(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Co bylo, je a bude na Svatém Hostýně a taky více o poutích

Pohled do diáře

Pozvánky na akce a kronika zachycující slovem, fotografiemi a filmem dění na Hostýně

 

K poutím na Svatém Hostýně

K poutím na Moravě zaměřeno hlavně na poutní cestu Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad

Čtyři roční období

Jubilejní rok 2012 - archivní stránky

Cesta světla

Jurkovičova křížová cesta (brožura je v prodeji za 30 Kč na Svatém Hostýně)

Tak znějí zvony na Svatém Hostýně

Absolventská práce - Svatý Hostýn v hudbě

 

Hostýnské hospody, noclehárny a kramářské boudy, minulost a současnost

 

Bellxone photo z Hostýna, Rajnochovic a z Bystřice p. Hostýnem

Územní plán obce Chvalčov (platný od 8.10. 2009) na jejímž katastru je Svatý Hostýn

Výřez vrcholu Svatého Hostýna z hlavního výkresu územního plánu