(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Poutní kalendář v roce 2016

    Pokyny pro organizování poutí
     
1. ledna Čt Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, první mši sv. těsně po ukončení roku 2015 a otevření Svaté brány celebroval o. arcibiskup Jan a další kněží. Během dne pak obvyklý nedělní pořad bohoslužeb.
11.-12.března So - Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
20.března Ne Svatojosefská pouť mužů
27.března Ne Zmrtýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
30.dubna So XXIII. pouť hasičů, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
1.května Ne Valná hromada MSH, mši sv. v 9:15 celebroval o. arcibiskup Jan
1.května Ne 9. pouť bohoslovců za povolání a 11. prvomájová pouť rodin vsetín. děkanátu, mše sv. v 10:30
7.května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
14.května So XIV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
16.května Po Pondělí svatodušní, 16. pouť píšících křesťanů, mše sv. v 10:15
21.-22.května So Ne - 14. pouť včelařů, mši sv. v Ne v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
28.května So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následoval Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
3.června Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pouť členů apoštolátu modlitby, mše sv. v 10:15
4.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca
4.června So 6. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mši sv. v 10:15 celebroval P. Marek Vácha
4.června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5.června Ne Na poutním místě Svatý Antonínek u Blatnice Společná pouť moravských matic
7.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00
11.června So Třetí pouť klubů a přátel historických vozidel MORAVA 2016, mše sv. v 11:30, pozvánka
18.června So Druhá pouť schól, mše sv. v 10:15, ve 13:30 přehlídkový koncert
18.června So 7. pouť zrakově postižených, mše sv. v 11:30
2.července So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a mládež
2.července So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2.-4.července So Ne, Po - Pěší pouť Svatý Hostýn - Velehrad
9.července So Pouť obce Slavkov p.H., mši sv. v 10:15 celebroval o. Jiří Šolc SJ
6.srpna So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
7.srpna Ne 4. muzikantská pouť, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebroval o. biskup Josef
14.srpna Ne Hlavní pouť, mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Josef
15.srpna Po Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, mši sv. v 10:15 celebroval Mons. Vojtěch Šíma
20.srpna So 8. pouť pedagogů, mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
20.-21.srpna So Ne - Orelská pouť, mši sv. v Ne v 10:00 na venkovním oltáři celebroval Mons. František Radkovský
27.srpna So Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin, mši sv. v 10:15 na venkovním oltáři celebroval o. arcibiskup Jan, následoval program pro děti
3.září So 24. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, mši sv. v 10:00 celebroval Dominik kardinál Duka
3.září So Pouť Charity ke Svaté bráně. Mši sv. v 11:30 celebroval o. arcibiskup Jan Graubner
3.září So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
4.září Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, mši sv. v 9:15 celebroval o. arcibiskup Jan
16.-17.září So - Národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
1. října So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2.října Ne Růžencová pouť
8.října So První den dušičkové pouti, mši sv.v 17:00 celebroval o. arcibiskup Jan, následoval světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově
9.října Ne Druhý den dušičkové pouti, mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Josef, ve 13:00 sv. požehnání a Te Deum, následovala pobožnost u pomníku obětem 1. světové války
15.října So 18. myslivecká pouť, svatohubertskou troubenou mši sv. v 10:15 celebroval o. arcibiskup Jan
20.listopadu Ne Ježíš Kristus Král, poslední neděle církevního roku
24.prosince So Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není
31.prosince So Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 růženec, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 mše sv., celebruje o. arcibiskup Jan