Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2024

 

Žehnání nové cesty 4.6. 2024


Na Svatém Hostýně byla 4. června slavnostně požehnána nová cesta k poutním domům, včetně zrekonstruované autobusové točny a parkoviště za poutními domy. Dokončené dílo požehnal a k přítomným promluvil Mons. Josef Nuzík, arcibiskup olomoucký, spolu s otcem biskupem Antonínem Baslerem. Slavnost připravil výbor Matice svatohostýnské. Dále se zúčastnili mimo jiné generální vikář olomoucké arcidiecéze P. Ladislav Švirák, autor projektu Ing. Ladislav Alster, zástupci stavebních firem Strabag a Zamont, starosta Chvalčova Ing. Jan Chlápek, hejtman kraje Ing. Radim Holiš (coby představitel kraje, který spolu s Arcibiskupstvím olomouckým, Maticí SH a Duchovní správou dílo významně finančně podpořil) a řada dalších významných osobností. Za místní duchovní správu přítomné přivítal rektor baziliky P. Ladislav Nosek SJ, za výbor Matice svatohostýnské její předseda Josef Tkadlec, který všechny seznámil s rozsahem díla a poděkoval i individuálním dárcům za podporu díla. Po přestřižení pásky se všichni prošli za zpěvu a doprovodu dechové hudby po nové cestě až k novému parkovišti. Slavnost ukončil otec arcibiskup požehnáním v bazilice, následovalo neformální setkání a pohoštění v Jurkovičově sále. A samozřejmě, za vše vposledku díky především Pánu Bohu a přímluvě Matky Boží! Fotografie jsou k nahlédnutí ZDE (foto: František Ingr).


Pouť kněží a požehnání obnovené Sarkandrovy kaple 4.6. 2024


Na pouť za vlastní posvěcení k Panně Marii na Svatý Hostýn se vydali kněží z olomoucké arcidiecéze. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, po ní následovala adorace. Na závěr otec arcibiskup požehnal zrenovovanou kapli sv. Jana Sarkandra, která po desetiletích opět získala charakter sakrálního prostoru. Fotogalerie ZDE (foto: Lubomír Holý).


Nové zpovědnice v bazilice

5.6. 2024

Jak již bylo předoznámeno níže ve zprávě o Moravské pouti seniorů, interiér baziliky doznal v dubnu a květnu jedné markantní změny. Sedm stávajících zpovědnic bylo z důvodů esteticko-architektonických, uživatelsko-technických a logistických nahrazeno šesti novými zpovědnicemi a jednou zpovědní místností. Odstraněné zpovědnice (všechny novodobé, včetně dvou pseudobarokních) slouží dále na jiných místech. Zároveň byly vyměněny a doplněny staré postranní lavičky ve stylu lavic hlavních. Výsledek a foto z výroby a instalace si lze prohlédnout v této fotogalerii. Lavičky zhotovila opět bystřická nábytkářská škola, zpovědnice zhotovilo podle návrhu výtvarníka Milivoje Husáka (Lelekovice, okr. Brno-venkov) rodinné truhlářství pana Jiřího Dvořáka z Blažovic (okr. Brno-venkov), zpovědní místnost využitelnou i pro osoby na vozíčku zhotovilo truhlářství pana Rostislava Javoříka z Ratiboře (okr. Vsetín), elektroinstalaci včetně telefonku pro hůře slyšící zajistil Ing. Zdeněk Dočkal a syn Ivan (Liboš u Štěpánova, okr. Olomouc). Všem zainteresovaným děkujeme za výborně odvedenou práci, svátost smíření bude nyní ještě větším potěšením, než byla dosud. O něco více informací přinese červnové číslo Listů svatohostýnských.

P. Ladislav Nosek SJ


Foto z moravské pouti seniorů 23.5. 2024

Ve čtvrtek 23. května 2024 se konala první Moravská pouť seniorů. Hlavním celebrantem mše svaté byla vzácná návštěva, apoštolský nuncius (velvyslanec Svatého stolce) v České republice, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo (*18.12. 1956 Kano, Nigérie), který byl při této příležitosti na Svatém Hostýně poprvé. Kromě bohoslužby na venkovním pódiu byla součástí programu odpolední beseda s otcem nunciem, májová pobožnost v bazilice a rovněž požehnání nové zpovědní místnosti a šesti nových zpovědnic tamtéž (čtyři z nich byly zprovozněny jen o den dříve; více fotodokumentace později). Tři fotogalerie z pouti jsou k nahlédnutí na webu Člověk a víra ZDE, TU a TADY (je dobré nepřehlédnout eventuelní tlačítko "Zobrazit více"). Deo gratias, těšíme se na další ročník!

P. Ladislav Nosek SJ


Sarkandrovská pouť 11.5. 2024 v Sarkandrově kapli

V sobotu 11. května L.P. 2024 odpoledne se na Svatém Hostýně slavila mše svatá v obnovené kapli sv. Jana Sarkandra v rámci každoroční Sarkandrovské pouti, organizované Orelskou jednotou Holešov. Jelikož si nikdo z oslovených pamětníků nevybavil, že by se tam kdy mše svatá - i vzhledem ke stavu kaple - slavila, jednalo se o událost, kterou lze vpravdě označit za historickou. A to i z hlediska faktu, že poutníci vedení holešovským farářem Janem Sarkandrem neměli ještě možnost přicházet do současné baziliky, ale přicházeli právě i do této dodnes zachované kaple v její blízkosti. Jakékoliv informace o nějaké předchozí mši svaté nicméně uvítáme a předem za ně děkujeme. Hlavním celebrantem sobotní bohoslužby byl holešovský pan farář a děkan Jerzy Walczak, kazatelem byl P. Miroslav Herold SJ. Několik snímků z ruky a fotoaparátu pana Ondřeje Machálka je k vidění ZDE ...


Pozvánka na Žehnání cesty - 4. 6. 2024
Pozvánka na valnou hromadu Matice svatohostýnské

Zveme na velikonoční koncert duchovní hudby 7.4. ve 13:30 hod.

Místo konání: Bazilika Svatý Hostýn. Vstupné dobrovolné.

Účinkují: Zpěv - Daria Guliaeva, Elizabeth Legierski; trubka - Jaromír Češek; varhany - Kamil Vavrek (svatohostýnský varhaník). Autoři: G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. S. Bach, C. Franck, W. A. Mozart, Franz Schubert.Personální změny v Matici svatohostýnské


Nová vedoucí hospodářské správy

Ke dni 31.1. 2024 byl po dvouměsíční výpovědní lhůtě ukončen pracovní poměr s dosavadním vedoucím hospodářské správy MSH, panem Josefem Kuželem. Dne 12.1.2024 byla výborem do této funkce navržena a jmenována paní Ing. Mgr. Ludmila Hložková. Dlouhodobě se věnuje především oblasti managementu, práva a ekonomie. Jejími hlavními zájmy jsou analýza a optimalizace procesů organizace, právní rámec podnikání a využití dotací pro rozvoj a investice. Cílem je vytvoření prostředí, ve kterém se zlepšuje efektivita práce a rozvíjí se lidský potenciál v rámci organizace.

Nový předseda výboru MSH, změna složení výboru

Dne 5.11.2023 obdrželi členové výboru Matice svatohostýnské oznámení pana MUDr. Mořice Jurečky o odstoupení z funkce předsedy výboru MSH s účinností od 6.1.2024. Dne 8.1.2024 bylo výboru doručeno sdělení pana MUDr. Mořice Jurečky o odstoupení z funkce člena výboru Matice svatohostýnské. Jako důvody pan MUDr. Mořic Jurečka uvedl: Dlouhodobá složitá situace na Svatém Hostýně, náročné pracovní povinnosti, vzdálenost od Svatého Hostýna.
Na prvním letošním zasedání výboru Matice svatohostýnské dne 12.1.2024 byl členy výboru navržen a zvolen předsedou výboru Matice svatohostýnské člen výboru pan Josef Tkadlec. Pan Josef Tkadlec bydlí v obci Horní Lideč, okres Vsetín, je ženatý, má dvě děti, zastává funkci starosty obce Horní Lideč, členem Matice svatohostýnské je od roku 2016.
Dne 12.1.2024 byla výborem MSH v souladu se stanovami Matice svatohostýnské navržena, kooptována a následně aktuálním protektorem MSH Mons. Josefem Nuzíkem schválena členkou výboru paní Mgr. Barbora Denková. Paní Barbora Denková pracuje ve vedení rodinné potravinářské firmy VÁHALA v Hustopečích nad Bečvou. Má velké zkušenosti s řízením společnosti a marketingovou komunikací.

Prosíme o modlitbu za všechny výše zmíněné.

Tkadlec Josef, předseda MSH


Úmrtí pana Josefa Psíka

Na slavnost Narození Páně, 25. 12. 2023, ve večerních hodinách byl Pánem povolán na věčnost náš farník, dlouholetý kostelník, organizátor farních poutních zájezdů, zvoník, obnovitel křížů a Božích muk, ctitel Panny Marie, dlouholetý aktivní člen Matice Svatohostýnské a důvěrník, pan Josef Psík. Zvláště se podílel v jubilejním roce 2012 na prosazení myšlenky i samotné realizaci pořízení nových zvonů pro baziliku Panny Marie Svatohostýnské (nahrávka zvonů ZDE nebo ZDE).
Zádušní mše svatá spolu s uložením do hrobu na hřbitově v Kojetíně se bude konat ve středu 3. 1. 2024 v 13 hodin z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. Parte zde.

Zádušní mše svatá na Svatém Hostýně proběhne v sobotu 6.1., na slavnost Zjevení Páně, v 11:15 hod.

Petr Otáhal, varhaník v Kojetíně


Zveme na koncert barokní hudby 7. ledna

Duchovní správa zve na koncert barokní hudby, který se bude konat v neděli 7.1. ve 13:30 hod. v bazilice na Svatém Hostýně a při kterém zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Henryho Purcela, Georga Friedricha Händela a Georga Philippa Telemanna. Vstup volný. Účinkující: Svatohostýnský varhaník Kamil Vavrek a Jaromír Češek (trubka).

P. Ladislav Nosek SJ

 

 

 

 

Pokračování