Na Svatý Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel

Na Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel. Pod touto zákazovou značkou je dodatková tabule upřesňující výjímky z dopravního značení, Jedna tato značka je za křižovatkou u hřbitova a druhá před vjezdem do lesa nad místní části "Lázně".

Automobily, motocykly a autobusy je možno ponechat na záchytném parkovišti pod Hostýnem ze směru od Bystřice p.Host. (vedle hřbitova) a nahoru jít pěšky, na kole, je možno použít linkový autobus nebo taxi.

Výjímky:
Trvalé povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn vydává obec Chvalčov a to jenom lidem, kteří zde mají nemovitost.
Povolenku pro celoroční výjezd prodává Matice svatohostýnská za 3000 Kč.

 

Zákaz vjezdu autobusů k bazilice, transport hendikepovaných poutníků do baziliky

 

Změna ve výdeji jednorázových povolenek k výjezdu pro os. automobily a motorky

Změna platí od 23. května 2018 (od instalace a zprovoznění automatu na výdej povolenek). Povolenky už nevydává Městská policie v Bystřici pod Hostýnem.
Povolenku k jednorázovému výjezdu na Svatý Hostýn vydává automat umístěný na záchytném parkovišti vedle hřbitova u hlavní příjezdové silnice z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Provoz je nepřetržitý. Návštěvníci, kteří pojedou automobilem nebo na motorce na Svatý Hostýn si povolenky v automatu vytisknou sami. Automat přijímá mince i bankovky a vydává daňový doklad. Po vytištění povolenky ihned vyplňte 2x SPZ vozidla.
K jeho instalaci došlo z důvodu zjednodušení výdeje povolenek bez lidské obsluhy a taky navýšení jejich počtu.
Poplatek (100 Kč - změna od 12. února 2020, peníze jsou určeny na údržbu a rozvoj poutního místa) je za výjezd, vjezd na soukromý pozemek do areálu Svatého Hostýna vč. parkování. Povolenku mějte viditelně za předním oknem vozidla. Dodržujte dopravní značky a žluté čáry i na soukromém pozemku Matice svatohostýnské.
Ve výjímečných případech je možno tento poplatek uhradit službě na vrcholu Hostýna nebo na recepci v poutním domě č.3.
I nadále je počet povolenek omezen, ale bude navýšen odpolední výdej o 50 kusů. V případě poruchy nebo vyčerpání povolenek jděte pěšky, použijte linkový autobus nebo taxi.

Další režim zůstává beze změn včetně ZTP. Osoba, držitel průkazu jedoucí automobilem nebo v případě průkazu ZTP-P i průvodce mají vjezd i parkování zdarma. Nezneužívejte tyto průkazy v rozporu s jejich určením.
Pro ubytované je k dispozici parkoviště v blízkosti poutních domů. Povolení k výjezdu na Svatý Hostýn je nutno vyžádat v dostatečném předstihu při objednávání noclehu a při vlastním výjezdu ho pak mít vyplněné sebou.

 

Pokyny pro výjezd autobusů a jejich parkování na Svatém Hostýně

Výjezd pro autobusy všední den - neomezeně bez povolení

Výjezd pro autobusy víkendy a svátky – neomezeně bez povolení od 1.11. do 31.03.

Parkování všední den – na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 250,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Parkování sobota, neděle a svátky – od 1.11. do 31.3. na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, na nově zbudované točně je místo pro dalších 6 autobusů. Při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem.
Parkoviště je placené, cena Kč 250,- platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3

Výjezd soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Matice svatohostýnská, pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti

Parkování soboty, neděle a svátky – od 1.04. do 31.10. – na povolenku, povolení distribuuje Marice svatohostýnská pověřena Měú Bystřice pod Hostýnem - odborem dopravy. Povolení pouze na základě písemné žádosti.
Omezená kapacita parkoviště pro 8 autobusů, cena za parkování je Kč 250,- placení předem na účet nebo složenkou, kterou obdrží žadatel.
Doklad o zaplacení předložit při kontrole dopravní službě MSH.

Pokyny pro řidiče

1. Výstup a nástup pro zájezdový autobus pouze na označených místech (dle časového intervalu, informace na velkoplošných tabulích)
2. Autobus nesmí parkovat na autobusové točně, smí jí pouze projet – viz. značení u vjezdu na točnu!!!
3. Autobus s povolením parkovat k tomuto využije vyhrazené parkoviště přímo na točně a pod točnou
4. Povolení je nepřenosné, musí být opatřeno RZ vozidla, platí pouze na vyznačený 1 den
5. Povolení může kontrolovat a dopravu v místě výstupu a nástupu usměrňovat označená dopravní služba MSH

 

 

Zákaz stání mezi poutními domy a možnost vzniku úrazu

Nezastavujte ani nestůjte se svými osobními automobily na silnici a přilehlých chodnících mezi poutními domy. Je zde zákaz stání.
Po této komunikaci projíždějí větší zásobovací vozidla zajišťující provoz poutních domů a restauračních zařízení.
Rovněž zde projíždí sněhový pluh. Hrozí nebezpečí poškození vašeho automobilu.
V těchto místech dochází k pádu ledu ze střech.
Ubytovaní návštěvníci Svatého Hostýna mohou použít pro své automobily bezpečné parkoviště za Poutním domem č.3.

 

V zimním období v době nepříznivých povětrnostních podmínek se neodklízí sníh z hlavního schodiště. Nejbezpečnější komunikace pro pěší příchod k bazilice je silnice protínající toto schodiště, která je zabezpečena posypem.
I kolem baziliky se mohou vyskytnout v případě mrznoucího deště ledové plotny.

 

Dodržujte pokyny a u baziliky neparkujte