Turistika v okolí Hostýna

Hostýn

je památná hora, podle které jsou pojmenovány Hostýnské vrchy - nejzápadnější výběžek moravských Karpat. Hostýn je zdaleka viditelný a má dva vrcholy.
Severnější, s 15m vysokou rozhlednou s 59 železnými schody, má nadmořskou výšku 736 m. Novodobou dominantou je zde větrná elektrárna na štíhlém sloupu o výšce 30m. Průměr třílisté laminátové vrtule je 27m a maximální výkon asynchronního generátoru je 225 kW.
Druhý vrchol má 718 m n.m. a je na něm vystavěn poutní chrám a poutní domy.
Četné archeologické výzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné. Pozornosti neuniknou zbytky opevnění tzv. laténské kultury (z 1.tis.př.n.l., celkový obvod přes 1800 m), jejímž nositelem byli Keltové. Z Hostýna pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla v Praze.
Dominantním objektem celého Hostýna je poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie se sochou Panny Marie. Bazilika je obklopena ambity s kaplemi. Na počátku schodiště, které vede až k bazilice, je Vodní kaple s vývěrem zázračné vody.
Velice cenná je Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami, jejíž první zastaveni je vlevo za bazilikou. Poslední zastavení (kruhová kaplička Božího hrobu) je v blízkosti lesního hřbitova. Zde jsou na věčném odpočinku osobnosti, jejichž život byl spojen se Svatým Hostýnem.
V Jurkovičově sále v areálu poutních domů se nachází Svatohostýnské muzeum.

Svatý Hostýn se rozkládá na území obce Chvalčov

MF DNES píše o Svatém Hostýně

 

Jedinečný architektonický unikát Libušín na Pustevnách je otevřen

Návštěva zámku a procházka Bystřicí pod Hostýnem

 

Nová rozhledna na Kelčském Javorníku je v provozu

Nová rozhlednaPřed více než 20 lety stávala na vrcholu Kelčského Javorníku dřevěná rozhledna, postavena Spolkem českých turistů a Junákem. Později však musela být z bezpečnostních důvodů stržena.

Návrh nové rozhledny vzešel z architektonické soutěže, kterou Podhostýnský mikroregion vyhlásil v roce 2012. Do soutěže se přihlásilo 56 projektů. Hodnoceny poté byly podle ideové a výtvarné kvality, hospodárnosti a finanční přiměřenosti a také vhodnosti a trvanlivosti použitých materiálů.
Jde o výhradně vyhlídkovou věž o výšce 35m. Na horní vyhlídkovou plošinu ve výšce 30 metrů se dostanete po zdolání 156 schodů.

Stavět se začalo v září 2014, slavnostní otevření proběhlo 15.září 2015. Celková cena dosáhla částky 10,4 mil. Kč.

Stavbu tvoří dvanáct obloukovitě zakřivených modřínových lamel, které jsou uspořádány do kruhu kolem ocelového sloupu. Ten tvoří vřeteno točitého schodiště do tvaru štíhlého komolého elipsoidu a společně vynášejí vyhlídkové plošiny. V prohnutých tvarech dřevěných lamel jde najít odkaz na tradici výroby ohýbaného nábytku v nedaleké Bystřici pod Hostýnem. Na stavbu bylo použito 22 tun žárově zinkované oceli a 22 tun modřínového dřeva. Půdorys rozhledny připomíná hodinový ciferník. Absence obvodových stěn zajišťuje nepřetržitý kontakt s okolím. Každý jedenáctý stupeň střídá zastavení s vyhlídkou. Další informace.

 

 

Další turistické pamětihodnosti v okolí Hostýna

 

Zříceniny

Obřany
zřícenina gotického hradu z pol. 14. stol., druhá nejvýše položená hradní zřícenina na Moravě, nachází se ve výšce 704 m. Hrad existoval pouze asi 100 let, pak musel být zbořen, protože nebyl postaven se souhlasem panovníka. Do dnešních dnů se zachovala pouze část obvodového zdiva.

Chlum
dochovaly se pouze fragmenty obranných valů. O hradě existuje jen jediná zmínka v písemných pramenech, a to rok 1555, kdy byl Chlum sepsán jako součást majetku prodaného Přemkovi z Víckova.

Křídlo
zřícenina hradu z pol. 14. stol., patrný přes 3 m hluboký příkop, stopy opevnění, zbytky zdiva, pozůstatek válcové věže. V polovině 15. stol. zde existovala jedna z největších dílen na falešnou ražbu mincí na Moravě. Koncem 15. stol. je hrad uváděn již jako zbořený.

Šaumburk
dochoval se pouze příkop, který dodnes dosahuje hloubky 7m a malé zbytky základů zdiva středověkého hradu, který patřil v době svého vzniku mezi největší hrady na Moravě.

Bystřický zpravodaj - Cesta k záhadnému kameni

 

Další církevní památky, kostely, kříže, sochy

U kostela sv. Jiljí na náměstí v Bystřici p.Host. stojí pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého a rokokový kříž.

Kamenná barokní Boží muka u silnice k Hostýnu

Kostel sv. Anny v Rajnochovicích
barokní chrám založený roku 1716 kardinálem Wolfgangem Schrattenbachem. Místní fara sloužila jako letní sídlo arcibiskupa. Dnes centrum mládeže.

Pozdně barokní kostel sv. Kříže na Rusavě
kostel Českobratrské církve evangelické na Rusavě, u kostela fara s pamětní deskou evangelického kněze Daniela Slobody.

Kostel sv Bartolomě v Bílavsku
stavba z roku 1784, v Bílavsku na návsi též socha sv. Floriana.

Raně klasicistní kostel sv. Kříže v Blazicích
a před ním socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Václava v Loukově
ze 17. stol., u cesty k Osíčku kamenný kříž.

 

Rekreační oblasti

Rajnochovicko
patří mezi nejkrásnější oblasti Hostýnské vrchoviny, leží v údolí říčky Juhyně. Dodnes zde najdeme vzácnou karpatskou květenu. Ve zdejší oblasti se rovněž vyskytuje naleziště vzácné hrnčířské hlíny, z níž se vyráběla i rajnochovická keramika. V první třetině 20. stol. zde byla zřízena úzkokolejná lesní železnice pro svoz kulatiny z Kelčského Javorníku. Dnes jsou Rajnochovice vyhledávaným rekreačním místem a zdejší fara se stala střediskem křesťanské mládeže.

Rusava
rázovitá valašská obec ležící v samotném srdci Hostýnských vrchů. Založena v polovině 17. stol., kdy zde byla zřízena portášská stanice k obraně zemských hranic. Zachovala se řada staveb lidové architektury. Dnes je Rusava střediskem a rájem rekreantů, v katastru obce je na 600 rekreačních chat a 10 větších rekreačních zařízení s celoročním provozem a kompletními službami. Je zde muzeum, přírodní koupaliště se solárním ohřevem vody, vodní plochy ke koupání a rybaření, kemp, fotbalové a tenisové hřiště a v neposlední řadě i lyžařský vlek s umělým osvětlením.

 

Příroda, přírodní rezervace, přírodní zajímavosti

Čecher
kuželovitý vrchol nad vidlicí údolí, nad obcí Rusava.

Čerňava
původní pralesovitý jedlobukový lesní porost, starý asi 280 let, v horní části přechází v pískovcová skaliska s porostem kapradin. Je to současně vrchol v severním hřbetu s pískovcovými skalami, s partyzánským památníkem.

Fons Theodori
silný pramen v údolí Rosošného potoka upravený r 1900 s kamennou zídkou a pojmenovaný podle biskupa Th. Kohna, s nápisem "Fons Theodori - MCM".

Kelčský Javorník
zbytek původního smíšeného lesa pralesovitého charakteru. Je to současně nejvyšší hora Hostýnských vrchů - 865 m n.m.

Na Jančích
přírodní rezervace

Obřany
skalnaté svahy se suťovým porostem, výskyt jilmu horského, zatím největší přírodní rezervace v Hostýnských vrších.

Pardus
vrchol nad obcí Rusava s téměř kruhovým rozhledem.

Pod Kozincem
podhorská louka se vstavači, hořcem aj.

Skalný
vrchol v Hostýnském hřbetu se skalisky, rozhledem a cvičnými horolezeckými skalami.

Smrdutá
pseudokrasová puklinová jeskyně uvnitř s bílou sintrovou polevou, tzv pisolity, sídliště netopýra vrápence malého, suťový horský les.

Sochová
výskyt horské květnaté jedlobučiny a jilmu horského, svahový suťový les, magurský pískovec, slepenec, pseudokrasové jevy.

Stráň
přírodní památka na katastru obce Slavkov

Tesák
nejlépe zachovaný zbytek jedlobukového pralesa s převahou jedle (jedle bělokorá), starý asi 170 let.

 

Sport, kultura a zábava

Turistům, cyklistům a běžkařům se naskýtá možnost výletů krásnou přírodou do okolí Hostýna, který je výchozím bodem mnoha turistických tras. Nejvíce navštěvovaná bývá hlavní hřebenová stezka od autobusové točny přes Skalný, Klapinov, Tři Kameny na Tesák nebo na Troják. Je jí možno absolvovat i na horském kole (v zimě na běžkách) a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Z této hlavní trasy je možno po mnoha odbočkách sejít do údolí na Rusavu, Vlčkovou, Držkovou nebo na druhou stranu na Chvalčov a Rajnochovice.

Koupaliště Zahájené - Městský park Zahájené, Bystřice pod Hostýnem (tel. 573380753)
Koupaliště se solárním ohřevem vody - Rusava (tel. 573 392 085)
Koupaliště Osíčko je nově zrekonstruováno (tel. 573390230)
Koupání v přírodě - přehrada Rusava.
Krytý bazén s protiproudy - Hotel Harmonie, B.p.H. (tel. 573378840)

Hřiště minigolfu - Městský park Zahájené, Bystřice p.Host.

Tenis
Městský park Zahájené, Bystřice pod Hostýnem,
Hotel Harmonie, Lázně, Bystřice pod Hostýnem.

Koně - hotel Ve dvoře, Rajnochovice (tel. 573391286)

Lyžování
Lyžařský areál Tesák - rekreační, turist. a lyžařské středisko
Lyžařský areál Troják - rekreační, turist. a lyžařské středisko, východisko lyžařských běžeckých tras
Lyžařský areál s umělým osvětlením Rusava. Sjezdovky 0,4 až l,3km dlouhé, v okolí asi 20km běžeckých stop.

Kulturním a společenským centrem Podhostýnského mikroregionu regionu je město Bystřice p. Hostýnem se zámkem (v letních měsících se zde konají výstavy a koncerty vážné hudby - Zámecké slavnosti a v prosinci Předvánoční koncerty) a s dalšími památkami.

Kino Klub Sušil
Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem (tel. 573380096)

Muzeum Rusava
Muzeum obce a malíře Adolfa Kašpara, který zde pobýval a maloval.

Pro získání dalšího přehledu
je možno alespoň virtuálně navštívit další obce regionu jako je Chvalčov, Brusné, Hlinsko, Slavkov, Jankovice, Chomýž a Osíčko.

 

Významná místa v okruhu do 30 km

Mezi Přerovem a Hostýnem

PŘEROV - městská památková zóna, renesanční zámek, sídlí zde Muzeum Komenského, městský dům z r. 1897, kostel sv. Vavřince - barokně upraven, zachovány zbytky ohrazení ze 14. a 15. stol., bývalá synagoga, židovský hřbitov, městský park Michalov
HRANICE - městská památková zóna, renesanční zámek ze 16. stol., radnice ze 16. stol., barokní farní kostel Stětí Jana Křtitele, zbytky původních hradeb ze 14. stol., židovský hřbitov, bývalá synagoga, technická památka - železniční tunel v obci Slavíč
LIPNÍK NAD BEČVOU - městská památková rezervace, renesanční radnice přestavěná ve slohu pozdního empíru, dvě barokní kašny, bývalá piaristická kolej, kostel sv. Jakuba Většího, pseudobarokně upravený zámek, renesanční zvonice z roku 1609, židovský hřbitov , bývalá synagoga.
TÝN NAD BEČVOU - zřícenina gotického hradu Helfštýn, pamětní deska na domě a hrob Gabriely - dcery Bedřicha Smetany.
HUSTOPEČE NAD BEČVOU - renesanční zámek, kostel Povýšení sv. Kříže
TEPLICE NAD BEČVOU - lázně (léčba srdečních a cévních chorob), Zbrašovské aragonitové jeskyně - Národní přírodní památka, Hranická propast - nejhlubší v ČR - 329,5 m, barokní kaple sv. Peregrina
DŘEVOHOSTICE - renesanční zámek, barokní kostel sv. Havla, renesanční zvonice z roku 1521, záhorský žudr - hanácká lidová stavba
SKALIČKA, PORUBA, KLADNÍKY - technická památky - větrné mlýny z 1. pol. 19. stol. - s vnitřním zařízením

Mezi Zlínem a Hostýnem

ZLÍN - barokní zámek - sídlo muzea, muzeum obuvi, Památník Tomáše Bati, socha sv. Donáta, socha sv. Floriana, městské divadlo, Obuvnické závody Tomáše Bati
ZLÍN - MALENOVICE - hrad, farní kostel sv. Mikuláše, fara čp. 156
FRYŠTÁK - městská památková zóna, kostel sv. Mikuláše, dům čp. 1 - tzv. Hrubá hospoda, socha sv. Jana Nepomuckého
LEŠNÁ - zámek na způsob anglické vily s anglickým parkem a oborou, park a obora slouží jako ZOO s 240 druhy zvířat
LUKOV - zřícenina kdysi velikého hradu.
SLUŠOVICE - farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého
VIZOVICE - městská památková zóna, pozdně barokní zámek, kostel sv. Vavřince, mariánský sloup, socha gladiátorů v zámeckém parku, klášter, výroba tradičního vizovického pečiva, Vizovické trnkobraní – soutěž v pojídání trnkových knedlíků

Mezi Kroměříži a Hostýnem

KROMĚŘÍŽ - městská památková rezervace, barokní arcibiskupský zámek s obrazovou galerií, zámecká zahrada, Muzeum Kroměřížska, gotický chrám sv. Mořice, barokní chrám sv. Jana Křtitele, barokní náměstí s podloubím a radnicí
CHROPYNĚ - raně barokní zámeček, stálá výstava E. Filly, Zámecký rybník - Národní přírodní památka, lázně se zřídelní minerální vodou
HOLEŠOV - Je to působiště sv. Jana Sarkandra, dále je zde barokní zámek se zahradou protkanou sítí vodních kanálů a s oborou, zámecká kovárna, barokní kaple, muzeum, židovský hřbitov s náhrobkem rabína Sabbatai ben Kohena ze 17. stol., barokní Černá kaple při kostele P. Marie
HULÍN - kostel sv. Václava s románským portálem ze 13. stol.
RYMICE - soubor lidové architektury, zemědělské domky s doškovými střechami, větrný mlýn, renesanční zemanská tvrz

Mezi Vsetínem a Hostýnem

VSETÍN - klasicistní zámek - sídlí v něm okresní vlastivědné muzeum, kostel Nanebevzetí Panny Marie , tzv. Maštaliska - bývalý panský dvůr a šenk, Alšova a Kobzáňova sgrafita, stará a nová radnice
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - náměstí s barokními měšťanskými domy, barokní zámek Žerotínů, kostel ze 14. stol. - barokně upraven, socha sv. Floriána na náměstí, dřevěný kostel ze 16. stol., v Krásně je empírový zámek, barokní radnice, gotický kostel
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Valašské muzeum v přírodě - skanzen - pořádají se zde Rožnovské slavnosti a další národopisné akce, středisko turistiky
PUSTEVNY - RADHOŠŤ - roubená lidová architektura, kaple, sousoší Cyrila a Metoděje, socha boha Radegasta
KELČ - biskupský zámek - přestavěn z bývalé tvrze, kostel
BYSTŘIČKA - přehrada 38 ha, letní rekreační oblast

 

Zajímavosti jsou všude, láká turisty Rozkošný

Mnoho lidí, kteří z různých důvodů nezvolili dovolenou u moře, nyní řeší otázku, kam si vyjet aspoň na pár dní a uvidět něco zajímavého.
Miroslav Rozkošný z Kroměříže tvrdí, že zajímavých míst je spousta i v okrese Kroměříž, který je v širším okolí znám zejména kroměřížským zámkem a zahradami zapsanými na seznam UNESCO a poutním místem Hostýn. "Na velmi zajímavá místa však například cykloturista může narazit prakticky na každém kroku," tvrdí Rozkošný, pro nějž je cykloturistika koníčkem. Loni například projel na kole celý Blízký a Střední východ a letos vydal už druhé vydání cykloturistické příručky S kolem po střední Moravě. "Například v Chropyni je možné navštívit renesanční zámeček s unikátní sbírkou světoznámého malíře a chropyňského rodáka Emila Filly. Odtud je to jen kousek do Troubek, kvůli povodním světově známé obci. V Troubkách je však také pomník amerických letců sestřelených za druhé světové války. Za totality se u něj scházeli lidé, aby vyjádřili svůj odpor k režimu," říká cykloturista. Cestou z Kroměříže na Hostýn je možné odbočit do Rymic a navštívit dosud málo známý skanzen hanácké lidové architektury s doškovými chaloupkami a zachovanou původní kovárnou, větrným mlýnem a středověkou tvrzí, kde před třicetiletou válkou pobýval Albrecht z Valdštejna. Na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem je také možné udělat zajímavou zastávku. "V hrobce tam leží rodina Laudonů, jejichž předek, generál, známý z lidové odrhovačky, slavně zvítězil nad Turkem v bitvě u Bělehradu a má na hřbitově pomník," připomněl Rozkošný. V nedalekém Mrlínku si lze odpočinout v hospodě U zemské osy a vyslechnout tam historku o tom, jak se zemská osa, která prý obcí prochází, kdysi promazávala. Z Kroměříže je možné vydat se i na druhou stranu. Například ve Zdislavicích je hrobka Marie Ebner von Eschenbach, hraběnky a spisovatelky, která se ve Zdislavicích narodila a Rakušané ji zařadili mezi tisícovku nejvýznamnějších osobností svých dějin. V nedalekých Morkovicích, které kdysi byly městem s takzvaným krevním právem, je dochován před kostelem středověký pranýř, ve Střílkách je jeden z nejcennějších barokních hřbitovů v Evropě. "Jedeme-li z Kroměříže po Moravské cyklostezce č. 47, můžeme navštívit Kvasice, rodiště spisovatele Jindřicha Spáčila. Z Kvasic je to jen kousek do Nové Dědiny. Sem byli po třicetileté válce násilně přestěhováni odbojní Valaši. Po hnědé nebo modré turistické značce se dostaneme k mohylníku v lese Doubí. Tam stávalo velkomoravské hradiště a pohřebiště s mohylami. Ty jsou teď již vykopány, ale zůstalo po nich na čtyřicet kráterů," popisuje cykloturista. Nedaleko jsou Velké Těšany s větrným mlýnem, Kostelany, které se pyšní bystou T.G. Masaryka, jež přečkala nacisty i komunisty ukrytá ve studni, a Rozsypalova lesní osada s veřejným tábořištěm.
Převzato z MF Dnes