(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn - národní kulturní památka

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

 

 

Nástin poutního kalendáře v roce 2021

1. 1. Pá Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie, pontifikální mše sv. těsně po ukončení roku 2020 v 0:01
21. 3. Ne Svatojosefská pouť mužů
26.-27. 3. Pá, So, Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So v 7:15
24. 4. So Dvacátá sedmá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15 
1. 5. So Patnáctá prvomájová pouť rodin
1. 5. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
2. 5. Ne Valná hromada Matice svatohostýnské, mše sv. v 9:00
2. 5. Ne Třináctá pouť bohoslovců za povolání
8. 5. So Čtvrtá pouť Mary`s Meals (proti hladu ve světě), mše sv. v 11:30
9. 5. Ne Osmnáctá pouť podnikatelů, mše sv. v 10:15
15. 5. So Sarkandrovská pěší pouť smíření z Holešova
23. 5. Ne Osmnáctá pouť včelařů, mše sv. v 10:15
24. 5. Po Dvacátá pouť píšících křesťanů
29. 5. So Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově, mše sv. v 10:15
5. 6. So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
5. 6. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
11. 6. Pá Pouť členů Apoštolátu modlitby, mše sv. v 10:15
12. 6. So Jedenáctá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše sv. v 10:15
13. 6. Ne Čtvrtá pouť krojovaných, průvod vyjde v 8:15 z dolního parkoviště, mše sv. v 10:15
19. 6. So Šestá pouť schól a scholiček, mše sv. v 10:15
19. 6. So Sedmá pouť Klubů a přátel historických vozidel, mše sv. v 11:30
26. 6. So Pouť dětí na začátku prázdnin, mše sv. v 9:00 a 10:15 za děti a mládež
26. 6. So Jedenáctá pouť zrakově postižených
30. 6.-4. 7. St až Ne - Pěší pouť ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad
3. 7. So Pouť obce Jankovice, mše sv. v 10:15
3. 7. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
10. 7. So Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, mše sv. v 10:15
1. 8. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
1. 8. Ne Devátá pouť dechových hudeb, mše sv. v 10:15
7. 8. So Čtvrtá svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10:15
15. 8. Ne Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost, hlavní pouť, mše sv. v 10:15
21. 8. So Třináctá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
21.-22. 8. So, Ne, Tradiční orelská pouť, hlavní mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
28. 8. So Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
4. 9. So Dvacátá devátá muklovská pouť, mše sv. v 10:00 v bazilice
4. 9. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
5. 9. Ne Pouť členů Matice svatohostýnské mše sv. v 9:15, následuje setkání s důvěrníky
17.-18. 9. Pá, So, Třicátá první národní pouť sekulárního františkánského řádu - So hlavní mše sv.10:15
26.-28. 9. Ne – Út, Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
2. 10. So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm)
3. 10. Ne Růžencová pouť
9. 10. So První den dušičkové pouti, mše sv. v 17:00
10. 10. Ne Druhý den dušičkové pouti, mše sv. v 10:15
16. 10. So Dvacátá třetí svatohubertská myslivecká pouť
31. 12. Pá Děkovná bohoslužba na konci roku, dopoledne sobotní pořad, ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.