než jsem přišel na řadu já. Před tím jsem se ptal slečny, sedící naproti pokladní, zda mně může říct, kdo vymyslel, aby se to dělalo tak, jak se to dělá. Odpověděla, že je tady teprve první den a že neví.
Já jsem dal paní pokladní seznam dárců od nás s částkami příspěvků, zeptala se mne, zda chci potvrzení za každého dárce, řekl jsem že ne. Napsala mně potvrzení hromadného daru, podepsala a podala mně. Odcházel jsem po dvou minutách.
A než na mne přišla řada, přemýšlel jsem, proč členové MSH chtějí potvrzení o daru? To tak málo věří svému důvěrníkovi?
Tento způsob přijímání příspěvků se mně zdá poněkud nešťastným, protože čekání čtyřicet minut, než je vyřízeno šest důvěrníků, se mně zdá nenormální. Zvláště když jedna důvěrnice stojí v jedné řadě dvacet minut a když vidí, že ta její řada postupuje pomaleji, vrací se přede mne, že stála přede mnou. A zdůvodňuje to tím, že chce jít na mši svatou. Jako bychom my ostatní nechtěli... Ale byla to velmi špatná příprava na mši svatou.
Ale už vím, co udělám příště. Pošlu příspěvky poštou.

K tomuto dopisu připojujeme stanovisko Ing. Ivo Buráně, spoluautora programu pro evidenci členských přípěvků, darů a plateb za Listy svatohostýnské:
Pro každou částku přijímanou do pokladny je nutný doklad. Vede to k tomu, že v budoucnu nemůže dojít k nedorozumění o předané částce, která se mohla někde zatoulat na dlouhé cestě mezi členem Matice svatohostýnské a pokladnou s evidencí, od koho částka je. To se stávalo v minulých letech a bylo to předmětem stížností na valných hromadách anebo na poradách s důvěrníky. Odpovědnou osobou je paní pokladní. V roce jsou jen tři takto exponované dny (a v nich se jedná vždy jen o několik kritických hodin), které popisuje stěžovatel. V neděli 1. května bylo nasazeno i mnoho pomocníků, kteří situaci kolem valné hromady pomáhali řešit. Ve svém dopisu stěžovatel jedno řešení nalezl. Příspěvky se dají zaplatit poštou a ještě lépe bezhotovostním převodem na účet a pak u hromadných plateb zaslat e-mailem seznam plátců. Mnozí to tak dělají a pro ostatní to může být rada. Dalším řešením je odevzdat peníze mimo tyto exponované hodiny a zorganizovat si čas tak, aby se převzetí částky uskutečnilo s náhradním dokladem a po ukončení mše svaté (schůze nebo požehnání) se znovu důvěrník dostavil na recepci a vyzvedl si doklad (doklady) jako výsledek zúčtování. Nechceme radit to, aby se s penězi jezdilo v období klidu na Svatém Hostýně – každý tuto možnost nemá, ale pak je nutno počítat s frontami.

• Poslední dopis nám poslal osmdesátiletý Jaroslav Orlík ze Studénky. Píše v něm mj.: Protože mám připojení k internetu, tak se na Hostýn připojuji několikrát za týden. Listy svatohostýnské mívám z těchto stránek přečtené dříve, než je dostanu v tištěné podobě. Domnívám se, že je hodně mladších členů Matice, kteří již v dnešní době mají připojení k internetu a mohli by dostávat výše uvedené Listy v elektronické podobě, obdobně jako to dělá Radio Proglas se svými tiskovinami. Listů svatohostýnských by se mohlo tisknout méně, případně by se tato tiskovina prodala přímo na Hostýně. Doporučuji v některém dalším čísle se zmínit o této možnosti, zda by byl o tuto elektronickou podobu zájem. Je to můj návrh a nevím, jaké problémy by s touto změnou pro vás nastaly, proto zvažte, zda je tato možnost z vaší strany proveditelná a zda s ní vůbec souhlasíte.
Jistě je to zajímavý návrh, o kterém budeme přemýšlet. Podotýkáme však, že nejnovější číslo Listů svatohostýnských mají čtenáři webových stránek našeho poutního místa (www.hostyn.cz) k dispozici hned po jejich vydání v pdf formě.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Stručně z jednání výboru MSH

4. března 2011
– postup přípravných prací realizace školicího střediska
– darovací smlouva na převod pozemků pod stánky z Arcibiskupství olomouckého na Matici svatohostýnskou
– pozastavení změny Stanov MSH
– postupná výměna mříží u schodů (odvod dešťové vody)
– oprava sprchových prostor v restauraci Ovčárna
– dar MSH Televizi Noe
– stav rozvodů internetu na Svatém Hostýně – nutná rekonstrukce

1. dubna 2011
– prohlídka garáží a hospodářské budovy – řešení náhradních prostor
– prohlídka sociálního zařízení u pokojů v restauraci Ovčárna – opravy zatím odloženy
– příprava valné hromady MSH, způsob volby nového výboru, kandidáti
– příprava realizace školicího střediska

1. května 2011
– ustavující schůze nového výboru po valné hromadě MSH – volby předsedy, místopředsedy a zapisovatele

10. května 2011 (mimořádná schůze)
– ustavení pracovní skupiny pro přípravu a realizaci školicího střediska
– jmenování zástupce duchovní správy Svatého Hostýna do výboru MSH (P. Jan Chromeček)
– koordinace poutí Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad
– oprava přístřešku pod poutním domem č.1 – pro parkování traktoru MSH
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Václav Zemánek, Radkovy, 78 let
Josef Novák, Kroměříž, 82 let
Jaroslav Čuba, Kroměříž, 83 let
František Dohnal, Hluk, 79 let
Vladimír Štěpánek, Vratimov, 84 let
Anna Benadová, Lužice, 81 let
Marta Obadalová, Mirošov, 73 let
Ludmila Ábelová, Lužice, 49 let
Anna Gazdíková, Nivnice, 87 let
Marie Macháňová, Štramberk, 85 let
Věra Škutková, Kroměříž, 86 let
František Dohnal, Hluk, 79 let
Antonín Mořický, Kojetín, 68 let
Josef Horňák, Luhačovice, 82 let
Marie Pavelková, Drahotuše, 89 let
Marie Válková, Kyjov, 89 let
Marie Maršálková, Slušovice, 86 let
Marie Petříková, Komárno, 89 let
P. Jan Baščavský, Kroměříž, 90 let
Vladimír Fryšták, Boršice, 85 let
Anna Mikulajová, Bylnice, 78 let
Marie Prachařová, Malá Vrbka, 87 let
Věra Kociánová, Kozlovice, 62 let
Františka Zavadilová, Tučín, 88 let
Marie Pustková, Kozlovice, 81 let
Stanislav Slunečko, Uherské Hradiště-Sady, 75 let
Marie Darebníčková, Stará Ves, 87 let
Anna Kusáková, Ostrožská Nová Ves, 95 let
Jolana Lehocká, Studénka-Butovice, 90 let
Josefa Josefíková, Valašské Klobouky, 86 let
Jarmila Ševců, Želechovice nad Dřevnicí, 85 let
Antonín Soška, Valašské Klobouky, 86 let
Josef Antoš, Hodonín

Došlo po uzávěrce

Na čtvrtek 2. června pozval arcibiskup Jan Graubner nově zvolený výbor Matice svatohostýnské k sobě do své rezidence v Olomouci. Setkání mělo jak společenský charakter, tak bylo i pracovní.
Otec arcibiskup vyjádřil svou podporu další přípravě investic na Svatém Hostýně i v souvislosti s přípravou oslav významného jubilea. Vyslovil svůj názor, jak by se mohlo dále pokračovat.
Ivo Buráň