(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Aktuální pohled do diáře 2017

Viz taky bohoslužby, poutě a exercicie

   
Únor  
   
17. - 22.2. Ignaciánské exercicie, doprovází P. Richard Greisiger SJ
24. - 26.2. Duchovní obnova pro vedoucí modlitebních společenství z několika farností
   
Březen  
   
3. - 5.3. Vikendový pobyt rodin s dětmi, které chodí spolu do náboženství, farnost Vlkoš
3. - 5.3. X. národní setkání Modliteb otců v ČR
6. - 8.3. Postní duchovní obnova pro zaměstnance děkanátních center pro rodinu a jejich manžele / manželky
9. - 12.3. Duchovní obnova pro akolyty a jejich manželky
10. - 12.3. Duchovní obnova - Centrum pro rodinu Vsetín
10. - 12.3. Duchovní obnova s o. Josefem Čunkem pro farnost Zlín
11. - 17.3. Umělecké soustředění dětského folklorního souboru Děcka ze Skoronic
12. - 19.3. Kurzy Alfa s o. Josefem Stuchlým SJ pro účastníky z Brna
17. - 19.3. Duchovní obnova pro anglicky mluvící mezinárodní komunitu z brněnského jezuitského kostela
17. - 19.3. Rodiny s dětmi z farnosti Zlín
19.3. Svatojosefská pouť mužů
23. - 26.3. Pobyt pro pěstounské rodiny
24. - 26.3. Pobyt spolča ŘKF Litovel
24. - 26.3. Centrum pro rodinný život - Animaro