celonoční putování z baziliky do baziliky

Již tradiční, celonoční pěší pouť za Svatého Kopečka na Svatý Hostýn se konala týden před Květnou nedělí - v noci z 23. na 24. března 2007 za zájmu sdělovacích prostředků. Poutníci vyšli po večerní mši svaté slavené na Svatém Kopečku a zakončili svou pouť ranní mši sv. na Svatém Hostýně. Zde byli uvítání souvislou sněhovou pokrývkou a možností si na chvíli odpočinout.
Pouti se zúčastnilo 70 poutníků, hlavně příznivců premonstrátského řádu. Poutníci vyšli společně, brzy se však rozdělili podle výkonnosti a podle toho odkud pocházeli. Byly zde hlavně skupiny z Prahy, Olomouce a Znojma. Celou trasu absolvovali pěšky jen ti připraveni a zdatní. Doprovodné automobily pomohly těm, kteří nestačili. Této možnosti ale využila jen třetina účastníků. Velice úspěšně si vedli i dva jedenáctiletí borci.
Ranní mši sv. celebrovalo 8 převážně premonstrátských kněží. Ve své promluvě přirovnal hlavní celebrant a organizátor poutě P. Marian Jiří Huska OPraem toto putování k našemu životu. Poutníci došli do bezpečného cíle - do baziliky zasvěcené P. Marii. A také my všichni ostatní bychom měli nakonec dojít do cíle našeho putování - do nebeského království.

Do farní kroniky na Hostýně se podepsali kněží: P.Gabriel M. Kubík OFM Uherské Hradiště, P.Pius Z.Vágner O.Praem Říčany, P.Marian J.Husek O.Praem Znojmo-Louka, P. Pavel Sobotka Přímětice u Znojma, P. Ambrož Petr Šámal O.Praem Strahov, P.Jeroným Filip Hofmann O.Praem Praha-Střešovice.

     

 

 

Tato pouť v roce 2006