Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2024

 

Sarkandrovská pouť 11.5. 2024 v Sarkandrově kapli

V sobotu 11. května L.P. 2024 odpoledne se na Svatém Hostýně slavila mše svatá v obnovené kapli sv. Jana Sarkandra v rámci každoroční Sarkandrovské pouti, organizované Orelskou jednotou Holešov. Jelikož si nikdo z oslovených pamětníků nevybavil, že by se tam kdy mše svatá - i vzhledem ke stavu kaple - slavila, jednalo se o událost, kterou lze vpravdě označit za historickou. A to i z hlediska faktu, že poutníci vedení holešovským farářem Janem Sarkandrem neměli ještě možnost přicházet do současné baziliky, ale přicházeli právě i do této dodnes zachované kaple v její blízkosti. Jakékoliv informace o nějaké předchozí mši svaté nicméně uvítáme a předem za ně děkujeme. Hlavním celebrantem sobotní bohoslužby byl holešovský pan farář a děkan Jerzy Walczak, kazatelem byl P. Miroslav Herold SJ. Několik snímků z ruky a fotoaparátu pana Ondřeje Machálka je k vidění ZDE ...


Pozvánka na Žehnání cesty - 4. 6. 2024
Pozvánka na valnou hromadu Matice svatohostýnské

Zveme na velikonoční koncert duchovní hudby 7.4. ve 13:30 hod.

Místo konání: Bazilika Svatý Hostýn. Vstupné dobrovolné.

Účinkují: Zpěv - Daria Guliaeva, Elizabeth Legierski; trubka - Jaromír Češek; varhany - Kamil Vavrek (svatohostýnský varhaník). Autoři: G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. S. Bach, C. Franck, W. A. Mozart, Franz Schubert.Personální změny v Matici svatohostýnské


Nová vedoucí hospodářské správy

Ke dni 31.1. 2024 byl po dvouměsíční výpovědní lhůtě ukončen pracovní poměr s dosavadním vedoucím hospodářské správy MSH, panem Josefem Kuželem. Dne 12.1.2024 byla výborem do této funkce navržena a jmenována paní Ing. Mgr. Ludmila Hložková. Dlouhodobě se věnuje především oblasti managementu, práva a ekonomie. Jejími hlavními zájmy jsou analýza a optimalizace procesů organizace, právní rámec podnikání a využití dotací pro rozvoj a investice. Cílem je vytvoření prostředí, ve kterém se zlepšuje efektivita práce a rozvíjí se lidský potenciál v rámci organizace.

Nový předseda výboru MSH, změna složení výboru

Dne 5.11.2023 obdrželi členové výboru Matice svatohostýnské oznámení pana MUDr. Mořice Jurečky o odstoupení z funkce předsedy výboru MSH s účinností od 6.1.2024. Dne 8.1.2024 bylo výboru doručeno sdělení pana MUDr. Mořice Jurečky o odstoupení z funkce člena výboru Matice svatohostýnské. Jako důvody pan MUDr. Mořic Jurečka uvedl: Dlouhodobá složitá situace na Svatém Hostýně, náročné pracovní povinnosti, vzdálenost od Svatého Hostýna.
Na prvním letošním zasedání výboru Matice svatohostýnské dne 12.1.2024 byl členy výboru navržen a zvolen předsedou výboru Matice svatohostýnské člen výboru pan Josef Tkadlec. Pan Josef Tkadlec bydlí v obci Horní Lideč, okres Vsetín, je ženatý, má dvě děti, zastává funkci starosty obce Horní Lideč, členem Matice svatohostýnské je od roku 2016.
Dne 12.1.2024 byla výborem MSH v souladu se stanovami Matice svatohostýnské navržena, kooptována a následně aktuálním protektorem MSH Mons. Josefem Nuzíkem schválena členkou výboru paní Mgr. Barbora Denková. Paní Barbora Denková pracuje ve vedení rodinné potravinářské firmy VÁHALA v Hustopečích nad Bečvou. Má velké zkušenosti s řízením společnosti a marketingovou komunikací.

Prosíme o modlitbu za všechny výše zmíněné.

Tkadlec Josef, předseda MSH


Úmrtí pana Josefa Psíka

Na slavnost Narození Páně, 25. 12. 2023, ve večerních hodinách byl Pánem povolán na věčnost náš farník, dlouholetý kostelník, organizátor farních poutních zájezdů, zvoník, obnovitel křížů a Božích muk, ctitel Panny Marie, dlouholetý aktivní člen Matice Svatohostýnské a důvěrník, pan Josef Psík. Zvláště se podílel v jubilejním roce 2012 na prosazení myšlenky i samotné realizaci pořízení nových zvonů pro baziliku Panny Marie Svatohostýnské (nahrávka zvonů ZDE nebo ZDE).
Zádušní mše svatá spolu s uložením do hrobu na hřbitově v Kojetíně se bude konat ve středu 3. 1. 2024 v 13 hodin z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně. Parte zde.

Zádušní mše svatá na Svatém Hostýně proběhne v sobotu 6.1., na slavnost Zjevení Páně, v 11:15 hod.

Petr Otáhal, varhaník v Kojetíně


Zveme na koncert barokní hudby 7. ledna

Duchovní správa zve na koncert barokní hudby, který se bude konat v neděli 7.1. ve 13:30 hod. v bazilice na Svatém Hostýně a při kterém zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Henryho Purcela, Georga Friedricha Händela a Georga Philippa Telemanna. Vstup volný. Účinkující: Svatohostýnský varhaník Kamil Vavrek a Jaromír Češek (trubka).

P. Ladislav Nosek SJ

 

 

 

 

Pokračování