Poutě na Moravě

 

7. svatováclavská pouť - 26. - 28. září 2016

Celou cestu ušlo 22 poutníků, i s těmi, kdo mohli jít jen část, nás bylo celkem 29. Prošli jsme dvěma bránami milosrdenství, tu velehradskou jsme si přímo vychutnali, tu svatohostýnskou jsme málem minuli, kříž jsme sháněli až v posledních (poledních) minutách, ale vše se zvládlo bez starostí.
V Pohořelicích však měli velké starosti hostitelé, protože jsme se jim přihlásili na poslední chvíli a dorazili až za tmy. V místech, kde to šlo, jsme se rozdělili na dvě skupinky: jedni se drželi obvyklé trasy, druzí šli zkratkou. Někdy to vypadalo, že vtip o zkratce, která je sice delší, ale zato vede náročnějším terénem, není jen vtip.
Opět jsme poznali vstřícnost a pohostinnost zvláště v Pohořelicích, Oldřichovicích, Štípě a Lukovečku. Pán Bůh zaplať.
Musím dodat: Bohu díky za tuto moji 20. pouť (kromě několika sobot, kdy jsem doma oddával) jsem s jeho pomocí a pod ochranou andělů strážných ušel všechno a navíc jsem šel čtyřikrát až ze Svatého Kopečka.
Děkujeme manželům Tutkovým za dopravu a všechny starosti kolem toho.
Děkujeme bratru Vladimíru Garncarzovi a dalším za vedení zpěvu.
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz

 

Přes čtyři sta poutníků dorazilo pěšky na Velehrad

Nejen Velehrad, ale i Pustevny a Radhošť čelily náporu poutníků

Hodinový záznam pěší pouti ze Svatého Hostýna na Velehrad s poutníkem Janem 2.- 4. července 2016

Události v regionech (ČT Brno) dne 4. 7., od 7 min zahlédneme i poutníky, kteří přišli ze Svatého Hostýna

 

Pouť k Panně Marii Určické

Termín: 4. září 2016
Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele
Organizátoři: Farnost Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).
Patronát: Její Císařko-královská Výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr. Michael Macek
Odkaz: www.farnost-urcice.cz, www.st-lazarus.cz, www.salvatoriani.cz

Již po čtvrté se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.
Mši svatou bude celebrovat 4. září v 11:00 kardinál Miloslav Vlk, hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Mši svatou zpěvem doprovodí Magnificat Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 15:00.
Po mši svaté bude vysvěcena nová kaple sv. Lazara a Boží muka sv. Lazara.

Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

 

Pěšky z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček s poutníkem Janem 12. - 16. srpna

Tři důležité pěší poutě, které duchovně povede Mons. Jan Peňáz

 

Předseda Matice velehradské nás zve na pěší poutě, kterých se sám zúčastní

Vážení a milí, pěkně zdravím ze Křtin s přáním zdraví, ale i víry, naděje a lásky
přikládám stručný přehled větších pěších poutí na Velehrad 2016 a budu se brzy dodat podrobnosti o tom, kde se přihlásit, jaké je zápisné a jaká trasa a podobně. dovolím si přidat i jednu malou domů do Křtin

Svatý Hostýn - Velehrad sobota 2. 7. - pondělí 4. 7. (už podeváté)
Velehrad – Svatý Hostýn - Svatý Kopeček (6. moravská Compostela) pátek 12. 8. - úterý 16.8. - 110 km
Svatý Antonínek - Velehrad pondělí 4.7. - 30 km
Opava - Velehrad pondělí 4. až neděle 10.7. 2016 (po deváté) - 150 km
Netín - Velké Meziříčí (Vranov n/D - Znojmo) – Velehrad pondělí 22. - sobota 27.8. (XVI. pouť) - 150 km
Velehrad – Svatý Hostýn pondělí 26. 9. – 28.9. (poosmé) - 60 km
a pro informaci (i tato pout´ je otevřena všem - kontakt mám) Nitra - Velehrad 22.6. - 6.7.2016 - přes Trnavu, Šaštín a Svatý Antonínek - 240 km
Zvu také do Křtin
Na sv. Jakuba patrona poutníků, v pondělí 25.7.2015 - Ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Mor. krasu - 04:44 až 20:44
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz

 

Abychom nebloudili po cyrilo-metodějských poutních cestách mezi Svatým Kopečkem, Svatým Hostýnem, Velehradem a Svatým Antonínkem

 

Kdyby nastal konec světa, v Provodově prý přežijí

Jedna z teorií křesťanů na Moravě hlásá, že v těchto končinách jsou tři posvátná místa: jedno v Blatnici pod Svatým Antonínkem, druhé v Provodově, třetí na Svatém Hostýně. Pokud by prý byl konec světa, všichni by zemřeli, jen v trojúhelníku mezi těmito posvátnými místy by zůstalo lidí, co by se pod plachetku vešlo.
Pověst nazvaná O konci světa se váže taky k Provodovu, který se rozprostírá v Luhačovickém Zálesí, ve Vizovické vrchovině, mezi Vizovicemi, Luhačovicemi a Zlínem. Na jihu sousedí s osadou Pradlisko. Obec čítá sice jen necelých osm set obyvatel, o její anonymitě však nemůže být řeč.
Každou neděli po 5. srpnu se tam koná tradiční pouť ke kostelu Panny Marie Sněžné, který se nachází na poutním místě zvaném Malenisko. Na této pouti se sjede každoročně asi tisícovka lidí. Poblíž je pramen a od kostela vede křížová cesta na vrchol hřebene zvaného Brda.
Zlínský deník, 8.4.2016

 

Projekt otevřené brány 2016 na stránkách Zlínského kraje

 

Vzpomínka na Ing. Františka Odehnala, autora knih o poutních místech

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme se rozloučili s Ing. Františkem Odehnalem (*29.10.1928, † 19.1.2016), který zemřel v Brně ve věku 87 let. Rozloučení proběhlo v Duchovním centru P. Martina Středy a Blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Tělo bylo uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Soběšicích.
I když byl původní profesí stavební inženýr, tak jsme ho znali především jako autora poutnicko - turistického průvodce Poutní místa na Moravě a ve Slezsku, který vyšel už ve třech vydáních. Spisovatelské činnosti se věnoval v důchodovém věku a bylo to možné díky pochopení tolerantní manželky. S vydáváním knih mu pomáhali blízcí přátelé.
První vydání průvodce, které mělo 153 stran, se objevilo na pultech v roce 1995, třetí vydání mělo již 466 stran a vyšlo v roce 2008. Při sestavování a doplňování průvodce byl velice pečlivý. Všechna poutní místa objížděl, porovnával historické prameny a korespondoval s duchovními správci. Všechna vydání jsou opatřena vypovídajícími fotografiemi, mapami a obsahují mnoho dalších praktických informací.
Pokud se týká obsahu toho, co má průvodce obsahovat, tak se inspiroval u obdobných průvodců vydávaných v Německu. Jeho knihy určitě přispěly i k obnově poutí na několika poutních místech a k posílení poutních tradic. Čtvrté připravované vydání již nestihl dokončit.
V roce 1999 napsal na vyžádání olomouckého arcibiskupa výpravnou publikaci Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí.
Pro brněnské biskupství napsal útlou publikaci O svatomartinském víně, kde se zamýšlí nad životem světce a nad obnovenou vinařskou tradicí.
Poslední jeho prací byl soupis a mapa nově vzniklých kaplí na Moravě po roce 1989.
Ivo Buráň

 

Poutnice ze Svatého Kopečka absolvovala celou pěší jubilejní moravskou Compostelu ve dnech 30. června až 5. července 2015 a něco o tom napsala

Jako zajímavost uvádím (jako pamětnice), že tato pouť se konala:
30 let od památné pouti na Velehradě v roce 1985
25 let od 1. návštěvy Svatého Otce
20 let od 2. návštěvy Svatého Otce
5. ročník moravské Compostely

To vše mě dokázalo moc hezky naladit, zvláště když se po zdravotní stránce dobře cítím a těšila jsem se i na spoustu známých tváří. Těch bylo vskutku hodně a nové se přidávaly nejen z celé republiky ale i ze Slovenska.
Po dostatečné informaci v naší farnosti i v okolních jsem byla zvědava, kolik nás bude. Tradiční skalní poutníci nezklamali, ať to byli jednotlivci nebo manželé. Počasí bylo zvlášť vybrané, ale nás poutníky nepřekvapí déšť ani vedro. A ve skupině se vše za pomoci Boží vše snáší lépe. Duchovní doprovod, Mons. Jan Peňáz, je zárukou úspěchu, protože obětavějšího kněze, poutníka jsem dosud nepoznala. Jistě, spolupráce všech matic je velmi účelná, ale pastýř má přece největší starost a zodpovědnost.
Opravdu vyslovuji dodatečně Pán Bůh zaplať!

Na Svatém Kopečku se na zahájení poutě 30. června ráno zaregistrovalo 40 účastníků všech věkových kategorií od 10 do 76 let. Známou cestou s polední přestávkou v Tršicích a po dokončení nejdelšího úseku v Pavlovicích u Přerova, jsme všichni měli dobrý pocit bez problémů prožitého prvního dne. Ovšem zdolání Svatého Hostýna druhý den vyžadovalo hodně sil v tom vedru, zvláště v posledním úseku z Loukova. Odměnou byl nocleh v poutních domech. Kdo chtěl, mohl mít i komfortní ubytování.
Třetí den ráno se tady připojila početná skupina poutníků, kteří chodí jen úsek Svatý Hostýn - Velehrad. To už nás bylo 140 účastníků, pěkné! Cesta přes Rusavu směr Zlín je moc a moc kouzelná, ta se mi nejvíc líbí. Možná nejsem sama.
Pan farář ve Štípě je také stále na svém místě a rád nás i přes místní velkou poutí 6.7. rád přivítal. Ve Zlíně jsem byla nadšena službami komfortní orlovny, nedávno vybudované ke spokojenosti milých cvičitelek i spokojených uživatelů. Je zajímavé, jak to někde může fungovat!
Pak už trasa pokračovala čtvrtým dnem zase za slunného počasí směr Napajedla, kde máme po léta vynikající zázemí. To nelze nepochválit! Sehraný tým vedený p. farářem zvládl vše na výbornou. Jak večeře, tak bezva snídaně ve farní zahradě za ranního zpěvu ptáčků.
Pátý den jsme pokračovali cestou podél Baťova kanálu, kde nám u vody vyhládlo. Jednalo se o poslední den poutě, blížili jsme se k cíli naší cesty, bylo nám veselo. Uvítali jsme polední přestávku v Jalubí s občerstvením a tekutinami od Katolického týdeníku, což nás moc dobře povzbudilo.
Pak už tu bylo několik málo kilometrů před Velehradem, kdy jsme byli přivítání místním panem starostou tradičním způsobem a pak jsme se spojili se známými poutníky z Matice svatoantonínské. Opravdu velice milé setkání známých i nových tváří už v dohledu velehradské baziliky.
Po pomodlení Cesty růžence jsme měli cílovou mši sv. v 16:00 a pak hurá na ubytování, osprchování a večer krásný zážitek na Koncertu lidí dobré vůle. Ten je vždy dobře připraven, pan Jiří Pavlica s Hradišťanem nesmí nikdy chybět. Následovala ještě procházka nočním Velehradem se spoustou pouťových atrakcí, které se stále zdokonalují i pokud se týká výše vstupného. Pak hurá na kutě, poslední společná noc, výměna adres a ráno po účasti na slavné mši každý svou cestou k domovu! Nádhera!

Závěrem chci poděkovat všem příznivcům, kteří nás cestou opatrovali a vyprovázeli ať to bylo kdekoliv. Především vzpomínám na báječný Lukoveček, Ondřejovice i Napajedla.
Na Národní pouti byly také dva nedostatky. Měla být zahrána státní hymna a pan prezident se mohl místo koupání v rybníce na Vysočině alespoň na pouhé 2 hodiny účastnit poutě. To by bylo hezké vlastenectví, které mizí!
Tak nevím,co si čtenáři budou myslet, ale stejně to bylo s každodenním požehnáním od Nejvyššího moc a moc krásné. Něco z atmosféry pouti je patrné z následujících fotografických i filmových odkazů
Poutnice a farnice Františka Prášilová ze Svatého Kopečka

 

Hodinový filmový sestřih z putování po trase Moravské kompostely na počátku léta 2015

Filmový sestřih 5. moravské Compostely - závěrečné tři dny z Hostýnka do Zlína, Napajedel a na Velehrad

Další fotografie z 5. moravské Compostely

Velká pěší pouť na Velehrad pokračuje (Studio 6 na ČT) a Události v regionech (od 9:20 minuty)

Pátá moravská Compostela pokračuje ze Svatého Hostýna na Velehrad

Filmový sestřih 5. moravské Compostely - první dva dny mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem

Ze Svatého Kopečku vyšlo 45 poutníků na Velehrad, pod duchovním vedením Mons. Jana Peňáze

Termín velké pěší poutě je tady - Pátá moravská Compostela

Stránky pořadatelské Matice

6. pouť otců a dětí byla na konci června

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Východní Morava představuje poutní cesty

Podrobný popis poutní cesty ze Svatého Hostýna na Velehrad v obou směrech

Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje zaujalo europoslance ve Štrasburku

 

Poutě na Moravě 2014

 

Černí myslivci pobeskydští zvali na svatohubertskou mši sv. do Rožnova p. Radh. v neděli 5. října

 

Při svatováclavské pouti prosili věřící nohama

S poutnickým křížem dorazilo v neděli 28. září z Velehradu na Svatý Hostýn čtrnáct poutníků. Ti v pátek v poledne vyrazili od velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na pátou svatováclavskou pouť.
"Úmysl třídenní pouti je na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo," řekl v bazilice páter Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, která pouť uspořádala. Než se poutníci vydali na šestapadesátikilometrovou trasu na Hostýn, a to přes Napajedla a Štípu, kde nocovali, zavěsil kněz na krk třem novým poutníkům dřevěné cyrilometodějské křížky. Nejmladšímu z nich, Cyrilku Hudcovi, bylo teprve pět let. "Jít pěšky až na Hostýn jsem si netroufal. S tátou jsme došli až po Spytihněv a pak odjeli vlakem domů," pochlubil se malý Cyril.
"Kříž, s nímž chodíme po poutích, nám věnoval velehradský sochař Otmar Oliva," informoval Petr Hudec, místopředseda Matice velehradské. Svatováclavskou pěší pouť na Hostýn absolvovala popáté Velehraďanka Marcela Maňásková. "Už jsem se na ni i na poutníky moc těšila," svěřila se poutnice.
Slovácké noviny - týdeník, 1.10.2014, zs

V. svatováclavská pouť

Z posvátného Velehradu nás v pátek 26.9. v pravé poledne po modlitbě Anděl Páně před svatostánkem vyšlo 17. Nejprve jsme prosili za jednotu a mír u Matky Jednoty a Královny pokoje, pak jsme se modlili u hrobu tatíčka Stojana a kardinála Špidlíka. U papežského kříže dostal poutnický kříž nejmladší z nás, předškolák Cyril, který šel jen první den s tatínkem - místopředsedou Matice.
Třetí den nás za krásného slunečního počasí v Lukovečku přilákala otevřená kaplička k malinké pobožnosti a čekalo i pohoštění výborným tvarohovým frgálem a jinými dobrotami. Přesvědčili nás i k návštěvě jejich zahrádkářské výstavy (kromě jiného s nádhernými fuchsiemi) a pouť jsme zapsali i do pamětní knihy.
Na Svatém Hostýně nás přivítalo zvonění k odpolednímu požehnání a s písní Chválu vzdejme ... jsme zdolali i poslední překážku - schody k bazilice. Po požehnání jsme prošli Jurkovičovu křížovou cestu s improvizovanou modlitbou Jindry Tománka (jeho manželka Maruška celuu cestu prosila Svatého Ducha, aby Jindrovi vnukal správná slova). Pak slavný růženec v bazilice a pátá pouť je ve vzpomínkách.
Na Svatý Hostýn došlo 14 poutníků, protože na konci druhého dne se předseda Matice vrátil do Křtin (Křtiny, Hostýn Velehrad - ty má každý křesťan rád) ke svým farníkům (aby oni i poutníci měli jeho srdce půl a zároveň celé, jak pěkně říkal o vlasti a církvi a pro ně i konal prof. Sušil, vzor každého moravského kněze).
Bohu díky bez úrazu a za krásného počasí po všechny tři dny. Opět jsme se mohli přesvědčit o pohostinnosti svých dobrodinců a obětavosti těch, kteří nám zajišťovali týl. Jim Pán Bůh zaplať. A Bohu díky za ně i za počasí.
Ze stránek poutníka Jana

 

Svátek sv. Václava je možno oslavit poutí do Horní Lidče

 

Pouť k Panně Marii Určické

Pouť UrčiceTermín: 7. září 2014
Místo konání: Určice u Prostějova, kostel sv. Jana Křtitele
Organizátoři: Farnost Určice, Obec Určice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a Společnost božského spasitele – Salvatoriáni (SDS).
Odkaz: www.farnost-urcice.cz  www.msbailivlazarus.cz
Již po druhé se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do předvečer první světové války. Poutní úcta k Určicím byla spojena se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně nacházel na stromě u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov. Po sérii zázračných uzdravení a zjevení byl slavnostně přenesen do určického kostela, kde je uchován dodnes.
Mši svatou bude celebrovat 7. září v 11:00 pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský Mons. Josef Hrdlička. Mši svatou zpěvem doprovodí Dómský smíšený sbor Brno. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířských a kněžských řádů. Ukončení poutě bude slavnostním požehnáním v 15:00.
Po mši svaté je pro poutníky připraven oběd v prostorách obecního úřadu, kde bude hrát kapela Hanačka hanácké lidové tance.
Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15. století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

 

Poutníci se vydají z Velehradu na Svatý Kopeček

Věřící se v pátek 15. srpna opět vydají na pěší pouť po vyhlášených moravských poutních místech, která povede z Velehradu přes Svatý Hostýn až na Svatý Kopeček u Olomouce. Do cíle, svatokopecké baziliky, dorazí v úterý 19. srpna.
Pouť po Cyrilometodějské poutní cestě nazvaná Moravská Compostela se letos koná počtvrté. Začne páteční mší ve velehradské bazilice v 10 hodin. "Odtud poutníci vyrazí směrem na Napajedla, Zlín, Svatý Hostýn, Pavlovice u Přerova, Radslavice a Svatý Kopeček," uvedl Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Pouť v úterý 19. srpna v 17 hodin zakončí mše svatá konaná v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn vznikla v roce 2008 z iniciativy Matice svatohostýnské. Trasa dlouhá zhruba 60 kilometrů je doplněna 25 zastaveními v podobě dřevěných přístřešků s duchovními, kulturními, přírodovědnými a turistickými informacemi.
Stezka ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn byla otevřena v roce 2010. Na padesátikilometrové trase je instalováno 19 informačních panelů. Věřící pouť pojmenovali Moravská Compostela díky analogii pěších poutí do španělského města Santiago de Compostela, a to pokud jde o dobu pěšího putování a délku překonané vzdálenosti.
Slovácký deník, 11.8. 2014

 

Červencová třídenní pěší pouť Svatý Hostýn - Velehrad od 2. do 4. července

O pouti psal Slovácký deník
Další fotky z této pouti.
Reportáž ČT24 z této pouti

Cesty víry - poutník Jan a mušle, ze záznamu České televize

Pozvánka na Pouť čtyř matic, v neděli 25. května na Svatém Kopečku

 

Zlínský kraj láká poutníky

Dvoudenní veletrh Poutních dnů v Kroměříži oficiálně odstartoval poutní sezonu ve Zlínském kraji. Začal v pátek 11. dubna 2014 a zaplnil prostory Arcibiskupského zámku, Muzea Kroměřížska, chrámu svatého Mořice a také Velkého náměstí.
"Poutnictví je rozhodně téma, které je lidem velmi blízké. Každým rokem nám roste počet vystavovatelů a roste i zájem návštěvníků, a to i zahraničních," řekl kastelán kroměřížského zámku Martin Krčma.
Letos veletrh nabídnul na tři desítky vystavovatelů nejen z Česka, ale i okolních států. V Muzeu Kroměřížska představil známá poutní místa, ale i ta, o kterých se ví jen málo.
Návštěvníci se díky tomu dozvěděli, kudy se vydat, kde se mohou cestou najíst nebo přespat. A také jaké zajímavosti uvidí v okolí poutního místa. K dispozici jsou i termíny naplánovaných poutí.
"Poutní turismus není masová záležitost, přesto může do Zlínského kraje nalákat tisíce nových návštěvníků," tvrdí ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.

Italové byli spokojení

Už v loňském roce to agentuře pomohli ověřit turisté z Itálie, pro které sestavila speciální třináctidenní itinerář cesty napříč krajem. Vede je z Kroměříže na Svatý Hostýn, odtud přes poutní kostel ve Štípě na Velehrad a zpátky přes Luhačovice až do Rožnova pod Radhoštěm. Nevynechává ani Maleniska, Provodov nebo Pustevny. Ukazuje nejen místa duchovní, ale také přírodu od vinic na Slovácku po kopcovité Valašsko.
Sklidili s ní úspěch. "Kolegové z Itálie nás požádali, abychom vytvořili i zkrácenou verzi pro školní výlety," dodala Daňová.
Momentálně trasu nabízí pět největších cestovních kanceláří v Itálii, které se na poutní turistiku specializují.
Na veletrhu v Kroměříži se představila i nejvýznamnější poutní stezka v kraji, tedy trasa z Hostýna na Velehrad, dlouhá zhruba 66 kilometrů. Poutníci však mohou urazit i mnohem delší trať.
"Vyznačená je stezka už ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Hostýn a Velehrad až ke kapli svatého Antonínka," uvedl předseda Matice svatohostýnské Lubomír Vývoda.
Ani tam ale nekončí a už nyní se připravuje její pokračování přes slovenské hranice do Šaštína. Značená je speciálními poutními značkami a v budoucnu se má dostat i do turistických map.
Co zatím v kraji, ale i celé zemi schází, je poutní infrastruktura. Hlavní stezka je vyznačená, nabízí odpočívadla s citáty z Písma nebo informací kolik kilometrů poutník urazil a kolik mu zbývá do cíle.
"V zahraničí je součástí poutní cesty i síť ubytoven a jídelen, kde se poutník mže najíst a vyspat s minimálními náklady," vysvětlila Daňová.
Pro návštěvníky poutních dnů navíc Arcibiskupský zámek připravil speciální zlevněnou vstupenku na prohlídkovou trasu Via Unesco, která zahrnuje historické sály, věž a Květnou zahradu.

Mladá fronta DNES, Zlínský kraj, Petra Procházková

Fotografie z prvního dne poutních dnů

 

Železný poutník 2014 byl ve dnech 4. a 5. dubna

Jedna z fyzicky i psychicky nejnáročnějších poutí se konala po sedmnácté. Byla to již tradiční noční pěší postní pouť.
Tentokrát se ji zúčastnilo téměř 400 poutníků, kteří většinou došli (po cca 50km) až do cíle cesty, do baziliky minor na Svatém Hostýně. Ještě předtím všichni využili otevřeného a vyhřátého Jurkovičova sálu, kde dostali čaj a mohli se alespoň na chvíli zrehabilitovat. Na většině poutníků byly patrné stopy únavy a na nohách měli spoustu puchýřů, které bylo nutno ošetřit. Někteří si po velké námaze i na chvilku zdřimli. K velké účasti přispělo i pěkné počasí, nebyl sníh ani zima a tak mezi účastníky byli poutníci všech věků.
Menší část poutníků dovezly do cíle sběrné automobily, které byly zajištěny pořadatelem pouti - premonstrátskou farností Louka u Znojma.
Mladá čtveřice poutníků, reprezentujících Orel Velkou Bystřici, dorazila už ve 4:16, přičemž vyšla od baziliky na Svatém Kopečku v 19:30.
Ranní mše sv. v 7:15 na Svatém Hostýně byla sloužena desítkou kněží a hlavním celebrantem byl P. Marian Jiří Huska OPraem.

Ohlášení Radiožurnálu: různá motivace - stejná cesta
Padesát kilometrů měří trasa mezi dvěma moravskými poutními místy, Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem. V pátek 4. dubna před dvacátou hodinou vyšli asi čtyři stovky lidí na pěší noční postní pouť. Cílem byl Hostýn, kam docházeli dle svých možností po zhruba osmi až jedenáctihodinovém putování.
Pavel Sedláček

Železný poutník 2014 byl zakončen na Svatém Hostýně - fotografie z cíle pouti

Pozvánka farnosti na Postní pěší pouť Svatý Kopeček - Svatý Hostýn

 

Do chrámu ve Štípě se vrátila jeho zakladatelka

Vzácné hosty měla o víkendu zádušní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štípě. Farnost si totiž připomíná 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky známého mariánského poutního místa.
Je neděle, krátce před desátou hodinou ráno a před štípským kostelem je rušno. Uvnitř už první věřící obdivují neobvyklý pár v dobovém kostýmu, který je přesnou rekonstrukcí svatebního oděvu z té doby. Do Štípy se tak po staletích symbolicky vrací žena, díky které kostel Nanebevzetí Panny Marie vlastně stojí. Lukrecie Nekešová se svým manželem Albrechtem z Valdštejna.
Za půl hodiny je kostel zaplněný do posledního místa a v průvodu do něj vchází nejen slavný manželský pár, ale také krojovaní z Ostraty, Kašavy a Lukova a olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. Chrám si připomíná 400 let od smrti své zakladatelky.

Pocházela ze slavného rodu
Lukrecie byla vyhledávanou nevěstou už mnohem dříve, než se provdala za Albrechta. Její rod vlastnil panství Lukov i Vsetín včetně všech vsí, tvrzí a hradů, které do nich patřily. Když zemřela její matka Mandalena Muchkovna z Bukova a později i otec Zikmund Nekeš, ujal se devítileté Lukrecie její strýc Václav s manželkou Barborou Podstatskou z Prusinovic.
Václav neměl dědice a Lukrecie se tak nabízela jako jediná a poslední pokračovatelka slavného rodu Nekešů.
"Není divu, že se brzy nejen na Moravě, ale i u císařského dvora v Praze o ní začalo mluvit jako o bohaté katolické nevěstě. Dlouho na sebe nenechali čekat také první nápadníci," připomněl historik a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek.
První dopisy, ve kterých se dokonce císař Rudolf II. přimlouval za nápadníky, dostala Lukrecie už ve svých třinácti letech.
Nakonec jí strýc vybral muže ze spřáteleného rodu, o dvacet let staršího a dvojnásobného vdovce, Arkleba z Víckova. Tehdy bylo Lukrecii pouhých šestnáct let.
Za pár let ale manžel zemřel a mladá vdova byla znovu velmi žádanou nevěstou.
Tehdy už vlastnila nejen vsetínské panství po svém otci, ale mohla nakládat i s lukovský majetkem zemřelého strýce, do kterého patřila třeba i tvrz v Rymicích nebo Přílepích. A hlavně lukovský hrad, který patřil k nejvýznamnějším pevnostem v zemi.
Po svém manželovi navíc zdědila i renesanční zámek ve Vsetíně, který Arkleb nechal postavit.
Olomouckým jezuitům se podařilo Lukrecii ke sňatku s Albrechtem z Valdštejna přemluvit poměrně snadno. Když se vzali, bylo jí šestadvacet let a jemu o pár let méně. Manželství měli klidné. "Lukrecie měla zjemňující vliv na násilného chotě," uvádí historické materiály štípské farnosti.

Poslední přání: postavit kostel s klášterem ve Štípě
Jejich manželství dlouho netrvalo. Přesto se Albrechtovi podařilo různými podvody získat moc nad majetkem, který měl podle platných testamentů převzít spřátelený rod z Víckova.
Albrecht, který se později stal slavným vojevůdcem císařské armády, si tak pro budoucnost zajistil velký majetek.
Lukrecie se podle historických dokumentů netěšila příliš dobrému zdraví. Neměli děti a stejně jako její rod vymíral rychle, i ona se už ve svých jednatřiceti letech připravovala na smrt. Ta přišla o rok později, 23. března 1614.
Ještě před smrtí ale Valdštejna zavázala slibem, že postaví mariánský kostel s klášterem ve Štípě. Tedy ve vsi, kde od pradávna pohřbívali Nekešové své předky v tamním gotickém kostelíku, který nechali postavit páni ze Šternberku, někdejší majitelé Lukova. Také ostatky Lukrecie tam pár let po její smrti ležely. Později je Albrecht převezl do Valdic u Jičína a dnes jsou v Mnichově Hradišti.
Albrecht začal kostel stavět brzy po Lukreciině smrti. Stovky stavebníků, zedníků a kameníků povolal z Itálie, kde v mládí pobýval. Pracovali na stavbě čtyři roky, než i na Moravu vtrhla třicetiletá válka.
Až celé století po Albrechtově smrti, tedy v roce 1764, se splnila i druhá část přání Lukrecie Nekešové. Ze starého štípského kostela přenesli čtyři děkani s doprovodem sošku Panny Marie Štípské do kostela nového. Mimořádná slavnost přilákala na 35 tisíc věřících.
"Kronikář uvádí, že při přenášení milostné sošky mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze: vedle slunce byly dvě jasně svítící hvězdy," připomíná v dokumentech dávnou historii štípská farnost. Socha je ve štípském kostele dodnes. A slavný rod Nekešů, který s Lukrecií vymřel, připomínají tři náhrobky, které jsou dodnes umístěné v gotickém kostelíku.

FAKTA Lukrecie Nekešová Narodila se v roce 1582 jako jediný potomek Mandaleny Muchkovny z Bukova a Zikmunda Nekeše. Po jejich smrti se jí ujal strýc Václav. Rod Nekešů vlastnil významná panství Vsetín a Lukov. V šestnácti letech se poprvé provdala a brzy ovdověla. Jako šestadvacetiletá si pak vzala Albrechta z Valdštejna. Zemřela 23. března 1614 ve Vsetíně. Na její přání nechal Albrecht postavit kostel s klášterem ve Štípě.

Mladá fronta DNES, Zlínský kraj, 24.3.2014, Jana Fuksová

Fotogalerie, tisková zpráva

 

VII. pěší pouť ze Svatého Hostýna na posvátný Velehrad 2. – 4. července 2014

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou
– s křížem, který věnoval poutníkům Otmar Oliva z Velehradu a který ozdobil 7 stuhami s nápisy Velehrad, sv. Kliment, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Štípa, Křtiny, kopií velkomoravského kříže a dvěma mušlemi. Kříž váží 1,4 kg, s žerdí z lískového křoví u autorovy chalupy celkem 2,1 kg.
S pomocí Boží putujeme posedmé vstříc Pánu
 – společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 6. výročí + poutníka Stanislava Budaře
 – 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme
 – s prosbami letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech, za ................................... i za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Duchovní program:
denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba, dvě písně
Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:
radostný růženec za naši vlast,
růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě,
bolestný za své rodiny a farnosti
a slavný za církev po celém světě (tento poslední možno latinsky).

Důležité upozornění:
Na pouť zve Matice svatohostýnská a velehradská, každý poutník však jde na svou vlastní zodpovědnost!

Přihlášky:
Matice svatohostýnská matice@hostyn.cz
Zápisné 100,– při startu (doprovodná vozidla a dva noclehy v tělocvičnách), tam se také nahlásí, kdo chce přespat na Velehradě, kde na místě zaplatí 80,– Kč!

Důležité podrobnosti:
Převoz větších zavazadel ze Svatého Hostýna do Štípy, odsud do Napajedel a z Napajedel na Velehrad bude zajištěn. Ubytování ve školách, karimatky a spacáky vlastní. Počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda a že mohou být i jiná omezení. Na občerstvení se dává dobrovolný příspěvek při sbírce na místě.

Telefony:
P. Jan Peňáz 736529221, Mgr. Vývoda 731554202, doprovodné vozidlo od MIKLAS tour 603545617, Matice svatohostýnská 573381693

Trasa:
Středa 2. července 2014 – 16,2 km
8:00 – registrace poutníků v Jurkovičově sále, zápisné 100,– Kč (děti zdarma), každý podepíše, že jde na vlastní odpovědnost
9:15 – mše svatá s ostatními poutníky – bazilika SVATÝ HOSTÝN
po mši svaté požehná svatohostýnský duchovní správce všem poutníkům a vyjdeme
10:45 – předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 (pod valy)
12:45 – odchod z RUSAVY – zastavení č. 20
14:45 – LUKOVEČEK – příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879)
16:30 – 17:15 – FRYŠTÁK – dům Ignáce Stuchlého, pak odchod směr ŠTÍPA
18:00 – ŠTÍPA – mše sv. poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování ve škole, večeře, večerní pobožnost nebo program)
Čtvrtek 3. července 2014 – 22,1 km
6:00 – snídaně na faře ve Štípě
6:30 – požehnání v kostele, odchod směr Kostelec a Zlín
8:30 – Zlín – u kostela sv. Filipa a Jakuba, seskupení a předávání křížků novým poutníkům
12:00 – MALENOVICE – Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně
13:00 – OLDŘICHOVICE – kostel sv. Zdislavy – pobožnost, sbírka pro místní farnost a malé občerstvení
15:00 – korunka Božího milosrdenství a odchod
15:45 – NAPAJEDLA – hrob Aničky Zelíkové
16:15 – uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování
18:00 – mše svatá v chrámu sv. Bartoloměje a občerstvení na farním dvoře, nocleh ve školní tělocvičně nebo v sokolovně,
Pátek 4. července 2014 – 21,3 km
6:30 – čaj a pečivo na farním dvoře v Napajedlích
7:30 – odchod od chrámu sv. Bartoloměje
8:00 – NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – předávání křížků novým poutníkům
10:30 – HUŠŤENOVICE – setkání s poutníky z Nového Jičína
11:30 – SUŠICE
12:00 – Anděl Páně v kostele v Jalubí, sbírka na místní farnost a ve spolkovém domě občerstvení od místních. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat pivo a nealko nápoje. Ve 14:00 odchod
15:00 – MODRÁ – přivítání starostou obce ( zastavení č. 2)
15:15 – Velehrad – přivítání starostou obce (růžencové zastavení č. 16) a spojení s poutníky od Svatého Antonínka
15:30 – VELEHRAD – (zastavení č. 1) a vstup do baziliky
16:00 – mše svatá za vozíčkáře a pěší poutníky ze Svatého Hostýna – 60 km, ze Svatého Antonínka – 26 km, z Milonic u Vyškova – 40 km a z Násedlovic a Žarošic – 50km, při ní svátost smíření,
17:00 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje předávání poutních listin,
19:30 večer lidí dobré vůle, 21:00 adorace a sv. smíření, 23:00 půlnoční mše sv.
Sobota 5.7.2014 – mše svaté: v bazilice: v 6.30 pro farníky, v 7.30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8.30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9.40 růženec a v 10.30 slavná mše svatá, 15.00 svatá liturgie v byzantsko slovanském obřadu

Partneři: cestovní kancelář Miklas–tour, Katolický týdeník, Rádio Proglas, Televize NOE

POUTNÍK
Ten, kdo vykročí, není ještě poutník: Jsou turisté, kteří toho chtějí co nejvíce vidět, odbočují za každou památkou, musí zdolat každý kopec a slézt do každé strže. Poutník je ovšem více zaujat cílem.
Jsou tuláci, kteří jdou, kam je nohy nesou a nemají žádný plán ani cíl. Pro poutníka ale neplatí heslo moderních básníků, že cesta je cíl. Každá cesta má cíl. „K čemu je cesta, která nevede ke chrámu.“
Jsou sportovci, kteří chtějí pohybem prospět svému tělu a přitom dopřát i svým očím pěkný pohled a vědí, že jít přírodou je daleko hezčí než dělat okruhy po stadionu či potit se v tělocvičně při umělém osvětlení. Poutnictví má ale jiné zacílení.
Poutník v sobě nese kus turisty, tuláka, sportovce, přírodovědce, ochranáře, milovníka památek i krajiny, ale neztrácí ze zřetele cíl; nerozměluje své putování. O tom, zda jsme opravdu na pouti, rozhoduje cíl.
Poutník nic nežene do krajnosti. Ani vzdálenosti, ani rychlost. Nezáleží už tolik na tom, zda jde celou cestu pěšky anebo se kousek sveze, zda to, co potřebuje k jídlu a přespání, si nese na zádech anebo kupuje či dostává darem. Důležité je dosáhnout cíle, i když někdo může po svých ujít jen pár stovek posledních metrů.
Poutník zpravidla nejde sám a samotu nevyhledává, i když ji umí vychutnat a tichu se nebrání. Poutníci jdou rádi spolu a jsou ochotni společně mlčet i společně zpívat.
Poutníka motivují k pouti vnitřní důvody, které vnímá jen on sám, případně jeho blízcí. Obecně se dá říci, že na pouť se chodívá: na znamení pokání, s prosbou za sebe a své blízké, s přáním nalézt cestu či směřování ve svém dalším životě s poděkováním za krásu přírody, kterou procházíme, i za schopnosti, které nám umožňují vydat se na cestu, a hlavně za vyslyšené prosby a obdržené dary.
Pro poutníka je pouť příležitostí zpomalit tak, aby byl jeho čas měřen krokem a modlitbou. Pouť tak napomůže ke zlepšení tělesného i duševního stavu.
Kdo se vydá na pouť, vydává se tím zároveň ze svých jistot do určité nezajištěnosti. Přitom zjišťuje, že ačkoliv jistot ubylo, radost zůstává. Zažívá, jak jeden druhému pomáhá, jak jsou všichni na sobě v tom dobrém slova smyslu závislí. Proto také platí, že pouť je od srdce k srdci.
Poutník si přeje, aby byla jeho cesta nejen soukromým, nýbrž i veřejným vyznáním víry a tedy i pozváním pro ostatní. Nestydí se nést viditelné znamení, dokonce se k němu hrdě hlásí. (Když se dnes při poutích vracíme k předříkávání, k společnému zpěvu písní, když neseme vpředu kříž a každá skupina má svou vlajku, a nevyhýbáme se městským ulicím, mnozí jsou ochotni si nás splést s prvomájovým průvodem. Zažili pouze nadiktované manifestace a neuvědomují si, že mnohé tyto projevy byly ukradeny z dávných poutí).
Poutník vyjadřuje svým putováním zkušenost křesťanů, že jsme zde na zemi „na cestě“, jak se o tom zpívá v jedné křesťanské písni: „Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti.“


Cestou se modlíme za dárce:
Zastavení 1 – VELEHRAD – Prodex s.r.o. Francova Lhota 445,
Zastavení 2 – MODRÁ – Farníci z Holešova
Zastaveni 3 – JALUBÍ – Farníci z Holešova
Zastavení 4 – SUŠICE – Ludmila Ztloukalová
Zastavení 5 – HUŠTĚNOVICE – Katolický týdeník
Zastavení 6 – BAŤŮV KANÁL (BABICE) – Sestry sv. Cyrila a Metoděje
Zastavení 7 – ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY – Jenčík a dcery, Ing. Petr Jenčík z Prádla u Nepomuka
zastavení 8 – SPYTIHNĚV – Pěší poutníci velehradští ze Znojemska a Novojičínska, Prahy a Vysočiny
Zastavení 9 – POVODNĚ – Mgr. Miroslav Maňásek s rodinou, Uherské Hradiště
Zastavení 10 – NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – Jiří Vavřík
Zastavení 11 – NAPAJEDLA – MĚSTO – Město Napajedla
zastavení 12 – OLDŘICHOVICE – Rodina Králova a Gilíkova z Opavy Kylešovic. Obec Hrobice. Obec Rusava
zastavení 13 – MALENOVICE – SVATÁ VODA – Lesy České republiky
Zastavení 14 – LESNÍ EKOSYSTÉM – Lesy České republiky
Zastavení 15 – ZLÍN – POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU – Zdeněk Grygera z Holešova, hráč FC Juventus Turin
Zastavení 16 – ŠTÍPA – Renomix s.r.o. Zlín, Louky 329
Zastavení 17 – FRYŠTÁK – Město Fryšták
Zastavení 18 – LUKOVEČEK – Rovina a.s., Hulín, Kroměřížská 134
Zastavení 19 – ONDŘEJOVSKO – Anastázie a Josef Hortovi, Hlávkov 26, Vyskytná nad Jihlavou
Zastavení 20 – RUSAVA – Město Holešov
Zastavení 21 – SVATÝ HOSTÝN, Pod Valy – TOS Hulín a.s.
Zastavení 22 – SVATÝ HOSTÝN – Josef Pospíšil, Holešov, Tovární 1627
Zastavení 23 – SVATÝ HOSTÝN – RAPOS
Zastavení 24 – SVATÝ HOSTÝN – Rodina Martínkova, Francova Lhota
Zastavení 25 – SVATÝ HOSTÝN – Rodina Gargulákova

 

 

II. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček 15. – 19. srpna 2014

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou a svatokopeckou,
už IV. Moravská Compostela

Každý účastník putuje na svou vlastní zodpovědnost!

PROČ:
S pomocí Boží putujeme vstříc Pánu
? 1) ke slávě Boží a ke cti Panny Marie a našich svatých apoštolů Cyrila a Metoděje, ke cti sv. Jakuba a sv. Rocha (16.8.), patronů poutníků 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) k potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme 4) k – – – – – – – – – –
? na poděkování 1) Bohu, jeho Matce, sv. Cyrilu a Metoději za vše, co nám přinesli, a všem svatým i andělům strážným 2) za všechny naše dobrodince 3) za krásu Boží přírody a i díla lidských rukou 4) za – – – – – – – – – –
s prosbami 1) za spásu svou i svých bližních živých i zemřelých 2) aby v našem národě i v Evropě dědictví sv. Cyrila a Metoděje opravdu žilo 3) za ty, kdo nám jsou svěřeni, a za ty, kdo se svěřili do našich modliteb 4) letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
? na pokání 1) za hříchy své 2) za hříchy našich bližních a za obrácení hříšníků 3) na smír za urážky Boží 4) za – – – – – – – – – –

JAK:
Poutník se modlí
Tradiční modlitba růžence – od 1. pouti z Levého Hradce na Velehrad L.P. 1982 (k 1000. výročí zvolení sv. Vojtěcha), letos už 10. rok s 20 tajemstvími
Radostný růženec – za církev v naší vlasti, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla – za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě
Bolestný růženec – za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec – za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka – proto někdy latinsky
Anděl Páně
třikrát denně, když zvony oznamují, že právě začal (... je v polovině ... skončil) x. den 8. měsíce 2014. roku od narození Pána Ježíše v Betlémě. S Církví vyznáváme, že to všechno začalo už v Nazaretě, když Anděl Páně zvěstoval Marii ...
Poutník si cestou zpívá – na každém panelu je náboženská a lidová píseň.
Poutník i poutnice se obléká vzdušně ale slušně.

PŘIHLÁŠKY, PLACENÍ:
Přihlášky i pro ty, kdo se připojí až na Svatém Hostýně:
přijímá Matice velehradská do 1. července 2014 – přihlášení po uvedeném termínu může zkomplikovat zajištění ubytování a stravy pro dodatečně přihlášené
E–mail: info@velehradinfo.cz Tel. 571 110 538 Web: http://www.velehradinfo.cz/
Do přihlášky uvést:
jméno a příjmení
bydliště
rodné číslo
Nahlásit také, zda chcete spát i na Velehradě předem, na Svatém Hostýně na posteli ve svém spacáku nebo na zemi, a na Svatém Kopečku na závěr pouti v klášteře u sester premonstrátek nebo zdarma ve farní tělocvičně na zemi.
Poplatek na doprovodná vozidla bude 50,– Kč
Spát se bude v Napajedlích a ve Zlíně v tělocvičnách, na Svatém Hostýně v poutnickém domě, v Pavlovicích v Centru rodiny a na Svatém Kopečku, kdo bude ještě chtít. Jídlo převážně z vlastních zásob, v městech možnost něco dokoupit. Pořádající Matice přispívají každému účastníku poutě částkou 30,– Kč na jedno jídlo, a to Matice velehradská v Napajedlích ( zde je zajištěno večer občerstvení a ráno snídaně), Matice svatohostýnská v Pavlovicích ( zde bude večeře v ceně 80,– Kč a snídaně za 30,– Kč) a Matice svatokopecká na večeři na Svatém Kopečku. Doplatek do ceny jídla si hradí každý z účastníků ze svého, výši s výjimkou uvedeného zatím neznáme.
Za ubytování se vybírá při registraci :
Za Napajedla 20,– Kč
Za Zlín 20,– Kč –
Za Svatý Hostýn – postel a vlastní spacák 106,– Kč, zem 50,– Kč
Za Pavlovice 50,– Kč
Svatý Kopeček u sester – platí se na místě, v tělocvičně fary zdarma.
Poutník s vděčností přijímá pohostinství i občerstvení od dobrodinců, ale také rád přispěje na kostel, klášter, poutní místo. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh.´ 2. Korintským 9:7

KUDY:
Pátek 15. srpna 2014
10:00 poutní mše sv. ve velehradské bazilice
Od 11 hod. registrace poutníků v Infocentru – Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje,nakládání zavazadel do doprovodného vozidla
12:00 Anděl Páně v bazilice a požehnání na cestu po Růžencové cestě k zast. č. 2 (Modrá) a 3 (nad Jalubím)
13:45 zastávka v kostele v Jalubí, pak polní cestou do Sušice (č.4), pak po silnici do Huštěnovic a od kostela polní cestou k Baťovu kanálu (č.5), jít podle něj pod Babicemi (č. 6), pod Spytihněví (č. 7) přejít na druhou stranu a pak podle řeky Moravy (zast. č.8 – 9) do Napajedel, kde je u rekreačního zařízení Pahrbek zastavení č. 10, pokračovat do středu města
18:00 kostel Napajedla (zastavení č. 11) – farní mše sv. a po ní občerstvení na faře, spí se ve školní tělocvičně (maximálně 70 lidí)
Sobota 16. srpna 2014
6:30 snídaně na faře a odchod do kostela, 7:30 požehnání na cestu a odchod přes hřbitov se zastávkou u hrobu Aničky Zelíkové, za hřbitovem polní cestou k silnici na Pohořelice a jít až do Oldřichovic
9:00 pobožnost v kostele sv. Zdislavy, pak po silnici kolem zastavení č. 12 ke Svaté Vodě (zastavení č. 13)
pak po zelené turistické značce na Kopaninu a k zastavení č. 14 ( v případě nepříznivého počasí se to dá obejít po silnici) odtud dále k č. 15, odtud po modré značce k restauraci u točny je možnost něco si koupit – předpokládaná přestávka od 13 do 14 hodin
pak po silnici do středu města Zlín, večerní mše sv. v 18.30 hod.
Neděle 17. srpna 2014
snídaně soukromě, v 6 hod. vyjít ze středu směrem na Fryšták, ale odbočit na Štípu, rekreační oblastí až do Kostelce a pak k poutnímu kostelu ve Štípě, tichá adorace
9:00 Fryšták – kolem Domu Ignáce Stuchlého, kostela a vedle hřbitova silnicí na Lukoveček (zastavení č. 17 u lesa)
10:00 Lukoveček u kapličky (zast. č. 18) pak po místní silnici vzhůru do lesa, držet se vpravo
11:00 rozcestí U dubu (zastavení č. 19) a po modré přes kopec anebo doprava obloukem po silnici do Rusavy (zastavení č. 20) v 12:00 h., pak po žluté na rozcestí Pod valy (zastavení č. 21) a pak přímo k bazilice, kde je mše svatá v 15:00 hod. Ubytování v poutních domech. Jídlo každý sám.
Pondělí 18. srpna 2014
7.30 hod. vlastní snídaně (v poutním domě možnost uvařit si čaj nebo kávu z vlastních zásob) event. si zakoupit v restauraci, po uložení zavazadel a po požehnání vyjdeme v 8.15, pokračujeme na rozcestí
Pod Valy (zastavení č. 19 našeho úseku, jinak 21 úseku Velehrad – Svatý Hostýn). Odtud v 8.45 týmž směrem kousek po modré turist. značce, přes louku vlevo do lesa a lesem rovno dolů na širokou lesní cestu, po ní pokračovat stejným směrem
9.45 Slavkov pod Hostýnem (zastavení č. 18) , od kapličky ulicí doprava, na další křižovatce dolů, pak opět doprava směr les, při příchodu k lesu doleva, podél lesa a dle značení PC až do
Bílavska zast.č. 17 u kostela; 11.00 odchod obcí dolů, přes koleje a stále po značení ke křižovatce lesních cest
Ochozy zast. č. 16 – v přístřešku krátký oddech a posilnění; 12.30 dát se lesní cestou doleva, držet se značení, po vyjití z lesa přes krátkou loučku doprava, kolem rybníku, tam polní cestou doprava do obce
Lipová zast.č. 15, odchod ve 13.30 dále stále již po státní silnici do Dřevohostic, kde je možné se naobědvat v restauraci na náměstí, přestávka do 15 hod., pak k zast.č. 14 u mostu, odchod po státní silnici směr
Nahošovice zast.č. 13 na křížovatce, odchod v 16.00 po silnici směrem
Hradčany zast.č. 12 u obecního úřadu, odtud v 16.45 vlevo po silnici směr
Pavlovice u Přerova – předpokládaný příchod v 17.30 hod. zast.č. 11 u autobusové zastávky,
odtud rovně do mírného kopečka, budeme ubytováni v Centru pro rodinu Ráj
v 18 hodin mše sv. v místním kostele, poté společná večeře .Večer dle zájmu a počasí posezení na zahradě při zpěvu.
Úterý 19. srpna 2014
Budíček v 5 hod., po společné snídani, naložení zavazadel a po požehnání se vydáme v 5.45 hod. směr Radslavice – stále po státní silnici
6.50 Radslavice zast. č. 10 na křižovatce, vpravo pokračujeme směr
Prosenice zast.č. 9 u kostela (k němu dle našeho značení odbočíme ze stát. silnice doleva mezi domy). V 7.50 odchod směr Buk
8.45 Buk zast.č. 8 u rybníka, odchod směr Lazníky
9.45 Lazníky zast.č. 7 u kapličky, dále směr Tršice
11.00 příchod do Tršic zast.č. 6 u kostela. V místní budově Charity – u zastavení – dostaneme sponzorsky občerstvení.
11.45 odchod z Tršic směr Vacanovice
12.45 Vacanovice zast.č. 5 v obci, dále směr Svésedlice
14.00 Svésedlice zast.č. 4 při východu z obce, směr Velká Bystřice
15.00 Velká Bystřice zast.č. 3 u křižovatky – na ní vpravo a hned u radnice vlevo a pokračovat po přejití želez. kolejí rovno do kopečka směr Bukovany, po příchodu do obce odbočit vpravo a na další křižovatce mírně vlevo kolem starobylého stromu, dále polní cestou
15.45 Bukovany zast.č. 2 u kapličky, dále polní cestou stále rovně, lesem dle značení, v poli doleva a u domů podél řady domků, MŠ, u zastávky MHD vlevo směr kostel k zast.č. 1 Svatý Kopeček v prostoru svatokopeckých boudek– příchod v 16.30, odtud společně hlavním schodištěm do baziliky – přední lavice jsou pro nás poutníky rezervovány.
V 17 hodin společná mše svatá na ukončení našeho putování a ukončení třídenních odpustkových slavností na Svatém Kopečku.
Po skončení mše svaté společná večeře a něco na pití v tělocvičně, kde budou také účastníkům poutě předány certifikáty. Poté je možno si převzít zavazadla z doprovodných vozidel (kdo bude potřebovat, i dříve). Odjezd si zařizuje každý sám. Autobusy MHD jezdí do pozdních nočních hodin. Kdo má zájem, zajistíme nocleh u sester premonstrátek, příp. na karimatce i v tělocvičně fary.

POUTNÍK A KŘÍŽ
.– jde za křížem – který by měl být nesen vždy vpředu a nikdo by ho neměl bez vážných důvodů předbíhat
 – nese kříž jako znamení – na krku dřevěný dvojitý křížek, kterému tradičně říkáme cyrilometodějský, i když je ve znaku Slovenska, Maďarska, Lotrinska a v heraldice se nazývá patriarší. Horní břevno vzniklo z tabulky, na které bylo napsáno Ježíš Nazaretský král židovský, na spodním břevnu měl náš Spasitel přibity ruce, rozepjaté pro spásu každého člověka.
 – snáší kříž – protože jsme nemuseli jít pěšky, mohli jsme si tam zajet anebo jsme mohli jít pěkně sami svým tempem. Podřídit se druhým je vždycky kříž, i v tom, že někdo by raději šel o trošku rychleji a druhý zase pomaleji.

K poslednímu bodu se vztahuje i POUTNICKÉ DVANÁCTERO (z úcty k Desateru Božích přikázání byly odstavce rozděleny na 12 částí).
Dvanáctero se už osvědčilo během 11 pěších poutí ze Znojemska a Horácka na Velehrad.
I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.
II. Poutník si je vědom, že po dobu pouti i po ní vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.
III. Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.
IV. Poutník se snaží o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku. Netrhá ovoce ani zeleninu, může si pouze sebrat to, co spadlo.
V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těžkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbližování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním.
VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých možností do služeb při pouti a nehledá výmluvy.
VII. Poutník se aktivně účastní celého programu včetně modliteb, zpěvu a naslouchání.
VIII. Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku.
IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce.
X. Poutník je si vědom kajícího rozměru pouti a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (diskotéky, televizi) a má i ochotu dle svých možností mít ducha odříkání a sebezáporu (zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol) a volí i přiměřené a slušné oblečení.
XI. Poutník se nevzdává – PRO MILÉHO NIC TĚŽKÉHO.
XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí.

RŮŽENEC LATINSKY:
IN NOMINE Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ve jménu Otce ....
PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
** Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. *** Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.
GLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto. Sláva Otci .....
** Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
SALVE REGINA, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736529221, www.poutnik–jan.cz

 

 

V. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn, 26. – 28. září 2014

po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha svatého pro ně, za Boží ochranu při opravách na Velehradě, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. Každý účastník putuje na vlastní odpovědnost.
Přihlášky přijímá Matice velehradská e–mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571110538, http://www.velehradinfo.cz/
Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 150 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
Vycházíme v pátek 26. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 25. na 26. září). Trasa dlouhá 59 kilometrů je rozdělena na tři etapy. První den budeme nocovat v Napajedlích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda. Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, čeká nás jen teplá večeře a snídaně. Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky karimatku) bude převážet doprovodné vozidlo. Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel. Poutníky bude doprovázet kněz.

Popis cesty:
pátek 26. 9. – 19 km
11:30 – 12:00 – předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě.
12:00 zahájení pouti modlitbou Anděl Páně v bazilice
17:30 příchod do Napajedel, 18:00 mše svatá s farností
19:00 teplá večeře
20:45 krátký duchovní program v kostele (modlitba, písně)
21:00 večerka

sobota 27. 9. – 23 km
6:15 budíček, hygiena, balení
7:00 snídaně, následně modlitba v kostele
8:00 pokračování poutě, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob
po 17. hodině – příchod do Štípy, 18:00 – mše svatá s farností
19:15 večeře, pak využití „tiché nabídky“ poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka vzhledem k náročnému programu následující den

neděle 28. 9. – 17 km
5:45 budíček, hygiena, balení, 6:30 snídaně, následně modlitba v kostele
6:55 požehnání na cestu a pokračování poutě
8:15 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob
13:00 optimistický odhad příchodu na Svatý Hostýn, kde bude 13.00 – 13.45 svátostné požehnání, během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku (přivítání poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)
14.30 růženec v bazilice
15:00 mše svatá v bazilice

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Svatého Hostýna jezdí kyvadlová doprava a na ni navazuje vlakové spojení.)

Vzdálenosti a časy (pouze doba chůze při průměrné pěší rychlosti):
Z posvátného Velehradu nahoru (přes Štípu, více úseků po rovině a po asfaltu):
Velehrad – Napajedla: 18,8 km – 4 hodiny 40 minut
Napajedla – Štípa: 23,7 km – 7 hodin 40 minut
Štípa – Svatý Hostýn: 18,5 km – 5 hodin 10 minut
Celkem: 61 km a 1050 minut, to je 17 a půl hodiny

 

 

1. část projektu Cyrilometodějských poutních stezek, uzavřeno schváleno

Drazí, dnes (10. března 2014) byla na Zlínském kraji (dále jen ZK) uzavřena 1. část projektu Cyrilometodějských poutních stezek. Vše je dohodnuto, zaneseno v mapách na internetu a elektronicky popsáno. 234,7 km ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonínek do slovenského Šaštína má jednotné logo, název, mapu, soupis všeho zázemí i popis okolních zajímavostí, z toho 51 procent křesťanských, jsou vyřízeny majetkoprávní poměry kolem všech panelů a připravena celá metodika značení. Také bude jednotné číslování ve dvou směrech – z Velehradu na jih (jednou třeba až do Říma či do Soluně) a z Velehradu na sever (jednou až do Čenstochové a pak třeba až ke sv. Brigitě Švédské).
Když se ptali zástupci ZK, jaké máme otázky, řekl jsem, že mám jen zvolání: Děkuji vám.
Těsně před tím jsme se totiž my přítomní zástupci matic (velehradské, svatoantonínské a svatohostýnské) shodli na tom, že na tak velké dílo bychom prostě neměli.
ZK však potřebuje písemné vyjádření, že se o panely, které už stojí a jsou na území ZK, a o ty, které oni doplní anebo přidají, bude někdo starat. Podle vyjádření lidí z Klubu českých turistů to v praxi znamená jednou za pět let je natřít a během roku hlídat především před sprejery. Jejich malůvky se pak dají poměrně rychle odstranit.
Dále ZK potřebuje písemné prohlášení, že o značení na trasách, které nevedou po turistických značkách a jsou samostatné, se také bude někdo starat. Těch samostatných tras je zhruba polovina. O tu svou polovinu se bude starat KČT. Z jejich zkušeností zase vyplývá, že ty značky je potřeba jednou za pět let přejít. Dále mají zkušenost, že 10 procent značek za rok je poškozeno – ať úmyslně nebo neúmyslně – a musí se nahradit. U nás to tedy bude asi podobné.
ZK pošle všem maticím písemnou žádost. Řekl jsem jménem všech matic, že to každá na svém výboru projedná. Oni by písemné kladné vyjádření potřebovali do konce března t.r.
Navrhuji, jak vyplývá z věci samé, aby MSK si vzala panely té části své cesty, která je na území ZK, MSH panely ze Svatého Hostýna na Velehrad, MV panely z Velehradu na Svatý Antonínek a MSA panely ze Svatého Antonínka na hranice ze SR. Mikulčický panel si vezme na starost Muzeum Mikulčice.
Prosím pěkně, udělejte vše, aby to ve vašich výborech prošlo. ZK nám vyšel vstříc, vše zaplatí, jde jen o naše písemné vyjádření, které oni musí mít v závěrečné zprávě.
Děkujeme Bohu, že to tak dopadlo. Když vidím, jaké stezky se dnes dělají (např. kolem Ladových Hrusic je Stezka kocoura Mikeše, na španělskou Compostelu se u nás nalepili jacísi podivní esoterici, kteří například při příchodu do Křtin ani kříž neudělali, ale vydali už knížku. Jsem velmi rád, že to, co jsme začali, pomalu jakoby dospívá a přesto zůstává ve stejném duchu, jak jsme to s Alešem Dufkem a dalšími před 7 lety začali. Bylo poznat, že ZK má pořád na mysli, aby stezka sloužila jak pro skupiny poutníků, tak pro jednotlivé poutníky z řad věřících a hlavně i z řad hledajících. Také vydají 15 tisíc průvodců pro celou trasu, které nám předají a my je budeme moci rozdávat. Slíbili, že nám předají také všechny podklady, abychom si další dávku (bude–li třeba) mohli vydat sami.
Proto vás prosím, vysvětlete to členům vašich výborů, aby to s tím souhlasili. Děkuji vám.
A dodávám: Bohu díky.
Mons. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736529221, www.poutnik–jan.cz