(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2017

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

   
Červen  
   
25.6.-2.7. Duchovní cvičení pro zasvěcené osoby
   
Červenec  
1.7. Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin
1.7. Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple
1.-2.7. Ubytování poutníků na trase Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad
2.-4.7. Cyklopouť farnost Vendryně
5.-9.7. Duchovní cvičení pro mužskou část Hnutí Fokoláre - Mariapoli
9.-13.7. Exercicie pro řádové kněze
11.-15.7. Ignaciánské exercicie, doprovází P. Josef Čunek SJ
16.-22.7. Exercicie pro salesiány
26.-30.7. Ženy na pouti života